İstilik

Vikipediya, azad ensiklopediya
Jump to navigation Jump to search
171879main LimbFlareJan12 lg.jpg

İstilik — fiziki kəmiyyət olub, materialın halını xarakterizə edir. O kinetik enerjinin köməyi ilə mikroskopik və termodinamikanın köməyi ilə makroskopik təyin edilə bilir.

Termodinamikada istilik bir sərhəddən başqasına enerjini nəql etdirir. İstilik temperatutqardiyentiverildikəd proses parametri kimi işlənə bilir. Ümumilikdə istilik çox vaxt istilik enerjisi və ya temperatur ilə dəyişik salınır. İstilik bir sərhəddən başqsına keçdikdə heç də həmişə temperatur dəyişikliyi baş vermir. istiliyin maddəyə daxil olması çox vaxt hal dəyişikliyi ilə müşayət olunur. İstiliyin verilməsi temperaturun qalxmasına təsir edə və bununla hal dəyişiliyini yarad bilər (məsələn, buzun əriməsi) və təzyqinin dəyişməsinə təsir edə bilər. İstilik və temperatur bir-bir ilə entropiya ilə əlaqələndirilir.