Cəmilə Rüstəmova

Vikipediya, azad ensiklopediya
Jump to navigation Jump to search
Cəmilə Rüstəmova
Cəmilə Yaşar qızı Rüstəmova
Doğum tarixi (53 yaş)
Doğum yeri Bakı, Azərbaycan SSR, SSRİ
Vətəndaşlığı SSRİ SSRİ
Azərbaycan Azərbaycan
Milliyyəti azərbaycanlı
Elmi dərəcəsi tarix elmləri doktoru
Elmi adı professor
Təhsili Bakı Dövlət Universitetinin Tarix fakültəsi

Cəmilə Rüstəmova (tam adı: Cəmilə Yaşar qızı Rüstəmova; d. 30 dekabr 1968. Bakı, Azərbaycan SSR, SSRİ) — Azərbaycan tarixçisi, tarix elmləri doktoru, BDU-nun Azərbaycan tarixi (humanitar fakültələr üzrə) kafedrasının professoru.

Həyatı[redaktə | mənbəni redaktə et]

30 dekabr 1968-ci ildə Bakı şəhərində anadan olmuşdur. 1986-cı ildə Bakı şəhəri 210 № -li orta məktəbi bitirmişdi.

1991-ci ildə Leninqrad Dövlət Universitetinin tarix fakultəsini bitirmişdir.

1992-ci ildən Baki Dövlət Universitetində "Azərbaycanın yeni və ən yeni tarixi" kafedrasında elmi- pedaqoji işə başlamışdı.

2003-cü ildə "Национальная буржуазия в период Азербайджанской Демократической Республики" mövzusunda namizədlik dissertasiyası müdafiə etmişdir.

2012-ci 17 aprel Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Yanında Ali Attestasiya Komissiyası qərarı ilə Azərbaycan tarixi (humanitar fakültələr üzrə) kafedrası üzrə dosent elmi adı vermişdir.

2014-cü ildə "Национальная буржуазия Азербайджана в годы I -вой мировой войны" müvzusunda doktorluq dissertasiyası müdafiə etmişdir.

2015-ci Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Yanında Ali Attestasiya Komissiyası Elmlər Doktoru Diplomu verilmişdir.

Tədqiqat sahəsi[redaktə | mənbəni redaktə et]

 • Milli burjuaziyanın yaranması və fəaliyyəti.

Seçilmiş əsərləri[redaktə | mənbəni redaktə et]

 • Социальная политика АДР и национальная буржуазия (по материалам ССБН). Tarix və onun problemləri. Bakı, 2003, № 2.
 • О разработке проблем истории национальной буржуазии в современной Азербайджанской историографии. Tarix və onun problemləri. Bakı, 2004, № 4.
 • Благотворительная деятельность национальной буржуазии в 1918–1920-е годы. Tarix və onun problemləri. Bakı, 2006, № 1.
 • Социально-экономическая политика АДР и национальная буржуазия. Tarix və onun problemləri. Bakı, 2007, № 1.Политическая платформа и экономические позиции Азербайджанской буржуазии в начале XX века. Москва, 2007.
 • Об экономической деятельности азербайджанской буржуазии в годы Первой Мировой войны, Tarix və Onun problemləri Bakı, N3, 2008
 • Вклад национальной буржуазии в дело народного просвещения в Первой Мировой войны. Bakı Universitetinin Xəbərləri, Humanitar elmlər seriyası Bakı, N1, 2009
 • О благотворительной деятельности Азербайджанской буржуазии в годы Первой Мировой войны. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası. Tarix İnstitutu. Elmi əsərlər. Bakı, 27-ci cild 2009.
 • Общественно-политические процессы в Азербайджане в феврале-октябре 1917 года и национальная буржуазия. Известия Волгоградского Государственного Педагогического Университета. Серия Социально-экономические науки и искусство. Волгоград, № 4 (42), 2009.
 • Экономические позиции азербайджанской буржуазии в нефтяной промышленности Российской империи в первом десятилетии XX века. Вопросы Гуманитарных наук. Москва, N4(42), 2009
 • Азербайджанская буржуазия на политической арене Российской империи в начале XX века. Современные гуманитарные исследования. Москва, № 6, 2009
 • Культурно-просветительская и благотворительная деятельность национальной буржуазии в начале XX века Tarix və Onun Problemləri N2, 2010.
 • О социально-экономическом положении в Азербайджане в первые месяцы независимоти (1918–120 гг) Вопросы гуманитарных наук Москва 2(46), 2010 rus dildə.
 • О процессе формирования капиталистических отношений в экономике Азербайджана во второй половине XIX века . Pedagoji Universitetin Xəbərləri Bakı N3, 2010.
 • Cumhuriyet Dönemi Azərbaycan Milli burjuazisi hayriye faaliyeti və eğitim alanına katkıları (1918–1920). Büyük Devletler Kiskacında Bağımsız Azerbaycan (1918–1920) Türkiye İQ Kültür sana yayımcılıq, 2010.
 • XX əsrin əvvələrindən Bakı, Yelizavetpol və İrəvan quberniyalarının qəzalarında milli burjuaziyanın fəaliyyəti haqqında. Pedagoji Universitetin Xəbərləri Bakı N5, 2010. səh 87–93
 • Ali məltəblərin humanitar üçün proqramm. Bakı Universitetin nəşriyyatı 2011.
 • Из истории благотворительного движения в Азербайджане традиции и преемственность tezis, Bakı Beynəlxalq Humanitar forumu XXI əsr ümidlər və çağırışlar Bakı 10–11 oktyabr 2011.
 • О социально-экономической деятельности буржуазии Азербайджана в годы Первой мировой войны. Bakı Universitetinin Xəbərləri Humanitar elmlər seriyası N4, 2011.
 • Экономические позиции буржуазии Азербайджана накануне Первой мировой войны. Tarix və Onun problemləri N4, 2011.
 • Общественная деятельность национальной буржуазии в начале XX века . Tarix və Onun problemləri N1, 2012.
 • Из истории предпринимательства в Азербайджане (конец XIX- начало XX века) monografiya БГУ, 2012.
 • Буржуазия Азербайджана в период Февральской революции и правления большевитско-дашнакских сил . Tarix və Onun problemləri N3, 2012.
 • Последствия Первой Мировой войны для экономики Северного Азербайджана и национальной буржуазии . Tarix və Onun problemləri N1Ş 2012.
 • Деятельность просветительских организаций в Азербайджане в годы Первой Мировой войны. Научная дискуссия вопросы социологии, политологии, философии истории. Материалы XIV международной заочной научно-практической конференции.
 • Развития нефтяной промышленности Азербайджана в начале XX века. Тамбон, Грамота N8 (34)? часть 1 2013.
 • Нефтяная промышленность Азербайджана в годы Первой Мировой войны. Киев Гилея Научный вестник Украинской Академии Наук Национальной педагогического Университета Им М. П. Драгоманова выпуск 74 N 7, 2013.
 • Продовольственное обеспечения города Баку в годы Первой Мировой Войны Bakı Pedagoji Universitet N1, 2013.
 • Основные характерные особенности процесса развития капиталистических отношений в Российской Империи. BDU Xəbərləri humanitar elmlər seriyası N1, 2014.
 • Истоки благотворительности в Северном Азербайджане . Tarix və Onun problemləri N4, Xüsusi buraxləış səh 68–73.
 • Нефтяная промышленность Российской империи в годы Первой Мировой войны. Tarix və Onun problemləri N 3, 2016 səh 120–125
 • Гасан Бек Зардаби-Путь Просветителя. Tarivə Onun Problemləri № 1, səh 23–28
 • "Социально-экономическое развитие Азербайджана на рубеже ХХ-ХХ веков". Украина, Киев, Гилея, Выпуск 118 (№ 3), 2017, с.130–133
 • "Продовольственный кризис в России в конце 1916-в начале 1917 года" Bakı Avrasuya Universiteti, "Sivilizasiya" jurnalı № 1, 2017, s.64–69
 • И Снова с Народом. Г.З. Тагиев (1918–1920). // Bakı Universitetinin Xəbərləri-Humanitar elmlər seriyası. N2, 2018, s. 139–145
 • Условия Содержания Военнопленных на територии Российской Империи в годы Первой Мировой Войны и Международное Право. Tarix və Onun Problemləri, N4, 2018, s.13–17
 • Памяти В.И. Разумовского (Посвящаеться 100-летию Бакинского Государственного Университета), Tarix və Onun Problemləri, N2, 2019.

Monoqrafiyaları[redaktə | mənbəni redaktə et]

 • Национальная буржуазия в период Азербайджанской Демократической Республики. Bakı, Mütərcim, 2007.
 • Из истории предпринимательства в Азербайджане (конец XIX-начало XX в) Bakı, BDU, 2013

İstinadlar[redaktə | mənbəni redaktə et]

Həmçinin bax[redaktə | mənbəni redaktə et]

Xarici keçidlər[redaktə | mənbəni redaktə et]