Mahirə Quliyeva

Vikipediya, azad ensiklopediya
Jump to navigation Jump to search
Mahirə Həmid qızı Quliyeva
Mahirə Quliyeva.jpg
M.H.Quliyeva
Doğum tarixi 13 may 1950(1950-05-13) (69 yaş)
Doğum yeri Bakı şəhəri
Vətəndaşlığı Azərbaycan
Milliyyəti azərbaycanlı
Elm sahəsi Şərqşünas filoloq
Elmi dərəcəsi Filologiya elmləri doktoru
İş yeri AMEA Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutu
Təhsili Bakı Dövlət Universiteti
Mükafatları "Tərəqqi" medalı

Mahirə Quliyeva — Filologiya elmləri doktoru

Həyatı[redaktə | əsas redaktə]

Quliyeva Mahirə Həmid qızı 1950-ci ildə may ayının 13-də Bakı şəhərində ziyalı ailəsində anadan olmuşdur. Mahirə Quliyeva 1972-ci ildə BDU-nun “Şərqşünaslıq” fakültəsinin ərəb filologiyası bölməsini bitirmiş, 1973-cü ildən AMEA-nın Əlyazmalar İnstitutunda əmək fəaliyyətinə başlamış, 1984-cü ildə tanınmış şərqşünas, folologiya elmləri doktoru, professor Rüstəm Əliyevin rəhbərliyi ilə “Səkkakinin Miftəhül-ülum” (“Elmlərin açarı”) əsərində ərəb ədəbiyyatının nəzəri məsələləri” adlı namizədlik dissertasiyası, 2001-ci ildə isə “Klassik Şərq bəlağəti və Azərbaycan ədəbiyyatı” mövzusunda doktorluq dissertasiyasını müdafiə etmişdir.

Hazırda öz elmi fəaliyyətini AMEA-nın Nizami adına Ədəbiyyat institutunun “Orta əsrlər Azərbaycan ədəbiyyatı” şöbəsində davam etdirir və həmin şöbənin nəzdindəki “Füzulişünaslıq” sektoruna rəhbərlik edir. Onun elmi yaradıcılığı Azərbaycan filologiyasında indiyədək ilkin qaynaqlar əsasında öyrənilməmiş Şərq poetikası və üslubiyyat nəzəriyyəsinin mühüm qaynağı sayılan bəlağətin əsaslarının tədqiqinə yönəlib.

M.H.Quliyevanın 120-dən artıq elmi məqaləsi çap edilmişdir. Müəllif Bakı, Moskva, Strasburq, Türkiyə, Misir, Polşa, Pyatiqorskİranda keçirilən beynəlxalq elmi konfranslarda iştirak etmiş, 12 ildən artıq elmi pedaqoji fəaliyyətlə məşğul olmuşdur.

Məqalələri[redaktə | əsas redaktə]

 1. "Klassik ədəbiyyatda Quran üslubu (Allahın ad və sifətlərinə işarə)".Bakı-2001
 2. "Azərbaycan ədəbiyyatşünaslığının nəzəri problemlərinə yeni baxış". "Səda". Bakı-2006
 3. "Quran bəlağətinin ümumi özəllikləri". "Nikmət"N18., 2011
 4. "Quran söz möcüzəsi kimi".Bakı-Nurlan-2011
 5. "Aşıq Ələsgər yaradıcılığında merac"."Nikmət"Elmi araşdırmalar toplusu19.İİR-nın Azərbaycandakı Səfirliyinin Mədəniyyət mərkəzi.2012
 6. "Klassik Şərq ədəbiyyatşünaslığının terminologiyası".Elmi konfrans.Bakı-2012
 7. "Nizaminin "Sirlər xəzinəsi" və Quran üslubu". "Elm". Bakı-2013
 8. "Nizami Gəncəvinin münacatlarına ümumi baxış".Elmi konfrans. Bakı-2013
 9. "Yunus Əmrə yaradıcılığının poetikasından". "Elm və təhsil" .Bakı-2013
 10. "Quran motivlərinin yazılı irsdən dastanlara nüfuzu". Orta əsr əlyazmaları və Azərbaycan mədəniyyətinin tarixi problemləri. Bakı-2013
 11. "Мифтах-ал-улум" как логическое завершение в изучении теории литературы Востока. Çağımızdan görünən orta əsrlər. II Beynəlxalq elmi konfrans. Bakı-2014
 12. "Bədii ədəbiyyatda mükalimə". Konfrans materialları.Bakı-2014
 13. "Füzuli yaradıcılığının mənəvi qaynağı". "Elm və təhsil". Bakı-2014
 14. "Aşıq Ələsgər yaradıcılığında klassik ənənələrdən istifadə". "Poetika.İzm"."Poetika".Az-2014
 15. "مفتاح العلوم" باعتباره ختاما لدراسة نظرية أدب الشرق Misir -2014.,
 16. "Ашугское творчество и классическое наследие в контексте художественности восточной теоретической системы". Научные исследования в сфере гуманитарных наук: открытия XXI века. Пятигорск- 2015
 17. "Quran ən zəngin bəlağət xəzinəsi kimi". İran-2015
 18. "«Мифтах ал-улум» -в комментариях и в дальнейших переработках".Konfrans materialı. Bakı-2015
 19. «Мифтах ал-улум» Сираджаддина ас-Саккаки – ценный источник по теории литературы Востока. Проблемы востоковедения.№4 (70)[1]. Уфа-2015
 20. "Füzuli ənənələri və Əlağa Vahid yaradıcılığı" AMEA Humanitar elmlər. (Xəbərlər) Bakı-2016
 21. "Bədii ədəbiyyatda mükalimə". AMEA. Ədəbiyyat məcmuəsi. cild 27. Elm və təhsil. Bakı-2016

Kitabları[redaktə | əsas redaktə]

 1. Klassik Şərq poetikası. [2]
 2. Klassik Şərq bəlağətiı və orta əsrlər Azərbaycan ədəbiyyatı. [3]
 3. Orta əsrin bədii təfəkkürü və klassik Azərbaycan ədəbiyyatı(M.Füzuli yaradıcılığı əsasında) [4]
 4. Quran bəlağəti və Azərbaycan ədəbiyyatı [5]
 5. Şərq poetikasının əsas kateqoriyaları.[6]
 6. Введение в классическое арабо-мусульманское литературоведение. [7]
 7. Aşıq yaradıcılığı və dastanlar. Şərq poetikası və islami dəyərlər baxımından. Bakı. "Elm və təhsil"., -2016(Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Elmin İnkişaf fondunun maliyyə dəstəyi ilə yazılmışdır.)

Xarici keçidlər[redaktə | əsas redaktə]

Klassik Şərq poetikasının tanınmış tədqiqatçısı.

İstinadlar[redaktə | əsas redaktə]

 1. http://pvanrb.ru/2015_4.htm
 2. Klassik Şərq poetikası. Bakı. Yazıçı., 1981
 3. Klassik Şərq bəlağətiı və orta əsrlər Azərbaycan ədəbiyyatı. Bakı. Ozan., 1999
 4. Orta əsrin bədii təfəkkürü və klassik Azərbaycan ədəbiyyatı(M.Füzuli yaradıcılığı əsasında) Bakı. Ozan-1996
 5. Quran bəlağəti və Azərbaycan ədəbiyyatı Bakı. "Nafta-press"-2008
 6. Quran bəlağəti və Azərbaycan ədəbiyyatı Bakı. "Nafta-press"-2008
 7. Введение в классическое арабо-мусульманское литературоведение. Bakı. "Elm və təhsil".,-2015