Hilfü'l-Fudul

Vikipediya, azad ensiklopediya
Naviqasiyaya keçin Axtarışa keçin

580-ci illərdə Ficar döyüşlərindən sonra meydana gələn haqsızlıq mühitində, can və mal güvənliyi sağlanılması, zəif və gücsüzlərin qorunması, zülmün mane olunması üçün cəmiyyətdə sözu sayılan adamların və bir ara Məhəmmədində üzv olduğu barış cəmiyyətidir. Hicrəttən sonra İslam dövlətinin tək qanuni siyasi partiyası olub, Osmanın ölümündən sonra bağlanmışdır.

Bu cəmiyyət sadəcə tarixi bir ittifaq deyil, həmçinin fərqli dünya görüşlərinə sahib olan, ancaq əxlaqi dəyərlərdə anlaşan insanların zülmə mane olmaq üçün bir yerə yığışıb yaratdığı cəmiyyətdir.

Zilqədə ayında Zubeydi qəbiləsindən bir yəmənli adam mal satmaq üçün Məkkəyə yollanır. Qureyşin nüfüzlü adamlarından olan As bin Vail bu malı aldı, ancaq pulunu ödəmədi. Yəmənli adam Məkkənin digər nüfuzlu adamlarına müraciət edib, ona kömək etməsini istədi. Ancaq onlar yəmənlinin yox, As bin Vailin tərəfində durdular. Əlacsız qalan adam, Qureyşin nüfuzlu adamlarının Kəbə ətrafında oturduqları bir vaxtda Əbu Kubeys dağına çıxaraq: "Ey Fihr Hanədanı!" deyə qışqıraraq şeir oxudu. Məruz qaldığı zülm və haqsızlığını elan edərək, kömək istədi. Kömək üçün ilk hərəkətə keçən Məhəmmədin əmisi Zübeyr oldu. Qüreyşin nüfuzlu adamları ilə birlikdə Abdullâh bin Cüd’an’ın evində yığışdılar. Abdullah onlara yemək süfrəsi açdı. Elə həmin evdədə onlar and içdilər və "Hilfü'l-Fudul" cəmiyyəti quruldu

Hilfü'l-Fudulün andı belədir:

1. Məkkədə istər yerli camaatdan, istərsə də başqa yerdən gələn insanların bir insanın zülmünə uğramasını gördükdə ona kömək olacaq və onunl birlikdə olunacaqdı.

2. Gücsüzun haqqı güclüdən alınan vaxta qədər gücsüzün yanında olacaqdılar.

3. Dəniz bir tək tükü isladıncaya qədər, Səvir və Hira dağları yerlərində qaldığı müddətcə və məişətdə (maliyyə vəziyyətində) tam bir bərabərlik olanadək bu maddələr etibarlı olacaqdı.

Məhəmməd Peyğəmbərin Cahiliyyə dövründə qatıldığı tək cəmiyyət "Hilfü'l-Fudul" olmuşdur. Çünki bu bir ədalət cəmiyyəti idi. Peyğəmbərimiz bu cəmiyyət haqqında bunları demişdir: "Bu cəmiyyətdən o qədər məmnunam ki, mənə qızıl dəvələr (yəni ən qiymətli dünya malı) verilsə heç bu qədər sevinməzdim".