Bavaric

Vikipediya, azad ensiklopediya
Jump to navigation Jump to search

Bavaric — Baricah dəniz gəmilərinə görə Bavaric adlandırılan, Qucaratdan olan, HindistanÇinə səfər edən ərəb gəmilərini təqib edən Sind dəniz quldurları.[1]

Haqqındɑ[redaktə | əsas redaktə]

VIII əsrin sonu və IX əsrin bir neçə onilliyi ərzində Oman sahilləri də Bavariclər tərəfindən hücumlara məruz qalırdı. Bu hücumların qarşısı İmam Həsən ibn Abdulla (809-823) tərəfindən dəf edilmişdi.[2] Bir neçə il sonra isə İmam Muhənnə ibn Cəfər bu cür hücumların qarşısını almaq üçün 300 nəfərlik donanmaya malik olduğunu qeyd edir.[3]

X əsrin sonu XI əsrdə hind dəniz quldurları daha çox tanınmağa başladılar. Ərəb coğrafiyaçısı və səyyahı Əbu İshaq İbrahim ibn Məhəmməd əl–Farisi əl-İstəxri (850—934), X əsr ərəb coğrafiyaşünas-səyyahı Əbu-l-Qasim ibn Havqəl ən-Nisibi Qətər barədə Qətəriyyə formasında məlumat verir. Onun sözlərinə görə, Qətəriyyədə Sokotra və Qırmızı dənizə yaxın adaların sakinləri məskunlaşmışdı. Bu ərazi Bavaric adlanan hind dəniz quldurlarını tez-tez ziyarət etdiyi məntəqələrdən biri idi.[1] Baricah dəniz gəmiləri cəmdə Bavaric mənasını ifadə edir. Bunu Sir Elliot da təsdiq edir. Onu da sözlərinə görə, Bavaic ərəb sözü olub, sözün kökü ərəb dilində Barica sözündəndir və böyük hərbi gəmi mənasını verir.[4]

Ensiklopediyaçı alim və mütəfəkkir Əl-Biruni yazır ki, Bavaricin əsası Kaç və Somnatda qoyulmuşdu.[5]

Samma sülaləsi dövründə İslamı qəbul ediblər. Samma sülaləsi 1335-1520-ci illərdə hakimiyyətdə olub.[6] Bavariclər barədə tarixçi, səyyah Əbülhəsən Əli ibn Hüseyn ibn Əl-Məsudi yazır ki, onlar tez-tez Sokotraya səfər edirlər. İbn Bəttutə isə yazır ki, onlar iri hərbi gəmilərdən istifadə edirdilər. Orta əsr müsəlman alimi, tarixçi, səyyah Əbu Cəfər Məhəmməd ibn Cərir Ət-Təbəri Bavariclərin 866-cı ildə 1 rəhbər (istiyam), 5 atıcı (nəffətun), 1 çörəkçi, 1 dülgər və 39 döyüşçüdən ibarət heyət ilə Bəsrəyə hücumları barədə məlumat verir.[7]

Bavaric gəmiləri hərbi məqsədlər üçün nəzərdə tutulmamışdır və daha çox abordaj üçün istifadə olunurdu. Abordaj adətən zədələnmiş düşmən gəmisini ələ keçirmək üçün tətbiq edilirdi. Hücum edən gəmi qarmaqla o birinə bağlanır və döyüşün nəticəsi əlbəyaxa vuruşmadan asılı olurdu. Uzaqvuran topların və buxar gəmilərinin meydana çıxması ilə abordaj XIX əsrdən əhəmiyyətini itirmişdir.[8][9]

Həmçinin bax[redaktə | əsas redaktə]

İstinadlar[redaktə | əsas redaktə]

  1. 1 2 Indian Pirates: From the Earliest Times to the Present Day. Rajaram Narayan Saletore. Concept, 1978 - India - p. 18
  2. Paolo Costa, Tony J. Wilkinson. The Hinterland of Sohar: Archaeological Surveys and Excavations Within the Region of an Omani Seafaring City. Ministry of Information and Culture, Sultanate of Oman., 1987, p. 17
  3. The Journal of Oman Studies. Vol. 9. Ministry of Information and Culture, Sultanate of Oman., 1987, p. 17
  4. Journal of the Oriental Institute. Vol. 37. Oriental Institute, Maharajah Sayajirao University., 1987, p. 344
  5. The History of India, as Told by Its Own Historians: the Posthumous Papers of the Late Sir H.M. Elliot. Susil Gupta, 1962, p. 144
  6. Laurier Books Limited, Horatio John Suckling, Ceylon: A General Description of the Island, Historical, Physical, Statistical, Asian Educational Services, 1994, p. 132
  7. George F. Hourani, John Carswell, Arab Seafaring in the Indian Ocean in Ancient and Early Medieval Times, Princeton University Press, 1995, p.114
  8. Абордажъ // Энциклопедический словарь, составленный русскими учеными и литераторами. СПб., 1861.
  9. Ахметов Т. На абордаж // Братишка : Ежемесячный журнал подразделений специального назначения. — М.: ООО «Витязь-Братишка», 2013. — № 4. — С. 70-75.