Neotektonika (ən yeni tektonika)

Vikipediya, azad ensiklopediya
Jump to navigation Jump to search
Neotektonika (ən yeni tektonika)
Elm Geologiya


Neotektonika (ən yeni tektonika), (rus. неотектоника, ing. neotectonics) Obrüçev, 1948 - geotektonikanın istiqamətlərindən biri. Neotektonika müasir relyefin əsas xüsusiyyətlərini yaradan tektonik prosesləri öyrənir. Geoloqların çoxunun fikrincə, neogen-dördüncü dövrü əhatə edir. Hesab edilir ki, bu dövr müxtəlif regionlar üçün dəyişə bilər. Məsələn: Azərbaycanın ərazisi üçün bu mərhələ miosenin sonlarından (meotis əsri) başlanır. Plitələr tektonikası nəzəriyyəsi irəli sürüldükdən sonra neotektonik proseslərin öyrənilməsi yer qabığı və ümumiyyətlə, litosferin geodinamikasını, qabıqdaxili endogen prosesləri, onların həm planetar, həm də regional geoloji miqyasda öyrənilməsində mühüm rol oynayır. Neotektonika (ən yeni tektonika) seysmikliyin öyrənilməsi, seysmik proqnozlaşdırma üçün də olduqca vacibdir.

Geomorfoloji termin[redaktə | əsas redaktə]

Neotektonıka (yun. noes- yeni və tektonika) – ən yeni tektonika, tektonikanın bölməsi olub, Kaynozoy erasında (Oliqosen və ya Miosendən baş­layaraq) baş verən tektonik proses­ləri öyrənir. Bu proseslər yerin müasir relyefində əks olunan yeni struktur formalar yaratmaqla və qədim strukturları canlandırmaqla yer qabığının quruluşunda dəyişik­lərə səbəb olmuşdur.[1]

Həmçinin bax[redaktə | əsas redaktə]

İstinadlar[redaktə | əsas redaktə]

  1. "Neotektonika (ən yeni tektonika)". Geomorfoloji terminlərin izahlı lüğəti. Bakı: "Elm". 2012. səh. 177. ISBN 978-9952-453-14-0.

Mənbə[redaktə | əsas redaktə]

Geologiya terminlərinin izahlı lüğəti. — Bakı: Nafta-Press, 2006. — Səhifələrin sayı: 679.