Xətti funksiya

Vikipediya, açıq ensiklopediya
Keçid et: naviqasiya, axtar
Xətti funksiyaya aid nümunələr.

Xətti funksiya şəklində funksiya.

Artımı arqumentin artımı ilə mütənasibdir, qrafiki isə düz xətdir. Koordinat oxları üzərində miqyas eynidirsə, k bucaq əmsalı xətti funksiya qrafiki ilə Absis (Ox) oxu arasındakı bucağın tangensinə bərabərdir (k=tg ). b=0 olarsa, Xətti funksiya bircinsdir, qrafiki isə y=kx mütənasibliyini təsvir edir. Fizika və texnikada müxtəlif kəmiyyətlər arasındakı asılılığın təsviri üçün tətbiq edilir. Çoxdəyişənli xətti funksiya xətti forma adlanır. Arqument və funksiya vektorlardırsa, bircins xətti funksiya xətti çevirmədir.

Xassələri[redaktə | əsas redaktə]

  • əmsalı funksiya qrafikinin absis oxu ilə əmələ gətirdiyi bucağın tangensinə bərabərdir.
  • olduqda, düz xətt absis oxu ilə iti bucaq əmələ gətirir.
  • olduqda, düz xətt absis oxu ilə kor bucaq əmələ gətirir.
  • olduqda, düz xətt absis oxuna paraleldir
  • düz xəttin ordinat oxu ilə kəsişmə nöqtəsinin kordinatını göstərir.
  • olduqda, düz xətt koordinat başlanğıcından keçir.