Xəbər

Vikipediya, açıq ensiklopediya
Jump to navigation Jump to search

Xəbər — cümlənin baş üzvü olub, haqqında danışılanın hərəkət və ya əlamətini bildirir.

İzahat[redaktə | əsas redaktə]

Xəbər "nə edir ?" (felin bütün şəkil və zamanlarında), "kimdir ?", "neçədir ?", "haradadır ?", "necədir ?" və s. suallara cavab verir.Bütün əsas nitq hissələri xəbər ola bilər.

Mübtəda kimi xəbər də həm nitq hissələri, həm də söz birləşmələri ilə ifadə olunur.İfadə vasitələrindən asılı olaraq xəbər iki növə ayrılır:feili xəbər, ismi xəbər.Feili xəbər hərəkət,ismi xəbər hökm bildirir.Adətən "maq", "mək" şəkilçisi ilə bitir xəbər.Xəbər əsasən cümlənin sonunda işlənir.

redaktə etdi:LALA OCEEVA SƏHİFƏM ESDİES.