Ərməniyyə

Vikipediya, açıq ensiklopediya
Jump to navigation Jump to search

ƏrməniyyəƏməvilər sülaləsi dövründəki inzibati bölgü üzrə Xilafət sistemindəki IV əmirlik(canişinlik).

Cənubi Qafqaz ölkələrini əhatə edirdi. Paytaxtı Dəbil(Dvin) şəhəri(Dəbil şəhərinin xarabalıqları Qərbi Azərbaycanda-indiki Ermənistan ərazisindədir.) idi.Abbasilər sülaləsi dövründə III əmirlik olub və 789-cu ildən paytaxtı Bərdə idi. Ərəb müəllifləri (əl-İstəxri,ibn Havqəl,əl-Müqəddəsi və s.) çox vaxt Azərbaycan (indiki Güney Azərbaycan), Arran(indiki Azərbaycan respublikası) və Ermənistanı(indiki Şərqi Türkiyə)bir inzibati vahiddə birləşdirərək Ərməniyyə və ya Azərbaycan adlandırırlar.

Əmirlər[redaktə | əsas redaktə]

Mənbə[1]

 • Məhəmməd ibn Mərvan (693 – 701, faktiki olaraq 699-cu ildən)
 • Məsləmə ibn Əbd əl-Malik (709 – 715)
 • Cərrah ibn Abdullah əl-Həkəmi (722 – 724)
 • Məsləmə ibn Əbd əl-Malik (725-729)
 • Cərrah ibn Abdullah əl-Həkəmi(729 – 730)
 • Məsləmə ibn Əbd əl-Malik (731 – 732)
 • Mərvan ibn Məhəmməd (Kar ləqəbli) (732 – 744)
 • Musafir ibn Kusayr (745 – 750)
 • Əbu Cəfər (750-754)
 • Həsən ibn Kəhtəbə ət-Tayi (754 – 759)
 • Mehdi (760-775)
 • Həsən ibn Kəhtəbə ət-Tayi (771 – 775)
 • Yəzid ibn Usayd əs-Sulami (752 – 754) (759 – 769) (775 – 780)
 • Harun (780-786)
 • Huzayma ibn Hazim ət-Təmimi (786 – 787)
 • Yusuf ibn Rəşid əs-Sulami (787)
 • Yəzid ibn Məzyəd əş-Şeybani (787 – 788)
 • Ubəydullah ibn Mehdi (788-791)
 • Fəzl ibn Yəhya ibn Xalid əl-Bərmaki (792-795)
 • Məhəmməd əl-Əmin (795-809)
 • Əhməd ibn Yəzid əs-Sulami (796 – 797) (811)
 • Səyid ibn Səlm əl-Bahili (798 – 799) (799)
 • Nəsr ibn Həbib əl-Mühəlləbi (799)
 • Yəzid ibn Məzyəd əş-Şeybani (799 – 801)
 • Əsəd ibn Yəzid əş-Şeybani (801 – 802)
 • Məhəmməd ibn Yəzid əş-Şeybani (802 – 803)
 • Huzayma ibn Hazim ət-Təmimi (803 – 806)
 • Süleyman ibn Yəzid əl-Əmiri (806 – 807)
 • Əyyub ibn Süleyman (807)
 • Yəhya ibn Zufər (808)
 • Əbdallah ibn Məhəmməd (809)
 • Məhəmməd ibn Zühəyr əd-Dəbbi (809)
 • Əsəd ibn Yəzid ibn Məzyəd (809 – 811)
 • İshaq ibn Süleyman əl Həşimi (811 – 813)
 • Əbu Əbdallah (814)
 • Hatim ibn Hərsəmə ibn Əyun (815 – 818)
 • Yəhya ibn Muad (818 – 819)
 • Əhməd ibn Yəhya (819 – 820)
 • İsa ibn Məhəmməd əl Məmuni (820 – 823)
 • Məhəmməd ibn Əbdallah əl Kəlbi (823)
 • Zurayk ibn Əli (824 – 825)
 • Əhməd ibn Əbd əl-Əla (825 – 826)
 • Əbd əl-Əla ibn İbrahim (826 – 827)
 • Məhəmməd ibn Humayd ət-Tusi (827 – 828)
 • Xalid ibn Yəzid əş-Şeybəni (829 – 832)
 • Əl-Abbas ibn əl-Məmun (832-834)
 • Əl-Əfşin Həydər ibn Kavus (835-840)
 • Xalid ibn Yəzid əş-Şeybəni (841)
 • Xalid ibn Yəzid ibn Məzyəd əş-Şeybəni (842-845)
 • Məhəmməd ibn Xalid (845 – 849)
 • Əbu Əbdallah əl-Mutazz Billah (849-862)
 • Əl-Abbas ibn əl-Müstain (863 – 865)
 • Əbdallah ibn əl-Mutazz (866 – 867)
 • İsa ibn əş-Seyx əz-Zuhri əş-Seybani (870)
 • Cəfər əl-Mufavvid (875 – 883)

Mənbə[redaktə | əsas redaktə]

Z.M.Bünyadov-Azərbaycan VII-IX əsrlərdə,Bakı,2007

İstinadlar[redaktə | əsas redaktə]

 1. Тер-Гевондян Арам. Армения и арабский халифат. Ереван, «АН Армянской ССР», 1977, s.271-285.

Həmçinin bax[redaktə | əsas redaktə]

Xarici keçidlər[redaktə | əsas redaktə]