İslam Mustafayev

Vikipediya, azad ensiklopediya
Jump to navigation Jump to search
İslam Mustafayev
Mustafayev İslam İsrafil oğlu
Doğum tarixi 22 noyabr 1951 (1951-11-22) (68 yaş)
Doğum yeri Biləsuvar
Elmi dərəcəsi kimya elmləri doktoru
Elmi adı professor
Alma-mater Azərbaycan Dövlət Universiteti

İslam Mustafayev (Mustafayev İslam İsrafil oğlu; d. 22 noyabr 1951, Biləsuvar) — Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının müxbir üzvi (2014), kimya elmləri doktoru, professor.[1]

Həyatı[redaktə | əsas redaktə]

İslam Mustafayev 22 noyabr 1951-ci ildə Biləsuvar rayonunda anadan olmuşdur. Azərbaycan Dövlət Universitetini bitirmişdir. ABŞ-da və Macarıstanda elmi ixtisasartırma və mübadilə proqramlarında iştirak etmişdir.

300 elmi əsəri, 7 kitabı çapdan çıxmışdır. 50-dən çox beynəlxalq layihənin müəllifidir. 200-dən çox elmi əsəri xaricdə çap edilmişdir.

14 müəlliflik şəhadətnaməsi və 3 patenti var. 1978-ci ildə Moskvada namizədlik, 1991-ci ildə Leninqradda doktorluq dissertasiyaları müdafiə etmişdir. 1996-cı ildə professor elmi adı almışdır. 2014-cü ildə AMEA-nın müxbir üzvü seçilmişdir. “Tərəqqi” medalı və AMEA Rəyasət heyətinin fəxri fərmanları (2002, 2005, 2012) ilə təltif olunub.

Hal-hazırda AMEA-nın Radiasiya Problemləri İnstitutunda Laboratoriya rəhbəridir. 2016-cı ildən Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universitetinin "Fövqəladə hallar və həyat fəaliyyətinin təhlükəsizliyi" kafedrasının müdiridir. 1996-cı ildən "Ruzgar" Ekoloji İctimai Birliyinin sədridir. Dünyanın 40-dan çox ölkəsində (Türkiyə, ABŞ, Fransa, Almaniya, Yaponiya, İtaliya, İspaniya, Danimarka, Belçika, Kenya, Seneqal, Pakistan və s.) 100 dəfədən çox elmi-ekoloji tədbirlərdə iştirak etmişdir. Evlidir. Böyük oğlu Kənan Politologiya üzrə fəlsəfə doktorudur, diplomatik fəaliyyətdədir. İlqar biznes sektorunda çalışır. 5 nəvəsi vardır (İslam, Məryəm, Mustafa, Banu, Azad).

Əsas elmi nailiyyətləri[redaktə | əsas redaktə]

 • 1. Neftin çıxarılması, hazırlanması, nəqli və emalı proseslərində atmosferə atılan zərərli tullantıların xüsusi miqdarı (hər 1 ton xammala hesablanmış) təyin edilmişdir.
 • 2. Metan emissiyalarının atmosferin yuxarı qatlarında fotostimullaşdırılmış fiziki-kimyəvi proseslərə və ozonun stasionar konsentrasiyasına təsiri öyrənilmişdir.
 • 3. Üzvi yanacaqların radiasiya-termiki çevrilmələrinin ümumi kinetik modeli əsasında maksimal radiasiya effektini təmin edən doza gücü və temperaturu arasında asılılığın yarımemprik formulu alınmışdır.
 • 4. Su mühitində karbohidrogenlərin radiasiya-kimyəvi parçalanması prosesinin zəncirvari rejimdə getməsini təmin edən optimal şərait müəyyən edilmiş, prosesin kinetik modeli yaradılmışdır.
 • 5. Üzvi yanacaqların radiasiya-termiki kükürdsüzləşdirilməsi prosesinin optimal şəraiti müəyyənləşdirilmiş və kinetik modeli təklif olunmuşdur.
 • 6. Ətraf mühitdə neftin deqradasiyasının qanunauyğunluqları müəyyənləşdirilmiş və bu prosesdə politsiklik aromatik karbohidrogenlərin transformasiyası müəyyənləşdirilmiş və radiasiyanın rolu qiymətləndirilmişdir.
 • 7. Neftin boru kəmərləri ilə nəqli prosesində yaranan bərk tullantıların fiziki-kimyəvi xassələrinin tədqiqi və radiasiya-kimyəvi üsulla emalı.
 • 8. Neft bitumlarının radiasiyaya davamlılığının qiymətləndirilməsi
 • 9. Azərbaycanın avtonəqliyyat sektorundan atmosferə atılan tullantıların qiymətləndirilməsi və onların azaldılması üçün nanokatalitik sistemlərin tətbiqi

Kadr hazırlığı[redaktə | əsas redaktə]

 • Elmlər Namizədlərinin sayı: 13
 • Elmlər Doktorlarının sayı: 1

Əsas elmi əsərləri[redaktə | əsas redaktə]

 • 1. The principles of Radiation-chemical Technology of refining the petroleum residues. J.Radiation Physics and chemistry, 1995, v. 46, №4-6, pp. 1313–1316
 • 2. Consecutive thermomagnetic beneficiation of Turkish lignites, Fuel 80, 2001, pp. 641–644
 • 3. Radiation-thermal desulphurization of brown coal. J.Radionalytical and Nuclear chem. v. 22, №1, (1999), pp. 177–180
 • 4. Radiation-thermal transformation of Pentodecan. "Chemistry of high energy", 1999, v.33, №5, p. 354-359.
 • 5. Environmental Security and Environmental Management: The Role of Risk Assessment, 281-286. 2006 Springer. Printed in the Netherlands.
 • 6. Gas formation regularities at the consecutive and simultaneous impact of ionizing radiations and heat on Turkish lignites. Fuel, 2011, volume 90, issue 8, p. 2555-2559.
 • 7. Радиационно-химическая очистка сточных вод от нефтяных загрязнений. Естественные и технические науки, №4, 2011. Москва, Россия. с. 96-100.
 • 8. Hydrogen and hydrogen containing gas formation at the radiation-thermal clean up of water from oil pollution. “The Black Sea: Strategy for Addressing its Energy Resource Development and Hydrogen Energy Problems”. Ed. N. Veziroglu. NATO-Science series. Springer, p. 122-126, October-2012
 • 9. Деградация Апшеронских нефтей в окружающей среде. Экология промышленного производства. 1(85),  71-74, 2014
 • 10. Воздействие ионизирующего излучения на масляные фракции тяжелых битуминозных нефтей. Химия высоких энергий, 2014, №5
 • 11. Studying Photostimulated Processes of the Formatin and Decomposition of Ozone in the VUV- Photolysis of methane in air. Russian Journal of Physical Chemistry A, 2015, vol.89,No.8,pp. 1482–1485
 • 12. Radiation Resistance of Tar Fractions of Bituminous Oil. J. Chem. and Chem. Eng. 9 (2015) 357-362
 • 13. “Transformation of Polycyclic Aromatic Hydrocarbons at Degradation of Petroleum in Soil” Modern Environmental Science and Engineering, USA.Academic Star Publishing Company,2016 N11
 • 14.Impact of ionising radiation on some charachteristics of diesel fuels.Journal of Energy, Environmental&chemical engineering. USA vol2.N4,2017, 41-45
 • 15.Composition and Properties of Deposits Formed on the Internal Surface of Oil Pipelines. Journal of Applied Spectroscopy, (2018), 1-6

Beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü[redaktə | əsas redaktə]

 • 1. Nyu-York Elmlər Akademiyasının üzvü -1995
 • 2. Dayanıqlı İnkişaf üzrə Beynəlxalq Akademiyanın üzvü - 2000
 • 3. Azərbaycan Milli EA-nın müxbir üzvü- 2014
 • 4. Beynəlxalq Ekologiya və həyat fəaliyyətinin təhlükəsizliyi Akademiyasının üzvü və Bakı filialının rəhbəri -2017

Pedaqoji fəaliyyəti[redaktə | əsas redaktə]

 • 1. İstanbul Texniki Universiteti, NATO dəvətli professor, İstanbul (1993-1994)
 • 2. University of Meriland at College Park, IREX-Fellow, USA (1998)
 • 3. Lənkəran Dövlət Universiteti, Ekologiya kafedrası, professor (1999-2000)
 • 4. Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti, Fövqəladə hallar və həyat fəaliyyətinin təhlükəsizliyi kafedrasında professor (2009-2016) və müdir (2016-cı ildən)

İstinadlar[redaktə | əsas redaktə]

 1. "Mustafayev İslam İsrafil oğlu" (azərb.). science.gov.az. 2017. İstifadə tarixi: 2017-04-05.

Xarici keçidlər[redaktə | əsas redaktə]