Miqdad İsmayılov

Vikipediya, azad ensiklopediya
Jump to navigation Jump to search
Miqdad İsmayılov
Miqdad İsmayılov.jpg
Doğum tarixi (42 yaş)
Doğum yeri Nağaraxana, Şamaxı rayonu, Azərbaycan SSR, SSRİ
Vətəndaşlığı SSRİ SSRİ
Azərbaycan Azərbaycan
Elm sahəsi mexanika-riyaziyyat
Elmi dərəcəsi riyaziyyat elmləri doktoru
Elmi adı dosent

Miqdad İsmayılov (d. 12 yanvar 1981, Şamaxı rayonu) — fizika−riyaziyyat elmləri namizədi, müəllim, 2008-ci ildən BDU-da çalışır.[1]

Həyat və fəaliyyəti[redaktə | mənbəni redaktə et]

1981-cı il yanvarın 12-də Azərbaycan Respublikası, Şamaxı rayonunun Nağaraxana kəndində anadan olmuşdur. Orta təhsili 1988-ci ildə Şamaxı rayonu Qızmeydan kənd orta məkətəbində almışdır. 1998-ci ildə Bakı Dövlət Universitetinin Mexanika-riyaziyyat fakültəsinə qəbul olmuş, 2002-ci ildə həmin universitetin məzunu olmuşdur. 2008-ci ildən Bakı Dövlət Universitetində çalışır. Ailəlidir.

Təhsili, elmi dərəcəsi və adları[redaktə | mənbəni redaktə et]

 • 2002-ci ildə BDU-nun Mexanika-riyaziyyat fakültəsini əyani bitirmişdir.
 • 2002-ci ildə magistraturaya daxil olmuş və 2004-cü ildə magistr dərəcəsi alaraq BDU-nu bitirmişdir.
 • 2005-ci ildə BDU-nun aspiranturasına qəbul olmuş və 2008-ci ildə "Öz-özünə qoşma olmayan bəzi operatorlar siniflərinin spektral xassələrinin tədqiqi" mövzusunda namizədlik dissertasiyası müdafiə etmiş və fizika−riyaziyyat elmləri namizədi elmi dərəcəsi almışdır.

Əmək fəaliyyəti[redaktə | mənbəni redaktə et]

 • 2008- h/h , müəllim, Funksiyalar nəzəriyyəsi və funksional analiz kafedrası, Mexanika-riyaziyyat fakültəsi, BDU;
 • Apardığı dərslər: Funksional analiz, Kompleks dəyişənli funksiyalar nəzəriyyəsi. 8 elmi məqalənin müəllifidir.

Tədqiqat sahəsi[redaktə | mənbəni redaktə et]

 • Spektral operatorlara yaxın operatorların xassələrinin tədqiqi

Beynəlxalq seminar, simpozium və konfraslarda iştirakı[redaktə | mənbəni redaktə et]

 • 2006 — Azərbaycan Elmlər Akademiyasının müxbir üzvü, professor B.İsgəndərovun 70 illik yubileyinə həsr olunmuş VII beynəlxalq elmi konfrans, Bakı, Azərbaycan.
 • 2007 — "II Türk Dünyası matematik sempozyumu", Sakarya, Türkiyə.

Seçilmiş əsərləri[redaktə | mənbəni redaktə et]

 1. On spectrum property of matrix operators in Banach space. Труды ИММ, НАНА. т. xxv, 2006, ст. 47–52.
 2. On spectral representation and operator calculation of a class of operators in Banach space. Труды ИММ, НАНА. XXVI, 2006, 97–106.
 3. Об операторном исчислении некоторого класса операторов в банаховом пространстве. Тезисы VII Международной конф. по мат. и мех., посв. 70 -ю чл.-корр. НАНА, профессора Б.А.Искендерова, Баку, 17 мая,2006 г, с.86.
 4. Исследование спектра и спектральности некоторых матричных операторов в банаховом пространстве. Вестник БГУ, серия физико-математических наук, 2007, № 2, с. 36–43.
 5. Спектральность матричных операторов в прямой сумме банаховых пространств. Вестник БГУ, серия физико-математических наук, 2007, №4, с. 47–58.
 6. On operator calculus of some class of unbounded operators in Banach space. Proceedings of IMM of NAS of Azerb. Volume XXVI (XXXIV), 2007, pp. 79–93.
 7. On spectrum properties of matrix operators in direkt sum Banach space. Sakarya Universitesi, II Türk Dünyası matematik sempozyumu, Temmuz, 2007, s. 13.
 8. Исследование типа некоторого матрич-ного оператора в банаховом пространстве, Тезисы Научной конференции посв. 100-летию, академика А.И.Гусейнова, Баку, 2007 г.,с. 78–79.
 9. Исследование спектральных вопросов некоторых классов несамосопряженных операторов Кандидатская диссертация, Баку 2008.
 10. On-Bessel systems.Trans.of IMM of NAS of Azerb. V. XXX (XLI), № 7, 2010, 35–40.
 11. Об эквивалентных свойствах систем, близких к -базису в банаховых пространствах. Вестник БГУ. Серия физико-математических наук, № 3, 2011, 23–29.
 12. Об альтернативных дуальных -фреймах в банаховом пространстве.Мат. Меж. Конф., посвященной 100-ю акад. З.И.Халилова, 2011, с. 177–180.
 13. О связи между -бесселевостью и -гильбертовостью системы. Мат. Меж. Конф., посвященной 100-ю акад. З.И.Халилова, 2011, с. 175–176.
 14. Об обобщениях бесселевых и гильбертовых систем в банаховых пространствах, Мат. Меж. Конф., посвященной 100-ю акад. З.И.Халилова, 2011, с.181–184.
 15. О критерии бесселевости системы. Мат. Меж. Конф., посвященной 100-ю акад. З.И.Халилова, 2011, с.185–186.
 16. Some Generalizations of Riesz Fisher TheoremInt. Journal of Math. Analysis, Vol. 5, 2011, no. 37, 1803 – 1812.
 17. On-frames in Banach spacesInt. Journal of Math. Archive-2(12), 2011, Page: 2578–2584.
 18. Гильбертовы обобщения -бесселевых систем. Изв. Сарат. ун-та. Нов. сер. 2011. Т.11. Сер.Математика. Механика. Инфор., вып.3, ч.2, 3–10.
 19. Гильбертовые обобщения-бесселевых систем. Научные труды, сер. физ.-матю и техн. наук, Нахчыван ГУ, 2011, № 1(35), 21–28.
 20. On the solution for a class of third order pseudohyperbolic equations. Journal of Contemporary Applied Mathematics, v.1, 2011, № 1, 43–53.
 21. On close -bases. Trans.of IMM of NAS of Azerb. V. XXXI, № 4, 2011, pp. 95–102.
 22. On continuability of-Bessel systems with respect to-space. Journal of Contemporary Applied Mathematics, v.1, 2011, № 2, 1–7.
 23. О неравенствах Рисса-Фишера и Харди–Литтлвуда с векторнозначными коэффициентами. Mатериалы 16-й Саратовской зимней школы 27 января – 3 февраля 2012 года, 78–79.
 24. Об устойчивости атомарного-разложения. Мат. Меж. Конф., посвященной 100-ю акад. И.И.Ибрагимова, 2012, с.113–115.
 25. Устойчивость банахового-фреймаМат. Меж. Конф., посвященной 100-юакад. И.И.Ибрагимова, 2012, с.115–117.
 26. О спектре некоторых классов матричных операторовИзв. Сарат. ун-та, нов.сер.2012, т.12. сер. Матем. Механика. Инф., вып.2. с.3–6.
 27. О возмущении -базиса относительно пространстваVII Международный симпозиум. Ряды Фурье и их приложения, Растов-на-Дону, 2012
 28. On perturbation of -Bessel bazis in Banach spaces with respect to Abstracts collection on new challenges in the European area: International Baku forum of young scientists dedicated to the 90-th anniversary of national leader Heydar Aliyev .2013, 67–68.
 29. Об устойчивости базиса и фрейма в банаховых пространствах. Вестник БГУ. Серия физико-математических наук, № 2, 2012, 51–61.
 30. On perturbation of -bazis in Banach spaces with respect to CB-space. Trans.of IMM of NAS of Azerb. V.XXXIII, № 1, 2013, pp. 35–40.
 31. On perturbation of -Bessel bazis in Banach spaces with respect to Proceedings of the Institute of applied Mathematics, v.2, №1, 2013, p. 84–89.
 32. Об одном критерии-гильбертовости системы в банаховом пространстве относительно КB-пространства. Актуальные проблемы математики и информатики. Тезисы международной конференции посвященной 100-ю со дня рождения Г.Алиева. 2013, 155–156.
 33. О возмущении банахового -фрейма. Вестник БГУ. Серия физико-математических наук, № 4, 2013, 70–77.
 34. О некоторых результатах устойчивости -атомарного разложенияTrans.of IMM of NAS of Azerb. XXXIV, № 1, 2014, pp. 67–72.
 35. О сопряженных системах к фреймам, Актуальные проблемы математики и механики, международная конференции посвященная 55-ю ИММ, 2014, с.185
 36. -frames, -atomic decompositions, Banach -frames and their perturbations under Neotherian maps, Proceedings of the Institute of Mathematics and Mechanics, National Academy of Sciences of Azerbaijan, Volume 40, № 2, 2014, p. 78–87
 37. On -frames and conjugate systems in Banach spaces Sahand Communications in Mathematical Analysis (SCMA) 2014, 19–29.
 38. On generalizations of Riesz and Paley theorems in Lebesgue generalized spaces, International conference Mathematical Analysis, Differential Equations and their Applications, 2015, p. 77.
 39. Об одной одномерной смешанной задачи для псевдогиперболического уравнения третьего порядка. Материалы международной научной конференции посвященная 55-ию со дня рождения проф. Я.Дж.Мамедова, 2015, с.289–291.
 40. On stability of-Riesz basis,International Workshop on Non-Harmonic Analysis and Differential Operators, Baku, Azerbaijan, 25–27 may, 2016, 54–55.
 41. On one generalization of frame in Banach spaces,International Workshop on Non-Harmonic Analysis and Differential Operators, Baku, Azerbaijan, 25–27 may, 2016, 54–55.
 42. On a Generalization of the Hilbert Frame generated by the Bilinear Mapping Jornal of Function Spaces, 2016, p. 1–8
 43. О фреймовости последовательности при бесконечной операторной матрице.Современные проблемы теории функций и их приложения, Материалы 18-й Саратовской зимней школы, 27 января −3 февраля 2016 года, 143
 44. On alternative dual -frames in Banach space.TWMS J. Pure Appl. Math, 2016, v.1, № 3, 46–54
 45. О полноте некоторого пространства последовательностей функции обобщенного пространства Лебега. Azərbaycan xalqının ümummilli lideri H.Əliyevin anadan olmasının 94-cü illik yübilеyinə həsr olunmuş "Riyaziyyat və mexanikanın aktual problemləri" adlı Respublika Elmi konfransının materialları, 17–18 may, 2017, səh.186.
 46. — Bessel and — Hilbert systems in nonseparable Banach spaces. Modern problems of mathematics and mechanics proceedings of the International conference devoted to the 80-th anniversary of academician Akif Gadjiev, Desember 6–8, 2017, Baku, Azerbaijan, p. 100–101.
 47. О некоторых свойствах пространства. AMEA-nın müxbir üzvü, tаnınmış аlim və görkəmli riyаziyyаtçı f.r.e.d., professor Qoşkаr Teymur oğlu Əhmədovun 100 illik yubileyinə həsr olunmuş "Riyaziyyat və mexаnikаnın aktual problemləri" аdlı Respublikа elmi konfransınnın materialları, Bakı 2017,02–03 noyabr, səh.198–199.
 48. Hilbert fəzalarında Bessel inikaslar haqqında. Azərbaycanın ümummilli lideri H.Əliyevin anadan olmasının 95-ci il dönümünə həsr olunmuş "Riyaziyyat və mexanikanın aktual problemləri" adlı Respublika Elmi konfransının materialları, 17–18 may, 2018, səh.61–62.

İstinadlar[redaktə | mənbəni redaktə et]

 1. "Miqdad İsmayılov". 2022-07-07 tarixində arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 2018-11-07.