Skalyar kəmiyyət

Vikipediya, azad ensiklopediya
Jump to navigation Jump to search

Skalyar kəmiyyətFizikada yalnız ədədi qiymətləri ilə xarakterizə edilən fiziki kəmiyyətdir. Skalyar kəmiyyətlər vektortenzorlardan fərqli olaraq dəyərini müəyənləşdirən istiqamətə malik deyillər. Skalyar kəmiyyətlərə zaman, kütlə, temperatur, həcm, sıxlıq, enerji , uzunluq ,birbaşa cərəyan(DC) ,tezlik ,həcm ,maddə miqdarı(mol) , Parlaqlıq intensivliyi ,konsentrasiya ,iş ,təzyiq ,güc ,elektrik potensialı və s. kəmiyyətlər daxildir.