Şirin Bünyatova

Vikipediya, azad ensiklopediya
Jump to navigation Jump to search
Şirin Bünyatova
Şirin Teymur qızı Bünyatova
Şirin Bünyatova.jpg
Doğum tarixi (59 yaş)
Doğum yeri Bakı, Azərbaycan SSR, SSRİ
Vətəndaşlığı SSRİ SSRİ
Azərbaycan Azərbaycan
Atası Teymur Bünyadov
Təhsili Azərbaycan Dövlət Universitetinin Tarix fakültəsi
Fəaliyyəti AMEA-nın Etnoqrafiya və Arxeologiya İnstitutunda aparıcı elmi isçi, Bakı Dövlət Universitetinin Tarix fakültəsinin Arxeologiya və Etnoqrafiya kafedrasının professoru.
Tanınır professor
Mükafatları "Bakı Dövlət Universitetinin 100 illiyi (1919-2019)" yubiley medalı

Şirin Teymur qızı Bünyatova (d.1963, Bakı şəhəri) — Azərbaycan tarixçisi, etnoqraf alim, tarix elmləri doktoru, Bakı Dövlət Universitetinin Arxeologiya və Etnoqrafiya kafedrasının professoru, AMEA-nın Arxeologiya və Etnoqrafiya İnstitutunun Müdafiə Şurasının üzvü.

Fəaliyyəti[redaktə | mənbəni redaktə et]

Şirin Bünyatova 1963-cü ildə Bakı şəhərində anadan olmuşdur. Əslən Qazax rayonundandır.

1979-cu ildə 7 saylı orta məktəbi qızıl medalla bitirmiş və 1979-cu ildə Azərbaycan Dövlət Universitetinin Tarix fakültəsinə daxil olmuşdur.

Elmi fəaliyyəti[redaktə | mənbəni redaktə et]

1984-cü ildə Bakı Dövlət Universitetinin tarix fakültəsini, fərqlənmə diplomu ilə bitirib.

1984-cü ildə AMEA-nın Tarix İnstitutunun aspiranturasına əyani şöbəyə (etnoqrafya ixtisası üzrə) daxil olmuşdur.

1991-ci ildə "Nizaminin əsərlərində etnografik məsələlər” mövzusunda namizədlik dissertasiyası müdafiə etmişdir.

2008-ci ildə dissertasiya müdafiə edərək tarix elmləri doktoru dərəcəsi almışdır.

Əmək fəaliyyəti[redaktə | mənbəni redaktə et]

Tədqiqatları[redaktə | mənbəni redaktə et]

 • Nizaminin əsərlərində təsvir olunan xalq oyunları haqqında.Аzərbaycan SSR ЕА Xəbərləri //1986 № 3
 • Nizami ənəvinin musiqi haqqınd fikirləri.BOSİ 70 illiyinə həsr olunmuş konfransın materialları. Bakı, Elm 1988
 • Nizaminin «Xəmsə»sində qədim xalq bayramlarının əksi.Azərbaycan SSR ЕА Məruzələri // cild ХLIV,1988 № 2
 • Nizami novruz bayramı haqqında.Еlmi qazeti, 17 mart 1990 il.
 • Qonaqpərvəlik, Ədəbiyyat və incəsənət qazeti,16 noyabr 1990 il.
 • Nizami Ənənəvinin əsərlərində Azərbayca xalçalarının əksi.Аzərbaycan arxeologiyası, // № 1 – 2 2002, Bakı, Xəzər Universiteti, 2002
 • Оrta əsr müəlliflərin Azərbaycanda baxşılıq və bostançılıq haqqında (ХII–ХVI əsrləri).Аzərbaycan аrxeologiyası və etnoqrafiyası. // № 1 Bakı, Nafta –Press nəşriyyatı, 2003 il
 • Мirza-bəy əl Xəsən-əl Xuseyni Cünabidinin «Rövzət-üs-Səfəviyyə» əsərində novruz bayramı və qonağpərvəlik məsələsinə dair. Azərbaycan arxeologiyası və etnoqrafiyası.// № 2 Bakı, Nafta -Press nəşriyyatı, 2003
 • Мarağalı Əhvədinin yaradıcılığında ailə münasibətləri.
 • 1991-ci ildə "Nizaminin əsərlərində etnoqrafik məsələlər" namizədlik dissertasiyasını medafiə edib
 • 1999-cu ildən etibarən "Azərbaycan tarixi etnoqrafiyası" şöbəsinin əməkdaşı olmuş "Azərbaycan tarixi etnoqrafiyası XII-XVI əsrlər" adlı doktorluq dissertasiyasını müdafiə edib


Əsərləri[redaktə | mənbəni redaktə et]

Nizaminin əsərlərində təsvir olunan xalq oyunları haqqında.Аzərbaycan SSR ЕА Xəbərləri //1986 № 3

 • Nizami ənəvinin musiqi haqqınd fikirləri.BOSİ 70 illiyinə həsrр olunmuş konfransın materialları. Bakı, Elm 1988
 • Nizaminin «Xəmsə»sində qədim xalq bayramlarının əksi.Azərbaycan SSR ЕА Məruzələri // cild ХLIV,1988 № 2
 • Nizami novruz bayramı haqqında.Еlmi qazeti, 17 mart 1990 il.
 • Qonaqpərvəlik, Ədəbiyyat və incəsənət qazeti,16 noyabr 1990 il.
 • Nizami Ənənəvinin əsərlərində Azərbayca xalçalarının əksi.Аzərbaycan arxeologiyası, // № 1 – 2 2002, Bakı, Xəzər Universiteti, 2002
 • Оrta əsr müəlliflərin Azərbaycanda baxşılıq və bostançılıq haqqında (ХII–ХVI əsrləri).Аzərbaycan аrxeologiyası və etnoqrafiyası. // № 1 Bakı, Nafta –Press nəşriyyatı, 2003 il
 • Мirza-bəy əl Xəsən-əl Xuseyni Cünabidinin «Rövzət-üs-Səfəviyyə» əsərində novruz bayramı və qonağpərvəlik məsələsinə dair. Azərbaycan arxeologiyası və etnoqrafiyası.// № 2 Bakı, Nafta -Press nəşriyyatı, 2003
 • Мarağalı Əhvədinin yaradıcılığında ailə münasibətləri.Аzərbaycan arxeologiyası və etnoqrafiyası,// № 1, Bakı, Nafta –Press nəşriyyatı, 2004
 • Bir sıra orta əsr müəllifləri ailə haqqında. (İzzəddin Xəsənoğlu, Qazi Bürhanəddin, Əssar Тəbrizi, müəllifi bəlli olmayan «DastaniƏhməd Hərani»). Аzərbaycan arxeologiyası və etnoqrafiyası, // № 2 Bakı, Nafta Press nəşriyyatı, 2004
 • Həmdullah Mustovfi Qəzvininin "Zeyl-e-tarix-e Qozide" ( Seçilmiş tarixə əlavə) əsərində etnoqrafik məsələlər, 2003-2004-cü illərində aparılmış Arxeoloji və Etnoqrafik tədqiqatların yekunlarına həsr olunmuş elmi sessiyanın materialları. Bakı, 2005 B., Nafta-Press nəşriyyatı.
 • Füzuli yaradıcılığında ailə. Azərbaycan arxeologiyası və Etnoqrafiyası //N 1, 2005, Bakı, Nafta-Press nəşriyyatı.
 • Xaqani və Məhsəti irisində ailə münasibətləri. Azərbaycan Arxeologiyası və Etnoqrafiyası // N 2, 2005 il Nafta-Press nəşriyyatı.
 • Ailə münasibətlərində dayəliyin rolu və yeri ( orta əsr materialları əsasında) AMEA məruzələri // LXI cild, N 5, 2005, B., Elm, 2005
 • Əbdürrəşid Bakuvi Azərbaycan təsərrüfatı haqqında, Tarix və Onun problemləri//N 4, Bakı, Adıloğlu, 2005.
 • Orta əsr mənbələrində ağacişləməyə dair ( XII - XVI əsrlər üzrə) Azərbaycam Arxeologiyası və Etnoqrafiyası // N 1., Bakı, Nafta - Press nəşriyyatı, 2006
 • Qızbəyənmə və elçilik adəti orta əsrlərdə. Dədə Qorqut // 2006, № 1, Səda.
 • Xaqani yaradıcılığına musuqiyə dair. Musiqi dünyası // № 3-4 Əbilov, Zeynalov və oğulları, 2006 il
 • Azərbaycan orta əsrlərdə üzümçülüyə dair ( XII - XVI əsrlər) Bakı Universitetinin Xəbərləri, Humanitar elmlər seriyası, № 4, 2006.
 • Ipəkçiliyə dair məlumatlar, Mədəni maarif, // №10, 2006, Bakı.
 • Orta əsr şairlərinin əsərlərində ailə məsələləri ( Yusif Məddah, Qasimi Ənvar, Həqiqi, Xəlili, Hamidi, Bəsiri və Hidayət) Filologiya məsələləri // №1, Bakı, 2007, AMEA- Əlyazmalar institutu.
 • Azərbaycanda orta əsrlərdə atçılıq və dəvəçilik haqqında. Bakı Universitetinin Xəbərləri ( humanitar elmlər seriyası) №2, 2007, Bakı BDU. 2007.
 • Azərbaycanın zərgəlik sənədinə dair ( XII - XVI əsrlər) AMEA Naxçıvan bölməsi Xəbərlər ( ictimai və humanitar elmlər seriyası) № 3 Naxçıvan, Tusi, 2007
 • XII - XVI əsrlərdə Azərbaycanın bəzi təsərüffat sahələrində dair. Azərbaycan Arxeologiyası ( Xəzər Universiteti nəşriyyatı) 2007 il, №3-4
 • Aşıq Qurbani yaradıcılığında etnoqrafik məsələlərə dair. Tarix və Onun problemləri Bakı 2007 N3.
 • Azərbaycanda ad qoyma mərasimi. Kamal jurnalı N3, 2010 il.
 • Azərbaycanın orta əsr yemək və içkilər . Qarapaqlar jurnalı N6 (48) 2011 Tbilisi-Tempera nəşriyyatı.
 • Xınayaxdı mərasimi Qarapaqlar N 1 (53) 2012.
 • Azərbaycanın XII əsr poetik məktəbi nümaynəndələrinin əsərlərində tərbiyə məsələləri. AMEA - Hmanitar və İctimai- elmlər böıməsi BSU Azərbaycanşünaslığın aktual problemi III Bəynəlxalq elmi konfransın materialları 205 may 2012 il.
 • Orta əsr Azərbaycan ailə. Monoqrafiya Bakı. ELM 2012 il.
 • IX - XII əsrlərdə Azərbaycanda fikir tarixi. Bakı, 2012 ( Təhsil nazirliyinin 05 iyul 2012-ci il 1268 saylı əmrinə əsasən).
 • Azərbaycan qonşuluq münasibətlərində dair. BSU Azərbaycanşünaslığın aktual problemləri Ümummilli həsr olunmuş IV Benəlxalq elmi konfransın materialları 01-04 may 2013-cü il Bakı Mütərcim.
 • Orta əsrlərdə ailədə qadınların rolu. " Lidiya Rəsulovanın xatirəsinə həsr olunmuş " Təhsillin gender aspektləri" Respublika Elm Konfransının materialları. Qərb Universiteti. Bakı 18.05.2013.
 • Naxçıvanda yağışçağırma mərasimi Naxıçevan AMEA Arxeologiya və Etnoqrafiya İnstitutu Naxçivan Muxtar Respublikasının 90 iliyinə həsr olunmuş elmi konfransın materialları Bakı 28-29 aprel 2014-cü il
 • Azərbaycanda orta əsr kənd təsərrüfatıalətləri haqqında // Azərbaycan arxeologiyası və etnoqrafiyasının aktual problemləri. Prof.Q.İsmayılzadənin 80 illiyinə həsr olunan məqalələr toplusu. səh.149-158
 • Ailə möhkəmliyi ənənvi mənəvi-əxlaq dəyərlər zəminində. Azərbaycanşünaslığın aktual problemləri Ümummili lider Heydər Əliyevin 92-ci ildönümündə həsr olunmuş VI Beynəlxalq elmi-konfransın materialları (2 hissədə) 1 hissə, may 2015-ci il. Bakı.
 • Azərbaycan atalar sözlərində xalq təbabəti ilə bağlı məqamlar. Müasir mədəniyyətşünaslıq ( elmi, metodik, publisistik jurnal) N1 (15). 2015 il. Bakı.
 • Azərbaycan xalqının adət və ənənələrinin AMEA Naxçivan bölməsi Xəbərlər ( İctimai və humanitar və elmlər seriyası) N1, Naxçıvan, Tusi 2015 il
 • İçərişəhərin incə ruhlu Mina xanım. Xudafərin jurnalı may, 2015 il.
 • Etnoqrafiyada ailə məişəti (dərslik) Bakı 2015
 • Azərbaycan atalar sözlərində elm və təhsil. Humanitar elmlərin öyrənilməsinin aktual problemləri. № 3 Bakı, Mütərcim, 2016, s 92-98
 • Dastanlar ailənin öyrənilməsində etnoqrafik mənbə kimi. Azərbaycan arxeologiyası və etnoqrafiyası. 2016 № 1, Bakı «Nafta-Press nəşriyyatı», 2017 s 167-173
 • Ailə məişəti və mənəvi mədəniyyət Şah Təhmasibin təzkirəsi əsasında. Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasına 94-cü ildönümünə həsr olunmuş Azərbaycanşünaslığın aktual problemləri VIII Beynəlxalq Elmi Konfransın materialları 4-5 may 2017, Bakı, Mütərcim, 2017, s 98-102*[1]

Təltifləri[redaktə | mənbəni redaktə et]

Xarici keçidlər[redaktə | mənbəni redaktə et]

Həmçinin bax[redaktə | mənbəni redaktə et]

İstinadlar[redaktə | mənbəni redaktə et]

Mənbə[redaktə | mənbəni redaktə et]

 • Salatın Əhmədli, Rövşən Babanlı. "Qazax mahalının alimləri" (ensiklopedik məlumat). "Günəş" nəşriyyatı. Bakı. 2017. 512 səh.
 1. BDU tarix fakültəsi
 2. "Bakı Dövlət Universitetinin 100 illiyi (1919-2019)" yubiley medalı ilə təltif olunanlar