Zeyvə (Xalxal)

Vikipediya, azad ensiklopediya
Jump to navigation Jump to search
Zeyvə

ZeyvəƏrdəbil ostanı Xalxal bölgəsinə bağlı kənd.

Tarixi[redaktə | əsas redaktə]

Zeyvə kəndi Xalxal şəhərinin cənubunda, Alışma kəndi ilə Dəvə ölən dərəsi qonşuluğundadır. XIX əsrin axırında 550 ailədən ibarət olan bu kənddə hazırda 1000-dək ailə yaĢayır ki, onların da əksəriyyəti seyidlərdir.

Əsrarəngiz təbiətli Zeyvə üç tərəfdən çox da uca olmayan dağ və təpələr, qismən meĢəliklə əhatələnmiĢdi. Bu sətirlərin müəllifi 2003-cü ildə Güney Azərbaycanda olarkən Zeyvə kəndini ziyarət etmiĢ və S.C.Pişəvərinin mənsub olduğu tayfanın və ailənin tarixçəsini öyrənməyə çalışmışdır. Təəssüflə qeyd etməliyik ki, bu kənddə S.C.PiĢəvəri nəslinə mənsub qalan yoxdur və ya siyasi şübhələrlə bağlı özlərini tanıtdırmadılar. Bu cəhətdən biz Zeyvədən məyus qayıtdıq. Bununla birlikdə öyrənə bildik ki, ata babası Kəlbəlayi Mir Yəhya və onun oğlu (S.C.PiĢəvərinin atası) Mir Cavad ağa mahalda yaxĢı tanınan Seyid Mir Əzizli tayfasındandır ki, bu tayfanın bir qolu da S.C.PiĢəvərinin anası Seyid Səkinə xanımın nəsil Ģəcərəsi – məĢhur Təba-təbailər nəsli ilə əlaqələnir. Kənd ağsaqqallarının etirafına görə S.C.PiĢəvərinin ulu babası Kəlbəlayi Mir Yəhya ağa dini təhsil almıĢ, halal kasıb-kusuba əl tutan və hörmətli adam olmuĢdur. S.C.PiĢəvərinin atası Mir Cavad Kəlbəlayi Mir Yəhya ağanın ikinci arvadından olduğundan o, qardaĢları ilə ögey atabir, ana ayrı idilər. Kəlbəlayi Mir Yəhya ağa ortabab kəndli olmuĢ, onun bağı, əkin sahəsi, mülkü və bir miqdar mal-heyvanı olmuĢdur. O, dünyasını dəyiĢdikdən sonra qardaĢları Mir Cavad ağanın vərəsəlik payına da insafsızcasına sahib çıxdıqları üçün Mir Cavad qardaĢlarından incik düĢmüĢ və bu inciklik Mir Cavadın ailəliklə Azərbaycanın Quzeyinə – Bakıya köçməsinə səbəblərdən biri kimi göstərilir. Mir Cavad 20 yaĢında olarkən qonĢu Kivi kənddən, Seyid nəslindən olan Seyid Səkinə xanımla ailə qurur. Doğularkən tələf olmuĢ iki uĢağı nəzərə almasaq, Seyid Səkinədən üç oğlan: Mir Cəfəri, Mir Xəlil, Mir Səlim və iki qız: Seyid Cavahir (Rüsxarə), Seyid Suğra dünyaya gəlmiĢdir.

Coğrafiyası[redaktə | əsas redaktə]

Məşhurları[redaktə | əsas redaktə]

İstinadlar[redaktə | əsas redaktə]

Həmçinin bax[redaktə | əsas redaktə]

Xarici keçidlər[redaktə | əsas redaktə]