Vaksin

Vikipediya, azad ensiklopediya
Jump to navigation Jump to search

Vaksina bir biolojik maddədir ki insanin bədəninin müqavimətin xəstəliklərə qarşi qüvvətləndirir.

Vaksin öldürülmüş və ya zəiflədilmiş mikroblar, onların ifraz etdiyi bəzi antigen xassəli maddələrdir. Vaksin həmçinin gen mühəndisliyi ilə də alına bilir. İmmun sistemi bu maddələri antigen kimi qəbul edir və ona qarşı antiteller yaradır (humoral immunitet). Yaxud da hüceyrə immuniteti ilə, yəni T limfositlər vasitəsi ilə məhv edir. Müasir dövrdə yoluxucu xəstəliklərə qarşı mübarizə metodlarından ən effektli və iqtisadı cəhətdən ən əlverişli üsul vaksinasiyadır. Əsas prinsipini müəyyən infeksion törədiciyə qarşı spesifik immun cavabın yaranması təşkil edir. Bu proses isə aktiv immunizasiya adlanır. Belə spesifik əks cisimlər hazır şəkildə heyvanlardan və ya donor insanlardan alınıb orqanizmə yeridilməsi passiv immunizasiyadır. Qədim dövrlərdən müşahidə olunub ki, ağır yoluxucu xəstəlikləri bir dəfə keçirən, bu xəstəliyə daha tutulmur və ya xəstəliyi yüngül keçirir. Ona görə də pandemiya və epidemiyalar zamanı belə şəxslərdən müəyyən qruplar yaradılırdı və onlar xəstələrə qulluq edirdilər.

"Vaksin" sözü fransızca "vacca - inək" deməkdir. Bu termini elmə ingilis həkimi Edvard Cennerin şərəfinə Lui Paster gətirmişdir. Cenner ilk dəfə olaraq insanları təbii çiçəkdən qorumaq məqsədi ilə onları inəyin təbii çiçək virusu ilə immunizə etmiş və onun 100% effektliyini göstərmişdir. Lui Paster onun davamçısı olmuş və diri mikrobları zəiflətməklə onların təbii antigenliyini zəiflədərək, onlardan vaksin hazırlamışdır. Bu məqsədlə o, yüksək temperaturdan isdifadə etmiş və buradan da "pasterizasiya" termini əmələ gəlmişdir. Toyuq vəbası, quduzluq və qarayaraya qarşı vaksinlər təklif etmişdir. Vaksinasiyanın əsas məqsədi orqanizmdə erkən dövrdə güclü immunitet yaratmaqdır. Vaksinasiyaya əsas göstəriş kimi yoluxucu xəstəliklərin yayılma təhlükəsinin artması, eləcə də əhali arasında epidemiyaların baş verməsi hesab edilir. Kütləvi profılaktika tədbirləri aparılarkən Vaksinasiyaya əks göstərişlər, həmçinin insanın ümumi vəziyyəti nəzərə alınmalıdır.

Vaksinasiyalara qarşı nəzərdə tutulan əks göstərişlərə aşağıdakılar aid etmək olar:

 • # • kəskin yoluxucu və somatik xəstəliklər;
 • # • kəskin allergik reaksiyalar;
 • # • mərkəzi sinir sistemin orqan xəstəlikləri;
 • # • parenximatoz orqanlann (qaraciyər, böyrək) çatışmazhqlarr
 • # • kəskin ürək-damar sistemi xəstəlikləri;
 • # • ağır immunçatışmazlıqlar;
 • # • bəd xassəli xəstəliklər və s.

Peyvəndlərin təyini təqvimiф. Müasir peyvənd təqvimi

    YAŞ  VAKSİNASİYA
   4 gün	BCG
   3 ay	AGDT+OPV Hemofil infeksiya. Hl
   4 ay	Hepatit B AGDT +0 PV Hemofil infeksiya. 
   5 ay	Hepatit B AGDT +OPV Hemofıl 
   12 ay	Qızılca +parotit, məxmərək, Hepatit B
   18 ay	    AGDT +OPB Hemofil infeksiya. BH
   24 ay	OPV HEPATİT A J
   36 ay	HEPATİTA B
   6 yaş	ADT_M (difteriya, tetanus,) OPV Qızılca +parotit+məxmərək
   7yaş	BSC (yoluxmayanlara yə 7 yaşında vurulanlara)
  llyaş	AD-M 
  14yaş	BSC (yoluxmayanlara və 7 yaşında vurulanlara).
  16yaş	ADT_M

Vaksin tətbiq olunduqdan sonra əgər orqanizmin temperaturu qısa müddətli qalxarsa, yerli əlamətlər (hiperemiya, inyeksiya nahiyyəsində şişkinlik) qəbul olunmuş norma həddində isə peyvəndin təyini əks göstəriş hesab edilməməlidir.

Hal-hazırda 5 yaşa çatıriış Amerika uşaqlannın 98%-dən çoxu planlaşdırılmış immunizasiyaya məruz qalırlar. Belə ki, bunsuz uşaqlar məktəbə qəbul edilmirlər. Göyöskürək vaksininin tərkibindən hüceyrə, koıxıponentinin çıxarılması və bu vaksinin xoşagəlməz təsirlərini aşağı saldı. Bir çox inkişaf etmiş ölkələrdə əlavə olaraq hepatit B-yə qarşı vaksinasiya aparılır.