Nahad Əliyev

Vikipediya, azad ensiklopediya
Jump to navigation Jump to search
NAHAD ƏLIYEV
Doğum tarixi 1942
Doğum yeri Bakı
Vəfat tarixi 2003
Vəfat yeri Bakı

Nahad Əliyev - 1966-1993-cü illərdə Azərbaycan Sovet Ensiklopediyasında məsul katib və Universal ensiklopediyalar üzrə baş redaktor vəzifəsində çalışıb.1994cü ildən “Azərbaycan” nəşriyyatının baş redaktoru.

Həyatı[redaktə | əsas redaktə]

Əliyev Nahad Məmməd Bağır oğlu - 1942-ci il noyabr ayının 15-də Bakı şəhərində anadan olub. 1959-cu ildə orta məktəbi bitirib, Azərbaycan Dövlət Universitetin geoloji-coğrafiya fakültəsinə daxil olub, 1964-cü ildə bitirib. Həmin ilin dekabrında təyinatla Xaçmaz rayonunun Qusarçay orta məktəbində müəllimlik edib.

1966-cı ilin yanvar- may aylarında Hidromeliorasiya institutunda kiçik elmi işçi, həmin ilin avqustundan isə Azərbaycan Sovet Ensiklopediyasında kiçik redaktor işləyib. 1966-cı ilin noyabrından 1967-ci ilin dekabrınadək ordu sıralarında xidmət edib. Tərxis olunduqdan sonra, 1968-ci ilin yanvarından yenidən Azərbaycan Sovet Ensiklopediyaya işə qəbul olunaraq redaktor ,”Qeoloqiya və coğrafiya ”şöbəsinin elmi redaktoru, böyük elmi redaktor,“İllüstrasiya və kartoqrafiya” redaksiyasının müdiri, məsul katib, Universal ensiklopediyalar üzrə baş redaktor vəzifəsində çalışıb. 1993-cü ilin may ayından Azərbaycan Respublikasının Təhsil Nazirliyinin “Öyrətmən” nəşriyyatında redaksiya müdiri, 1994-cü ildən “Azərbaycan” nəşriyyatının baş redaktoru olub. 1965-ci ildə görkəmli şair Rəsul Rzanın baş redaktorluğu ilə Azərbaycan Sovet Ensiklopediyasının baş redaksiyası yaradılıb. R.Rzanın baş redaktorluğu dövründə işıq üzü görən "Yaşıl ensiklopediya" (1970 il) böyük mübahisə doğurduğundan, qısa zaman ərzində ləğv olunub. Bu ensiklopediya Nahad Əliyevin birinci böyük işi idi. Bütün ömrünü kitablara xəsr eləyıb.

Kİtabların siyahısı[redaktə | əsas redaktə]

1976-1987-ci illərdə Azərbaycan Sovet Ensiklopediyanın 10 cildi
1987-1988-ci illərdə "Uşaq Ensiklopediyasının 2 cildi
1996-cı ildə Üzəyir Hacıbəyov Ensiklopediyası
1997-ci il "Köhnə Bakı"
1997-1998-ci illərdə Heydər Əliyevin "Azərbaycan nefti dünya siyasətində" 3 cild
1999-2000-ci illərdə "Min beş yüz ilin oguz şeri"-nin 2 cild

və sair kitabların redaktoru olub.

1977-ci ildə Ümumittifaq kitab sənəti müsabiqəsində bədii tərtibat və poliqrafiya icrasında müvəffəqiyyətin əldə edilməsinə görə Nahad Məmməd Bağır oğlu Əliyev “Azərbaycan Sovet Ensiklopediyası” -nın 1 cildin bədii redaktəyə görə II-ci dərəcəli diploma layiq görünüb. 1987-ci ildən SSRİ Jurnalistlər Birliyinin üzvrü olub.1989- cu ildə Azərbaycan SSR- nın Əli Soveti heyyatinin sədri Suleyman Tatliyev 10-cildlik Azərbaycan Sovet Ensiklopediyasının birinci nəşrinin hazırlamasında və buraxılmasında xidmətə görə Nahad Məmməd Bağır oğlu Əliyevə 19.04.1989-cu il tarixli fərmanla "Azərbaycan SSR –in əməkdar incəsənət xadimi” fəxri adı verilmişdi. Nahad Məmməd Bağır oğlu Əliyev 2003-ci ilin iyun ayının 19 uzun xəstəlikdən sonra dünyasını deyişib.