Qarabağ güləvəri

Vikipediya, açıq ensiklopediya
Jump to navigation Jump to search

Qarabağ güləvəri - (lat. Centaurea karabaghensis (Sosn.) Sosn.) Asterkimilər – (Asteraceae Dumort.) fəsiləsinə aid bitki növü.

IUCN Qırmızı Siyahısına görə növün kateqoriyası və statusu "Məlumat azlığı" kateqoriyasına aiddir – DD. Azərbaycanın nadir növüdür. [1][2]

Qısa morfoloji təsviri[redaktə | əsas redaktə]

Çoxillik ot bitkisidir. Gövdə 25-35 sm hündürlüyündə, yarpaqlar üst tərəfdən yaşıl, alt hissədən bozumtul keçətüklü; kökətrafı yarpaqlar əsasən uzunsov, lələkvari bölümlü, yumurtavari seqmentli; orta gövdə yarpaqları lələkvari; ən yuxarıdaki yarpaqlar azalmış, liraşəkilli, bütöv və ya bir neçə dişcikli, lansetşəkilli sanki səbəti bürümüşdür. Səbətlər orta böyüklükdə; sarğı yumurtşəkilli silindirvari, 1,5-2 sm enində; sarğı yarpaqları enli yumurtşəkilli, tutqun, kənarları qəhvəyi, ağ saçaqlı; çiçəktünd-qırmızıdır.[3]

Bioloji, ekoloji və fitosenoloji xüsusiyyətləri[redaktə | əsas redaktə]

Çiçəkləmə və meyvə əmələgətirmə iyun-avqsut aylarına təsadüf edir. Kserofit, quru, daşlı yamaclarda rast gəlinir. İşıqsevən, duzlaşmaya davamlı bitkidir. Toxumla çoxalır, müxtəlifotlu qruplaşmalar əmələ gətirir.[4][5]

Yayılması[redaktə | əsas redaktə]

Kiçik Qafqazın şimal hissəsidir (Xankəndi ətrafında, Mıxtökən dağı).

Sayı və tendensiyası:[redaktə | əsas redaktə]

Məlumat yoxdur 

Məhdudlaşdırıcı amillər:[redaktə | əsas redaktə]

Məlumat yoxdur 

Mühafizə tədbirləri[redaktə | əsas redaktə]

Qournması üçün tədbirlər aparılmır, yeni yayılma yerlərinin axtarılması tələb olunur.

İstinadlar[redaktə | əsas redaktə]

  1. Azərbaycan Respublikasının Qırmızı kitabı " Nadir və nəsli kəsilməkdə olan bitki və göbələk növləri " II nəşr, Bakı 2013
  2. http://redbook.az/?options=project&id=Qaraba%C4%9F%20g%C3%BCl%C9%99v%C9%99ri
  3. Гроссгейм А.А., 1949; Флора Азербайджан, 1961; Флора CCCP, 1963; 4. Ахундов Г.Ф., 1973
  4.  Флора Азербайджан, 1961
  5. Ахундов Г.Ф., 1973