Azərbaycan (tarixi ərazi)

Vikipediya, azad ensiklopediya
Jump to navigation Jump to search

Tarixi Azərbaycan torpaqları indiki eyni adlı dövlətin sərhədlərindən qat-qat geniş bir əraziyə malik olub. Bu torpaqlar şimalda Dərbəndə, cənubda Həmədana, şimal-qərbdə isə indiki Gürcüstanın Borçalı mahalına qədər uzanırdı. Bundan başqa, indiki Ermənistanın bütün ərazisi də vaxtilə Azərbaycan torpaqları idi. Bu əraziləri birlikdə götürsək, tarixi Azərbaycan torpaqlarının 400 min kvadratkilometrdən çox olduğunu görə bilərik.

Hazırda isə Azərbaycanın ərazisi 86 min kvadrat kilometrdir. Hər bir dövlətin ərazilərinin tanıdılmasında xəritələrin böyük rolu var. Xəritə vasitəsilə istənilən ölkə, onun indiki ərazisi, qədimdə hansı torpaqlara malik olduğu barədə geniş məlumat almaq mümkündür. Xəritələr istənilən şəxs üçün ölkənin hər hansı bir hissəsinə getməkdə bələdçi rolunu da oynayır. Ölkəmizin də tanıdılmasında xəritələrin mühüm yeri var. Xüsusən də indiki şəraitdə. Bildiyimiz kimi, mənfur qonşularımız olan Ermənistan Birləşmiş Millətlər Təşkilatı (BMT) tərəfindən rəsmən tanınan torpaqlarımızın 20 faizini iki onillikdən çoxdur ki, işğal edib. Bütün dünyaya da bu ərazilərin guya onlara məxsus olduğu barədə car çəkirlər. Hətta buraxdıqları xəritələrdə də Dağlıq Qarabağı, ümumiyyətlə Kür çayının cənub hissəsindəki bütün ərazilərimizi qədim Ermənistan torpaqları kimi göstərirlər. Bununla da dünya ictimaiyyətini aldatmağa çalışırlar. Hətta indiki Ermənistan torpaqlarının vaxtilə Azərbaycana məxsus olmasına baxmayaraq, buradakı türk yer adlarını tamamilə dəyişdirərək erməniləşdiriblər. Uzağa getməyək, Yerevan vaxtilə İrəvan adlanırdı. Çünki türk torpağı idi. Amma buna baxmayaraq, ermənilər xəritələrdə belə həmin şəhəri qədimdən bəri Yerevan kimi təqdim edirlər. Azərbaycan adlanan torpaqda ən qədim mədəniyyət mərkəzləri, insan məskənləri olub. Azərbaycan xalqı bu ərazidə zəngin və özünəməxsus bir mədəniyyət, o cümlədən dövlətçilik ənənələri yaradıb. Burada ilk ibtidai insanların yaşadığına dair 1,7-1,8 milyon il bundan əvvələ aid ən qədim arxeoloji materiallar tapılıb. Azıx, Tağlar, Daşsalahlı, Damcılı mağaraları ölkəmizin ən qədim insan yaşayış məskəni olduğuna bir sübutdur. Bundan başqa, Azərbaycan 5 min illik dövlətçilik tarixinə malikdir. Burada ilk dövlət quruluşu hələ eramızdan əvvəl IV minilliyin sonu-III minilliyin əvvəlində Urmiya gölü hövzəsində təşəkkül tapıb. Kuti, lulubəy tayfalarının qədim dövlətləri məhz bu ərazilərdə formalaşıb. Sonradan eramızdan əvvəl I minillik-eramızın I minilliyin əvvəlində sözügedən ərazilərdə Manna, Atropatena, Albaniya kimi dövlətlər yaranıb. Eramızın ilk yüzilliklərində türk dili başlıca ünsiyyət vasitəsinə çevrilməkdə idi. Bu dil şimalla cənub arasında birləşdirici rol oynayırdı. Sasani və ərəb işğalının bitməsilə Azərbaycan torpaqlarında sırf türk dövlətləri olan sacilər, salarilər, şəddadilər, rəvvadilər, şirvanşahlar kimi dövlətlərin əsası qoyulur. Bu dövrdə həmin ərazidə yaranmış dövlət qurumları arasında tamamilə türk əsilli olan Eldənizlər dövləti daha möhtəşəmliyilə seçilib. Qaraqoyunlu və Ağqoyunlu dövlətlərinin mövcud olduğu dövrdə isə Azərbaycanın, bütöv olmasa da, geniş ərazisinin vahid bir tam halında birləşdirilməsinə nail olundu. Bütöv Azərbaycanın bir bucaq altında birləşdirilməsinə isə Səfəvilərin dövründə nail olundu. O zaman Azərbaycan vahid mövqedən çıxış etməsi səbəbindən siyasi, iqtisadi və mədəni həyatın bütün sahələrində dinamik inkişafda idi. Sonrakı dövrlərdə isə Azərbaycan yavaş-yavaş ərazilərinin böyük hissəsini itirməyə başladı. Cənubda geniş bir ərazi İranın işğalı altına keçdi. Dəmir qapı Dərbənd və ona bitişik torpaqlar Rusiyaya qismət oldu. Borçalı mahalı Gürcüstana verildi. Qərbi Azərbaycan isə büsbütün Ermənistana ilhaq olundu. Bir sözlə, Azərbaycanın tarixi torpaqlarında qədimdən bəri azəri türk etnosuna məxsus çoxsaylı dövlətlər yaranıb. Həmin dövlətlərin sərhədləri barədə dolğun informasiya almaq üçün xəritələrin olması vacibdir. Sovet dövründə Azərbaycan tarixinin geniş səpkidə, xüsusən də onun 28 aprel işğalından əvvəlki dövrünün təbliği qadağan idi. Ona görə də qədim dövrün Azərbaycan torpaqları barədə xəritələr də, demək olar ki, yox idi. Amma ölkəmiz müstəqilliyinə qovuşduqdan sonra bu xəritələrin işıq üzü görməsi olduqca vacib bir məsələyə çevrilib. Tarixi həqiqət ondan ibarətdir ki, biz heç bir başqa ərazi işğal etməmişik, əksinə, torpaqlarımızı itirə-itirə gəlmişik. Bunun özünü göstərmək, həqiqətin nədən ibarət olduğunu yaymaq üçün də tarixi Azərbaycan torpaqlarının vahid xəritəsinin hazırlanması vacibdir. Ermənilər onların olmayan əraziləri özlərinki elan edərək saxta xəritələr buraxır. Bununla da guya özlərinin qədim sivilizasiyaya məxsus, bölgənin ən qədim xalqı olduğunu aşılamağa çalışırlar. Hətta müəyyən mənada onlar təbliğatları vasitəsilə buna, saxta olsa belə, nail də olublar. Məhz bu saxta mifi yox etmək, həqiqəti ortaya qoymaq üçün dövlətçiliyimizə aid geniş həcmdə xəritələrin buraxılmasının mühüm əhəmiyyəti var. Dünyanın hansı məskənində kimlərin yaşadığı, bu ərazilərin kimlərə məxsus olduğunu müəyyənləşdirməkdə, sözsüz ki, xəritələrin rolu danılmazdır. Xəritələr ölkə, onun tarixi, xalqı, yaşayış yerləri, şəhər və qəsəbələrinin adları barədə geniş məlumat kitabçasıdır. Ona görə də tarixi Azərbaycan torpaqlarının vahid xəritəsi hazırlanıb, məktəb və ali təhsil ocaqlarında təbliğ olunmalıdır. Adətən ali təhsil ocaqlarında tarix və coğrafiyaya aid kitabların içində xəritələr verilir. Bu yaxşı haldır. Amma sovet dönəmində hər hansı bir tarixi kitabla yanaşı, həmin dərsliyə uyğun xəritə də buraxılırdı. İndi isə bu yoxdur. Bundan başqa, keçirilən dərslər zamanı lövhədə ona uyğun olan xəritələr də asılmır ki, şagird yaxından tanış ola bilsin. Bu bizim özümüzə də lazımdır ki, kim olduğumuzu, əcdadlarımızın bizə nə qoyub getdiyini, millətimizin hansı ərazilərdə məskunlaşdığını, torpaqlarımızın qədimdən indiyə kimi kimlər tərəfindən işğala məruz qaldığını əzbər bilək.

Milli Elmlər Akademiyası Tarix İnstitutunun direktor müavini Cəbi Bəhramov tarixi Azərbaycan torpaqlarına aid xəritələrin 2007-ci ildən çap olunduğuna diqqət yetirdi: "Tarixi Azərbaycan torpaqları ilə bağlı vahid xəritələrimiz hazırdır. İngilis və rus dillərinə də tərcümə olunub. Dəqiqləşdirmələr aparılıb, yaxınlarda çap olunacaq. 2007-ci ildə də belə xəritələr çap olunub. Ondan əvvəl də çox cildlik Azərbaycan tarixində çap olunub. Biz artıq elmi müəssisə olaraq mənbələr əsasında xəritələr hazırlayıb nəşr etmişik. Elmi tədqiqat idarəsi olaraq bu sahədə öz təbliğatımızı yerinə yetirmişik. Burada, hətta əlavə olaraq, bizə qarşı yönəldilən soyqırım cinayətləri xəritəsi də tərtib olunub. Belə iki ədəd xəritə var".

Tarix elmləri doktoru Rafiq İsmayıl belə xəritələrin olduğunu, amma bu istiqamətdə də ermənilərdən geri qaldığımızı dedi: "Düşmənlərimiz olan ermənilər Azərbaycan ərazilərinə iddialarını tarix etibarilə yaxın vaxtda qoymayıb. Vaxtilə XIX əsrdə Fransada, ardınca da Moskvada mərkəz açmaqla köhnə erməni kitabları və alban kitablarını istədikləri formada tərcümə edərək, Azərbaycan və digər türk torpaqlarının guya özlərinə aid olması barədə, uzun müddətdir ki, elmi sahədə fəaliyyət göstərməklə yayıblar. Hətta bu yaxınlarda mətbuatda çıxan məlumata görə, yaşadığımız dövrdə Azərbaycanda özünü görkəmli elm adamı hesab edənlərin mövcudluğu şəraitində belə Gəncəbasar zonası və digər yerlər Böyük Sovet Ensklopediyasında erməni torpaqları kimi verilib. Yəni hələ o vaxt reaksiya verilməyib. Bizim ictimaiyyət bu məsələdə çox gecikib. İndi Azərbaycan Tarixi İnstitutunda tarixi torpaqlarımız barədə müəyyən xəritələr hazırlanıb. Tarixi Azərbaycan torpaqlarını əks etdirən xəritələr var. Amma bu xəritələrin nə qədər geniş yayılması, xaricdə elmi dövriyyəyə buraxılması, beynəlxalq aləmin onu nə qədər ciddiyyətlə qəbul etməsi kimi məsələlərin aydınlaşdırılmasına ehtiyac var. Biz ermənilərin torpaqlarımızı erməniləşdirməsi və bu zaman xəritələri saxtalaşdırması məsələsinə həmişə barmaqarası baxmışıq. Bu işə başlayan Ziya Bünyadov olub. Onun "Azərbaycan VII-IX əsrlərdə" kitabında ermənilərin saxtakarlıqları müəyyən qədər ifşa olunub. Bu hal xəritələr məsələsində də öz əksini tapıb. O, bir sıra erməni dilində olan mənbələri də dilimizə tərcümə edib. Amma geniş miqyasda götürsək, buraxılan tarixi Azərbaycan torpaqlarına dair xəritələr erməni tarixşünaslığının gördüyü işlərdən çox azdır. Orta məktəblərdə də müəyyən mənada vahid torpaqlarımızla bağlı xəritələrdən istifadə olunur. Amma bunu edəndə çox vaxt qonşu İran etiraz edir. Bizdə də bu istiqamətdə iş gedir, Amma prinsip etibarilə çox gecikmişik. Lakin onun erməni təbliğatı ilə müqayisədə nə qədər təsirli olduğu barədə, fikrimcə, düşünmək lazımdır".

İctimai Problemlərin Tədqiqi Assosiasiyasının rəhbəri Məhərrəm Zülfüqarlı bildirdi ki, tarixi torpaqlarımızla bağlı xəritələrin məktəblərdə təbliği müəllimin məsələyə necə münasibət bəsləməsi və milli hissin güclü olmasından asılıdır: "Yəni tarixçi müəllim Azərbaycanı ürəkdən sevirsə, onun tarixi torpaqları haqda hətta əlavə məlumatlar verə bilər. Belədə şagirddə Azərbaycanın bütövlüyünə məhəbbət yaranır. Azərbaycan tarixi proqramına Cənubi Azərbaycanla bağlı müəyyən mövzular salınıb. Babilər hərəkatı, Səttar xan, Şeyx Məhəmməd Xiyabani haqda məlumatlar verilir. Amma tarixi ərazilərimiz, torpaqlarımızın necə, hansı şəraitdə müxtəlif dövlətlər tərəfindən işğalı barədə xəritələrdə heç nə əks olunmayıb. Orta əsrlərə aid xəritələrimiz var. Xəritə vasitəsilə Səfəvilər dövləti və Nadir şahın yaratdığı imperiyanın ərazisilə tanış olmaqla uşaqda Azərbaycan dövlətinin böyüklüyünə olan məhəbbət arta bilər. Amma müasir dövrün xəritələrində bu nəzərə alınmır. Bunun da obyektiv səbəbi var. Tarixi ərazilərimizlə bağlı xəritələr buraxsaq, bu Rusiya, Gürcüstan və İran tərəfindən ərazi iddiası kimi qarşılana bilər. Nəticədə müəyyən problemlər yaşanar. Bununla belə, tarix müəllimləri Dərbənd, Borçalı, Cənubi Azərbaycan barədə tələbələrə məlumat verməyə borcludur. Müsbət haldır ki, Azərbaycan televiziyalarında hava barədə məlumat verilərkən Təbrizin də havası barədə danışırlar. Amma bu adətən xarici ölkələr barədə məlumat veriləndə deyilir. Lakin bəzi televiziya kanalları Təbrizin adını çəkəndə xüsusi vurğulayır və belədə məlumatı olmayanda da bu şəhərin Azərbaycanın qədim mədəniyyət və siyasi mərkəzi olduğu barədə informasiya formalaşır. Bu aparıcıdan, jurnalistdən, dərs deyən müəllimdən asılıdır. Dərsliyə və xəritəyə qalanda isə bunu etmək mümkün deyil. Çünki belə məlumatlar orada yoxdur".

İlk mənbələrdə[redaktə | əsas redaktə]

Atropatena və albaniyanin əraziləri
Atropatena və albaniyanin əraziləri

M.ö. VIII əsrin son rübündə II Sarqon o vaxt Arrapha adlanan indiki Kərkük bölgəsindən Urmu gölünün cənubundakı Mazamua bölgəsinə gedən "şah yolu" haqqında fərman vermişdi ki, bu yol təmir edilsin. Fərmanın icrası ilə bağlı məlumat verən şəxs kitabənin sonunda yazır:

1. TA* ŞA-bi URU.sa-re-[e]
2 a-di URU.BAD – a-ta-na-t[e]
3 ana-ku u-pa-sa-ak
4 TA* URU.BAD – a-ta-na-t[e]
5 a-di URU.BAD –ta-li-ti
6 URU. arrap-ha!-a-a u-pa-su-ku
7 TA* URU.BAD – ta-li-ti
8 a-di ŞA-bi URU. a-za-ri
9 [a-na-ku-m]a u-pa-sa-ak…

I remove […] from Sare to Dur-Atanate, the Arraphaeans remove […] from Dur-Atanate to Dur-Taliti, [I] remove [the…] again from Dur-Taliti to Azari… [1].

"Mən yenidən Sare şəhərindən Dur-Atanate şəhərinə çıxıram. Arraphalılar Dur-Atanate’dən Dur-Taliti şəhərinə hərəkət edirlər. (Mən) yenidən Dur-Taliti’dən Azari şəhərinə yönəlirəm".[2]

Göründüyü kimi, şah yolunun marşrutu Arrapha-Atanate-Taliti-Azari şəhər və ya bölgələrindən keçir. Mətni dərc edən tədqiqatçılar Azari şəhərini Mazamua bölgəsində yerləşdirirlər. Bu bölgənin tarixindən məlumdur ki, əvvəllər orada lulu, turuk (türk), zəngikuman boyları yaşayırdı. Kitabənin yazıldığı dövrdə həmin bölgə Manna dövlətinin mərkəzində idi. Ona görə də, indiki Kərkük ilə Urmu gölü arasında yerləşən Azari şəhəri və ya qalasının türk boylarından olan azərlərin adı ilə adlanması təbii idi.[3]

Azərbaycanın İslamdan öncə tarixi – siyasi coğrafiyası[redaktə | əsas redaktə]

Midiyalar dövrü[redaktə | əsas redaktə]

Midiya hökumətindən sonra "midiyad" adı bu yerlərə verildi. midiyad ölkəsi quzeydən Araz çayından başlayıb güneydən Əlvənd dağınacan imiş, doğudan Qızıl özən çayı və batıdan Urmiya gölünün düzənliyinəcən genişliyi varimiş. Mad üç qismətə bölünürmüş:

1- Birinci mad (Higmətanə), 2- İkinci mad (Rey) 3-Üçüncü mad (Urmiya gölünün ətrafındakı düzənliklər-sonralar Atorpaten)[4]

Həmin zamanda Araz çayının quzeyində Utilər (Udinlər-Utenlər), Sudilər, Elyadikilər, Qarqoyunlularr, Ayniyanılar, Anariyakilər, Gillər, Viklər, Silovlar (Cililər), Lopinlər (Lipilər), Didirolar, Qarqarlar (Xarxarlar), Kaspilər və Sanarolar yaşayərmışlar. Bu qomların birləşməsindən Albanlar yaranıbdır [4]

Sasanilər dövrü[redaktə | əsas redaktə]

Sasanilərin inzibatı bölmələri[redaktə | əsas redaktə]

Azərbaycan sərhədləri Sasanilər dövründə (6-7-inci əsrlərdə) [5]
Əbureyhane biruni, Azərbazkan iranın Quzeyində

Sasanilər zamanı Azərbaycanda önəmli dəyişikliklər üz verir. Xosrov Ənuşirəvan (səltənət 531-578 M.S)[4] (bəzi qaynaqlarda Qubad şahın zamanından [6]) İranı dörd yerə bölüb, dörd "sepəhbod"a tapşırır. Xəbəri bu bölmələrin tarixin Ənuşirəvandan qabaq baş verdiyin göstəribdir.[7]

Bu bölümlər "Kust" adlanırlar. İranın kostları bunlardan ibarətidilər:

1) kust ī xwarāsān “şimala doğru kustu (Xorasan) kustu” 2)xwarwarān “güney batı kustu” 3)kust ī nēmrōz “güney doge kustu” 4)kust ī ādūrbādagān “quzey batı kostu”[8] və ya Azərbaycan kostu[9]

Şirvan və Aran hər ikisi ādūrbādagān kustunda yerləşirdilər və bunların şahları ādūrbādagān sepəhboduna təbiidir. Azərbaycan sərhədi iranın ən güclü sərhədidir. Hər üç sepəhbod təkcə gümüş bir təxtdə oturmağa icazələri varidi vəli ādūrbādagān sepəhbodu qızıl təxtdə əyləşirdi.[4]

Adūrbādagān kustunun şəhristanları (pəhləvi dilində şəhristan=şəhər) İranın şəhristanları [10]. kitabında belədir:


> Azərbaycan kustu< .....

56- Azərbaycan şəhristanın Azərbaycanın sepəhbodu İran goşnəsb tikibdir.

57- Van şəhristanı Van Goləxş (Bəlaş) ın qızı ki Jeyqobqdnan izdivac edib tikib, nə Tur bəradərvəş kərəb sehrlə oranı Ərvəndəsb (Ərcasb) deji kimi əvəzləyib, öz canın qorumaq üçün.

58- Azərbaycan kustunda Gəncə şəhristanın Turanlı Əfrasiyab (Alp Ər Tonqa) tikib.

59- Amvi şəhristanın (=Amol) Zəndiq-e por mərg (Ölü dolumlu zəndiq) tikib.

60- Rey şəhristanı ..... və Zərdüşt sepitaman oğlu bu şəhristandan idi.

61- Bəğdad şəhristanın Əbu cəfər ki ona əbu dəvaniq (kafirlərin dədəsi) deyirlər tikdi.[8][11][12]

Erməni yazıçısı "Moses Xoranac'i" yazdığı kitabı "Joseph Marquart/Markwart" Almancaya çevirib və 1901-inci ildə berlində yayıb.[11][12] Bu əsərdə Adurbadgan kustu "Kapkoh" adlanıb və onun 13 məmləkəti var. Məmləkətlər belədir:

1- Atrpatakan {Atorpatkan} 2- Armn d.i.Haik {Ermən} 3-Warğan das isi Wirk {Gürcüstan} 4- Ran d.i.Aivank {Albaniya} 5-Balasakan {Biləscan-Muğan} 6- Sisakan {Siyonik-Arazın yuxarısında-Göygöləcən} 7-Are {Rey} 8- Gelan Şancan {Gilan-Zəncan} 9- Dlmunk {Deyləman} 10- Dmbavand {Dəmavənd} 11- Taprstan {Təbəristan-Mazəndəran} 12- Rvan {Royan-Xəzər dənizinın güneyində} 13- Aml {Amol-Mazəndəranda bir şəhər} [13][14]

Əhməd Kəsrəvi bu kustun adın "Baxtər" yazaraq Azərbaycan, Ermənistan, Gürcüstan, Aran, Qafqaz dağları, Dərbənd, Rey, Dəmavənd, Gilan, Təpurestan (Təbəristan) [15], Deyləman və Talışanı bu kusta tabi olmağın yazır.[7]

Əbülqasım Firdovsi bu kustun adın "Azərabadgan" yazıbdır. Onun şerində Ərməniyyə, Ərdəbil və Gillərin yurdu bu kustda göstərilibdir.[7][16][17]

İbni xurdazbeh (1309 H.Q)[18] və Abū Rayhān al-Bīrūnī (9th-century)[19] bu kustu "Azəbazkan" kimi yazıblar. İbni xurdazbehə görə Erməniyyə, Azərbican, Əl-Rey, Domavənd və dəmavənd şəhri və... "Əl-Cərbi" və Farslarin hüküməti zamanı "Azərbazkan" əsbəhbozuna tabi olublar.[18][20]

Sasanilər dövründən qalan kətibə[redaktə | əsas redaktə]

Azərbaycanın şimal sərhədinin Sasanilər dövründə Dərbəndədək uzandığı barəsində həmin şəhərin hasarlarındakı pəhləvi yazıları məlumat verir; bu yazılar b.e. 553 -cü ilində Azərbaycandakı Sasani mərzbanı Bərzini tərəfındən tərtib edilmişdir[21]:

Məm Ənuşirvan tərəfənindən məmur oldum, Dərbəndin quzey hissələrində, quzey qəbilələrin Azərbaycana hucumunun qabağın almaq üçün qalalar yaradam[22].

Azərbaycanın İslamdan sonra tarixi – siyasi coğrafiyası[redaktə | əsas redaktə]

Ərəb xilafəti dövründə[redaktə | əsas redaktə]

Azerbazkan espahbozu Abbasilər dövründə (9-üncü əsrdə)[18]
İbni hoqəlin çəkdiyi xəritə, Azərbican vərran (اذربيجان والران) biryerdə göstərilir
İdrisinin çəkdiyi xəritə (1154), Azərbaycan sərhədləri Xəzər dənizinin qərb tərəfində bəllidir

Azərbaycan 22-ci hicri ilində Ərəb sipahilərinin əlinə düşdü. Ərəb sipahiləri iki tərəfdən hücumlarına davam etdirdilər. Həbib ibni muslimə Ermənistanın çox şəhrlərin ələ keçirdi, bu futuhat Ermənistandan başlanıb Qafqazın obiri yerlərində dəvam edib. Buna əsasən Ərəblər hər yeni yerə çatanda belə düşünürdülər ki Ermənistanın ardıdır, və bu məsələ bəzi kitablardada təkrar olub. Ancaq bütün qaynaqlar belə yazmayıblar [4].

"Ərəblərin hücumu ərəfəsində inzibati vahid olan Azərbaycan ərazısi Həmədan, Əzhər, Zəncandan tutmuş Dərbəndədək uzanırdı."

Dərbəndnamə, səh. 25

Ərəblərin hücumu zamanı Azərbaycanın şimal hissəsi olan ArranSünik Gürcüstanın bir hissəsi ilə birlikdə xəzərlərin əlində idi[23][24]. Azərbaycan və Arran istila edildikdən sonra, bu ölkələrin ərazisi mahiyyətcə dəyişməz qalmışdı, yalnız bu ərazinin inzibati adı dəyişilirdi. Məsələn, ibn əl-Fəqih bildirir:

"Azərbaycanın ərazisi Bərdə torpaqlarından Zəncan torpaqlarına qədərdir. Varsan Azərbaycanın son nöqtəsidir. Azərbaycanın hüdudu Araza qədərdir"

İbn əl-Fəqih, səh. 285

İbni xurdazbeh (1309 H.Q) də Sasanilər zamanı olan bölməni təkrarlayaraq belə yazır:

{{{1}}}

والجَربى بلاد الشمال ربع المملكة وكان أصبهبذ الشمال على عهد الفرس يسمى اذرباذكان أصبهبذ وفي هذا الحيّز إرمينية و آذربيجان والريّ ودُماوَنْد ومدينة دماوند شَلَنبَة قال بهرام جور‏:‏ مَنَم شير شَلَنبَه ومنم بَبْرِ تَلَه وفيه طبرستان والروبان وآمُل وسارية وشالوس واللاّرز والشِّرز وطميس ودِهستان والكلار وجيلان وبدشوارجر وملك طبرستان وجيلان وبدشوارجر يسمى جيل جيلان خراسان قال محمد بن عبد الملك‏:‏ قد خُضِبَ الفيل كعاداته لجيل جيلانِ خراسانِ والفيل لا تُخضَبُ أعضاؤه إلاّ لذي شأنٍ من الشانِ وفي هذا السقع الببْر والطيلسان والخَزَر واللان والصقالب والأبَر‏.‏ [18]

Azərbaycan dilinə tərcümə:

İbni huqəldə "Ərməniyyə vərran və Azərbicn" iqlimini belə izah edir:

{{{1}}}

فلنرجع الان الي حد بلد الروم غرباً فنصف اقاليمها الي آخر الاسلام في حد المشرق و الذي نبتدا به ارمينيه و الران و اذربيجان و قد جعلنا هذا اقليماً واحدا لانه لا يملكه الا ملك واحد فيما شاهدته في عمري و من تقدمني كابن ابي الساج و مفلح غلامه وديسم بن سادلوبه و امرزبان بن محمد المعروف باسلار. والذي يحيط به مما يلي المشرق الجبال و الديلم و غربي بحر الخزر والذي يحيط به مما يلي المغرب حدود الارمن واللان وشي من حذ الجزيره والذي يحيط به من جهه الشمال اللان وجبال القبق والذي يحيط به من الجنوب حدود العراق و شي من حدود الجزيره [25]


Ərəb mənbələri ArranSüniki bəzən müstəqil vilayət kimi təqdim edir, bəzən də azərbaycanın tərkibinə daxil olan mahallardan biri kimi göstərirlər. Arran Azərbaycanın tərkibində "Yuxarı Azərbaycan" (Azərbaycan əl-Ülya) adlandırılır[26].

Lakin ərəblər çox vaxt üç tarixi -coğrafi ərazini – Azərbaycan, ArranErmənistanı bir inzibati vahiddə birləşdirərək, bir canişinlik yaradır və bunu bəzən "Erməniyyə", bəzən də "Azərbaycan" adlandırırdılar.

Azərbaycanın şimal və Cənub sərhəddlərini dəqiqliklə göstərən Təbəri yazır:

"Azərbaycan böyük ölkə olub, cənubunda Həmədan, şimalında isə Dərbənd yerləşir."

Chronique de Tabari..., Tome Troisième, 1871, p. 494.

İstəxri isə bu məlumatı verir:

{{{1}}}

فاما ارمينيه والران واذربيجان فانا جمعناها في صوره واحده و جعلناها اقليما واحدا والذي يحيط بها مما يلي المشرق الجبال و الديلم و غربي بحر الخرز والذي يحيط بها مما يلي المغرب حدود الارمن واللان و شي من حد الجزيره و الذي يحيط بها مما يلي الشمال اللان و جبال القبق والذي يحيط بها مما يلي الجنوب حدود العراق و شي من حدود جزيره [27]

"Biz Ermənistan, Arran və Azərbaycanı xəritədə birləşdirir və ona bir ölkə kimi baxırıq. Azərbaycanın sərhədləri TərmZəncanın son həddinə çatan dağ silsiləsidir. Sonra bu silsilə Dinavərin son hüduduna çatır, sonra HülvanŞahrazurun o tərəfinədək uzanır, nəhayət, Dəcləyə yaxınlaşır, sonra isə Ermənistan hüdudlarını əhatə edir"

Əl-İstəxri, səh. 180-181

Azərbaycanın hər tərəfini gəzib onun xəritəsini tərtib edən İbn Havqəl İstəxrinin dediklərini tamamlayaraq, Azərbaycan, ArranErmənistanın ümumi xəritəsini yaratmış və bunu "Azərbaycanın xəritəsi" adlandırmışdır[28]. O, Xəzər dənizinin də xəritəsini çəkərək, bütün sahil ərazisini Dərbəndədək Azərbaycan adlandırmışdır[29].

İbn Havqəldə bu sətirləri oxuyuruq:

"Qərbə doğru, Rum sərhədlərinə tərəf çevrilib onun şərq hüdudları və islamın ən uzaq hədlərində olan vilayətləri təsvir edək. Yazmağa başladığımız ilk ölkələr Ermənistan, Arran və Azərbaycandır. Bu ölkələri biz bir vilayət hesab edirik. Bunları əhatə edən yerlər: şərqdən – CibalDeyləm, habelə Xəzər dənizinin qərb hissəsi; qərbdən – Armen, Allanlar hüdudu və Cəzirə ərazisinin bir hissəsi; şimaldan – Allanlar və Kəbk dağları; cənubdan – İraq hüdudu və Cəzirənin şərq hissəsidir"

İbn Havqəl, səh. 387

Hüdud əl-aləm (hicri 372-ci il; miladi 982/983-cü il; müəllifi bilinmir) coğrafi traktatında Azərbaycanın sərhədləri belə təsvir olunur:[30]

Bu üç bölgə bir–birlərinə bitişikdir. Kənd kəsimləri bir–biriylə qarışır. Bu bölgələrin şərqində Gilan sərhədləri, cənubunda İraq və Cəzirə, qərbində Sərir və Rum sərhədləri, şimalında yenə Səririn fərqli bölgələri və Xəzərlər yerləşir.[31][32]

Azərbaycan, Arran, Şirvan[redaktə | əsas redaktə]

Tarixi kitablarda Azərbaycan mərzləri barədə mubhəm yerlər var. Arran və Şirvan şəhrləri gah Azərbaycandan məmləkətindən sayılırlar gahda Azərbaycandan müstəqil görsədilirlər.[4][33]

Həsən raşidinin nəzərinə görə Azərbaycanin adı "məmləkət" və "vilayət" işlənəndə iki fərqli coğrafiyayi anlam daşıyır. Məmləkət qavramı işlənəndə Arran və Şirvan "vilayət"ləri onun içində yerləşirlər, ancaq "vilayət" qavramın daşıyanda "Azərbaycan məmləkəti" içində Arranla qonşu sayılırmış[33]. Pərviz şahmərəsi bunu iqtasadi və alış-veriş məsələsilə ilgili bilir [4].

Xarəzmşahlar dövrü[redaktə | əsas redaktə]

Məhəmməd ibn Nəcib Bəkran "cəhan namə" kitabında ki Sultan Məhəmməd Xarəzmşaha sunulub belə izahat verir[4]:

{{{1}}}

کر جیحونی است در حدود آذرباذکان بر سه فرسنگی شهر بردعه که آن را کر خوانند.[34]

Çevirmə: "Kür Azərbaycan hududunda bir çaydır, Bərdədən 3 fərsəng arası var və Kür adlanır."

{{{1}}}

از آذرباذکان جنزه کنجه را خوانند هم از حدود آذرباذکان نشوی نخجوان را خوانند آذرباذکان ولایتست و قصبه آن را اردبیل خوانند.[34]

Çevirmə:"Azərbaycandan Cənzə Kəncə dir va həm Nəşuy (Nəşvi?) Nəxcivana deyirlər və Azərbaycan vilayətdir və onun qəsəbəsi Ərdəbildir."

{{{1}}}

اندراب در آذرباذکان شهری معروفست که آنرا بردعه خوانند.[34]

Çevirmə: Əndərab Azərbaycanda adlım bir şəhr ki onu Bərdə deyirlər."

Teymurilər dövrü[redaktə | əsas redaktə]

Naxcıvan mən kureye Azərbaycan 13.11.1400 İslah olunmuş mətn [35]
Naxcıvan mən kurəyə Azərbaycan 13.11.1400 [36]

Teymurilər dövründən qalmış (1400-üncü il) bir sənəddə "Nəxcivan min kureye Azərbaycan" işarə olunur. Bu sənədddə "Xut, Şinher, Halzur, Tatef kilsəsinin mülkləri" indən söz gedir. Bu sənəd ۲۵ ربيع الاول ۸۰۳ / 13.11.1400 – 13.11.1400 yazılıb.[37]

Sənədin Farsca yazısı belədir:

{{{1}}}

مناصب الكاء قپانات و سيسجان تومان نخچوان من كوره آذربيجان در دارالقضات معسكر ضفر اثر تصديق شده كه تمامت محدوده شش دانك املاك قريه خوط و شينهر و حالزور اول وادي رودخانه قريه اورط كه داخل ميانه سنور قريه خوط و بوردي ميشود و عبور الفاصله متيمد جاري بلسان المتعارف ابودرق ثاني يذهب الذي ذوغالودرق الي الفاصل ايضا ذوغالو زمين و ثاني عبور متصله بالماء مشهور هميد ...[38][39]

Səfəvilər dövrü[redaktə | əsas redaktə]

Azerbaijan khanates all XVIII-XIX [40][41][42]

Səfəvilər dövründə "Azərbaycan əyaləti" dörd bəylərbəyliyə bölünürmüş:[4]

 1. Şirvan
 2. Qarabağ
 3. Çuxursəəd
 4. Təbriz

İranda səyahət edən Şardən belə yazır[4]:

Mad Azərbaycana tabi olan Dərbənddə əla çəmənlik (otlaqlıqlar) var [43].

Sam mirzə Səfəvi "Töhfə–yi Sami" (968 qəməri ili) adlı təzkirəsində Mirza Kafinin tanitmasında belə yazır[4]:

Ordubad-e Azərbaycanın böyükzadələrindəndir[44].

Bir də Həbibi Bərgüşadinin tanitmasında yazır:

Bər Güşadi Azərbaycandan.[44]

QarabagAzSefeviDovru [45] & [46]
QarabagAzSefeviDovru islah olunmuş mətn [47]

Qarabağın Köçəz mahalında bir mulkun şişdang sənədində "Aran Qarabağ men kureye Azərbaycan" ibarətindən istifadə olunub. Sənəd ۹۸۱ / 3.5.1573 – 22.4.1574 tarixində yazılıb.[46][48]

Mətn Farscada belə yazılıb:

{{{1}}}

... تمامت ششدانك ملك قريه خزاز من اعمال كوچز توابع اران قراباغ من كوره آذربايجان مع حدود اربعه ...[49]

"Tadiyoz yuda krosinski" (1675-1756 M.S) Polşalı keşiş (1707 dən 1725-cən İranda olub) belə yazır[4]:

Səfəvi dövləti Şah İsmayıl Xətaidən şah Təhmasubacan 12 məmləkətə sahibidilər: birincisi Əraq-i əcəm, ikincisi Xuzistan, üçüncüsü Loristan, dördüncüsü Farsnan Kirman, beşincisi Məkran, altıncısı Simnan, yeddincisi Qəndəhar, səggizincisi Zabulistan, doqquzuncusu və onuncusu Xorasan və Mazəndəran həmdə Gilan, onbirincisi və onikincisi Azərbaycan ki ibarətdir İrəvan və Şirvana və Gürcüstanla Dağistan[50].

"İranın hərbi və maliyyə statistikası 1128(hicri-qəməri ildə)" [51] Şah Sultan Hüseyn səfəvi zamanı (1716-inci ildə) Mirzə Məhəmməd Hüseyn Mostofi tərəfindən yazılmışdir və 1956 ildə tehranda yayılmışdı. Bu qaynağın dörd yerində Azərbaycanın sınırlarına toxunulur:

{{{1}}}

ساحل دويم در سرزمين ايران كناره درياي قلزم است كه از سمتي ملك روس، و از سمتي زمين ايران است. ابتداي اين دربند است كه باب‌الابواب نيز گويند از اعمال آذربايجان، و انتهاي او مشهد سر كه از اعمال مازندان است و ساحل قلزم از كناره زمين سه بيگلر بيگي نشين است:

چنانچه اول از آذربايجان دربند و بادكوبه و ساليان دويم از گيلان زمين، .....[52][53]

اما خلقت آذربايجان تابع اهل روم بوده‌اند راي بعضي از اهل تاريخ آن است كه اصل آنها تركمان است قريب العهداند كه شامل ايران شده و به مذهب تشيع گرديده‌اند، مگر قليلي از اهل شيروان و شماخي كه به دستور از اهل تسن‌اند [53][54]


اما سر حد روم از جانب آذربايجان جماعه از قجر افشار را در ارومي و ايروان جاده داده‌اند [53][55]

آذربايجان از تبريز و مراغه و دربند و ساليان تمام و كمال سه صد هزار تومان ماليات و صادر كه بيست و چهار لك روپيه مي‌شود، نصف بابت ماليات نقدي به خزانه پادشاهي داخل مي‌شود و نصف در ملك خرج مي‌شود [53][56]


Azərbaycan dilinə tərcümə:

 • İran ərazisinin ikinci sahil Qəlzəm (qılzım?) gölünün kanarlarıdır ki bir yöndən rus mülkü və ayrı yöndən iran ərazisidir. Bunun başlanışı Dərbənddir ki baboləlbabda deyirlər Azərbaycan üstündədir, və sonu Məşədsər ki Mazəndəran üstündədir və qəlzəm sahilinin kanarı üş beyglərbeyginin yeridir:

Əvvəli Azərbaicanın dərbənd və badkubə və saliyandır ikincisi Gilanzəmin.....s 404


 • Ama Azərbaycan xalqı rum əhlinə tabimişlər bəzi tarix əhlinin rəyinə görə əsilləri türkəmandır sözlər üst-üstə düşür ki irana şamil olub şiə məzhəbin qəbul ediblər, məgər Şirvan və Şamaxı əhlinin bir azı ki sünnüdürlər.s 404-405


 • Ama rum sərhəddin Azərbaycan söykənən tərəfindən qəcər və əfşar camatından urmu və irəvanda yer veriblər. s 406


 • Azərbaycan, Təbriz və Marağa və Dərbənd və Saliyan, təmam-kəmal üçyüzmin tümən maliyat cəmlənir ki igirmidörd lək rupiyə olur, yarısı nəqdi maliyat olaraq padişah xəzanəsinə keçir və yarısı mülkün özündə xərclənir. s 420

Əfşarlar dövrü[redaktə | əsas redaktə]

1147 – inci ildə (şəmsi il) Nadir şah bir qanlı döyüşdə Əbdullah paşaya qəlib gəlir. Məhəmməd Kazım Məvinin dediyinə görə Nadir şah bu qələbədən sonra[4]:

{{{1}}}

تدبیر و صلاح چنان دید که: اولا معاوت به ایروان و گنجه نماییم و آن بلده را که معظم بلاد آذربایجان است تسخیر {نماید} [57]

Çevirmə: "tədbir və səlahi ocur gördü ki: Əvvələn İrvannən Gəncəyə gedib və o şəhri ki Azzərbaycan məmləkətlərinin böyügüdür təsxir (edə).

Zəndlər dövründə[redaktə | əsas redaktə]

Kərim xanın fərmanı – əsli sənəd1[58]
Kərim xanın fərmanı – əsli sənəd2 [59]

Zəndlərin hakimiyyəti dövrünə aid iki tarixi məktubda Azərbaycanın sərhədləri göstərilmişdir. Bu məktublardan biri Kərim xan Zənd, digəri isə Əlimurad xan Zənd tərəfindən yazılmışdır.Həmin məktublarda Gəncə, Qarabağ, Naxçıvan, Şirvan, həmçinin "Əlişəkər"in hakimiyyəti altında olan ərazi ; Savə, ƏrakHəmədan da daxil olmaqla, indiki İranın Mərkəzi ostan, Həmədan ostanı , Tehran ostanıQum ostanının bir qismi və üstəlik Kürdüstan ostanının şərq hissəsi və Kirmanşah ostanının üçdə biri və həmçinin Luristan ostanının bir hissəsi Azərbaycan sərhədləri daxilində təqdim edilmişdir.[60][61][62][63][64][65][66]

Kərim Xanının naməsinin mətni[redaktə | əsas redaktə]

Kərim Xan fərmanı – İslah olunmuş mətn1[67]
Kərim Xan fərmanı – İslah olunmuş mətn2[68]

{{{1}}}

فرمان تعالی شد آنکه در این اوان عمدة المسیحیه پادری فرنسیه حکیم‏ وارد حضور و بعرض رسانید که بموجب ارقام سلاطین جنت مكان صفویه‏ انار اللّه برهانهم، همیشه پادریان فرنگیان و خلیفها در ممالک محروسه‏ ایران جا و مکان داشته هر یک برسم و آئین خویش بعبادت مشغول و تجار و سوداگران این طایفه بتجارت قیام و عشور و متوجهات حسابی خود را مهمسازی عمال خیریت اعمال دیوان مینموده‏اند، مشروط بر اینکه احدی‏ از آنها مرتکب امری که خلاف ملت مقدس اثنی عشر علیهم صلوات اللّه الملک الاکبر باشد بحسب ظاهر نکرده، احدی را هم با ایشان رجوعی نباشد. و هرگاه‏ جماعت ارامنه بآنها ضرر و نقصانی برساند بخلاف حساب متعرض احوال آنها شوند، بعد از ثبوت آن آنها را ترجمان نمایند و پادریان کرملیان‏ دو نیکان و جزونت و کنحوجی و اکوستن و غیره که در ولایت‏ آذربایجان از شیروان و قراباغ و دار السلطنه تبریز و گنجه و نخجوان و قلمرو عليشكی دار السلطنه اصفهان و الکاء فارس از شیراز و بندرعباس‏ و سایر ممالک محروسه میباشند و در هرجا که خواسته باشند توقف و سکنی کرده هر یک از ارامنه و عیسویان و اولاد ایشان که خواسته باشند نزد ایشان آمدوشد کرده تعلیم گیرند و درس بخوانند نیز ممانعت نکرده‏ چنانچه جماعت مذکوره اموات خود را در مقامی که بجهت مدفون آنها تعیین‏ مینمایند بدستور و آئین دین خود برده و دفن نمایند عایق و مانعی جهت آنها نباشد و امداد و اعانت لازمه در باره آنها به عمل آمده احدی نسبت به ایشان‏ ظلم و ستم ننماید. و در خصوص صدق ادعایات و عرض خود ارقام مذکوره را بنظر رسانند. لهذا عالیجاهان بیگلربیگیان عظام و حکام گرام و غیره عمال‏ ولایت محروسه در خصوص امور مذکوره بنحویکه حسب الارقام سلاطین‏ بشروط مذکوره مقرر شده از آنقرار معمول و عشور متوجهات حسابی تجار و سوداگران را باز یافت و تخلف از فرموده مبارک جایز نداشته مراعات ایشان را منظور دارند و در عهده شناسند. تحریرا فی شهرشوال المكرم سنه 1177.[60]

Kərim xan fərmanının Azərbaycanca çevirməsi:

"Fərman yüksəldi. Bu zamanlarda xristian mübəlliği (keşişi) Həkim Frənsiyə hüzura çatıb ərz etdi ki Allah hikmətini onlara öyrətmiş Səfəvi şahlarının qərarı əsasında, xristian mübəlliğlər həmişə Məmaliki Məhruse-yi İranda yerləri vardı (ev sahibi hesab olurlar) və öz adət ənənələri əsasında ibadət edib bu tayfanın tacir və alış – veriş edənləri divan sahibləriylə bir araya gəlirmişlər. Bu şərtlə ki onların heç birisi zahirdə əsnaəşər (on iki imam nəzərdə tutulur) əleyhum sələvato Allah ol molk o alakbər millətinin xilafında bir əmələ mürtəkib olmasın (12 imama qarşı çıxmasın) və heç kəsin onlara müraciəti olmasın. Və hər vaxt Erməni camati onlara zərər və ziyan yetirsə və hesab – kitab qaydasından kanara onların əhvalına mötəriz olsalar o sabit olandan sonra onları cazalandırsınlar və Kərəmliyan Do nikan və Kənhuci və Ekostin və sairə xristian mübəlliğlər ki Azərbaycan ŞirvandanQarabağ və darulsəltənə TəbrizGəncəNaxçıvan və Əlişəki qələmrovu darulsəltənə İsfəhan və "Ölkəye Fars" Şirazdan və Bəndər Abbas vilayətləri və ayrı məmaliki məhrusədə vardılar və hər yerdəki vardılar dayanıb məskunlaşsınlar Ermənilər və xristianların hər biri və onların övladları ki istəyir onların yanına gedib təlim alsın qabağı alınmasın və..... Şəvval ayı, 1177-inci il"

Zəndlə dövrundən bir ayrı mənbə[redaktə | əsas redaktə]

Mirza Məhəmməd Sadıq Müsəvi (Nami-e İsfahani) "Tarixe Giti Goşa تاریخ گیتی گشا" kitabında belə yazır[4]:

{{{1}}}

رود ارس كه از مشاهير رودهايي كبيرست در وسط آذربايجان جاري و متصل به دريای خزر [69]

Çevirmə: "Araz çayı ki böyük çayların adlımlarındandır Azərbaycanın ortasından axır Xəzə gölünə tərəf"

Qacarlar dövrü[redaktə | əsas redaktə]

Ötən əsrin əvvəllərində Parisin Sent Denis Bulvarı 18-20 ünvanında A.Tarid tərəfindən nəşr olunan xəritə
Persia 1814.jpg

“Tarix dəftərində “ əsəri 1895-ci (hicri 1274-cü) ildə “Mirzə Əlinəqi Məşirləşkər Nayini” tərəfindən yazılıb. Əsər 2002-ci ildə Tehranda yenidən çap olunub. Bu əsərdə İran-Rus muharibəsi barədə belə yazılıb:

{{{1}}}

تا به حال به لطایف حیل چند ولایت آذربایجان را به آن دولت واگذار و هشت كرور وجه نقد از خزانه سلطانی داده یك كرور نیز بر ذمه قبول نمودند....[53][70]

Azərbaycan dilinə tərcümə:

İndiyə kimi çeşidli hilələrlə Azərbaycanın neçə vilayəti o düvlətə verilib və səkkiz kurur nəqd pul səltənət xəzinəsindən və bir kururda qannama kimi qəbul olunub....S 60

“Tarix-e zolqərneyn” əsəri Mirzə Fəzlullah Xavəri Şirazi (1776-1849) tərəfində Fətəlişah zamanı yazılıbdır. Bu əsər 2002-inci il tehranda yenidən yayılıbdır. Bu əsərin bir-neçə yerində Azərbaycan sərhədlərindən danışılır:

{{{1}}}

شهرهای مشهور این شانزده ایالت از آذربایجان، تبریز و اردبیل و خلخال و مراغه و خوی و ارومی و ایروان و شوش و گنجه و نخجوان است. [53][71]

{{{1}}}

اهلش (ایران) جمعا داخل طبقه اسلام، مگر ارامنه گرجستان و آذربایجان و قلیلی از طوایف مجوس یزد و كرمان [53][72]

{{{1}}}

و در ازای آن همه زحمات، یك وسیع‌المساحت آذربایجان را از قاپلان كوه تا دربند، به عهده اهتمام ولیعهد دوران محول و احكام قضا به امضای صاحبقران قضا امضا، مسجل آمد [53][73]

{{{1}}}

این معنی محقق است كه جماعت بد عاقبت روسیه از روزی كه پای به خاك گرجستان و حدود آذربایجان نهادند، هیچ یك از ولایات را به ضرب و زور نگشادند. شهر تفلیس را گرگین خان والی –از قراری كه ذكر شد- درگشود و ایشپخدر ولایت گنجه را به سبب حرام‌زادگی نصیب بیگ شمس‌الدینلو و ارامنه آنجا مفتوح نمود. قلعه شوشی را به سبب خرافت ابراهیم خلیل خان جوانشیر تصرف كردند و هریك از ولایات آن طرف رود ارس را به نهجی كه ایراد می‌گردد و به حیله و تزویر به دست آور{د}ند.[53][74]

{{{1}}}

ذكر تسلط جماعت روسیه از روی تغلب به ولایت مغصوبه از آذربایجان و سرداری و ...[53][75]

{{{1}}}

مختصر فصول عهدنامه یازده‌گانه این كه: ناپلیون ایمپراطور فرانسه، جنود روسیه را از تفلیس و سایر محالات گرجستانات و ولایات آذربایجان متصرفی ایشان به هرنوع تواند یا به جنگ یا به صلح اخراج نماید [53][75]

{{{1}}}

تخلیه ولایات گرجستان و آذربایجان، [53][74]

{{{1}}}

چون رای عالم آرا بر آن تعلق یافت كه در جمیع سرحد و شغور مملكت قلاع رزینه به جهت محافظت از دستبرد روسیه بسته گردد، لهذا حكم رفت كه جناب میرزا بزرگ فراهانی از آذربایجان به دربار سپهر مبانی شتابند. پس از ورود، مبلغ دویست هزار تومان زر نقد از خزانه عامره به جهت مصارف این كار عنایت رفت و حكم شد كه به دستیاری مهندسین انگریزی در حدود قارباغ و نخجوان و خوی و اردبیل و سرحد طوالش قلعه جات رفیع و خنادیق عمیق مهیا داشته ....[53][76]


Azərbaycan dilinə tərcümə:

 • Bu onaltı əyalətdən Azərbaycanın adlım şəhərləri Təbriz və Ərdəbil və Xalxal və Marağa və Xoy və Urmu və İrəvan və Şuşa və Gəncə Naxcivan dır. S 14
 • (İran) əhlinin hamısı müsülmandır, məgər Gürcüstüan və Azərbaycan erməniləri və az sayda yəzd və kirman ətrafında yaşayan məcuslar…. S 16
 • …və o qədər çəkildiyi zəhmətlər əvəzində, geniş vüsətli Azərbaycanı Qaplan dağından Dərbəndəcən, dovran vəliəhdinə tapşırdı və qəza əhkamı qəza sahibqıranının imzasına yetışdi…. S 230
 • Bu söz düzdür ki rusiyyənin bəd aqibət camatı Gürcüstan və Azərbaycana girəndən, vilayətlərin heç birisin zorla almadılar. Tiflis şəhərin Gərgin xani vali –dediyimiz kimi- açdı və İşpəxdər Gəncə vilayətin Nəsib beyg şəmsəddinlu və ermənilərin haramzadəliklərilə açdı. Şuşi qalası İbrahim xəlilxan cavanşirin alçaqlıqlarıla təsərrüf etdi və ərəs çayının otayındaki vilayətləri dediklərimiz kimi və hilə və təzvirlə ələ aldılar. S 257
 • Rusiyyə camatının təqəllüb üzüylə Azərbaycanın qəsb olunmuş vilayətlərinə təsəllütünün zikiri və sərdari.... S 270
 • Onbir fəsilli əhdnaməmin xulasəsi bu ki: fıransa impiratoru Napelon, rusiyyə ərteşin Tiflis və gürcüstanın ayrı mahalları və Azərbaycanın təsərrüf olmuş vilayətlərindən hər model ki başarır cəng ya sülh yolu ilə ixrac etsin. S 270
 • Gürcüstan vilayətlərin və Azərbaycanı təxliyə…. S 257
 • Çün aləm-aranın rəyi buna oldu ki bütütn məmləkət sərhədlərində rusəyyənin təcavuzu qabağında qalalar tikilsin, ona əsasən cənabi Mirza Bozorg Fərahani Azərbaycandan dərbara istənildi. Girişdən sonar, ikiyüzmin tümən nəqd qızıl xəzanədən bu işləri görmək üçün nəzərdə tutuldu və hökm verildi ki ingilizi mühəndislər köməyilə Qarabağ və Naxcivan və Xoy və Ərdəbil hududlarında və Təvaliş hududlarında böyük qalalar və dərin xəndəqlər hazır ola…. S 309-310

Ziya Bünyadov adına Şərqşünaslıq İnstitutunun direktoru, Milli Məclisin deputatı, professor Gövhər Baxşəliyeva Misirin Dar-ül-Kütub kitabxanasında böyük əhəmiyyətə malik tarixi xəritələr aşkarlaylb.

Bu xəritələrdən birincisi (şəkil 1a, şəkil 1b) ötən əsrin əvvəllərində Parisin Sent Denis Bulvarı 18-20 ünvanında A.Tarid tərəfindən nəşr edilib. Dəmir yolları və naviqasiya xətlərini göstərmək üçün tərtib olunan bu xəritə Avropa və Asiya ölkələrini əhatə edir. Bu xəritədə Xəzər dənizinin qərb sahillərində təsvir edilən və Azərbaycan kimi təqdim edilən dövlətin ərazisi Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin (1918-1920-ci illər) ərazisi ilə uyğun, hətta nisbətən geniş verilib [77][78][79] .

Tarixi ərazinin bölünməsi[redaktə | əsas redaktə]

1828-dən sonra Azərbaycan

1828-inci il türkmənçay müqaviləsi əsasında, Azərbaycan iki Güney Azərbaycan (İranın quzey batısı) və Quzey Azərbaycan (Azərbaycan respublikası)a bölündü [80][81].

Güney Azərbaycanda torpaq itirməsi[redaktə | əsas redaktə]

Azərbaycan-Kürdüstan sınırları[redaktə | əsas redaktə]

Hazırda Kürdüstan ostanının sərhədləri daxilində yerləşən BicarQürvə şəhristanlarının ərazisi tarixən Azərbaycan hüdudları daxilində yerləşiblər. Bu ərazi miladdan öncə manena-midiya dövləti, sasanılər zamanı və... zamanlarda Azərbaycan sınırlarında yerləşibdir.

Qacar sülasəsinin ikinci padişahi fətəlişah zamanı (1213-1176 şəmsi, 1834-1797miladi və 1250-1212 qəməri illərində) hələ Həmdan, Zəncan və indıkı Kürdüstan iylətinə tabi olan Bicar gərus və Qürvə Azərbaycan sınırlarında yerləşirdilər. Əfzəl-əltarıx də yazılan kimi fətəli şah zamanı rəsm beləidi ki şaəzadələrin hər birisi bir vilayətin başçılığına təyin olurdular, ancaq o zaman şahzadə Dara hükümətsiz qalır, sədriəzəm Şəfi sədr belə qərara gəlir ki Qəzvin, Gərüs, Həmədan və Fəlan buluki(?) ni Azərbaycandan ayırıb Zəncanla birlikdə Xəmsə vılayət yaradsın ta şahzadə oraya hökmranlıq edə bilsin. Bu zaman xəmsə vilayətı Azərbaycana tabi qalır və şahzadə nayib-əlsəltənə nəzəri altında işə başlayir (qacarlar dönəmi Təbriz ikinci paytaxt kimi nayib-əlsəltənənin məkanidi). Fətəli şahin ölümündən sonra Məhəmmd şah hükümətə və Mirza aqası sədri-əzəmliyə çatır. Vəzir Məhəmməd sadıq xan gərüsinin ölümündən sonra 1260.qəməri ilində gərüs vilaytin nayib-əlsəltənənin ixtiyarı altından çıxardır və hükümətin müstəqil edir ta şah və sədri-əzəm eliyə bilsin oranın hakımın rahatcasına əzl və nəsb edə bilsinlər.[82]

1325 incı qəməri ilində İranın iyalat və vilayət qanunu (qanun-e iyalat və vilayat-e İran) milli məcəlisin təsvibindən keçdi və bu qanun əsasında İran 27 iyalət və vilayətə bölündü. Bu bölünmələr əsasında gərus hələ də müstəqil bir vilayət kimi saxlanıldı. Milli hükümət Pişəvəri zamanında Gərusu ələ keçirtəməyə çalışsada dövləti nirular önündə iş qabağa apara bilmədi və bu çalışma uğursuz oldu.

1316-incı şəmsi ilində pəhləvilər ilk inzibati bölmələri (təqsımat-e siyasi) başlandı. Bu əsasda İran 10 ostan və 49 şəhristana bölündü. Bu bölmələr əsasında Gərus beşinci ostana verildi. Beşinci ostanda İlam, Kirmanşah, bicar, Sənənədəc və Şahabad yerləşirdi. 1318-incı şəmsi ilində Azərbaycan ostanı iki yerə bölünən zaman (üçüncü və dördüncü ostan) Bicar gərüs şəhristanı beşinci ostandan ayrıldı və batı Azərbaycan ostanına izafə olundu. 1325-incı şəmsi ilində Həmədan iyalətinə verildi və 1337-incı şəmsi ilində Həmədan iyalətindən ayrıldı və Kürdüstan ostanına verildi. Bu bölgə indi iki bölgəyə bölünməklə (Bicar və Qürvə) Kürdüstan iyaləti sınırlarında qalmaqdadır.[83][84]

Azərbaycanla Gilan sınırları[redaktə | əsas redaktə]

Sasanilər zamanı Gilan ostanı Azərbaycana tabe idi.[13][14] Astara şəhristanı bu ostanın son bölgəsi kimi 1339 (H.Ş) (1961 M)də Azərbaycandan ayrılıb Gilan ostanına verildi.[85] 1386 (2008)-inci ildə bu bölgənin Ərdəbil ostanınan qaytarmığı mətrəh olsada nəhayətdə uğursuz oldu.[86][87]

Mənbə[redaktə | əsas redaktə]

 1. Отдѣл первый. — Свѣдѣнiя арабскихь писателей о Кавказѣ, Арменiи и Адербейджанѣ. III. Ибн–Хордадбэ. IV. Кудама. V. Ибн–Рустэ. VI. Ал–Якубiй. — Переводь и примѣчанiя Н. А. Караулова, стр. 1–63. // Сборникь матеріаловь для описания мѣстностей и племень Кавказа (СМОМПК). Изданіе Управленія Кавказскаго Учебнаго Округа. Выпускь тридцать второй. Тифлись: Типографія Канцеляріи Главноначальствующаго гражданскою частію на Кавказѣ и К. Козловскаго, 1903.
 2. Birinci Bölüm. — İkinci Fasıl: Yeryüzünün İmar Edilmiş Meskûn Yerleri ve Yeryüzündeki Bazı Denizlerin, Nehirlerin ve Bögelerin Açıklanması Hakkında, sayfa 82–115. // Mukaddime. 1. Cilt. Yazan: İbn-i Haldûn. Çeviren: Halil Kendir. İstanbul: Yeni Şafak, 2004, 447 sayfa.
 3. Hudûd El-Âlem'e Göre 10. Asırda Türk Boyları. T. C. Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, Türk Tarihi Anabilim Dalı, Ortaçağ Tarihi Bilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi. Yazar: Sezin Orhan (Kurulay). İstanbul — 2007, 263 sayfa.

İstinadlar[redaktə | əsas redaktə]

 1. SAA, vol.5, N229, r.1-9
 2. F. Cəlilov – Azər xalqı, II cild, Bakı, 2006
 3. F. Cəlilov – Azər xalqı, II cild, Bakı, 2006, səh 10 – 18
 4. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Sitat səhvi: Yanlış <ref> teqi; P.C9.99rviz adlı istinad üçün mətn göstərilməyib
 5. Šahrestānīhā-ī Ērānšahr : a Middle Persian text on late antique geography, epic, and history : with English and Persian translations, Author: Touraj Daryaee, Publisher: Costa Mesa, Calif. : Mazda Publishers, 2002.
 6. مدارک پهلوی و تصمیمات نظامی و اداری ساسانیان (6 صفحه - از 337 تا 342) مجلات : زبان و ادبيات » چیستا » دی و بهمن 1377 - شماره 154 و 155 » نویسنده:دریایی، تورج
 7. 1 2 3 چارسو-شمال، جنوب، مشرق، مغرب، احمد كسروي، ماهنامه پيمان، سال يكم، شماره يكم و دوم، آذرماه 1312
 8. 1 2 Šahrestānīhā-ī Ērānšahr : a Middle Persian text on late antique geography, epic, and history : with English and Persian translations, Author: Touraj Daryaee, Publisher: Costa Mesa, Calif. : Mazda Publishers, 2002.
 9. دائره‌المعارف بزرگ اسلامي جلد 8، استان، ابولفضل خطيبي، شماره مقاله:3294
 10. Bu kitabın əsli pəhləvi dilində olub və miladi 7-inci əsrində qələmə alınan nüsxəsi əldədir
 11. 1 2 شهرستانهای ایران (7 صفحه - از 169 تا 175) مجلات : هنر » مهر » آذر 1321 - شماره 73 » مترجم:هدایت، صادق
 12. 1 2 شهرستانهاي ايران احمد تفضلي (برگرفته از: شهرهاي ايران، ج2، به كوشش محمديوسف كياني، جهاد دانشگاهي، سال 1366)
 13. 1 2 Eranshahr nach der Geographie des Ps. Moses Xoranac'i, by Joseph Marquart/Markwart (Berlin, 1901) [Iran according to the Geography of Pseudo-Moses Xoranac'i]
 14. 1 2 Ərdəbilin tarixi keçmişi, Adil irşadifər Araz qəzeti, say 101 پیشینه تاریخی اردبیل, عادل ارشادی فرد – به نقل از نشریه آراز شماره 101 (Parantez içində verilən izahat bu qaynaqdandır)
 15. Hal azırda Mazəndəran
 16. شاهنامه خاور، ج 4، ص 378 و 372
 17. وزو بره بد آذرآبادگان // كه بخشش نهادند آزادگان --- وز ارمينيه تا اردبيل // بپيمود دانا خرد بوم گيل
 18. 1 2 3 4 Əlməsalekol məmalek, İbni xurdazbeh, 1309 H.Q, Lidən şəhəri, S 118-119
 19. The Remaining Signs of Past Centuries (Arabic: الآثار الباقية عن القرون الخالية‎, Kitāb al-āthār al-bāqiyah `an al-qurūn al-khāliyah) by Abū Rayhān al-Bīrūnī, P vii
 20. {{{1}}}

  والجَربى بلاد الشمال ربع المملكة وكان أصبهبذ الشمال على عهد الفرس يسمى اذرباذكان أصبهبذ وفي هذا الحيّز إرمينية و آذربيجان والريّ ودُماوَنْد ومدينة دماوند شَلَنبَة قال بهرام جور‏:‏ مَنَم شير شَلَنبَه ومنم بَبْرِ تَلَه وفيه طبرستان والروبان وآمُل وسارية وشالوس واللاّرز والشِّرز وطميس ودِهستان والكلار وجيلان وبدشوارجر وملك طبرستان وجيلان وبدشوارجر يسمى جيل جيلان خراسان قال محمد بن عبد الملك‏:‏ قد خُضِبَ الفيل كعاداته لجيل جيلانِ خراسانِ والفيل لا تُخضَبُ أعضاؤه إلاّ لذي شأنٍ من الشانِ وفي هذا السقع الببْر والطيلسان والخَزَر واللان والصقالب والأبَر‏.‏

 • Е.А.Пахомов. Пехдлевийские надписи Дербенда, стр. 29
 • دکتر حسین الیاری، نام شهرها و وضع راههای آذربایجان در قرون نخستین اسلامی، نشریه دانشکده ادبیات دانشگاه تبریز، تابستان 1363، شماره مسلسل 132، ص 93
 • İbn əl-Fəqih, BGA, V, səh. 287
 • İbn Xordadbeh, səh. VI, 122
 • Əlməsalek vəlməmalek, Əbilqasim İbni huqəl, Lidən şəhəri, 1872 inci il. S 236-237
 • Əl-Yəqubi, Buldan, səh. 271.
 • Məsalik əlməmalik, İstəxəri, Lidən şəhəri, 1870-inci il (Miladi), S 236-237
 • İbn Havqəl, səh.387
 • İbn Havqəl, səh. 331,332
 • دکتر حسین محمدزاده صدیق، فرضیه زبان آذری و کسروی، انتشارات تکدرخت، ، ص 47 1389
 • حدود العالم من المشرق الي المغرب، تهران، ١٣٤٠، به كوشش منوچهر ستوده، با مقدمه بارتولد، چاپ دانشگاه تهران، ص ١٥٧

  مشرق این ناحیت (=آذربایجان) حدود گیلان است و جنوب وی حدود عراق است و جزیره، و مغرب وی حدود روم است و سریر، و شمال وی حدود سریر است و خزران. و این جای هاست. بسیار با نعمت ترین ناحیت هاست اندر اسلام. و ناحیت آبادان و با نعمت بسیار و آب های روان و میوه های نیکو و جایگاه بازرگانان و غازیان ...

 • 35. Azerbaycan Bölgesi ve Şehirleri Hakkında Bilgi, sayfa 138. // Hudûd El-Âlem'e Göre 10. Asırda Türk Boyları. T. C. Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, Türk Tarihi Anabilim Dalı, Ortaçağ Tarihi Bilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi. Yazar: Sezin Orhan (Kurulay). İstanbul — 2007, 263 sayfa.
 • 1 2 Sitat səhvi: Yanlış <ref> teqi; راشدی adlı istinad üçün mətn göstərilməyib
 • 1 2 3 نجیب بکران ٔ محمد بن. جهان نامه . مسکو . 1960. انستیتوی ملل آسیا ص 38
 • Naxcıvan mən kurəyə Azərbaycan 13.11.1400 İslah olunmuş mətn
 • sənədin əsli
 • سرحدنامه سه قريه املاک کليساى طاتف
 • Papazian, Akop Davidovich. Persidskie dokumenty Matenadarana: II Kupchie (14-16 vv.). Erevan: Izdatel'stvo Akademii Nauk Armianskoi SSR, 1968. 55-57, 251-53, 413-16, 513-14
 • سرحدنامه سه قريه املاک کليساى طاتف
 • "Frontier nomads of Iran: a political and social history of the Shahsevan" Autor: Richard Tapper, Cambridge University Press, 1997, ISBN 0 521 58336 5 hardback
 • "Russian Azerbaijan, 1905-1920: The shaping of national identity in a muslim community" Autor: Tadeusz Swietochowski, Cambridge University Press, 1985, ISBN 0 521 26310 7 hardback, ISBN 0 521 52245 5 paperback
 • "Russia and Iran, 1780-1828" Autor: Muriel Atkin, University of Minnesota Press, 1980, ISBN 0 8166 0924 1
 • سیاحتنامه شاردن. ترجمه محمد عباسی. امیرکبیر. 1350. جلدسوم. تهران. ص 16
 • 1 2 سام میرزای صفوی. تذکره تحفه سامی. به تصحیح رکن الدین همایون فرخ. شرکت سهامی علمی. تهران. بی تا. ص 357
 • əsli sənəd
 • 1 2 Papazian, Akop Davidovich. Persidskie dokumenty Matenadarana: II Kupchie (14-16 vv.). Erevan: Izdatel'stvo Akademii Nauk Armianskoi SSR, 1968. 116-17, 316-17, 485-87, 582
 • islah olunmuş mətn
 • قباله شش دانگ ملک در ناحيه کوچز قراباغ
 • Qarabağ Azərbaycan, islah olunmuş sənəd
 • سفرنامه کروسینسکی، (یادداشتهای کشیش لهستانی عصر صفوی) ترجمه عبدالرزاق بیگ دنبلی (مفتون) با مقدمه و تصحیح دکتر مریم امیراحمدی، انتشارات توس، تهران، 1363، ص 56
 • آمار مالي نظامي ايران در سال 1128 ه.ق و يا تفصيل عسگر فيروزي ماثر شاه سلطان حسين صفوي از ميرزا محمد حسين مستوفي ، به كوشش محمد تقي دانش پژوه، مجله فرهنگ ايران زمين، جلد بيستم تهران، 1353 صص397-421
 • آمار مالي نظامي ايران در سال 1128 ه.ق و يا تفصيل عسگر فيروزي ماثر شاه سلطان حسين صفوي از ميرزا محمد حسين مستوفي ، به كوشش محمد تقي دانش پژوه، مجله فرهنگ ايران زمين، جلد بيستم تهران، 1353 ص 404
 • 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 سر حدات تاریخی آزربایجان و اسنادي از قدرمت حضور تركان در آن مملكت – ميراسماعيل سيد موسوي
 • آمار مالي نظامي ايران در سال 1128 ه.ق و يا تفصيل عسگر فيروزي ماثر شاه سلطان حسين صفوي از ميرزا محمد حسين مستوفي ، به كوشش محمد تقي دانش پژوه، مجله فرهنگ ايران زمين، جلد بيستم تهران، 1353 صص404-405
 • آمار مالي نظامي ايران در سال 1128 ه.ق و يا تفصيل عسگر فيروزي ماثر شاه سلطان حسين صفوي از ميرزا محمد حسين مستوفي ، به كوشش محمد تقي دانش پژوه، مجله فرهنگ ايران زمين، جلد بيستم تهران، 1353 ص 406
 • آمار مالي نظامي ايران در سال 1128 ه.ق و يا تفصيل عسگر فيروزي ماثر شاه سلطان حسين صفوي از ميرزا محمد حسين مستوفي ، به كوشش محمد تقي دانش پژوه، مجله فرهنگ ايران زمين، جلد بيستم تهران، 1353 ص 420
 • مروی. محمد کاظم (وزیر مر). عالم آرای نادری. به تصحیح محمد امین ریاحی. علم. تهران. 1369. ص 380
 • Kərim xanın fərmanı – əsli sənəd1
 • Kərim xanın fərmanı – əsli sənəd2
 • 1 2 مفخم، محسن. "اسناد و مکاتبات تاريخى." بررسى‌هاى تاريخى ٢، ٣-۴ (١٣۴۶): ۳۶۳-۳۶۶. ۳۶۵-۶۶
 • قائم مقامى، جهانگير. يکصد و پنجاه سند تاريخى: از جلايريان تا پهلوى. تهران: چاپخانۀ ارتش شاهنشاهى ايران، ١٣۴٨: ۱۰۳-۱۰۴.
 • اسناد و مکاتبات تاریخی: فرمان علی مرادخان (٢ صفحه – از ١٥١ تا ١٥٢ و 366-365). نشريه بررسی های تاریخی – دی ١٣٤٦ – شماره ١١ . نويسنده: مفخم، محسن (وابسته به : نشريه ستاد بزرگ ارتشتاران- كميته تاريخ نظامي. دو ماهنامه بررسی های تاریخی، تاريخ و تحقيقات ايرانشناسي، قطع : کتابی. هيئت رئيسه افتخاري: تيمسار سپهبد اسدالله صنيعي، تيمسار فريدون جم، دكتر عاليخاني. هيئت مديره: تيمسار سپهبد غلامرضا ازهاري، تيمسار سپهبد علي كريملو، تيمسار سرلشگرحسين رستگار نامدار. هيئت تحريريه: آقاي دكتر خانبابا بياني، دكتر عباس زرياب خوئي، سيدمحمد تقي مصطفوي، سرهنگ دكتر جهانگير قائم مقامي)
 • قائم مقامي، جهانگير، يكصد و پنجاه سند تاريخي از جلايريان تا پهلوي، تهران، چاپخانه ارتش، ١٣٤٨.
 • آز‌ربايجان ين تاريخ و مده‌نييه‌تينين بورژووا ساختالاشديريجيلارينا قارشي. پروفئسور شٶوكه‌ت تاقييئوا٬ باكي. ١٩٧٨
 • علی مراد خان زند: قلمرو عليشكر (همدان، ساوه، اراك، يك دوم كردستان، يك سوم كرمانشاه،...) و قراباغ و شيروان و گنجه و نخجوان جز ولايت آزربايجان است ــ مئهران بهارلي
 • فرمان کريم خان زند
 • Kərim Xan fərmanı – İslah olunmuş mətn1
 • Kərim Xan fərmanı – İslah olunmuş mətn2
 • موسوی، ميرزا محمد صادق (نامی اصفهانی)، تاريخ گيتی گشا، به تصحيح سعيد نفيسی، تهران، انتشارات اقبال، 1366 ص 110
 • میرزا علینقی مشیر لشكر نایینی، ماثرالصدریه، در دفتر تاریخ؛ مجموعه اسناد و مدارك تاریخی به كوشش: ایرج افشار تهران، بنیاد موقوفات دكتر محمود افشار ، تاریخ رساله 1274، 1380 ص 60
 • میرزا افضل‌ا... شیرازی، تاریخ ذوالقرنین، تصحیح و تحقیق: نصر افشار فر، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان چاپ و انتشارات: كتابخانه موزه و مركز اسناد مجلس شورای اسلامی 1380 جلد 1، ص 14
 • میرزا افضل‌ا... شیرازی، تاریخ ذوالقرنین، تصحیح و تحقیق: نصر افشار فر، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان چاپ و انتشارات: كتابخانه موزه و مركز اسناد مجلس شورای اسلامی 1380 جلد 1، ص 16
 • میرزا افضل‌ا... شیرازی، تاریخ ذوالقرنین، تصحیح و تحقیق: نصر افشار فر، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان چاپ و انتشارات: كتابخانه موزه و مركز اسناد مجلس شورای اسلامی 1380 جلد 1، ص 230
 • 1 2 میرزا افضل‌ا... شیرازی، تاریخ ذوالقرنین، تصحیح و تحقیق: نصر افشار فر، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان چاپ و انتشارات: كتابخانه موزه و مركز اسناد مجلس شورای اسلامی 1380 جلد 1، ص 257
 • 1 2 میرزا افضل‌ا... شیرازی، تاریخ ذوالقرنین، تصحیح و تحقیق: نصر افشار فر، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان چاپ و انتشارات: كتابخانه موزه و مركز اسناد مجلس شورای اسلامی 1380 جلد 1، ص 270
 • میرزا افضل‌ا... شیرازی، تاریخ ذوالقرنین، تصحیح و تحقیق: نصر افشار فر، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان چاپ و انتشارات: كتابخانه موزه و مركز اسناد مجلس شورای اسلامی 1380 جلد 1، ص 309-310
 • Erməniləri ifşa edən tarixi xəritələr – FOTOSESSİYA
 • Azərbaycan həqiqətlərini təsdiqləyən tarixi xəritələr aşkarlanmışdır
 • Azərbaycan həqiqətlərini təsdiqləyən tarixi xəritələr aşkarlanmışdır
 • Iran and the challenge of diversity: Islamic fundamentalism, Aryanist racism, and democratic struggles, Author Alireza Asgharzadeh, Edition illustrated, Publisher Palgrave Macmillan, 2007 , ISBN 1403980802, 9781403980809 , Length 249 pages, P 18
 • Borders and brethren: Iran and the challenge of Azerbaijani identity, BCSIA studies in international security Author Brenda Shaffer, Edition illustrated, Publisher MIT Press, 2002, ISBN 0262692775, 9780262692779, Length 248 pages, P xii
 • از بام ایران تا سرزمین طوفان / محمد کامیار . _ تهران : شرکت توسعه کتابخانه های ایران , 1380 . 366 ص . : مصور , نقشه , جدول , عکس .
 • از بام ایران تا سرزمین طوفان / محمد کامیار . _ تهران : شرکت توسعه کتابخانه های ایران , 1380 . 366 ص . : مصور , نقشه , جدول , عکس .
 • چنلی بئل درگی سی، 3 - اونجو سای، باتی آزربایجان ین اوزل سایی
 • http://www.karkan.ir/post-1542 تاریخچه آستارا
 • خبرگزاري فارس، الحاق آستارا به استان اردبيل قطعي مي‌شود
 • آستارا را پيش بندر شهر اردبيل نوشته اند
 • Həmçinin bax[redaktə | əsas redaktə]

  Xarici keçidlər[redaktə | əsas redaktə]