Famil Çıraqov

Vikipediya saytından
Naviqasiyaya keç Axtarışa keç
Çıraqov Famil
Çıraqov Famil Musa oğlu
Doğum tarixi 1958
Doğum yeri
Elmi dərəcəsi kimya elmləri doktoru
Elmi adı professor
İş yeri Bakı Dövlət Universiteti
Tanınmış yetirməsi 16 kimya elmlər namizədi yetirmiş

Famil Musa oğlu Çıraqov (1958, Qoçulu, Bolnisi rayonu) — Bakı Dövlət Universiteti, kimya elmləri doktoru, professor, «Analitik kimya» kafedrasının müdiri.

Çıraqov Famil Musa oğlu −1958-ci ildə Gürcüstan respublikasının Bolnisi rayonunun Qoçulu kəndində anadan olub. 1984-cü ildə Bakı Dövlət Universitetinin kimya fakültəsini bitirmiş, 1987-ci ildə namizədlik, 1999-cu ildə isə doktorluq dissertasiyasını müdafiə etmişdir.

Elmi fəliyyəti

[redaktə | mənbəni redaktə et]

1987-ci ildə "Benzoy turşusunun p-törəmələrinin manqan(II), kobalt(II) və nikellə(II) əmələ gətirdiyi kompleks birləşmələrin sintezi, quruluşu və xassələri" mövzusunda namizədlik, 1999-cu ildə isə "Metalların b-diketonların törəmələri ilə kompleks birləşmələri: sintezi, quruluşu, xassələri və analitik tətbiqi" mövzusunda 02.00.01 və 02.00.02 indeksləri ilə doktorluq dissertasiyasını müdafiə etmişdir. 2004-cü ildən "Analitik kimya" kafedrasının professoru, 2006-cı ildən isə müsabiqə yolu ilə həmin kafedranın müdiri vəzifəsinə seçilmişdir. O fakültə ekspert və elmi şuralarının, D.02.011 şifrli 02.00.02, 02.0003, 02.0004 ixtisasları üzrə Diissertasiya Şurasının üzvüdür. Onun elmi-pedoqoji fəaliyyəti 420-dən çox elmi əsərdə, o cümlədən 14 müəlliflik şəhadətnaməsi, 10 kitab, 2 tərcümə və bir sıra redaktə etdiyi dərs vəsaiti və dərslikdə öz əksini tapmışdır. Onun rəhbərliyi altında 16 kimya elmlər namizədi yetirmiş və çoxlu sayda dissertasiyalara rəsmi opponent olmuşdur. O, II-ci kursda "Analitik kimya" magistraturada isə "Optiki analiz metodu" və "Kompleks birləşmələrin analitik kimyada tətbiqi" fənnlərindən mühazirələr oxuyur. O. Moskva, Voronej, Tbilisi Dövlət Universitetləri ilə sıx əlaqə saxlayır.

Təhsili, elmi dərəcə və elmi adları

[redaktə | mənbəni redaktə et]

1980–1984 — tələbə kimya fakültəsi BDU, 1987 — kimya elmləri namizədil "Qeyri-üzvi kimya" KPİ, 2003-kimya elmləri doktoru, "Analiik kimya", "Qeyri-yzvi kimya" BDU.

Əmək fəaliyyəti

[redaktə | mənbəni redaktə et]

1980 — BDU, 2004-professor analitik kimya kafedrası (BDU), 2006 -analitik kimya kafedrasının müdiri, 420 məqalənin, 10 kitabın, 14 patentin müəllifidir,16 elimlər namizədi yetirmiş.Y.Məmmədəliyev adına mükafata layiq görülüb.

Tədqiqat sahəsi

[redaktə | mənbəni redaktə et]

Metal ionlarının fotometrik təyini və onların sorbsiyası üçün xelat sorbentlərin tədqiqindən ibarətdir. β-diketonlar, xromotrop və piroqallol əsasında sintez edilmiş üzvi reagentlərdən bir sıra metal ionlarının təyini üçün fotometrik reagent kimi tətbiqi ilə məşğuldur. Malein anhidridi və stirol əsasında sintez edilmiş sorbentlərdən istifadə etməklə bir sıra metalların sorbsiya imkanlarının öyrənilməsi.

 1. Analitik kimyadan praktikum 2004 il,
 2. Titrimetrik analiz 2001 il,
 3. Fotometrik analiz 1999 il
 4. Bookmark and Share.
 5. Алиева Р. А., Гамидов С. З., Чырагов Ф. М., Азизов А. А. Предварительное концентрирование кадмия и цинка на хелатощбразуюущем сорбенте перед определением пламенным атомно-абсорбционным методом //Журн. аналит. химии, 2005, Т.60, № 12, с. 1251–1254.
 6. Алиева Р. А, К. Т. Махмудов, Ф. М. Чырагов. Фотометрического определение меди(ЫЫ) в нефтяных шламах//Журнал заводская лаборатория, 2004, Т.70, № 9, с. 22–25
 7. Алиева Р. А., Чырагов Ф. М., Махмудов К. Т. Азопроизводное 2-теноилтрифторацетона как реагент для фотометрического определения меди(ЫЫ) //Журнал аналитической химии, 2005, Т.60, № 2, с.157–161.
 8. Гаджиева С. Р., Гусейнов Ф. Э., Чырагов Ф. М. Изучение влияния катионных поверхностно-активных веществ на комплексообразование лютеция (III)с 2,2′, 3, 4-тетрагидрокси-3′-сульфо-5′-нитроазобензолом//Журн. аналит. химии, 2005, Т.50, № 1, с.137–140.
 9. А. М. Məhərrəmov, R. Ə. Əliyeva, Т. Ə. Mahmudov, F. М. Çıraqov. Kimya, Bakı −2007.
 10. Y. А. Zolotov. Analitik kimyanın əsasları. Kitab 1. 1999. Tərcümə edənlər: R. Ə. Əliyeva, F. M. Çıraqov, S. Z. Həmidov. – 2005, 438 c.
 11. R. Ə. Əliyeva, F. M. Çıraqov, F. E. Hüseynov. Analitik kimyadan praktikum. – 2004, 512 s.
 12. Y. N. Doroxova, Q. V. Proxorova. Analitik kimyadan məsələ və suallar.-2001. Tərcümə edənlər (R. Ə. Əliyeva, F. M. Çıraqov. –2003), 278 s.
 13. D. H. Qəmbərov, F. M. Çıraqov, Х. C. Nağıyev . Titrimetrik analiz – 2001, 175 s.

İş yeri və ünvanı

[redaktə | mənbəni redaktə et]

Bakı şəhəri, Bakı Dövlət Universiteti AZ-1073/1, Akademik Zahid Xəlilov küçəsi – 23 indeks: AZ 1148