Biogeokimya

Vikipediya, azad ensiklopediya
Jump to navigation Jump to search

Biogeokimya[redaktə | əsas redaktə]

Biogeokimya-geokimyanın bir hissəsidir. Biosferorqanizmlərin iştirakı ilə gedən geokimyəvi prosesləri öyrənir.

Biogeokimyəvi dövran[redaktə | əsas redaktə]

Bio dövranın bir hissəsi olub kimyəvi maddələr mübadiləsi dövrəsini təşkil edir; canlı orqanizm, lərin fəal iştirakı ilə təbiətdə kimyəvi elementlərin dövranı.

Biogeokimyəvi əyalət[redaktə | əsas redaktə]

Biri digərindən torpaq, su, bitki və heyvanat aləminin miqdarı və kimyəvi elementlərin, maddələrin tərkibi ilə seçilən yer səthinin ayrıca sahəsi. Termin və konsepsiyanın əsaslandırılması A.P. Vinoqradova (1949) aiddir.

Biogeokimyəvi xəritələşdirmə[redaktə | əsas redaktə]

Biogeokimyəvi rayonlaşdırma xəritədə və xəritə-sxemlərinin tərtibi. Biogeokimyəvi xəritələşdirmə biosferin quruluşunu öyrənmək və biogeokimyəvi rayonlaşdırmada mühüm metod sayılır. Biogeokimyəvi xəritələşdirmə konsepsiyası V.V.Kovalski (1957) tərəfindən dəqiq işlənib hazırlanmışdır.

Biogeokimyəvi sikl[redaktə | əsas redaktə]

Kimyəvi maddələrin dövranı (qeyri-üzvi mühitdən canlı orqanizmlər vasitəsilə yenidən qeyri-üzvi mühitə). Biogeokimyəvi sikl günəş enerjisi, qismən kimyəvi- reaksiyası enerjisindən istifadə etməklə başa çatır. Biogeokimyəvi sikl konsepsiya aspektində ilk dəfə V.İ. Vemadski öyrənmişdir.[1]

Xarici keçidlər[redaktə | əsas redaktə]

Həmçinin bax[redaktə | əsas redaktə]

  • Biokimya

İstinadlar[redaktə | əsas redaktə]

  1. Qərib Məmmədov, Mahmud Xəlilov. Ensiklopedik ekoloji lüğət, Bakı 2008