Xəbər

Vikipediya, azad ensiklopediya
Jump to navigation Jump to search

Xəbər — cümlənin baş üzvü olub, haqqında danışılanın hərəkət və ya əlamətini bildirir.

Xəbər "nə edir?" (felin bütün şəkil və zamanlarında), "kimdir?", "neçədir?", "haradadır?", "necədir?" və s. suallara cavab verir. Bütün əsas nitq hissələri xəbər ola bilər.

Mübtəda kimi xəbər də həm nitq hissələri, həm də söz birləşmələri ilə ifadə olunur. İfadə vasitələrindən asılı olaraq xəbər iki növə ayrılır: feili xəbər, ismi xəbər. Feili xəbər hərəkət, ismi xəbər hökm bildirir. Adətən xəbər "maq", "mək" şəkilçisi ilə bitir və əsasən cümlənin sonunda işlənir. Məsələn:"Ayxan Filmə baxır"Bu cümlədə baxır sözü xəbərdir.