Zəfər Abbasov

Vikipediya, azad ensiklopediya
Jump to navigation Jump to search
Zəfər Abbasov
Abbasov Zəfər Duman oğlu
Doğum tarixi 2 iyul 1971 (1971-07-02) (48 yaş)
Doğum yeri Gədəbəy rayonu, Çobankənd Azərbaycan Azərbaycan
Vətəndaşlığı SSRİ SSRİAzərbaycan Azərbaycan
Elm sahəsi Riyaziyyat
Elmi dərəcəsi dosent
Elmi adı Riyaziyyat üzrə fəlsəfə doktoru
İş yeri Gəncə Dövlət Universiteti
Tanınır Şair təxəllüsü Məşədi Zəfər Dumanlı

Zəfər Abbasov (Abbasov Zəfər Duman oğlu; d. 2 iyul 1971, Gədəbəy rayonu, Çobankənd) — Azərbaycan alimi, şairi,Riyaziyyat üzrə fəlsəfə doktoru, pedaqoq,[1] Qarabağ Müharibəsi veteranı[2]

Həyatı[redaktə | əsas redaktə]

Zəfər Abbasov 2 iyul 1971-ci ildə, Azərbaycan Respublikasının Gədəbəy rayonunun dilbər güşələrindən biri olan Çobankənd kəndində anadan olmuşdur. 1978-1988-ci illər Çobankənd kənd orta məktəbində oxumuş, orta təhsil almışdır.1989-1994-cü illər M.Ə.Rəsulzadə adına Bakı Dövlət Universitetinin Mexanika-riyaziyyat fakültəsini əla qiymətlərlə başa vurmuşdur.

1992-ci ildə, tələbə ikən Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Nazirinin 078 saylı 16.03.1992-ci il döyüş əmrinə əsasən “ Tələbələrdən” ibarət yaradılmış könüllü tağımın tərkibində “ N” saylı Gədəbəy özünümüdafiə taborunun şəxsi heyyəti ilə birlikdə Gədəbəyin Ermənistanla sərhəd məntəqələrində gedən ağır döyüşlərdə iştirak etmişdir. Müharibə veteranıdır.

2002-2006-cı illər müsabiqə yolu ilə Gəncə Dövlət Universitetinin Riyazi-analiz kafedrasında müəllim təyin olunmuşdur. 2006-2014-cü illər Gəncə Dövlət Universitetində Riyazi-analiz kafedrsında baş müəllim kimi elmi-pedaqoji fəaliyyətlə məşğul olmuşdur.

2008-ci ildə AMEA Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunda dissertant qəbul olnmuş, 2012-ci ildə Riyaziyyat üzrə fəlsəfə doktoru alimlik dərəcəsi müdafiə etmişdir. 2013-cü ildə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Ali Attestasiya Komissiyasının qərarı ilə riyaziyyat üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almışdır.

2016-cı ildə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Ali Attestasiya Komissiyasının qərarı ilə riyazi analiz kafedrası üzrə Dosent elmi adı verilmişdir. Gəncə Dövlət Universitetinin Riyaziyyat-İnformatika fakültəsinində riyazi fizika tənlikləri fənnini tədris edir.

2018-ci ildə Riyaziyyat-informatika fakultəsinin Tədris Metod Komissiyasının sədri təyin olunmuşdur.

Hal-hazıra kimi 40-dan artıq elmi əsərin, 4 dərs vəsaitinin, 3 fənn proqramının , 4 şeirlər kitabının müəllifidir.

Bir sıra beynəlxalq elmi konfranslarda çıxışlar etmiş, əsərləri Macarıstan, Rusiya Federasiyası, Gürcüstan və s. olkələrdə çap olunmuşdur.

Ailəlidir, iki övladı var.

Təhsili, elmi dərəcəsi və elmi adı[redaktə | əsas redaktə]

1978-1988-ci illər Gədəbəy rayonu Çobankənd orta məktəbində orta təhsil

1989-1994-cü illər M.Ə.Rəsulzadə adına Bakı Dövlət Universitetinin Mexanika-riyaziyyat fakültəsidə ali təhsil

2008-2012-ci ildə AMEA Riyaziyyat və Mexanika İnstitutuda dissertant

2013-cü ildə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Ali Attestasiya Komissiyasının qərarı ilə Riyaziyyat üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almışdır.

2016-cı ildə Elmlər doktoru proqramı üzrə Gəncə Dövlət Universiteti-nin dissertantı qəbul olunmuşdur.

Əmək fəaliyyəti[redaktə | əsas redaktə]

1988-1989-cu ildə Çobankənd kolxozunda fəhlə işləmişdir.
1989-1994-ci illər M.Ə.Rəsulzadə adına Bakı Dövlət Universitetinin Mexanika-riyaziyyat fakültəsində ali təhsil almışdır
1994-1998-ci illər Astara rayonunun Suparibağ kənd məktəbində fizika-riyaziyyat müəllimi işləmişdir. 1995-1997-ci illər Azərbaycan Ordusunda hərbi xidmət keçmişdir.
1997-1998-ci ildə Astara rayonunun Suparibağ məktəbində müəllim işləmişdir.
1998-2002-ci illər Astara rayonunun Qapıçıməhəllə kənd məktəbində məktəb direktoru işləmişdir.
2002-2006-cı illər müsabiqə yolu ilə Gəncə Dövlət Universitetinin Riyazi-analiz kafedrasında müəllim təyin olunmuşdur.
2006-2014-cü illər Gəncə Dövlət Universitetinin Riyaziyyat-İnformatika fakültəsinində baş müəllim işləmişdir.
2014-cü ildən hal-hazıra kimi Gəncə Dövlət Universitetinin Riyaziyyat-İnformatika fakültəsinin Riyazi-analiz kafedrasında dosenti vəzifəsində işləyir.

Elmi tədqiqat sahəsi[redaktə | əsas redaktə]

 1. Sonsuz lövhələrdə və örtüklərində yaranan temperatur və gərginlik dalğalarının təyini haqqında dinamik məsələlər.
 2. Müxtəlif xarici təsirlər nəticəsində sonsuz lövhələrdə və laylarda yaranan qərarlaşmamış termoelastiki dalğaların riyazi modelləşdirilməsi.
 3. Termoelastikiyyət üçün tərs və rabitəli məsələlər.

Tədris etdiyi fənnlər[redaktə | əsas redaktə]

 1. Riyazi fizika tənlikləri
 2. Adi və xüsusi törəməli diferensial tənliklər
 3. Riyazi analiz

Elmi əsərləri[redaktə | əsas redaktə]

Əsərlərin adı Nəşr yeri, tarixi
1. Сводка решений задач по №1 за 1989 г. (84,97,98,00) Ж,. «Математика в школе» Москва 1989. İSSN -0130-9358 Стр -117,122,123,124,125.
2. Hərəkət miqdarının dəyişməsi ilə güc arasında əlaqə düsturu «Fizika, riyaziyyat və informatika tədrisi» «Azərbaycan məktəbi» jur-nalına əlavə. İSSN- 0206-1988, Bakı 1991, № 1-4,səh.7.
3. f(x)= (x0) funksiyasının limitinin ardıcıllığının limiti vasitətsilə hesablanması Elmi əsərlər məcmuəsi-VIII.

Bakı-2004 səh.36-38.

4. Bilavasitə tərifə görə tərs triqonometrik və tərs hiperbolik funksiyaların törəməsinin hesablanması Elmi Xəbərlər № 2 Bakı -2005, səh. 143-146
5. Ədədi və həndəsi orta arasındakı münasibətin tətbiqi ilə bir triqonometrik bərabərsizliyin isbatı NElmi xəbərlər Bakı «Nurlan» Bakı-2006, səh.16-18
6. Qərarlaşmamış istilikkeçirmə prosesində ortotrop mühitin termoelastiki xassələrinin etalon üsulu ilə təyininə aid tərs məsələ «Nəzəri və tətbiqi mexanika» № 3 İSBN-5-8066-5355-4, Bakı -2007 səh. 46-51
7. Düz dairəvi silindrdə istilik mənbəyi və həcmi qüvvələrin təyininə aid termoelastikiyyətin tərs məsələsi «Nəzəri və tətbiqi mexanika» № 2 Bakı -2008 səh. 34-38
8. Тепловые волны в двойном слое при периодическом изменения поверхностной нагрузки AMİU prof.Bəxtiyarovun 80 illik yubleyinə həsr olunmuş Beynəlxalq konfransın materialları. Bakı 2008
9. Влияние пондермоторной силы на температурное поля и напряжение в слое «Журнал научных публикаций аспирантов и докторантов»№5 (59) İSSN- 1991-3087 Москва-2011 стр. 45-49
10. Обратная задача теплопроводности об определении интенсивности теплового источника в двухслойном колце «Сборник докладов» Российская Федерация, г. Липецк 23 июля 2011. İSBN- 978-5-4353-0011-6 с.7-10
11. Elektrik keçiriliciliyinə malik zolaqda temperatur və yerdəyişmələrin təyini üçün termoelastikiyyətin rabitəli məsələsi «Elmi Əsərlər fundamental elmlər» № 3, cild X (39) İSSN 1815-1779. Bakı, 2011, str. 76-79
12. Нестационарное плоское осесииметричное темперотурное поле длинного цилиндра GDU-2011. Beynəlxalq konfrans-

23-25 sentyabr

13. İkiqat zolaqda temperatur və gərginliklərin təyininə aid termoelastikiyyətin rabitəli məsələsi GDU-2011. 23-25 sentyabr. Beynəlxalq konfrans.
14. Связанная задача между деформациями и напряжениями в упругом полупространстве при тепловом ударе ADPU xəbərləri. Bakı-2011, №4

st. 32-35

15. Связанная задача для опеределения напряженного состаяния в длинном цилиндрическом теле. Elmi xəbərlər. Fundamental, humanitar və təbiət elmləri seriyası №2, Gəncə 2011 st. 7-9
16. Heat waves in double layer under periodic change of surface load Proceedings of İMM of NAS of Azerbijan,2011,v.XXXIV (XLII)pp.105-110

İSSN 0207-3188.Baku- 2011

17. Обратная задача теплопроводности определения интенсивности источника тепла в ортотропной прямоугольной плите. «Естественные и технические науки» №1 (57), Москва, 2012г. İSSN 1684-2626 ст.22-27
18. Termoelastiikiyyətin praktik xarakterli tərs və rabitəli məsələlərin həll üsulları Bakı s. B.Vahabzadə k. 9., 2012[3]
19. Об одной динамической задаче термоупругости «Elmi əsərlər fundamental elmlər»№4, cild XI (44) İSSN 1815-1779. Bakı, 2012, s.115-117
20. Обратная задача об определении интенсивности тепловых источников и плотности обьемных сил в цилиндре бесконечной длины «Научное обозрение» №5, 2013г. İSSN 1815-4972. ст.141-145

Москва-2013 г.

21. Bir qarışıq sərhəd məsələsi «Elmi xəbərlər» Fundamental, humanitar və təbiət elmləri seriyası №3 Gəncə-2013. GDU səh.36-38
22. İkiqat lövhədə yerdəyişmələrin təyininə aid rabitəli məsələ Riyaziyyat və Mexanika İnstitunun 55 illiyinə həsr olunmuş Beynəlxalq konfrasın materialları 15-16 may 2014 səh.68-70
23. Düzbucaqlı membranın sərbəst rəqs tənliyi üçün bir qarışıq məsələ AMEA Gəncə Bölməsi –Xəbərlər məcmuəsi №56/2014,İJBN 5-8066-1638-4 səh.133-136
24. Первая смешанная задача для волнового уравнения в прямоугольнике Beynəlxalq konfrans 05-06 iyun 2014-cü il I hissə ,Gəncə-2014, səh 74-77
25. Задача Дирихле для уравнения Лапласа в круге «Elmi xəbərlər» Fundamental, humanitar və təbiət elmləri seriyası. Gəncə 2014, № 2 səh 43-46
26. «Furye inteqralının tətbiqi ilə bircins olmayan birölçülü dalğa tənliyinin həlli» AMEA Gəncə bölməsi xəbərlər məcmuəsi № 1 (59), İJBN 5-8066-1638-4

Gəncə-2015, 137-140

27. Rəqslərinin müqaviməti sürətlə mütənasib olan mühitdə uclarından bərk bağlanmış simin dəyişməsi Elmi Xəbərlər «Fundamental, humanitar və təbiət elmlər seriyasi» Gəncə-2015 №1
28. Düzbucaqlı ortotrop lövhədə istilik mənbəyinin intersivliyinin təyin edilməsinə aid tərs məsələ «Yəhya Məmmədovun» anadan olmasının 85 illik yubleyinə həsr olunmuş Beynəlxalq elmi konfransın materialları. BDU. Bakı-2015, 10 dekabr, səh. 26-29
29. Sonsuz iki laylı mühitdə temperatur və deformasiya sahələrinin təyini haqqında dinamik məsələ Prof.Ə.Ş.Həbibzadənin anadan olmasının 100 illiyinə həsr olunmuş «Funksional analiz və onun tətbiqləri» adlı elmi konfransın materialları. Bakı-2016,

Səh. 5-7.

30. Pondermator qüvvələrin sonsuz layların temperatur və gərginlik sahələrinə təsiri haqqında dinamik məsələ Müasir təbiət və iqtisad elmlərinin aktual problemləri» Beynəlxalq elmi konfrans 04-05 may 2018, səh. 206-208
31. Sonsuz uzunduqlu silindrdə gərginlik dalğalarının təyinə aid dinamik məsələ «Riyaziyyat və mexanikanın aktual problemləri» adlı elmi konfransın materialları, BDU, 17-18 may Bakı-2018 səh. 3-4
32. Тепловые напряжения в длинном сплошном цилиндре при плоском осесимметричном температурном поле Telavi Dövlət Universiteti -2018.” THE SCİENTİFİC HERİTAGE”
33. Yüksəktərtibli xüsusi törəməlidiferensial tənlik üçün bir qarışıq məsələ GDU-nun Elmi xəbərləri . N 1, 2019
34 Применение метода Фурье к смешанно граничной задачи Budapest, Hungary . N32(2019), İSSN 9215-0365.

Çap olunmuş dərs vəsaitləri[redaktə | əsas redaktə]

 1. «Triqonometriya test» -Azərb.Resp.T.N-nin 14.07.2008, 905 saylı əmri ilə çap olunmuşdur. Qrifli nəşr. Bakı 2008, 194 səh
 2. Riyazi fizika tənlikləri - Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin 16.07.2014-cü il tarixli 799 saylı əmrinə əsasən dərs vəsaiti kimi təsdiq edilmişdir. «Ləman nəşriyyat poliqrafiya»MMC, Bakı 2014, səh. 254
 3. Riyazi fizika tənlikləri (2-ci nəşr) - Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin 16.07.2014-cü il tarixli 799 saylı əmrinə əsasən dərs vəsaiti kimi təsdiq edilmişdir. «Ləman nəşriyyat poliqrafiya»MMC, Bakı 2016, səh.336
 4. Riyazi fizika tənlikləri ( yeni nəşr, əlavələrlə)-Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin 16.07.2014-cü il tarixli 799 saylı əmrinə əsasən dərs vəsaiti kimi təsdiq edilmişdir. «Ləman nəşriyyat poliqrafiya»MMC, Bakı 2018, səh.380

Çap olunmuş şeir kitabları[redaktə | əsas redaktə]

Zəfər Abbasov - Riyaziyyat üzrə fəlsəfə doktoru, pedaqoq, Qarabağ Müharibəsi veteranı olmaqla yanaşı, həmdə Zəfər DumanlıMəşədi Zəfər Dumanlı imzaları ilə şeirlər yazmış və hal-hazırda 4 şeir kitabının müəllifidir. Müxtəlif illərdə aşağıda ki, kitabları çap olunmuşdur:

 1. Zəfər Dumanlı “ MƏNİM SEVGİ DÜNYAM” Bakı-2001,104 səh.
 2. Məşədi Zəfər Dumanlı “ SƏNSİZLİK ” Bakı-2002, 128 səh.
 3. Zəfər Dumanlı “MƏN SƏNİ AXTARIRAM” Bakı-2009, 80 səh.
 4. Zəfər Dumanlı “ SƏNİ UNUTMAĞI BACARAMMADIM” Bakı,” “ŞUR”-2019, 160 səh.

Azərbaycanın ərazi bütövlüyü uğrunda gedən hərbi əməliyyatlarda iştirakı[redaktə | əsas redaktə]

Z. Abbasov 1992-ci ildə könüllü olaraq Azərbaycanın ərazi bütövlüyü uğrunda gedən hərbi əməliyyatlarda iştirak etmişdir. Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Nazirinin 078 saylı 16.03.1992-ci il döyüş əmrinə əsasən “ Tələbələrdən” ibarət yaradılmış könüllü tağımın tərkibində “ 808” saylı Gədəbəy özünümüdafiə taborunun şəxsi heyyəti ilə birlikdə Gədəbəyin Ermənistanla sərhəd məntəqələrində gedən ağır döyüşlərdə iştirak etmişdir. Qarabağ Müharibəsi veteranıdır. Azərbaycan Vətən Müharibəsi Veteranları İctimai Birliyinin (AVMVİB) təqdimatı ilə 2018-ci ildə “ Müharibə veteranı-94” ,” Milli ordu-100” medalları ilə təltif olunmuşdur. [4]

İstinadlar[redaktə | əsas redaktə]