Rahib Zeynalov

Vikipediya, azad ensiklopediya
Jump to navigation Jump to search
Rahib Zeynalov
Rahib Zeynalov.png
Elmi dərəcəsi texnika elmləri doktoru[d]

Rahib Rəşid oğlu Zeynalov — Azərbaycan alimi, İnnovativ İstehsalat Mərkəzinin direktoru, texnika elmləri doktoru

ÜMUMİ MƏLUMATLAR[redaktə | əsas redaktə]

Rahib Rəşid oğlu Zeynalov 1936-cı ildə Azərbaycanın Salyan rayonunda qulluqçu ailəsində anadan olmuşdur. 1953-cü ildə Azərbaycan Politexnik İnstitutunun Mexanika fakültəsi (Maşınqayırma texnologiyası, metalkəsən dəzgahlar və alətlər) şöbəsinə daxil olmuş, 1958-ci ildə oranı Mühəndis-mexanik ixtisası üzrə bitirmişdir. O vaxt ki Xalq Təsərrüfatı Şürasının Maşınqayırma İdarəsinin göndərişi ilə SM Kirov adına (Qazıma alətləri) zavodunda əmək fəaliyyətinə başlamışdır.

TƏHSİLİ[redaktə | əsas redaktə]

1953-1958 - Azərbaycan Politexnik İnstitutu, mühəndis-mexanik
1967-1969 - Azərbaycan Patentşünaslıq İnstitutu - patentşünas
2008-2008 - Milli Neft və Qaz İnstitutu (Moskva şəhəri) - neftqazmədən avadanlığı təhlükəsizliyi üzrə ekspert
2009-2009 - Sertifikasiya, Standartlaşma və Metrologiya Akademiyası - ixtisasın artırılması
2009-2012 - Texniki Tənzimləmə və Metrologiyanın Federal Agentliyi (Moskva şəhəri) - ekspert

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ[redaktə | əsas redaktə]

1958-1965 - SM Kirov adına Qazıma alətləri zavodunda (qıfıl sexində) briqadir, usta köməkçisi - mühəndis-texnoloq, zavodun texniki şöbəsində mühəndis-texnoloq, böyük mühəndis-texnoloq, baş texnoloqun müavini, zavodun texniki nəzarət şöbəsinin eksport üzrə müavini
1965-1969 - zavodun xüsusi konstruktor bürosunda İqtisadi əsaslandırma və buraxılan məhsulun tədqiqi və patent informasiya şöbəsinin rəisi
1969-1970 - texniki hazırlıq üzrə baş mühəndisin müavini
1970 - 1975 - zavodun Texniki Nəzarət şöbəsinin rəisi
1975-1994 - zavodun baş konstruktoru
1994-1998 - Bakı Maşınqayırma zavodunun direktoru
1998-2001 - Azərbaycan Maşınqayırma Texnologiyası İnstitutu, marketinq üzrə direktor
1998-2003 - Azərbaycan Elmlər Akademiyasında Təcrübə sınaq zavodunun baş direktoru
2001-2013 - Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universitetinin nəzdindəki Neftin, qazın geotexnoloji problemləri və Kimya ETİ-da böyük və aparıcı elmi işçi
2015 - İnnovativ İstehsalat Mərkəzinin (MMC) direktoru.

ELMİ FƏALİYYƏTİ[redaktə | əsas redaktə]

1970 - Azərbaycan Politexnik İnstitutunun aspirantı (istehsalatdan ayrılmadan)
1976 - Texnika elmləri namizədi elmi dərəcə
2006 - Dosnet elmi dərəcə
2008-2009 - AR Prezidentinin yanında Ali Attestasiya Komissiyasının Texnika və Yer elmləri üzrə ekspert komissiyasının elmi katibi
2011 - "Neftin, qazın geotexnoloji problemləri və Kimya" ETİ-da doktorant
2011-2012 - "Neftin, qazın geotexnoloji problemləri və Kimya" ETİ-da dissertasiya şurasının elmi katibi
İmpakt faktor göstəricisi, uyğun olaraq 0,55 və 0,58 olan "Нефтепромысловое дело" və "Оборудование и Технологии" (Москва ВНИИОЭНГ) jurnalının redaksiya heyətinin üzvü
2015 - Texnika elmləri doktoru

ELMİ TİTULLARI[redaktə | əsas redaktə]

1970 - Azərbaycan Politexnik İnstitutunda aspirant (istehsalatdan ayrılmadan)
1976 - Texnika elmləri namizədi
2006 - Dosent elm adı
2009 - Azərbaycan Mühəndislik Akademiyasının müxbir üzvü
2015 - Rusiya Mühəndislik Akademiyasının həqiqi üzvü
2015 - Böyük Britaniya və ABŞ Attestasiya sistemində standartlaşdırma, metrologiya, texniki tənzimləmə, neftmaşınqayırma və patent ekspertizası ixtisasları üzrə texnika elmləri doktoru
2016 - Beynəlxalq Akademiya Akkreditasiya, Attestasiya Komitəsinin səlahiyyətli nümayəndəsi

ƏSAS ELMİ NAİLİYYƏTLƏRİ[redaktə | əsas redaktə]

1994-1997 - Azərbaycan ilk dəfə zavod məhsullarına və onların istehsalına Rusiya Federasiyasının uyğunluq sertifikatı almışdır.
1996 - Azərbaycanda MDB ölkələrində ilk dəfə qazıma borularına qaynaq edilən qıfılların istehsalına Amerika Neft İnstitutunun (API) 7-ci təsnifatı üzrə istehsalını təşkil etmiş və 1996-1997-ci illər üçün 12 milyon ABŞ dolları dəyərində Taqanroq Metallurgiya zavodu ilə müqavilə imzalanmışdır.
2000-2001 - Binəqədi Maşınqayırma zavodu - Törəmə Açıq Səhmdar Cəmiyyəti ilə sonuncunun istehsal etdiyi məhsulları və istehsalı API standartları tələblərinə uyğun sertifikasiyaya hazırlamaq üçün ümumi dəyəri bir milyard 200 milyon manat olan müqavilə bağlamış və müqaviləni vaxtında və yüksək keyfiyyətdə yerinə yetirmişdir.
2001-2002 - Dünya Bankının 5 Xəzəryanı ölkələrin "Neftləçirklənmiş torpaqların təmizlənməsi" mövzusunda qrantın qaliblərindən biri olmuşdur.
2010-2012 - Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin yanında "Elmin İnkişaf Fondunun" konkurslarında 3 layihə üzrə iştirakçı olmuşdur.
2008-2012 - Azərbaycan Mühəndislik Akademiyasının təsərrüfat hesablı müqavilələrin realizasiyasında bilavasitə iştirak etmişdir.
2009-2013 - "NQGP və K" ETİ-nin "AzNeft" İB-ilə olan təsərrüfat hesablı müqavilələrin realizasiyasında bilavasitə iştirak etmişdir.
Elmi əsərlərin ixtiraların səmərələşdirici təkliflərin ümumi sayı 200-dən çox, o cümlədən, əsas elmi əsərlərin, ixtiraların, səmərələşdirici təkliflərin adları.

ELMİ ƏSƏRLƏR[redaktə | əsas redaktə]

Elmi əsərlər - 100-dən çox, o cümlədən:
1. R.R. Zeynalov, A.İ.Qarayev - Neft və qaz quyularını qazılmasının texnika və texnologiyası (neft texnikumları üçün dərs vəsaiti) – dərslik - «Maarif» nəşriyyatı, Bakı, 1982 il, 194 səh.
2. Р.Р.Зейналов, А.Д.Джафаров - Таблицы по внедрению ЕСДП СЭВ в машиностроении – Kitab - Азерб. Государств. Изд-во Баку, 1984 il, 137 səh..
3. Р.Р.Зейналов, Н.А. Насибов и др. - К оптимизации формы линии режущей кромки лопастного долота – Məqalə - Jurnal - АНХ №5, Bakı, 1985 il, səh. 39-41.
4. Р.Р.Зейналов, А.Д.Джафаров и др. - Технический прогресс и производство – Kitab - Aзерб. Государств. Изд-во Баку, 1993 il, 163 səh.
5. Р.Р.Зейналов - Конструкция магнитных ловителей – Məqalə - Elmi əsərlər “NQGP və K”, 3-cü cild. 2002 il. Bakı ş. səh. 271-275
6. Р.Р.Зейналов, Бабаев С.Г. - Первоочередные задачи сертификации оборудования для нефти и газа – Məqalə - НТЖ АНХ №7, 2002 il, səh. 42-48
7. Р.Р.Зейналов, Гусейн Э.С. - Исследование износа калибров, применяемых для контроля резьб, замков бурильных труб – Məqalə - НТЖ АНХ №7, 2003 il, səh. 48-51
8. Р.Р.Зейналов, Исмаилов Ш.Н. и др. - Основные направления ускорения сертификации продукции нефтяного машиностроения Азербайджанской Республики – Məqalə - НТЖ АНХ №1, 2004 il, səh. 45-<br / 9. Р.Р.Зейналов, Гусейн Э.С. - Специальные технологические процессы жизненного цикла продукции в системах менеджмента качества – Məqalə - НТЖ АНХ, №1, 2004 il, səh. 32-36
10. Р.Р.Зейналов, Гусейн Э.С. - System Oblygatory Certification Under Ekologisal Requirements. Priorities Of Certification Of Ecological Management Systems – Məqalə - Jurnal Energy Ecology, Economy, 3.15/2004. Türkiyə, səh. 90-94
11. Р.Р.Зейналов, Исмаилов Ш.Н. - Система обязательной сертификации по экологическим требованиям. Первоочередные задачи сертификации систем экологического управления - Məqalə - НТЖ АНХ, №1, 2005 il, səh. 50-60
12. Р.Р.Зейналов, Гусейн Э.С. - Пути повышения конкурентоспособности бурового нефтепромыслового оборудования – Kitab - ГАПП-Полиграф 21.06.2005 il - 262 səh.
13. Р.Р.Зейналов, А.Пашаев и др. - Гармонизация – средство устранения технические барьеров в маркетинге – Məqalə - Стандарт №2(3) май 2009 il, səh. 40-45
14. Р.Р.Зейналов, А.Пашаев и др. - Стандартизация основа сертификации и создания конкурентоспособной продукции – Məqalə - Стандарт №1 апрель 2008, səh. 9-21
15. Р.Р.Зейналов, Э.Э.Рамазанова и др. - Задачи Азербайджана при вступлении в ВТО – Məqalə - НТЖ АНХ, №11, 2006 il, səh. 49-56
16. Р.Р.Зейналов, Э.Э.Рамазанова и др. - Проблемы технического регулирования в Азербайджане – Məqalə - НТЖ АНХ №12, 2006 il, səh. 48-52
17. Р.Р.Зейналов, Рзаев Т.Б. - Первоочередные задачи вступления в ВТО – Məqalə - Журнал Азербайджан в мире, №2, may 2006 il, səh. 9-12
18. Р.Р.Зейналов, Мовсумова М.М. - Смазочные материалы для шарошечных долот – Məqalə - Jurnal ETİ, ATU, Mexanika, Maşınqayırma №3, 2008 il, səh. 48-52
19. Р.Р.Зейналов, А.А. Джанaхмедов - Объекты технического регулирования в бурении –Məqalə - Жур. Ученые записи №1 АзТУ, 2009 il, səh. 62-66
20. Р.Р.Зейналов, А.Х.Джанахмедов - Техническое регулирование и инвестиции – Məqalə - Жур. Ученые записи №3 АзТУ, 2006 il, səh. 68-74
21. Р.Р.Зейналов, А.Н. Багиров - Усовершенствование компрессоров типа СГ для транспорта газа с избыточным приемным давлением – Məqalə - Жур. Нефтепромысловое дело №7. 2009 il, Moskva, ОАО ВНИИОЭНГ, səh. 48-49
22. Р.Р.Зейналов - Влияние температурного режима работы узлов трения на конструкторские характеристики шарошечных долот – Məqalə - Жур. Механика-Машиностроение. АзТУ, Bakı, 2008 il, №1, səh. 4-6
23. Р.Р.Зейналов - Исследование магнитных систем буровых ловителей – Məqalə - Журнал Строительство нефтяных и газовых скважин, №7, Moskva, ВНИИОЭНГ 2009 il, səh. 8-11
24. Под общей редакцией академика А.М.Пашаева, Р.Р.Зейналов и др. - Система менеджмента качества продукции. – Kitab - Bakı, 2008 il, ТИ-МЕДИА Nəşriyyatı, 665 səh.
25. Р.Р.Зейналов, Н.Б.Нуриев - Основные проблемы и перспективы разработки месторождений высоковязких нефтей – Məqalə - Жур. Механика. Машиностроение, №4, АзТУ, 2009 il, səh. 4-6
26. Р.Р.Зейналов - Анализ работы шарошечных долот – Məqalə - НТЖ Строит-во нефт. и газ. скважин, №1, Moskva, ВНИИОЭНГ 2010 il, səh. 25-28
27. Р.Р.Зейналов, А.М.Пашаев м др. - Инвестиции в инновационные проекты и развитие нанотехнологий – Məqalə - Известия АМА, №1, 2010 il, səh. 17-35
28. Р.Р.Зейналов,Н.Б.Нуриев - Особенности повышения коэффициента полезного действия лифтовых подъемников газлифта – Məqalə - Н.Т.Х. Нефтепромысловое дело, №3, 2010, ВНИИОЭНГ, səh. 37-41
29. Р.Р.Зейналов - Особенности конструирования бурильных однострунных штропов – Məqalə - Журнал Строительство нефтяных и газовых скважин, №6, Moskva, ВНИИОЭНГ 2010 il, səh. 14-17
30. Р.Р.Зейналов, Н.Г.Джавадов и др. - Инновационное прогнозирование экологических проблем в нефтяном производстве – Məqalə - Известия АМА №2, 2010 il, səh. 108-118
31. Р.Р.Зейналов, Э.Э.Рамазанова и др. - Экологическое нормирование стойких органических загрязнителей – Məqalə - НТЖ АНХ, №10, 2010 il, səh. 72-76
32. Р.Р.Зейналов, М.М. Сеидов - Структурная промышленная схема процесса поэтапного подтверждения соответствия требованиям технической безопасности сложного нефтяного оборудования – Məqalə - НТЖ. Проблемы экономики и управления нефтегазовым комплексом №11, 2010 il, ВНИИОЭНГ, səh. 39-42
33. Р.Р.Зейналов, А.Х.Джанахмедов - Композиционные материалы, применяемые при производстве замков для бурильных труб – Məqalə - Труды 5й Московской Международной конференции 24-27 aprel 2007 il, Moskva, səh. 727-731
34. R.R.Zeynalov, N.R.Məmmədov, T.H.Əsədov - Beynəlxalq milli standartlaşdırma sistemləri - "Tİ-MEDİA", Bakı, 2011 il, 107 səh.
35. R.R.Zeynalov, İ.Ə.Həbibov - Müsahidələr və oturtmalar - sorğu vəsaiti - Bakı, ADNA-nın mətbəəsi, 91 səh.
36. Р.Р.Зейналов, Г.К.Сафаралиев, Т.Г.Асадов, В.Р.Зейналов - Системы менеджмента качества в сфере образования - под общей редакцией чл. корр. РАН, д.ф.м.н., проф. Г.К.Сафаралиева, Bakı, "" Politex MMC İSBN 987-9952-8274-7.7., 2015, 677 səh.

SƏMƏRƏLƏŞDİRİCİ TƏKLİFLƏR[redaktə | əsas redaktə]


60-dan çox, o cümlədən:
1. Зейналов Р.Р. - Изготовление замков для легкосплавных труб из окончательно забракованных замков.Экономический эффект 41530 руб. Удостоверение № 3 от 07.05.1962.
2. Зейналов Р.Р. - Рациональное расположение твердосплавных зубков на шарошечных зубковых долотах .Эк. эффект 1.161.111 руб. Удостоверение № 265-59 от 02.01.1968.
3. Зейналов Р.Р., Корoлев А.К. и др. - Долото для разбуривания средних и твердых пород с центральной промывкой. Эк. эффект 514736 руб.Удостоверение №7-28 от
03.02.1971 г.
4. Зейналов Р.Р. - Долoто с повышенным давлением на забой эк. эффект 67920 руб. Удостоврение № 3/68 от 05.01.1972 г.
5. Зейналов Р.Р., Мязитов К.У. и др. - Мероприятия по повышению эффективности буровых магнитных фрезеров эк. эффект 73708 руб. Удостоверение №23-129 от 19.04.1972 г.
6. Зейналов Р.Р. Нагинский Л.С. и др. - Обработка замковой резьбы токами высокой частоты.Эк. эффект 221315 руб. Удостоверение №70-329 от 31.10.1972
7. Зейналов Р.Р., Бажанов Н.Т. и др. - Долото с набегающим шагом шарошек.Эк. эффект 197370 руб.
8. Зейналов Р.Р., Мязитов и др. - Магнитный ловитель фрезер для работы в 114 мм обсадной колонне эк. эффект 214013 руб.Удостоверение №68-145 от 28.05.1975.
9. Зейналов Р.Р. - Долото армированным козырьком. Эк.92079 руб.Удостоверение №77-346 от 24.09.1976 г.
10. Зейналов Р.Р., Садыхов Ю.В. и др. - Реставрация долот UCM повторного использования .Эк.эффект 531632 руб. Удостоверение №29-266 от 25.10.1976 г.
11. Зейналов Р.Р., Мязитов К.У. и др. - Конструкция ловителей магнитных.Эк. эффект 337054 руб. Удостоверение №8-55 от 26.02.1977 г.
12. Зейналов Р.Р., Мязитов К.У. и др. - Конструкция ловителей магнитных.Эк. эффект 833134 руб. Удостоверение№ 8-55 от 19.07.1981.
Bu təkliflərin əksəriyyətinə ixtirayа müəlliflik şəhadətnaməsi alinmışdır.

İXTİRALARA ALINMIŞ ŞƏHADƏTNAMƏ VƏ PATENTLƏR[redaktə | əsas redaktə]


30-dan çox, o cümlədən:
1. Р.Р.Зейналов, Ю.Н.Бугай и др. - Способ получения армированных отливок - а.с.№ 992120, 01.10.1982.
2. Р.Р.Зейналов, Ю.Н.Бугай и др. - Способ получения армированных отливок - а.с.№ 1001573, 02.11.1982.
3. Р.Р.Зейналов, Ю.Н.Бугай и др. - Способ получения армированных отливок - а.с.№ 1027924, 05.03.1983.
4. Р.Р.Зейналов, Ю.Н.Бугай и др. - Шарошечное долото - а.с.№ 977677, 03.08.1982.
5. Р.Р.Зейналов, К.У. Мязитов и др. - Буровой магнитный ловитель - а.с.№ 1021758, 08.02.1983.
6. Р.Р.Зейналов, Н.А.Насибов и др. - Скважинный магнитный ловитель - а.с.№ 1131998, 01.09.1984.
7. Р.Р.Зейналов, К.У. Мязитов - Буровая коронка. а.с.№ 1472616, 15.12.1988.
8. Р.Р.Зейналов, К.У. Мязитов и др. - Буровая коронка. а.с.№ 1476102, 03.11.1989.
9. Р.Р.Зейналов, К.У. Мязитов и др. - Буровая коронка. а.с.№ 1553645, 01.12.1989.
10. Р.Р.Зейналов, К.У. Мязитов и др. - Магнитный ловитель. а.с.№ 1585495, 15.04.1990.
11. Р.Р.Зейналов, Ю.В. Садыхов и др. - Долото для разбуривания цементных пробок в обсадной колонне - а.с.№ 1461856, 01.11.1988.
12. Р.Р.Зейналов, В.М. Питерский и др. - Магнитный ловитель - а.с.№ 1689587, 08.07.1991.
13. Р.Р.Зейналов, К.У. Мязитов - Магнитный ловитель - а.с.№ 1691503, 15.07.1993.
14. Р.Р.Зейналов, К.У. Мязитов - Магнитный ловитель патент Р.Ф. №2106473, 10.03.1998.
15. Р.Р.Зейналов, В.Д. Куртов и др. - Приспособления для навинчивания буровых долот - Патент Р.Ф. №2064851, 10.08.1996.
16. Р.Р.Зейналов, С.А. Аббасов и др. - Шаблон - Патент РФ №214302, 01.04.1998.
17. Р.Р.Зейналов, Ф.Н. Исмайлов и др. - Патент РФ №2114303, 27.07.1998.
18. Zeynalov R.R., Sadıqov İ.R., Əliyev A.N. - Yanacaq qarışığını intensivləşdirən qurğu - Azərbaycan Respublikasının patenti № i 20080045
19. Zeynalov R.R., Məmmədtağızadə Ə.M. və b. - AR-nın patenti №20100111.
20. Zeynalov R.R., Ramazanova E.E. və b. - Neftçıxarma quyusunun məhsuldar layının quyuətrafı zonasının kollektor xoccələrinin saxlanması üsulu - AR-nın patenti № i 20110118.
21. Zeynalov R.R., Əsədov O.S. və b. - Neftqazmədən pistonlu kompressorların məhsuldarlığının təyin edilməsi üsulu - AR-nın patenti № i 20120072
İxtiraların əksəriyyəti istehsalatda mənimsənilib və ölkə iqtisadiyyatına əhəmiyyətli dərəcədə gəlir gətirib.

Xarici keçidlər[redaktə | əsas redaktə]