Nisbi və mütləq rütubətlilik

Vikipediya, azad ensiklopediya
Jump to navigation Jump to search

Rütubətlilik[redaktə | əsas redaktə]

Atmosferdə 13 min km kub həcmində su vardır.Havadakı suyun əsas hissəsi buxar halında,qalan isə su damcıları və buz halında olur.Havadakı suyun 86%i okean və dənizlərdən , 14%ə qədər isə quru səthdən daxil olur.Havada olan suyun miqdarı rütubətlilik göstəriciləri ilə təyin edilir.Havanın rütubətliliyi onun əsas elementlərindən biridir.Ona görə də havada olan suyun miqdarı nisbi və mütləq rütubətlik göstəriciləri ilə təyin edilir.[1]

Mütləq rütubətlilik[redaktə | əsas redaktə]

Mütləq rütubətlilik 1 m kub havada olan suyun miqdarı mütləq rütubətlilik adlanır.O,qramlarla və ya parsial təzyiqin vahidləri ilə ölçülür.Mütləq rütubətlilik temperaturdan asılıdır.Temperatur artdıqca havada olan suyun miqdarı da artdı.Çünki isti havada daha çox buxar saxlamaq qabiliyyətinə malikdir.[2]

Nisbi rütubətlilik[redaktə | əsas redaktə]

Nisbi rütubətlilik 1 kub m havada olan suyun (F) həmin havada tam doyması üçün lazım olan suya (D) faizlə nisbətidir.Faizlə ölçülür və temperaturla tərs mütənasibdir.

          N=F/D * 100%

N-nisbi rütubətlilik. Nisbi rütubətlilik havanın su ilə neçə faiz doymasını göstərir .Havanın rütubətini ölçmək üçün hiqrometrdən və psixometrdən istifadə olunur.[3]

Həmçinin bax[redaktə | əsas redaktə]

Rütubət dövranı, Rütubət

Xarici keçidlər[redaktə | əsas redaktə]

Su buxarı. Nisbi və mütləq rütubətlilik.,Atmosferdə su

İstinadlar[redaktə | əsas redaktə]

 1. H. Ələkbər. Meteorologiya və iqlimşünaslıq
 2. Q.K.Gül “Meteorologiya və iqlimşünaslıq” BAKI-1960
 3. С.П.Хромов Метеорология и климатология. Ленинград. 1968, стр. 342.