Leyla Şahgəldiyeva

Vikipediya, azad ensiklopediya
Jump to navigation Jump to search
Leyla Şahgəldiyeva
Leyla Mais qızı Şahgəldiyeva
Doğum tarixi 6 may 1969 (1969-05-06) (50 yaş)
Doğum yeri Bakı şəhəri
Vətəndaşlığı Azərbaycan Respublikası
Elm sahəsi kimya
Elmi dərəcəsi kimya üzrə fəlsəfə doktoru
İş yeri Aşqarlar Kimyası İnstitutunda aparıcı elmi işçi
leylashahgeldiyeva@yahoo.com

Leyla Mais qızı Şahgəldiyeva (6 may 1969) — kimyaçı alim, AMEA-nın akademik Ə.Quliyev adına Aşqarlar Kimyası İnstitutunun aparıcı elmi işçisi, kimya üzrə fəlsəfə doktoru.

Həyatı[redaktə | əsas redaktə]

Şahgəldiyeva Leyla Mais qızı 1969-ci ilin 06 may ayının Azərbaycan Respublikasının Bakı şəhərində anadan olub. 1975-ci ildə 160 nömrəli məktəbin birinci sinifinə daxil olub, oranı 1985-cı ildə bitirib. Həmin, 1985- ci ildə N.Nərimanov adına Azərbaycan Dövlət Tibb İnstitutunun əczaşılıq fakultəsinə daxil olub, 1991-ci ildə institututu fərglənmə diplomu ilə bitirib. 1991-ci-1995 illərdə “Eskado” fimrasında kimyaçi-analitik kimi çalışırdı.

1995 ildə AMEA Aşqarlar Kimyası İnstitutuna “Mühafizəedici aşqarlar” laboratoriyasına kiçik elmi işçi vəzifəsinə daxil olub. 1998 ildə aspiranturaya daxil olub,və 2002 ildə aspiranturanı bitirib. . O, aspiranturanı bitirdikdən sonra mühəndislikdən elmi işçi vəzifəsinə qədər yüksəlmişdir.

2011 ildə “Hetaril-sulfamidlərin sintezi və onların xassələrinin tədqiqi” mövzusunda dissertasiya müdafiə edərək, kimya üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsinə layiq görülmüş və hal-hazırda həmin vəzifədə çalışır.

Elmi fəaliyyəti[redaktə | əsas redaktə]

1.N-əvəzolunmuş arilsulfamidlərin sintezinin yeni üsulları işlənib hazırlanmışdır; 2.İlk dəfə olaraq, EMMD-arilsulfamidlərinin N-alkilləşmə reaksiyası ilə sulfamid azotu yanında yüksək reaksiya qabiliyyətli metilenmalononitril qrupu saxlayan sulfamidlər alınmış və hərtərəfli tədqiq edilmişdir. Sintez olunmuş quanidinsulfamidlər, AMD, 1,3-diketonlarla və doymamış ketonlarla yüksək çıxımla pirimidinsulfamidlər əmələ gətirir, bu da kimyada pirimidinlərin alınmasının yeni alınma üsulu hesab oluna bilər.

Elmi əsərləri[redaktə | əsas redaktə]

Şahgəldiyeva Leyla Mais qızı 40-a yaxın məgalənin və məruzənin, o cümlədən 1 patentin müəllifidir

Elmi məqalələri[redaktə | əsas redaktə]

 • Фарзалиев В.М., Ладохина Н.П., Мамедов С.А., Шахгельдиева Л.М. Арилсульфанилгуанидины в синтезе пиримидинсульфамидов. Аз. Хим. Журн. Баку. 2001. №1. С. 7.
 • Фарзалиев В.М., Ладохина Н.П., Мамедов С.А., Шахгельдиева Л.М. Функциональнозамещенные арилсульфамиды как синтоны гетарил-сульфамидов.Azərbaycan Respublikası Təhsil cəmiyyəti “Bilgi”dərqəsi “Kimya. Biologiya. Tibb” jurnalı. Bakı. 2002. V. 24.
 • Фарзалиев В.М., Ладохина Н.П., Аббасова М.Т., Бабаева Г.Б.// «Взаимодействие арилсульфамидов с этоксиметиленмалонодинитрилом и дальнейшие превращения полученных синтонов» // Азербайджанский химический журнал, 2002 год, №4.
 • Фарзалиев В.М., Ладохина Н.П., Аббасова М.Т., Бабаева Г.Б.// «Синтез некоторых пирролсульфамидов» // Азербайджанский химический журнал, 2002 год, №4.
 • Фарзалиев В.М., Мамедов С.А., Ладохина Н.П., Аббасова М.Т.// «Синтез некоторых изоксазол- и пиразолинпроизводных сульфамидов и их биологическая активность» //, материалы конференции, посвященной 95-летиэ М.Нагиева// сентябрь 2003 года, стр.170.
 • Фарзалиев В.М., Мамедов С.А., Ладохина Н.П., Фатализаде Ф.А.// «1,3-Диполярное присоединение пиридин-N-нов к активированным алкенам. Синтез производных пиразоло [1,5-α] пиридинов. Азербайджанский химический журнал, 2007 год, стр.100-103.,
 • Фарзалиев В.М., Мамедов С.А., Кулиев Ф.А., Гусейнов И.Ш.// «Корелляция между химическим составом сульфамидов и их антимикробной активностью», Азербайджанский химический журнал, 2010 год, №4., стр.19-25.
 • Фарзалиев В.М., Ладохина Н.П., Мамедов С.А., Шахгельдиева Л.М. Синтез пиридинон- и пиридинтионпроизводных арилсульфамидов, исследование их свойств. Журн. Органической химии. Москва. 2012. Т. 48. Вып. 10. С. 1385-1386.
 • S.A.Mammadov, N.P.Ladokhina, S.I.Mammadova, L.M. Shakhgel’dieva, L.I.Aliyeva. Synthesis of conjugated sulfonamides and their heterocyclic derivatives. Journal “Theoretical and Applied Science”, USA, 2016, V.38, № 6, P. 1 – 5.

Beynəlxalq konfranslarda iştirakı[redaktə | əsas redaktə]

 • Şahgəldiyev M.A., Abbasova M.T., Babayeva Q.V., Nabiyev O.Q.,Soltanova Z.Q.// ”Взаимосвязь между строением и биологической активностью гетерометилированных оксазо-и диазоцикланов»// 3-я Бакинская Международная Конференция им ак. Мамедалиева, НХП 5-8 октября 1998 года, стр.386.
 • Фарзалиев В.М., Ладохина Н.П., Аббасова М.Т., Шахгельдиева Л.М. // «Новые биоциды для защиты СОЖ от микробиологического поражения»// Международная Научно-Техническая конференция «Процессы абразивной обработки, абразивные инструменты и материалы», 11 октября 1998 года, стр.203-204,
 • Фарзалиев В.М., Ладохина Н.П., Аббасова М.Т., Шахгельдиева Л.М. // Производные 1,3,5-триазаадаманта в качестве антимикробных присадок к смазочно-охлаждающим жидкостям// Международная Научно-Техническая конференция «Процессы абразивной обработки, абразивные инструменты и материалы», 11 октября 1998 года, стр. 209-210,
 • Фарзалиев В.М., Набиев О.Г., Бабаева Г.Б., Шахгельдиева Л.М. // Тиоалкильные производные 1,3-оксазолидина как антимикробные присадки к маслам//Азербайджан- Башкирский семинар по проблеме получения новых активных добавок и присадок к топливам и маслам г. Уфа.1999 год, стр.45
 • Фарзалиев В.М., Ладохина Н.П., Аббасова М.Т., Бабаева Г.// «Алкоксиметильные производные 1,3-оксазина и их антимикробная активность», IV Бакинская Международная Мамедалиевская Нефтехимическая конференция. НХП. 19-22 сентября 2000 года, стр.298.
 • Мамедов С.А., Ладохина Н.П., Аббасова М.Т.// «Синтез N-пирролсульфамидов »// Тезисы докладов II Международной научной конференции. «Тонкий органический синтез и катализ», Баку, 2002 год, стр.88.
 • И.Ш. Гусейнов, С.А. Мамедов, Н.П. Ладохина, Л.М. Шахгельдиева, / Л.Ф. Зейналова//Синтез 1-бензолсульфонилпиразоло-[1,5-а]пиридинов// Альтернатив-ные источники сырья и топлива. VI Международная научно-техническая конф. 30 мая – 1 июня 2017. Г. Минск. Беларусь. С. 62


Xarici keçidlər[redaktə | əsas redaktə]