Dramaturq

Vikipediya, açıq ensiklopediya
Jump to navigation Jump to search

Dramaturq (yunanca dramaturges tamaşa yaradan sözündəndir) dramatik əsərlər, pyeslər yazan yazıçıdır.

İlk dram əsərləri XVIII-XIV əsrlərdə yazılmışdır. İlk dəfə alman yazıçısı Qottlob Lessinq teatr üçün səhnələr yazmışdır.

Dramaturgiyanın başqa bir qolu kino və televiziya üçün yazılmış ədəbi əsərlərdir. Bu sahədə məşğul olanlara kinodramaturq deyilir.

Azərbaycan dramaturgiyasının banisi Mirzə Fətəli Axundov hesab olunur.