Multikulturalizm Kanadada

Vikipediya, azad ensiklopediya
Jump to navigation Jump to search

Multikulturalizm KanadadaKanada dövlətinin siyasəti hər bir millətin cəmiyyətdə mədəni xüsusiyyətlərinin qorunub saxlanmasına və inkişafına yönəldilib. İmmiqrasiya ölkənin inkişafında böyük rol oynayır. 2011-ci ilin siyahısında ümumi əhalinin sayına gorə 20,6 % (6 775 800 nəfər) immiqrantdır. Kanada G8 ölkələr üzrə immiqrantların qəbul edilməsinə görə liderdir.

Yaranması[redaktə | mənbəni redaktə et]

Multikulturalizm” termini Kanadada XX əsrin 60-ci illərində peyda olmuşdur. O zaman bu anlayış iki dilli siyasətdən ibarət idi, hansı ki, ingilisfransız dilli ölkələrin kəskin ziddiyyətlərinin aradan qaldırılmasına yönəldilmişdir. Bəzi cəmiyyətlərdə, harda deyilirdi ki, Kanada iki millətlər ilə yox, yerli əhali ilə yaradılib, narazıçlıq yaradılmışdır. Bu narazıçılıq, Pyer Trüdo-nun rəhbərliyi altında olan internasional liberallar hökuməti ilə nəzərə alınmışdır. 1971-ci ilin oktyabr ayında multikulturalizm Kanadanın rəsmi ideologiya siyasəti olmuşdur və bu siyasət “Bir millət, iki dil, bir çox xalqlar və mədəniyyətlər” şüarını yaratdı. 1972-ci ildə multikulturalizm üzrə xüsusi idarə yaradılmışdır və 1990-cı ilin ortalarına qədər hökumətin tərkibinə nazir daxil idi, hansı ki, multikultural problemlərin çözülməsinə dair məsuliyyət daşıyırdı. 1988-ci ilin multikulturalizm aktına görə çoxmədəniyyətli istiqamət Kanadanın rəsmi siyasəti elan olundu [1]. Sonuncu aktda deyilirdi ki, “Kanada hökuməti irqi, milli, kanadalıların etnik müxtəlifliklərini, müxtəlif dəri rəngli və dini əqidələrinə Kanada cəmiyyətinin fundamental xüsusiyyətləri kimi baxır və multikulturalizm siyasətini kanadalıların irsi multikultural istiqamətinin qorunub saxlanılması və inkişafı üçün bu prosesdə onların iqtisadi, sosial, mədəni və siyasi sahələrdə bərabər imkanların əldə edilməsi üçün keçirir[2]. Dövlət Amerikanın "əridici qazan" kimi tanınmış assimilyasiya siyasətini rədd etdi və mədəni mozaika cəmiyyətinin qurulması üçün zəmin yaratmışdır[3]

Problemlər[redaktə | mənbəni redaktə et]

Kanada polietnik dövlətlər üçün xarakterik olan problemlərlə üzləşmişdir[4]

  • Hər bir etnik qrupun öz mədəniyyəti, tarixi var və hər biri özünə görə Kanada üçün əhəmiyyətlidir. Nəticədə, bu öz ifadəsini hakimiyyət səlahiyyətlərinin bölüşdürülməsində tapır.
  • Kanadalı ingilislərin, fransızların və aborigenlərin dəqiq lokal əraziləri vardır, hansı ki, digər milli qruplara xüsusi təsir göstərir.
  • Müxtəlif mədəni münasibətlərin inkişafına ölkənin mürəkkəb coğrafi landşaftı mane olur.

Həmçinin, immiqrantları öz mədəniyyətlərinə və dillərinə təhlükə yaradan kimi görən böyük milli birlik - kanadalı fransızlar, multikulturalizm siyasətinə əməl etmək istəmir.

Ədəbiyyat[redaktə | mənbəni redaktə et]

İstinadlar[redaktə | mənbəni redaktə et]

  1. Терборн Г. Мультикультурные общества. — 2001. — С. 61.
  2. Головкина О. В. Канадский мультикультурализм как основа национальной идентичности Канады. — Вестник Волгоградского государственного университета, 2004. — С. 44.
  3. А. И. Куропятник. Мультикультуризм: Идеология и политика социальной стабильности полиэтнических обществ. — 2000. — С. 56.
  4. А. И. Куропятник. Мультикультуризм: Идеология и политика социальной стабильности полиэтнических обществ. — 2000. — С. 58.