İmpuls

Vikipediya, açıq ensiklopediya
Keçid et: naviqasiya, axtar
İmpuls
Ölçüsü LMT-1
Ölçü vahidi
BS kq•m/san
SQS q•sm/san
Qeyd
Qüvvə impulsu
Ölçü vahidi
BS N•san
Qeyd

Cismin kütləsi ilə sürəti hasilinə bərabər olan kəmiyyətə impuls deyilir.

Burada (vahidi ) impuls, (vahidi )cismin kütləsi və (vahidi ) cismin sürətidir.
Impuls vektorial kəmiyyətdir və sürət istiqamətində yönəlir. İmpuls anlayışını elmə R. Dekart (1596-1650) daxil etmişdir. Dekart onu hərəkət miqdarı adlandırmışdı.

Qüvvə impulsu[redaktə | əsas redaktə]

Qüvvə ilə onun təsir müddətinin hasilinə bərabər olan kəmiyyətə qüvvə impulsu deyilir. Cismin impulsunun dəyişməsi qüvvə impulsuna bərabərdir.

Qüvvə impulsunun tapılmasının bəzi tətbiqlərinə baxaq:

a) Cismin əvvəlki və sonrakı impulsları bir düz xətt üzrə eyni istiqamətdə yönəldikdə;

b) Cismin əvvəlki və sonrakı impulsları bir düz xətt üzrə əks istiqamətdə yönəldikdə;

c) Cismin perpendikulyar istiqamətdə səth ilə elastik toqquşarsa,

, plastiki toqquşarsa olar.

d) Ümumi halda, yəni müxtəlif istiqamətlərdə olarsa,

-nin qiyməti kosinuslar nəzəriyyəsinə görə tapılır:
Burada vektorları arasındakı bucaqdır.