Xətti funksiya

Vikipediya, azad ensiklopediya
Jump to navigation Jump to search
Xətti funksiyaya aid nümunələr.

Xətti funksiya şəklində funksiya.

Artımı arqumentin artımı ilə mütənasibdir, qrafiki isə düz xətdir. Koordinat oxları üzərində miqyas eynidirsə, k bucaq əmsalı xətti funksiya qrafiki ilə Absis (Ox) oxu arasındakı bucağın tangensinə bərabərdir (k=tg ). b=0 olarsa, Xətti funksiya bircinsdir, qrafiki isə y=kx mütənasibliyini təsvir edir. Fizika və texnikada müxtəlif kəmiyyətlər arasındakı asılılığın təsviri üçün tətbiq edilir. Çoxdəyişənli xətti funksiya xətti forma adlanır. Arqument və funksiya vektorlardırsa, bircins xətti funksiya xətti çevirmədir.

Xassələri[redaktə | əsas redaktə]

  • əmsalı funksiya qrafikinin absis oxu ilə əmələ gətirdiyi bucağın tangensinə bərabərdir.
  • olduqda, düz xətt absis oxu ilə iti bucaq əmələ gətirir.
  • olduqda, düz xətt absis oxu ilə kor bucaq əmələ gətirir.
  • olduqda, düz xətt absis oxuna paraleldir
  • düz xəttin ordinat oxu ilə kəsişmə nöqtəsinin kordinatını göstərir.
  • olduqda, düz xətt koordinat başlanğıcından keçir.