Nadir yazısı

Vikipediya, azad ensiklopediya
Naviqasiyaya keç Axtarışa keç
Nadir yazısı

Nadir yazısıİranın Kəlat şəhərindəki Arğun şah qapısının girişində yerləşən, üzərində Nadir şah Əfşara həsr edilmiş mədhiyyə həkk olunan daş kitabədir. Mədhiyyə Nadir şahın saray şairi Gülbün Əfşar tərəfindən türk dilində yazılıb.

Mədhiyyənin məzmunu[redaktə | mənbəni redaktə et]

Bismillahirrəhmənirrəhim və hüvəl'ə'la

İbtida həmdi Xudayi əhədu fərdu qədim
Qadiri ləm yəzəlu alimu danavu həkim
O ki bu kunu məkanı yaradıb qudrətdən
O ki bu bəhru bəri xəlq edib şövkətdən
İki aləmdə odur bəndələrə yavəru yar
Hikmətindən görünür bəndələrə hər asar
Xəlqi aləm hamı möhtacdır o dərgahə
O vurub nuru mina kövkəbi mehru mahə
Həmdi həqdən sora oldu qələmim nurəfşan
Bə səna gostəriye xətmi rüsul fəxri cahan
Nəbiyi Haşimiyü Əhmədü Məhmud sifat
Kim Xudadan ola dayim "əleyhə səlam o sələvat"
Alu əshabına həm rəhməti besyar ola
Ola Həq yavəri hər kim olara yar ola
Həmdi ne'məti Həqdən sora "ba sidqi zəban"
Fərzdir bəndələrə mədhi şəhənşahi cahan
O şəhənşahi fələk mərtəbəyi çərxi sərir
Şah Nadir, ki adı tək yox, mislü nəzir
Demək olmaz bu şəhənşah bəlki ola peyğəmbər
Ya muqərrəb mələkidir olub əz nov'i bəşər
Leyk çün qudrəti həq zahir edib biş əz piş
Nəzəri həq ona hər kimsə desə həq, dəymiş
Nisbət ilə şərəfu fəxri ocaqi Teymur
Həsəb ilə bə cahan şahi şəhandır məşhur
Mustəfa xulqu Məsiha dəmu Yusif təl'ət
Buəli danişu Hatəm kəfu Luqman hikmət
Qabiliyyətlə ona verdi Xudavəndi-Kərim
Tacu təxti şəhiyu ədlu kərəm, xəlqi əzim
Hər şərafət ki desəm şahi şəhandır kamil
Mərhəmətdən onun əltafi Xudadır şamil
E'tiqadı belədir o şəhi pakizə nəhad
Bağlamış sidq Xudavəndə edərlər belə yad
Ələ girməz belə dövlət "be sepah o şəmşir"
Olabilməz belə iqbal "be fəzl o tədbir"
Sən veribsən ona bu səltənətu təxtu sipah
Sən veribsən ona tacu kəməru fərru kulah
Dövlətim hafizi sənsən sənədir ümmidim
Mən sənə bağlamışam sidq budur tə'yidim
Dövlətim münkirini sən elədin xaru zəlil
Düşmənim korluğuna yavər ol ey rəbbi cəlil
Çünki sidqi belədir həqqinə "əz ruyi yəqin"
Bu səbəbdən ona əltafi Xuda oldu müin
Əlini tutdu Xudavəndi cahan qudrətdən
Kamyab etdi onu mə'dilətü şövkətdən
Bəxtu iqbal ilə heç kim belə olmaz baqi
Gün kimi dövlətinə aləmə rövşən baqi
Şaxi gül nəşvu numa buldu nəmi feyzindən
Ki bu əş'ar olub mədhsəra "Gülbün"dən

Mənbə[redaktə | mənbəni redaktə et]