Konus

Vikipediya, açıq ensiklopediya
Jump to navigation Jump to search
Konus

Konushəndəsi elementdir. Konus düzbucaqlı üçbucağın katetlərindən birinin ətrafında 360° fırlanması ilə alınan fəza fiqurudur.

Kəsik konus. Konusu kəsən və oturacağına paralel olan müstəvi ilə konusun oturacağı arasında qalan hissə kəsik konus adlanır.

  • Həcmi:
  • Yan səthin sahəsi:
  • Tam səthin sahəsi:
  • Konusun dioqonal kəsiyi bərabəryanlı üçbucaqdır.

Burada

  • V-Həcm
  • Syan-yan səthin sahəsi,
  • Stam-tam səthin sahəsi,
  • r-konusun oturacağının radiusu,
  • h-konusun hündürlüyü,
  • l-konusun doğuranıdır.