Modifikasiya dəyişkənliyi

Vikipediya saytından
Naviqasiyaya keç Axtarışa keç
Genetik modifikasiyanın tibbi alətlə bir DNT parçasının çıxarılması ilə canlandırılması .[1]

Modifikasiya dəyişkənliyiÇarlz Darvin canlılarda çoxlu fərqli xüsusiyyətlərin olmasını müşahidə etmişdir. İstər mədəni bitki və ev heyvanlarının, istərsə də təbiətdəki vəhşi heyvan və yabanı bitki növlərinin bu qədər müxtəlif olması onu maraqlandırmışdır. O apardığı tədqiqatlar nəticəsində bu qənaətə gəlmişdir ki, canlılar, əsasən, ətraf mühitin təsiri nəticəsində dəyişir. Çarlz Darvin öz fikirlərini sübut etməyə çalışmışdır.[2]

Modifikasiyanın baş vermə mexanizmi

[redaktə | mənbəni redaktə et]

Darvin apardığı müşahidə və araşdırmalar nəticəsində belə qənaətə gəlmişdir ki, orqanizmlər irsən malik olduqları fərdi xüsusiyyətlərlə və yaşadıqları şəraitdəki mühit amillərinin təsiri ilə əlaqədar inkişaf edir.[1] Bu isə onlarda müxtəlif dəyişikliklərin baş verməsinə səbəb olur. Orqanizmlərin yeni əlamətlər qazanmaq kimi ümumi xassəsi və ya növ daxilindəki fərdlər arasındakı fərqlər dəyişkənlik adlanır. Darvin dəyişkənliyin səbəblərini araşdırıb formalarını da göstərmişdir.[3] Dəyişkənlik iki cür olur:

 • qeyri-irsi (modifikasiya) dəyişkənliyi
 • irsi dəyişkənlik

Modifikasiya dəyişkənliyinin xüsusiyyətləri

[redaktə | mənbəni redaktə et]
 • genotip dəyişmir;
 • irsən ötürülmür;
 • növlərin uyğunlaşmasını təmin edir;
 • tədricən baş verir;
 • növləri qoruyub saxlayır;
 • qrup xarakterlidir.

Qeyri-irsi dəyişkənlik

[redaktə | mənbəni redaktə et]

Növün müxtəlif şəraitdə yaşayan fərdlərində bəzi fərqli cəhətlərin meydana çıxması məlumdur. Məsələn, meşədə bitən adi şam ağacının çətiri yuxarıda yerləşir, açıqlıqda, meşə kənarında bitən şam ağacı isə daha qollu-budaqlı olur.[4] Mühit şəraiti əlverişli olan yerlərdə bitən bitkilərlə əlverişsiz mühitdə yaşayan bitkilər eyni növdən olsalar da, fərqlənir. Ağbaş kələm isti ölkələrdə əkiləndə baş əmələ gətirmir. Ağ rəngli adadovşanlarının tükünü qırxıb yerinə buz bağlayanda onun yerindən qara tüklər çıxır. Mühit şəraitinin təsiri altında eyni genotipli fərdlərdə müxtəlif fenotiplərin yaranması modifikasiya dəyişkənliyi adlanır. İnsanın əkib-becərdiyi bitkilərdə də modifikasiya dəyişkənliyini asanlıqla müşahidə etmək mümkündür. Bir bitkinin qələmləri ilə çoxalan nəsillərdə tam eynilik müşahidə olunmur. Bunun səbəbi bitkilərin işıqlanma səviyyəsi, torpağın strukturu, su və qida maddələri ilə təminatı, alaq otlarının olması və s. ola bilir.[5] Belə dəyişmələr genotipə təsir etmir və nəsildən-nəslə ötürülmür. Modifikasiya dəyişkənliyinin hüdudları "reaksiya norması" adlanır.

İrsi dəyişkənlik

[redaktə | mənbəni redaktə et]

Dəyişkənlik, orqanizmin irsiyyətinin qeyri stabil olmasını əks etdirir. Dəyişkənlik, genlərin dəyişməsindən və onların kombinativ əlaqədə olmasından, habelə orqanizmin fərdi inkişaf prosesi zamanı genlərin dəyişmiş şəkildə təzahüründən ibarətdir. Beləliklə, irsiyyət nəsillərdə nəinki oxşarlığı, hətta orqanizmlərdə fərqlənmələri də saxlayır. İrsiyyət və dəyişkənlik yer üzərində təkamülü təmin edən əsas iki faktordur.[6] Hazırda irsiyyət və dyəişkənliyin öyrənilməsi canlı materiyanın müxtəlif — molekulyar, hüceyrə, orqanizm və p opulyasiya səviyyəsində aparılır. Buna görə tədqiqatlar zamanı müxtəlif üsullardan istifadə edirlər.[7] Genetik tədqiqatlar, biologiyanın nəzəri sahəsini və habelə zootexnikanı, baytarlığı, kənd təsərrüfatı heyvanlarının seleksiyasını, bitkilərin seleksiya və toxumçuluğunu, tibbi xeyli zənginləşdirmişdir. Molekulyar sahədə genetik tədqiqatların əsas obyekti nuklein turşularıDNTRNT-nin molekullarıdır. Bunlar irsi informasiyanın saxlanılmasını, ötürülməsini və realizə olunmasını təmin edir.[8]

 • Genotip — valideynlərdən alınan genlərin cəmidir
 • Fenotip — orqanizmin xarici və daxili əlamətlərinin cəmidir

Kəmiyyət və keyfiyyət dəyişmələri

[redaktə | mənbəni redaktə et]

Canlılarda müxtəlif əlamətlərin kəmiyyət və keyfiyyət dəyişmələri eyni cür müşahidə olunmur. Qaramalda südün miqdarı yemin miqdarından asılı olaraq, çox dəyişir. Südün yağlılığını yemin miqdarını artırmaqla çoxaltmaq olmur. Yağlılığı yemin tərkibini dəyişməklə artırmaq mümkündür. Müşahidələr göstərir ki, heyvanın rəngini nə qidanın miqdarı, nə də müxtəlifliyi dəyişə bilməz. Ancaq yuxarıda deyildiyi kimi, tükü qırxılıb belinə buz bağlanmış adadovşanlarının belində ağ tük əvəzinə qara tükün çıxması rəngin də mühit amillərinin təsiri ilə dəyişə biləcəyini göstərir. Beləliklə, qaramalda südün miqdarı geniş reaksiya normasına, rəng isə ən dar reaksiya normasına malikdir.[9]

Variasiya sırası

[redaktə | mənbəni redaktə et]

Modifikasiya dəyişkənliyi norması daxilində əlamətin dəyişkənliyi variasiya sırasını əmələ gətirir. Variasiya sırasındakılann hər biri variant adlanır. Hər variantın sayını hesablayıb görərik ki, orta ölçülülərə daha tez-tez, sıranın əvvəlində və sonunda olanlara isə daha az rast gəlinir. Əgər bunu qrafikdə göstərsək, variasiya əyrisi alınar. Variasiya sırasının genişliyi genotipdən də asılıdır.

Variasiyada əlamətin orta ədədini müəyyən etmək üçün aşağıdakı düsturdan istifadə olunur:

M = Σ(V⋅P)/n
M — orta qiymət;
P — variantın rastgəlmə tezliyi;
V — variant;
Σ — cəm işarəsi;
n — variantların ümumi miqdarı.
 1. 1 2 "Genetic engineering", Wikipedia (ingilis), 2019-09-18, 2023-07-29 tarixində arxivləşdirilib, İstifadə tarixi: 2019-10-24
 2. "Modifikasiya dəyişkənliyi" (az.). e-derslik.edu.az. Archived from the original on 2022-01-22.
 3. Allison, Lizabeth A. Fundamental Molecular Biology. United States of America: John Wiley & Sons, Inc. 2012. 354–355. ISBN 9781118059814.
 4. "Genetic engineering", Wikipedia (ingilis), 2019-09-18, 2023-07-29 tarixində arxivləşdirilib, İstifadə tarixi: 2019-09-19
 5. "What is genetic engineering?". yourgenome (ingilis). 2022-06-03 tarixində arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 2019-09-19.
 6. "How to Make a GMO". Science in the News (ingilis). 2015-08-09. 2022-08-09 tarixində arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 2019-11-14.
 7. Entine, Jon. "GMOs, Yes!". Common Reader (ingilis). 2022-02-17 tarixində arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 2019-10-24.
 8. "genetika" (az.). e-derslik.edu.az. 09.03.2021. Archived from the original on 2021-06-15.
 9. "What are the Ethical Concerns of Genome Editing?". Genome.gov (ingilis). 2022-09-24 tarixində arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 2019-11-14.