Cümlə

Vikipediya, açıq ensiklopediya
Jump to navigation Jump to search

Cümlə — bitmiş fikri ifadə edən söz və ya sözlərin birləşməsi.

Cümlənin məqsəd və intonasiyaya görə növləri[redaktə | əsas redaktə]

4 növü var:

 1. Nəqli cümlə
 2. Sual cumləsi
 3. Əmr cümləsi
 4. Nida cümləsi

Cümlənin quruluşca növləri[redaktə | əsas redaktə]

 1. Sadə cümlə
 2. Mürəkkəb cümlə

Cümlə üzvləri[redaktə | əsas redaktə]

Məna və qrammatik cəhətdən bir-biri iləəlaqədar olan, müəyyən suallara cavab verən sözlərə cümlə üzvləri deyilir. Cümlənin 5 üzvü var:

Baş üzvlər[redaktə | əsas redaktə]

 1. Mübtəda
 2. Xəbər

İkinci dərəcəli üzvləri[redaktə | əsas redaktə]

 1. Tamamlıq
 2. Təyin
 3. Zərflik

İstinadlar[redaktə | əsas redaktə]

Seyidov Y.M., Əsədova T.A, Azərbaycan dili, Bakı, Çaşıoğlu, 2003 (8-9. siniflər üçün dərslik)