Akif Paşa Gərayzadə

Vikipediya, azad ensiklopediya
Jump to navigation Jump to search

Avtobioqrafiya[redaktə | əsas redaktə]

Akif Paşa oğlu Gərayzadə 17 oktyabr 1938-ci ildə Azərbaycan Respublikasının Quba şəhərində anadan olmuşdur. O, Azərbaycan Dövlət Universitetinin Fizika fakültəsinə bitirmişdir. SSRİ AAK tərəfindən aqrar elmlər üzrə elmlər doktoru elmi dərəcəsi almışdır.

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı[redaktə | əsas redaktə]

155, 3 monoqrafiya

Xarici dövlətlərdə çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı[redaktə | əsas redaktə]

100

Kadr hazırlığı[redaktə | əsas redaktə]

 • Fəlsəfə doktorlarının sayı - 12
 • Elmi doktorlarının sayı - 1

Əsas elmi nailiyyətləri[redaktə | əsas redaktə]

 • Torpaqda istilik, elektrik, optik və su-fiziki xassələri arasındakı asılılıqların riyazi modelləri;
 • Dielektrik nüfuzu əsasında torpaq səthinin sahəsi və optik xassələri torpaqların rənginin təyini üsulları;
 • Elektrik keçirmə əmsalları əsasında torpaq nəmliyi və duzlaşması dərəcəsənin təyini üsulları;
 • Aerokosmik informasiya əsasında torpaqların duzlaşması və nəmliyi göstəricilərinin təyini;
 • Bitkilərin enerjidən faydalı istifadəsi əmsalının təyini;
 • Torpaqların istilik keçirməsi xassələrinin sxem-xəritələrinin tərtibi;
 • Torpaq-bitki-hava sistemində enerjinin paylanması modelinin tərtibi.

Elmi əsərlərinin adları[redaktə | əsas redaktə]

 • Azərbaycanın bəzi biosenozlarının bitki maddəsində akkumulyasiya olunmuş enerjinin kalometrik təyini və günəş enerjisinin istifadə dərəcəsinin hesablanması (rus.d.) "Bioloji məhsuldarlığın ümumi nəzəri problemləri" adlı kitabda, Leninqrad, "Nauka", 1969, 115-118 s. və Soviet Geoqrafi. New York, 1972, 63-67 s.
 • Torpaq sistemlərində istilik və nəmlik keçirmələri. Bakı, "Elm", 1982, s.157 (rus.d.)
 • Torpaq-bitki-atmosfer sistemində enerjinin dəyişmələri, Bakı, "Elm", 1989, s.160, (rus.d.)
 • Torpaqəmələgəlmə və antropogenez: struktur funksional aspektlər, (müştərək müəl.), Novosibirsk, "Nauka", 1991, s.188 (rus.d.)
 • Torpaqların optik xassələri və onların kənd təsərrüfatında istifadəsi. (ing.d) Beynəlxalq Simp. əsərləri. Konya Türkiyə, 2000, 183-186 s.

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü[redaktə | əsas redaktə]

 • Beynəlxalq Torpaqşünaslar İttifaqının üzvü
 • B.B.Dokuçayev adına Rusiya Torpaqşünaslar Cəmiyyətinin üzvü

Təltif və mükafatları[redaktə | əsas redaktə]

Əməkdar elm xadimi