Bəhram Çubin

Vikipediya, açıq ensiklopediya
Jump to navigation Jump to search

Bəhram Çubin (? - təqribən 592) -Mihrani sülaləsinə mənsub Sasani sərkərdəsi və İran imperatoru (590 591).

Bəhram Çubin Bizansla mübarizəyə başçılıq etmiş, Orta Asiyadan İrana hücum edən Göytürk imperiyasının ordusunu məğlub edəndən sonra IV Hürmüzdü (579-590) taxtdan salmış və özünü şahənşah elan etmişdi. Lakin II Xosrov Pərviz Bizans qoşunlarının köməyi ilə Bəhram Çubinə qalib gəlmişdi (591).

Bəhram Çubin türk xaqanının yanına getmiş və çox keçmədən orada öldürülmüşdür.