Aydın Paşacanov

Vikipediya, azad ensiklopediya
Jump to navigation Jump to search
Aydın Paşacanov
Aydın Məhəmməd oğlu Paşacanov
Aydın Paşacanov.jpg
Doğum tarixi 9 may 1948(1948-05-09)<ref>
Doğum yeri Gürcüstan Resp. Qardabani
Vətəndaşlığı Azərbaycan Azərbaycan
Milliyyəti azərbaycanlı
Elm sahəsi Kimya
Elmi dərəcəsi k.ü.f.d.
Elmi adı dosent
İş yeri Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutu
Təhsili Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti

Aydın Paşacanov — Azərbaycan kimyaçı alimi, akademik M.Nağıyev adına Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutunun Analitik Kimya laboratoriyasının müdiri.

Həyatı[redaktə | əsas redaktə]

Aydın Paşacanov 1948-ci il mayın 9-da Gürcüstan respublikasının Qardabani rayonunun Kosalı kəndində anadan olmuşdur. 1966-cı ildə Azərbaycan Pedaqoji İnstitutu (indiki Azərbaycan Dövlət Pedaqoji İnstitutu) Kimya fakültəsinə qəbul olunmuşdur. Aydın Paşacanov Azərbaycan Dövlət Pedoqoji İnstitutunu 1970-ci ildə bitirərək Zaqatala rayonunda kimya müəllimi işləmişdir. Aydın Paşacanov (1972)-(1977) ilə qədər Gürcüstan Respublikasının Qardabani rayonunun Kalinin Azərbaycan orta məktəbində Kimya müəllimi, Tədris işləri üzrə direktor müavini,Qardabani Maarif şöbəsində metodist işləmişdir. 1978-ci ildə AMEA-nın Qeyri-üzvi və fiziki kimya institutunun (indiki Kataliz və Qeyri üzvi kimya İnstitutu) aspiranturasına daxil olmuş və SSRİ əlvan metallurgiya nazirliyinin Moskva "Qiproçvet-metaobrabotka" institutunda görkəmli alim Prof. A.A.Nemodrukun rəhbərliyi ilə Bismutun atom-absorbsiya təyini sahəsində elmi-tədqiqat işləri aparmışdır.1982-ci ildə kimya elmi üzrə fəlsəfə doktoru mudafiə etmişdir.1993-cü ildə Dosent elmi adını almışdır. Ailəlidir, iki oğlu var. Anar Paşacanov iqtisadiyyat elmləri üzrə fəlsəfə doktorudur, Azərbaycan Milli bankının əməkdaşıdır, Rəşad Paşacanov ADNA-nı bitirmişdir, Paşa Həyat sığortada işləyir.

Elmi fəaliyyəti[redaktə | əsas redaktə]

1981-cü ildən Azərbaycan EA Qeyri-üzvi və Fiziki Kimya İnstitutunda (indiki Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutu) mühəndis, kiçik və böyük elmi işçi, qrup rəhbəri, aparıcı elmi işçi vəzifələrində çalışmışdır. 2014-cü ildən Analitik kimya laboratoriyasının müdiri vəzifəsində işləyir.

Elmi əsərləri[redaktə | əsas redaktə]

Aydın Paşacanov 150 elmi əsərin (onlardan 80-ni xarici ölkələrdə), o cümlədən 1 dərsliyin müəllifidir.

Kitabları[redaktə | əsas redaktə]

 • A.M.Paşacanov.Əliyeva R.Ə.Çıraqov F.M. «Atom-absorbsiya spektroskopiya». Bakı, Elm, 2010. 132 s.

Elmi məqalələri[redaktə | əsas redaktə]

Aydın Paşacanovun məqalələrinin 80-dən çoxu xaricdə dərc olunub. Son illərdə Beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrdən bir qismi aşağıdakılardır:

 • A.M.Paşacanov. Морейская Л.В., Немодрук А.А., О влиянии различных веществ на атомное поглощение висмута в методе атомно-абсорб-ционной спектромет-рии..Ж. аналит. химии, 1981, т.36, №7, с.1343-1345.
 • A.M.Paşacanov. Гусинский М.Н. Зависимость увствии-тельности атомно-абсо-рбционного определе-ния висмута и типа пламен. Ж. аналит. химии, 1981, т.36, №9, с.1755-1760.
 • A.M.Paşacanov, Морейская Л.В., Немодрук А.А. Исследование помех при атомно-абсорбци-онном определении висмута. Ж. аналит. химии, 1982, т.37, №1, с.35-41.
 • A.M.Paşacanov. Экстрационно-атомно-абсорбционное определение бериллия в природных объектах. Изв. Вузов. Хим. и химическая технология. Иваново, 2004, т.47, вып.4, с. 55-57.
 • A.M.Paşacanov. Экстрационно-атомно-абсорбционное определение железа(III) в медных сплавах. Заводская лабораторий. Диагностика материалов. 2005, т.71, №5, с. 20-22.
 • A.M.Paşacanov. Рустамов Н.Х. Экстракции и атомно-абсорбционное определение элементов с применением азопроизводным пара-третбутилфенола. II Всероссийская конференция «Аналитика России», Краснодар, 7–12 октября, 2007, с. 212
 • A.M.Paşacanov. Рустамов Н.Х Концентрирование микроэлементов хелатообразующими реагентами в анализе почв // II Международного Форума «Аналитика и Аналитики» Воронеж, 2008, 22-26 сентября, т.2, с.377.
 • A.M.Paşacanov. Рустамов Н.Х Экстракционно-атомно-абсорбционные определения с применением производных п-трет-бутилфенола в анализе почв. // IV Международная конференция "ЭОС-2010". Воронеж-2010, с.191..
 • A.M.Pashajanov.Extraction and Atomic Absorption Determination of Zirconium (IV) with Azo-Derivative Para-Tret-Butylphenol. United Kingdom, Chemistry Journal, 2015, Vol. 05, No 4, p.76-79
 • A.M.Pashajanov . «Extraction and Atomic Absorption Determination of Palladium on the basis of the complexation reaction with 2-Hydroxy-5-T- Butylphenol-4-Methoxy-Azobenzene»// İndia, Journal of Advances in Chemistry, 2015, Vol.11, No 9, p. 3779-3783.
 • A.M.Paşacanov. Рустамов Н.Х. Свидетельство на стандартные образец состава бронзы типа БрОФ 10-1.0, БрОФ 10-0.5 (М856х) ГСО 2664-83»// Министерство Металлургии СССР, ГИПРОЦветметобработк, г. Москва
 • A.M.Paşacanov. Рустамов Н.Х. Экстрационно-атомно-абсорбционное определение кадмия .Изв. Вузов. Хим. и химическая технология. Иваново, 2004, т.47, вып.4, с. 52-54
 • A.M.Paşacanov.Рустамов Н.Х. 2-гидрокси-5-Т-бутилфенол-4-нитроазобензол как аналитический реагент для определения волфрама. Изв. Вузов. Хим. и химическая технология. Иваново, 2005, т.48, вып.4, с. 61–63
 • A.M.Paşacanov. Атомно-абсорбционное определение кадмия в сплавах. Заводская лабораторий. Диагностика материалов. 2005, т.71, №6, с. 11–13
 • A.M.Paşacanov. Экстракционное концентрирование и атомно-абсорбционное определение ванадия(V) с 2-гидрокси-5-Т-бутилфенол-4-метоксиазобензолом. Журн. аналит. химии. 2005, №11, т.60, с. 1131–1134.
 • A.M.Paşacanov. Атомно-абсорбционное определение серебра с помощью 2-гидрокси-5-Т-бутилфенол-2-метилазобензолом . Изв. Вузов. Хим. и химическая технология. Иваново, 2005, т.48, вып.3, с. 29-31.
 • A.M.Paşacanov. Экстракции и атомно-абсорбционное определение марганца в сплавах. Изв. Вузов. Хим. и химическая технология. Иваново, 2005, т.48, вып.9, с. 71–74.
 • A.M.Paşacanov. Атомно-абсорбционное определение кобальта с предварительным концентрированием . Изв. Вузов. Хим. и химическая технология. Иваново, 2005, т.48, вып.11, с. 28-30
 • A.M.Paşacanov. Атомно-абсорбционное определение цинка в медных сплавах. Заводская лабораторий. Диагностика материалов. 2006, т.72, №6, с. 14–16
 • A.M.Paşacanov. Экстракции и атомно-абсорбционное определение молибдена с 2-гидрокси-5-Т-бутилфенол-2-метилазобензолом. Журн. аналит. химии. 2006, №8, т.61. с. 1–4
 • A.M.Paşacanov. Атомно-абсорбционное определение низких содержаний серебра. Заводская лабораторий. Диагностика материалов. 2006, т.72, №4, с. 22–23
 • A.M.Pashajanov., Extraction-Atomic-Absorption Determination of Germanium with 2-Hydroxy-5-T-Butylphenol-4-Methoxy-Azobenzene // Journal of Advances in Chemistry (JAC), India, 2016 Vol 12, No 6. p 4112-4116.
 • A.M.Pashajanov., N.İ.İsmayılov., // Azo-Substitute of Ethoxy Acridine- A New Reagent for Extraxtion- Photometric Determionation of Tellurium (IV) // Journal of Advances in Chemistry (JAC), India, 2016 ,Vol 12, No 11. p 4476-4479.
 • A.M.Pashajanov., // Extraction concentrating of tungsten (VI) in complex form with 2-hydroxy-5-tretbutylphenol-4’-methyl-azobenzene and its determination by atomic-absorption spectrometry // International Journal of Chemical Studies, India, 2016, Volume 4, No 5, p 49-51.
 • A.M.Pashajanov., // Extraction and Atomic-Absorption Determination of Scandium (III) with 2-Hydroxy-5-T-Butylphenol-4-Nitroazobenzene // International Journal of Innovative Engineering Technology. Vol 4. Issue 2. February 2017.p 11-14.

Beynəlxalq konfranslarda iştirakı[redaktə | əsas redaktə]

O, Rusiyada (1995.2002), (200620082009),(2010, Türkiyədə 2008) keçirilən Beynəlxalq konfranslarda elmi məruzəçi kimi bilavasitə iştirak etmişdir.

Elmi-təşkilati fəaliyyəti[redaktə | əsas redaktə]

Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutu[redaktə | əsas redaktə]

Bakı Dövlət Universitetində ilkin müdafiə Şurasının Üzvü,

Dissertantlara elmi rəhbərlik və opponent[redaktə | əsas redaktə]

Aydın Paşacanovun rəhbərliyi ilə 1 fəlsəfə doktoru, 1 magistr hazırlanmışdır.

Pedaqoji fəaliyyəti[redaktə | əsas redaktə]

Aydın Paşacanov 1993-ci ildən Bakı Dövlət Universitetində dosent işləyir. Hazırda Bakı Dövlət Universitetinin dosentidir.

Təltif və mükafatlar[redaktə | əsas redaktə]

AMEA-nın 70 illik yubileyi münasibətilə elmin inkişafında göstərdiyi elmi nailliyyətləri və xidmətlərini nəzərə alaraq təşəkkür elan edilmişdir. 1973.Победитель социалистического соревнования " qalibi olmuşdur. 1974. Почетной граматой центрального комитета ВЛКСМ Грузии- layiq görülmüşdür. 1976-cı ildə Gürcüstan Maarif nazirliyinin fəxri fərmanı verilmişdir.1974-cü ildən Gürcüstan respublikası olimpiyada komitəsinin üzvü olmuşdur.