Xətti funksiya

Vikipediya, açıq ensiklopediya
Keçid et: naviqasiya, axtar
Xətti funksiyaya aid nümunələr.

Xətti funksiya y =kx+b. şəklində funksiya.

Artımı arqumentin artımı ilə mütənasibdir, qrafiki isə düz xətdir. Koordinat oxları üzərində miqyas eynidirsə, k bucaq əmsalı xətti funksiya qrafiki ilə Absis (Ox) oxu arasındakı \phi bucağın tangensinə bərabərdir (k=tg \phi). b=0 olarsa, Xətti funksiya bircinsdir, qrafiki isə y=kx mütənasibliyini təsvir edir. Fizika və texnikada müxtəlif kəmiyyətlər arasındakı asılılığın təsviri üçün tətbiq edilir. Çoxdəyişənli xətti funksiya xətti forma adlanır. Arqument və funksiya vektorlardırsa, bircins xətti funksiya xətti çevirmədir.

Xassələri[redaktə | əsas redaktə]

  • k əmsalı funksiya qrafikinin absis oxu ilə əmələ gətirdiyi bucağın tangensinə bərabərdir.
  • k>0 olduqda, düz xətt absis oxu ilə iti bucaq əmələ gətirir.
  • k<0 olduqda, düz xətt absis oxu ilə kor bucaq əmələ gətirir.
  • k=0 olduqda, düz xətt absis oxuna paraleldir
  • b düz xəttin ordinat oxu ilə kəsişmə nöqtəsinin ordinatını göstərir.
  • b=0 olduqda, düz xətt koordinat başlanğıcından keçir.