Azərbaycanın əməkdar elm xadimi fəxri adına layiq görülmüş tibb alimləri

Vikipediya, azad ensiklopediya
Jump to navigation Jump to search
Azərbaycanın əməkdar elm xadimi fəxri adına layiq görülmüş tibb alimləri
Soyadı, adı, atasının adı Vəzifəsi Tarix
Abdullayev Məmmədsadıq Məmmədağa oğlu ATU-nun insan anatomiyası kafedrasının professoru 1991
Axundbəyli Abbas Əhməd oğlu ATU-nun I daxili xəstəliklər kafedrasının müdiri, professor 2000
Axundova-Bağırbəyova Sonaxanım Əbdül qızı Ə.Əliyev adına ADHTİ-nin göz xəstəlikləri kafedrasının professoru 1964
Abbasov İsmayıl Teymur oğlu Elmi Tədqiqat Qastroenterologiya İnstitutunun şöbə müdiri, Azərbaycan MEA-nın müxbir üzvü 1989
Abbasquliyev Əhməd Əlibala oğlu ATU-nun psixiatriya kafedrasının professoru 1989
Ağayev Böyükkişi Ağa oğlu ATU-nun cərrahiyyə kafedrasının müdiri, Azərbaycan MEA-nın akademiki 1979
Ağayev Fazil Balamirzə oğlu Ə.Əliyev adına ADHTİ-nin sosial gigiyena və səhiyyənin təşkili kafedrasının müdiri, professor 1991
Babayev Əbigül Zəfər oğlu ATU-nun fiziki-kolloid kimya kafedrasının müdiri, professor 1981
Balakişiyev Kamil Əbdülsalam oğlu ATU-nun insan anatomiyası kafedrasının müdiri, professor 1942
Cavadzadə Mirməmməd Cavad oğlu Ə.Əliyev adına ADHTİ-nin urologiya kafedrasının müdiri, Azərbaycan MEA-nın akademiki 1968
Davatdarova Mina Müzəffər qızı ATU-nun dəri-zöhrəvi xəstəliklər kafedrasının müdiri, professor 2000
Eyvazov Bahadur Əskər oğlu ET Hematologiya və Qanköçürmə İnstitutunun direktoru 1956
Əfəndiyev Məmmədəmin Mustafa oğlu ATU-nun daxili xəstəliklərin propedevtikası kafedrasının müdiri, professor 1957
Əfəndizadə Mustafa Məmməd oğlu ATU-nun ümumi gigiyena kafedrasının müdiri 1943
Əhmədov Əliağa Abbas oğlu ATU-nun ortopedik stomatologiya kafedrasının professoru 1991
Ələkbərov Mikayıl Ələskər oğlu Ə.Əliyev adına ADHTİ-nun I terapiya və funksional diaqnostika kafedrasının müdiri 1981
Əlibəyov Əlibəy Qulubəy oğlu ATU-nun sosial-gigiyena və səhiyyənin təşkili kafedrasının müdiri, professor 1943
Əlikişibəyov Mustafa Məmməd oğlu ET Rentgenologiya, Radiologiya və Onkologiya İnstitutunun direktoru 1968
Əliyev Aqil Əlirza oğlu ATU-nun iqtisadiyyat və hüququn əsasları kafedrasının müdiri, Azərbaycan MEA-nın müxbir üzvü 1981
Əliyev Cəmil Əziz oğlu Respublika Milli Onkologiya Mərkəzinin direktoru, Rusiya TEA-nın və Azərbaycan MEA-nın akademiki 2000
Əliyev Namiq Nəriman oğlu ET Milli Tibbi Profılaktika İnstitutunun direktoru, Azərbaycan MEA-nın müxbir üzvü 2000
Əliyev Nəriman Cəmil oğlu ATU-nun mikrobiologiya kafedrasının müdiri, professor 1981
Əliyev Tamerlan Əziz oğlu ATU-nun terapiya kafedrasının müdiri, professor 1981
Əliyev Hüseyn Kərim oğlu ATU-nun cərrahiyyə kafedrasının müdiri 1942
Əliyeva Zərifə Əziz qızı Ə.Əliyev adma ADHTİ-nin göz xəstəlikləri kafedrasının müdiri, Azərbaycan MEA-nın akademiki 1981
Əmiraslanov Əhliman Tapdıq oğlu ATU-nun rektoru, onkologiya kafedrasının müdiri, Rusiya TEA-nın və Azərbaycan MEA-nın akademiki 1991
Əyyubova Amaliya Abdulla qızı ATU-nun II uşaq xəstəlikləri kafedrasının müdiri, professor 2000
Ginzburq İsaak Solomonoviç ATU-nun uşaq cərrahiyyəsi kafedrasının professoru 1942
Hüseynov Məhərrəm Məmməd oğlu Ə.Əliyev adına ADHTİ-nın dəri-zöhrəvi xəstəlikləri kafedrasının müdiri, professor 1966
Hüseynov Rəhim Nəcəf oğlu ATU-nun mama-ginekologiya kafedrasının müdiri, professor 1966
Hüseynov Dursun Yaqub oğlu ATU-nun farmakologiya kafedrasının professoru 1990
Həsənov Xamiz Əbülhüseyn oğlu Ə.Əliyev adına ADHTİ-nin psixiatriya kafedrasının müdiri 1991
Hümbətov Nurəddin Bahadur oğlu Ə.Əliyev adına ADHTİ-nin terapiya kafedrasının müdiri, professor 1991
Hüseynov Cəlil Yusif oğlu ATU-nun patoloji anatomiya kafedrasının müdiri, Azərbaycan MEA-nın akademiki 1957
Həsənov Əbdüləhəd Səftər oğlu ATU-nun biologiya kafedrasının müdiri, Azərbaycan MEA-nın müxbir üzvü 1942
İbrahimov Məmmədbağır Əli oğlu Ə.Əliyev adına ADHTİ-nin səhiyyənin təşkili kafedrasının müdiri 1968
İsayev İbrahim Mirzə oğlu ATU-nun patoloji anatomiya kafedrasının müdiri, professor 2000
İsazadə Həsən Musa oğlu ATU-nun terapiya kafedrasının müdiri, professor 1968
İsmayılov Fuad Mustafa oğlu ATU-nun ağ ciyər xəstəlikləri kafedrasının professoru 2000
İsmayılzadə İbrahim Məmməd oğlu Ə.Əliyev adına ADHTİ-nin dəri-zöhrəvi xəstəlikləri kafedrasının müdiri, professor 1960
Qarayev Qalib Şalon oğlu ATU-nun mərkəzi elmi tədqiqat laboratoriyasının rəhbəri, professor 2000
Quliyev Şamil Bəşir oğlu ATU-nun cərrahiyyə kafedrasının professoru 1991
Qusman Solomon Moiseyeviç Ə.Əliyev adına ADHTİ-nin terapiya kafedrasının müdiri, professor 1964
Qədirova Törə Qədir qızı ATU-nun sinir xəstəlikləri kafedrasının müdiri, professor 1981
Qarayev Zəlimxan Şamil oğlu ATU-nun kimya kafedrasının professoru 1981
Qəhrəmanov Qəhrəman Mehdiqulu oğlu ATU-nun normal fiziologiya kafedrasının professoru 1981
Quliyev Nəsib Cəfər oğlu ET Pediatriya İnstitutunun direktoru, professor 2000
Quliyeva Zəhra Tahir qızı ATU-nun göz xəstəlikləri kafedrasının professoru 1982
Quliyeva Səmayə Əli qızı Ə.Əliyev adına ADHTİ-nin patofiziologiya kafedrasının müdiri, professor 1981