Sədərəsb

Vikipediya, azad ensiklopediya
Jump to navigation Jump to search

Sədərəsb - Orta çağ Azərbaycan məntəqəsi. Afşinin əmri ilə Bəzz və Bərzənd arasında qazılmış səngər. Sambur çayı yanında yerləşir. Ət-Təbəri onu Bərzənd xəndəyi adlandırır [1].

Tarixçi Əl-Yəqubi yazır: "О (əl-Mö'təsim), Afşin Heydər ibn Kavus əl-Usruşanini Babəkə qarşı göndərir və onu hansı vilayətlərdən keçəcəksə, hamısına hakim təyin edir. О özü ilə çoxlu mal (pul) və silah anbarı götürmüĢdü. Əl-Cəbələ çatdıqda о buradakı (dağlardakı) avaraları və nəcabətli Ģəxsləri özü ilə götürür və yoluna davam edir (s. 474). Onunla Babək arasında bir neçə dəfə döyüĢ baĢ verir. Onun ordusu Bərzənd adlı yerdə dayanır, sonra Sədərəsbadlı yerə çatır. O, Babəklə bir il müddətində, ta ki, çoxlu qar yağanacan müharibə aparır, sonra Bərzəndə qayıdır. Bundan sonra о öz valisini Sədərəsbə göndərir. O, yoluna davam edir və hər yerdə... Rüz ər-Rüza çatır, burada səngərlər qazır, hasarlar çəkir, pusqular qururlar və 222-ci il Ramazan ayının qurtarmasına 9 gün qalmıĢ, cümə axĢamı о (Afşin), Bəzzə gəldi. Babək danışıqlar aparmaq üçün onun yanına adam göndərdi. О razı oldu. Onların arasında çay var idi. Afşin Babəkə aman təklif edir. Babək bunu bir gün təxirə salmağı xahiş edir. Afşin ona deyir: «Deməli, sən şəhərini möhkəmlətmək istəyirsən. Əgər sən aman istəyirsənsə, çayı keç!» uzaqlaĢıb gedir.[2]

İstinadlar[redaktə | əsas redaktə]

  1. Ибн Хордадбех. Kitab əl-Məmalik və əl-Məsalik. s. 107, 196
  2. Əhməd ibn Əbu Ya'qub ibn Cə'fər ibn Vadih əl-Katib əl-Abbasi əl-Ya'qubi, Tə'rix, Beyrut, 1379.

Həmçinin bax[redaktə | əsas redaktə]