Sakit Rəsulov

Vikipediya, azad ensiklopediya
Naviqasiyaya keçin Axtarışa keçin
Sakit Rəsulov
Sakit Rauf oğlu Rəsulov
Doğum tarixi 17 yanvar 1956(1956-01-17) (67 yaş)
Doğum yeri
Vətəndaşlığı
Milliyyəti azərbaycanlı
Elm sahəsi texnika
Elmi dərəcəsi
Elmi adı
İş yerləri
Mükafatları "Tərəqqi" medalı
Azərbaycan Respublikasının əməkdar mühəndisi

Sakit Rəsulov (Sakit Rauf oğlu Rəsulov; 17 yanvar 1956, Ağdaş rayonu) — Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universitetində "Sənaye təhlükəsizliyi və əmək mühafizəsi" kafedrasının müdiri, texnika üzrə elmlər doktoru, professor, əməkdar mühəndis.[1][2]

Həyatı[redaktə | mənbəni redaktə et]

Sakit Rəsulov 1956-cı ildə Azərbaycan Respublikasının Ağdaş rayonunda anadan olub. 1971-ci ildə orta məktəbi bitirdikdən sonra Azərbaycan Neft və Kimya İnstitutunun "Kimya texnologiyası" fakültəsinin əyani şöbəsinə daxil olub. 1976-cı ildə həmin institutu "Neft və qaz emalının kimyəvi texnologiyası" ixtisası üzrə bitirib. 2008-ci ildən bugünədək Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universitetində "Sənaye təhlükəsizliyi və əmək mühafizəsi" kafedrasının müdiri vəzifəsində çalışır. Ailəlidir, 2 övladı var.[3]

Elmi fəaliyyəti[redaktə | mənbəni redaktə et]

"1976–1993-cü illərdə "Neftkimyaavtomat" Elmi-tədqiqat və Layihə İnstitutunda böyük texnik, mühəndis, kiçik elmi işçi və böyük elmi işçi vəzifələrində işləmişdir. 1986-cı ildə Daşkənd şəhərində dissertasiya müdafiə edərək texnika elmləri namizədi adına layiq görülmüşdür. 2011-ci ildə "Neft və qaz yataqlarının işlənməsi və istismarı" və "Neft-qaz borularının, bazalarının və anbarlarının tikilməsi və istismarı" ixtisasları üzrə doktorluq dissertasiyasını müdafiə edərək texnika üzrə elmlər doktoru elmi dərəcəsini almışdır. 2016-cı ildə professor elmi adina layiq görülmüşdür. 2017-ci ildə Rusiya Təbiət Elmləri Akademıyasının akademiki, 2018-ci ildə Azərbaycan Mühəndislik Akademiyasının müxbir üzvü, 2022 ci ildə isə Beynəlxalq Ekologiya və Həyat Fəaliyyətinin Təhlükəsizliyi Akademiyasının akademiki seçilmişdir.[4][5]

Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universitetinin nəzdində fəaliyyət göstərən ED.2.03 Dissertasiya Şurasının üzvüdür. "Оборудование и технологии для нефтегазового комплекса", "Транспорт и хранение нефтепродуктов и углеводородного сырья" (Moskva), "Недропользование" (Perm), "Проблемы сбора, подготовки и транспорта нефти и нефтепродуктов" (Ufa), "Изв. ВУЗов. Горный журнал" (Екатеринбург)), "Processes of petrochemistry and oil-refining" (Bakı), "Fövqəladə hallar akademiyasının elmi xəbərləri" (Bakı ş.) və "Azərbaycan Mühəndislik Akademiyasının xəbərləri" (Bakı ş.) elmi-texniki jurnallarında redaksiya heyətinin üzvüdür. 316 elmi əsərin, o cümlədən 17 ixtira və 36 kitabın (14 monoqrafiya, 22 dərslik və dərs vəsaitinin) müəllifidir.[6]

İstehsalat fəaliyyəti[redaktə | mənbəni redaktə et]

Neft-qaz və neft emalı sənayesində texnoloji proseslərin təhlükəsizliyi, kimya texnologiyası proseslərinin modelləşdirilməsi sahəsində mütəxəssisdir. 1993-cü ildən 2008-ci ilə qədər istehsalat fəaliyyəti ilə məşğul olub. 1992–1995-ci illərdə "Azərsənayeavtomattikinti" Elmi-İstehsalat İdarəsinin rəisi, 1995–2001-ci illərdə ARDNŞ-nin nəzdində İxtisaslaşdırılmış Quraşdırma Sazlama İdarəsinin rəisi, 2001–2008-ci illərdə isə "Sənaye konstruksiyaları" Təmir-Quraşdırma Müəssisəsinin direktoru vəzifələrində işləmişdir.

Elmi əsərləri[redaktə | mənbəni redaktə et]

.1. Расулов С. Р. Взрыва-пожароопасности промышленных объектов нефтепереработки и нефтехимии и пути их предупреждения // Нефтепереработка и нефтехимия, 2010, № 8, c. 33–40

1. Расулов С. Р. Взрыва-пожароопасности промышленных объектов нефтепереработки и нефтехимии и пути их предупреждения // Нефтепереработка и нефтехимия, 2010, № 8, c. 33–40

2. Келбалиев Г. И.,Расулов С. Р. Гидродинамика и массоперенос в дисперсных средах. Монография. Санкт-Петербург, "Химиздат", 2014, 568 с.

3. Kelbaliev G. I., Rzaev Ab. G., Rasulov S. R., Suleymanov G. Z., Guseinova L. V. Processes of the Aggregation and Coagulation of Asphaltene Particles in Petroleum and Oil Emulsion // Theoretical Foundations of Chemical Engineering, Pleiades Publishing, 2015, V.49, № 3, pp.225–232

4. Келбалиев Г. И.,Расулов С. Р., Рзаев Аб. Г. Нефтяная гидродинамика. Москва, "Маска", 2015, 360 с.

5. Rəsulov S. R., Sadıqov A. S., Zeynalov N. E. Neft-qaz quyularının qazılması və istismarının təhlükəsizliyi. Bakı, ADNA-nın nəşriyyatı, 2015, 406 s.

6. Келбалиев Г. И., Расулов С. Р., Тагиев Д.Б, Мустафаева Г. Р. Механика и реология нефтяных дисперсных систем. Москва, "Маска", 2017, 462 с.

7. Rasulov S. R. Fireproof cleaning of tanks from oil sediments // News of the Ural State Mining University, 1 (2017), р. 68–71

8. Kelbaliev G. I., Rasulov S. R., Rzaev A. G., Mustafaeva G. R. Rheology of structured oils // Journal of Engineering Physics and Thermophysics, 2017, vol.90, № 4, p.996–1002

9. Kelbaliyev G. I., Rasulov S. R., Mustafayeva G. R. Viscosity of structured disperse systems // Theoretical Foundations of Chemical Engineering, 2018, v.52, № 3, p.404–411

10. Kelbaliyev G. I., Rasulov S. R., Mustafayeva G. R. Modeling of Phenomena of DropCoales-science in oil Emulsion Breaking Processes // Chemistry and Technology of Fuels and Oils, 2018, № 2, p.158–165

11. Kelbaliev G. I., Rasulov S. R., Ilyushin P. Yu., Mustafaeva G. R. Crystallization of paraffin from the oil in a pipe and deposition of asphaltene-paraffin substances on the pipe walls // Journal of Engineering Physics and Thermophysics, 2018, V.91, № 5, № 1227–1232

12. Rzayev Ab. H., Rasulov S. R., Isayev M. M., Asadova R. Sh. Measuring system for determining the filtration characteristics of an oil reservoir. Measurement Techniques, 2019, V.62, № 1, p.40–46.

13. Kelbaliyev G. I., Tagiyev D. B., Rasulov S. R. Transport phenomena in dispersed media. UK, London, "Taylor & Francis Group", 2019, 434p.[4]

14. Расулов С.Р, Келбалиев Г.И. Реология нефтяных эмульсий. Оборудование и технологии для нефтегазового комплекса. 2019, № 5, с.64–69.

15. Келбалиев Г.И., Расулов С.Р. Математическое моделирование процессов коалесценции и дробления капель и пузы-рей в изотропном турбулентном потоке (обзор). Вестник Самарского государственного техниче-ского университета. Сер. Физ. — мат. науки, 2019, том 23, № 3, с. 541–581.

16. Келбалиев Г.И., Расулов С.Р., Тагиев Д.Б. Миграционно-диффузионный механизм кристаллизации и осаждения парафинов и асфальто-смолистых веществ из нефти на поверхности труб. Химическая технология, 2019, т.20, № 12, с. 563–573.

17. Rasulov S. R., Hasanov G. T., Zeynalov A. N. Acoustic Testing of Rheological Properties of oil in Borehole. News of the National Academy of Sciences of the Republic of Kazakhstan. Series of Geology and Technical Sciences, 2020, Volume 2, Number 440, p.141–147.

18. Rəsulov S. R., Şahpələngova B. Ş. Sənaye müəssisələrinin su emalı üsulları və tullantısız texnologiyalar. Bakı, ADNSU-nun nəşri. – 345s.

19. Келбалиев Г.И., Расулов С.Р., Валиев Г.Н. Математическое моделирование процессов осаждения и всплытия твердых частиц, капель и пузырей в изотропном турбулентном потоке. Известия Уральского государственного горного университета, 2020, Вып. 4 (60), с. 123–145.

20. Rzayev A. G., Rasulov S. R., Rzayev E. A. Development of a Noninvasive Method for Determining Blood Viscosity. Russian Journal of Biomechanics,2020, Vol. 24, № 4, p. 367–374.

21. Əliyev T. A., Rzayev Ab. H., Rəsulov S. R. Zəlzələlərin yaranma mexanizmi, monitorinqi və proqnozu. Bakı, Azərnəşr, 2021. – 259s.

22. Kelbaliyev G. I., Salavatov T. Sh., Rəsulov S. R., Mamedova E. V. Rheology of Structured Non-Newtonian Oils in the Gaz-Lift Recovery method. Journal of Engineering Physics and Thermophysics, 2021, Vol.94, № 1, p. 143–150.

23. Келбалиев Г.И., Расулов С.Р., Тагиев Д.Б. Структурная вязкость неньютоновских нефти. Оборудование и технологии для нефтегазового комплекса, 2021, № 2, стр. 62–68.

24. Расулов С.Р. Углубленный процесс переработки С3-С4 с целью получения ароматических углеводородов. Оборудование и технологии для нефтегазового комплекса, 2021, № 6, стр. 41–45.

25. Келбалиев Г.И., Расулов С.Р. Проблемы самоорганизации и структурообразования в дисперсных системах. Известия Уральского государственного горного университета, 2021, № 4(64), стр.16–26.

26. Efimochkina N. B., Anisimova S. E., Rasulov S. R., Serikov D. Y. Internal Communications System as an Oil and Gaz Enterprise Management Tool. Processes of Petrochemistry and Oil-Refining, Vol.22, № 4, 2021, pp. 530–536.

27. Келбалиев Г.И., Расулов С.Р., Тагиев Д.Б. Моделирование процессов гидравлической диффузии и фильтрации нефти в пористом пласте. Инженерно-физический журнал, 2022, том 95, № 2, стр. 508–517.

28. Келбалиев Г.И., Тагиев Д.Б., Расулов С.Р. Реология неньютоновских нефтей. Монография, М.: Маска. 2022, 601 с.

Mükafatları[redaktə | mənbəni redaktə et]

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 18 noyabr 2010-cu il tarixli qərarına əsasən "Əməkdar mühəndis" fəxri adına layiq görülmüşdür.[2] 31 dekabr 2020-ci ildə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin sərəncamına əsasən "Tərəqqi" medalı ilə təltif edilmişdir. Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universitetinin 100 illik yubiley medalı (Azərbaycan Respublikası Təhsil nazirinin 08 may 2021-ci il tarixli K-438 nömrəli əmri ilə).

Həmçinin bax[redaktə | mənbəni redaktə et]

Xarici keçidlər[redaktə | mənbəni redaktə et]

İstinadlar[redaktə | mənbəni redaktə et]

  1. "Важные результаты за 2018 год Института Катализа и неорганической химии им. акад. М.Нагиева НАН Азербайджана". 19 Nov 2017 – 15 Feb 2019 tarixində arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 2019-09-15.
  2. 1 2 "Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyasının əməkdaşlarına fəxri adların verilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı". 9 Nov 2014 – 26 Feb 2019 tarixində arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 2019-09-15.
  3. "Расулов Сакит Рауф доктор технических наук, профессор" (rus). 23 Sep 2019 tarixində arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 2019-09-15.
  4. "S.R. Rasulov" (ingilis). 23 Sep 2019 tarixində arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 2019-09-15.
  5. "Yanacaq-enerji kompleksi müəssisələrində təhlükəsizliyi təmin etmək üçün uğurlu elmi-tədqiqatlar aparılıb". 25 Sep 201 tarixində arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 2019-09-15.
  6. R.Sakit, Ş.Bəyim. Yanma və partlayış nəzəriyyəsi (Dərslik) (PDF). Bakı: ADNSU-nun nəşri. 2018. səh. 268 s. 2019-11-01 tarixində arxivləşdirilib (PDF). İstifadə tarixi: 2019-09-25.