Misir heroqlifləri (G qrupu)

Vikipediya, azad ensiklopediya
Jump to navigation Jump to search

G qrupu 57 heroqlifdən ibarət olub, bura ibis, kərkəs, bayquş, simurqquşu, qarabatdaq, ördək, bildirçin cücəsi və s. təsvirləri daxildir.

Şifrələr Təsvirlər Tələfüslər Tərənnümlər İzahlar
G1
G1
3 Kərkəs
G2
G2
33 Yanaşı iki kərkəs
G3
G3
m3 Kərkəs oraqla

(G1 + U1 şifrələrin kombinasiyası)

G4
G4
tw, tjw Əsl sar
G5
G5
Ḥr Şahin quşu ya qartal İdeoQram: tanrı Horus üçün
G6
G6
bjk Şahin quşu ya qartal qamçı ilə Determinativ: Şahin ya qartal.
G7
G7
Ḥr Ştandart üzərində şahin ya qartal Determinativ və ideoqram: (şahanə) mən, mənə, tanrı Horus, Amon və hökmdar.
G7A
G7A
Nmtj Aypara üzərində qartal
G7AB
G7AA
G8
G8
Ḥr-nbw Qızıl üçün heroqlifdə şahin ya qartal (S12). İdeoqram: Qızıl Horus.
G9
G9
Rˁ-Ḥr-3ḫtj Başında günəş olan qartal ya şahin İdeoqram: tanrı Ra
G10
G10
Skr
ḥnw
Günəş qayığı üzərində şahin ya qartal/Sokar-yelkənli qayıq Determinativ: tanrı Sokar və onun yelkənli qayığı üçün.
G11
G11
ˁšm
ˁẖm, ˁḪm
šnbt
Oturmuş şahin quşu ya qartal Determinativ: Axom, sənəm-idol, döş.
G12
G12
Oturmuş şahin quşu ya qartal qamçı ilə
G13
G13
Ḥr NḪny
Spdw
Oturmuş şahin quşu ya qartal qamçı ilə Determinativ: tanrı hierakonpolisli Horus və tanrı Sopdu.
G14
G14
mt Ağbaş kərkəs İdeoqram: Ağbaş kərkəs.
G15
G15
Mwt Ağbaş kərkəs qamçı ilə İdeoqram: ilahə Mut.
G16
G16
nbtj iki səbətdə ağbaş kərkəs dik qalxmış gözlüklü ilan-kobra ilə
(G14, I12 və V30 şifrələrin kombinasiyasından)
İdeoqram: iki məmləkətin hökmdarı üçün.
G17
G17
m Bayquşlar
G18
G18
mm Yanaşı iki bayquş
G19
G19
mj
m
Bayquş və said (qolun ön hissəsi) fonunda və ya yanında çörək

(G17 + D37 şifrələrinin kombinasiyası)

G20
G20
mj
m
Said (qolun ön hissəsi) fonunda bayquş

(G17 + D36 şifrələrinin kombinasiyası)

G21
G21
nḥ Firəngtoyuğu/Qrifli firəngtoyuğu İdeoqram: Qrifli firəngtoyuğu.
G22
G22
ḏb Şanapipik
G23
G23
RḪjt lat. Vanellus şifahi dildə Aşağı Misir xalqı - Rexit üçün.
G24
G24
Çırpınan lat. Vanellus
G25
G25
3ḫ İbis ya lat. Threskiornithinae İdeoqram: Ax-ruhu.
G26
G26
hb
Ḥḥwtj
Ştandart üzərində ibis Determinativ: İbis və ibismənşəyli tanrı Tot.
G26(A)
G26A
Durmuş ibis Determinativ: İbis və ibismənşəyli tanrı Tot.
G27
G27
dšr Qızılqaz Determinativ: Qızılqaz.
G28
G28
gm Bayağı aynaq - lat. Plegadis falcinellus)
G29
G29
b3 Yəhərdimdik leylək (Ba-quş) İdeoqram: Ba-ruh (quş cildində) .
G30
G30
b3w Üç Ba-quş İdeoqram: hakimiyyət, hökm.
G31
G31
bnw Benu / Səməndər quşu / Vağ Determinativ: Benu / Səməndər quşu / Vağ üçün.
G32
G32
bˁḥ Çəpər üstündə vağ Determinativ və ideoqram: daşqın ya su basma.
G33
G33
sd3 Vağ (Seda-quş) İdeoqram: Seda-quş.
G34
G34
njw Dəvəquşu Determinativ: Dəvəquşu.
G35
G35
ˁq Qarabatdaq
G36
G36
wr Kiçik kəkilli susüpürən Determinativ: udmaq
G37
G37
nḏs
bjn
Sərçə Determinativ: kiçik, pis, ədalətsizlik, uğursuzluq, nəyəsə yetişməmək, xəstəlikgünah (G36 ilə səhv salınır)
G38
G38
gb Qırmızıboğaz qaz Determinativ: quş, həşarat, aın qaz, göyərçin, sarıköynək, boz durna, qaz, mübahisətənbəl
G39
G39
s3 Bizquyruq İdeoqram: OğulBizquyruq; Determinativ: Bizquyruq.
G40
G40
p3 uçan bizquyruq və ya yaşılbaş ördək Determinativ və ideoqram: uçmaq
G41
G41
ḫnj Enən bizquyruq və ya yaşılbaş ördək Determinativ: uçmaq, quşenmək.
G42
G42
wš3
ḏf3
Fitçi ördək Determinativ və ideoqram: kökəltməkərzaq.
G43
G43
w Bildirçin cücəsi
G44
G44
ww İki Bildirçin
G45
G45
Saidin arxa fonunda bildirçin cücəsi

(G43 + D36 şifrələrinin kombinasiyası)

G46
G46
m3w Bildirçin cücəsi oraq ilə

(G43 + U1 şifrələrinin kombinasiyası)

G47
G47
ṯ3 Ətcəbala İdeoqram: cücə.
G48
G48
Yuvada üç ətcəbala Determinativ: yuva.
G49
G49
Yuvada üç ördək
G50
G50
rḫtj İki yağmurquşu İdeoqram: Wäscher.
G51
G51
ḥ3m Balıq dimdikləyən quş Determinativ: balıq tutmaq, ovlamaq.
G52
G52
snm Dimdikləyən qaz Determinativ: yemləmək.
G53
G53
b3 İnsan başlı Ba quşu İdeoqram: Ba ruhu ya canı.
G54
G54
snḏ Mətbəxdə bişirilmiş qaz