Nitritlər

Vikipediya, azad ensiklopediya
Jump to navigation Jump to search
NO2 ionunun modeli

Nitrittərnitrit turşusunun duzları. Məsələn, natrium-nitrit bu qrupa aiddir.

Nitritlər rəngsiz kristal maddələrdir. Qızdırıldıqda nitratlara nisbətən tez parçalanır. AgNO2 müstəsna olmaqla hamısı suda yaxşı həll olur. Onlar həm oksidləşdirici, həm də reduksiyaedici kimi təsir göstərə bilir. Əsasən azoboyalar istehsalında işlədilir.