On qüsurlu hərəkət

Vikipediya, azad ensiklopediya
Jump to navigation Jump to search
Star of David.svg        Menora.svg
Yəhudilik

On qüsurlu hərəkət , İbranice: עשרת הדברות Aseret ha-Dibrot, Latinca: Decalogus), dini inanca görə, Musa'ya Sina Dağı'nda Tanrı tərəfindən 2 daş kitabə üzərində verilmiş dini və əxlaqi fikirlər toplusudur. Bu toplu, Tövrat Çıxış (Exodus) / Bap 20[ölü keçid]'də əksini tapmışdır.

  1. Qarşımda başqa ilahələr olmamalıdır.
  2. Özün üçün oyma büt düzəltmə, yuxarıda, aşağıda və suda olanların surətini düzəltmə, onlara əyilmə və onlara ibadət etmə.
  3. Yehova'nın, Rəbbinin ismini boş yerə ağzına alma.
  4. Şənbə gününü unutma. Altı gün işlə və bütün işini tamamla, lakin yedinci gün allahındır. Sən, oğlun və qızın, qulun və heyvanların və qapılarında olan fəqir füqara heç bir iş görməməlidir. Çünki Rəbbin göyləri, yeri və dənizi və onlarda olan bütün şeyləri altı gündə yaratmışdır.
  5. Anana və atana hörmət elə.
  6. Öldürmə.
  7. Zina etmə.
  8. Oğurluq etmə
  9. Qonşuna qarşı yalan şahidlik etmə.
  10. Qonşunun evinə tamah salma, qonşunun arvadına, quluna, öküzünə, eşşəyinə və ümumiyyətlə heç bir şeyinə tamah salma.