Məhəbbət Dəmirçiyeva

Vikipediya, azad ensiklopediya
Jump to navigation Jump to search
Məhəbbət Dəmirçiyeva
azərb. Məhəbbət Dəyirman qızı Dəmirçiyeva
Doğum tarixi (64 yaş)
Doğum yeri Daş Salahlı, Qazax rayonu, Azərbaycan SSR, SSRİ
Vətəndaşlığı SSRİ SSRİ
Azərbaycan Azərbaycan
Milliyyəti azərbaycanlı
Elm sahəsi hüquq
Elmi dərəcəsi Hüquq elmləri namizədi
Elmi adı professor
İş yeri Bakı Dövlət Universiteti
Təhsili Azərbaycan Dövlət Universiteti

Məhəbbət Dəmirçiyeva (Məhəbbət Dəyirman qızı Dəmirçiyeva; d. 10 noyabr 1957. Daş Salahlı, Qazax, AzSSR, SSRİ) — BDU Hüquq fakültəsinin Mülki hüquq kafedrasının müdiri (2011), hüquq elmləri namizədi (1996), professor (2013).[1]

Həyatı[redaktə | mənbəni redaktə et]

Məhəbbət Dəmirçiyeva 10 noyabr 1957-ci ildə Qazax rayonunun Daş Salahlı kəndində anadan olub. O, 1964–1974-cü illərdə Daş Salahlı kəndində 1 №-li orta məktəbi bitirib və 1976–1981-ci illərdə S.M.Kirov adına Azərbaycan Dövlət Universitetinin Hüquq fakültəsində təhsil alıb.

1981–1987-ci illərdə Türkmənistan SSR-in Nebit Dağ şəhərində gənc mütəxəssis kimi çalışıb. 1987-ci ildən isə Bakı Dövlət Universitetinin Hüquq fakültəsində çalışır. O, 2011-ci ilədək Əmək hüququ və mülki prosess kafedrasında fəaliyyət göstərmişdir. Hal-hazırda Bakı Dövlət Universitetinin Hüquq fakültəsinin Mülki hüquq kafedrasının müdiridir.[2]

Evlidir, iki övladı var.

Elmi fəaliyyəti[redaktə | mənbəni redaktə et]

1996-cı ildə Tbilisi Dövlət Universitetində "Ailədə uşaqların tərbiyəsinin hüquqi və sosial problemləri" mövzusunda namizədlik dissertasiyasını müdafiə edərək hüquq elmləri namizədi alimlik dərəcəsi alıb.[3] 2003-cü ildə isə həmin universitetdə "Azərbaycan Respublikasında nikah hüquq münasibətlərinin aktual problemləri" mövzusunda doktorluq dissertasiyasını müdafiə edib. Həmin doktorluq dissertasiyasına görə aldığı hüquq elmləri doktoru diplomu 27 iyun 2008-ci ildə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Ali Attestasiya Komissiyası tərəfindən nostrifikasiya olunub.

Tədqiqat sahələri ailə hüququ, mülki proses, ailədə uşaqların tərbiyəsinin hüquqi və sosial problemləri, eləcə də ayrı-ayrı kateqoriya mülki işlərə baxılmasının prosessual xüsusiyyətləridir.

Seçilmiş əsərləri[redaktə | mənbəni redaktə et]

 1. Заключение брака, как основание возникновения брачных отношений // "Qanun" jurnalı, 2003, № 1, s. 62–68
 2. Осуществление супругами права за имущество // "Qanun" jurnalı, 2003, № 5, s. 73–75
 3. Раздел общего имущества супругов // "Qanun" jurnalı, 2003, № 6, s. 75–79
 4. Azərbaycanda nigah hüquq münasibətləri // "Qanun" jurnalı, 2003, № 7, s. 55–58
 5. Недействительность брака // "Qanun" jurnalı, 2003, № 4
 6. Расторжение брака в судебном порядке // "Qanun" jurnalı, 2003, № 8, s. 65–67
 7. Порядок заключения брака // "Odlar Yurdu Universitetinin elmi və pedaqoji xəbərləri", 2004, № 11, s. 38–44
 8. Mülki prosessual hüquq. Tədris-metodik göstəriş. Bakı: "Təhsil" nəşriyyatı, 2005, 48 s.
 9. Mülki prosessual hüquq kursunun öyrənilməsinə dair tədris-metodiki göstəriş. Bakı, "Azərbaycan" nəşriyyatı, 2005, 45 s.
 10. Понятие имущественных отношений супругов // "Qanun" jurnalı, 2003, № 3
 11. Azərbaycanda qaçqın və köçkünlərin hüquqi statusu / İSFL, Sel-Laki Siti şəhərində keçirilən konfransın materialları (12–13 iyul 2005-ci il) (ingilis dilində)
 12. Azərbaycan Respublikasında ailə hüququnun qısa icmalı. The International Survey of Family Law, 2005 (ingilis dilində)
 13. Boşanma və eyni cinslilərin nikahının qanuni və ictimai yüksəlişi qanunun pozulması və Ümumdünya İnsan Hüquqları Bəyannaməsinə ziddiyyət təşkil etməsi. Elmi-tədqiqat işinin rəyi. Boston kolleci, 2005 (ingilis dilində)
 14. "Mülki prosessual hüquq" kursunun proqramı. Bakı: "Bakı Universiteti" nəşriyyatı, 2006, 27 s. (azərb. və rus dillərində)
 15. Yuxarı instansiya məhkəmələrində sübutların qəbul edilməsi və qiymətləndirilməsi // "Qanun" jurnalı, 2007, № 8, s. 41–43
 16. Notariat // "Qanun" jurnalı, 2007, № 9, s. 61–69
 17. Məhkəmə məlumatlarının xüsusiyyətləri // "Qanun" jurnalı, 2007, № 10
 18. İtirilmiş sənədlər üzrə onları təqdim edən şəxsin hüquqlarının bərpa edilməsi (çağırış icraatı) / Hüquq fakültəsinin 80 illik yubileyinə həsr olunmuş "Qloballaşan cəmiyyətdə hüquq elminin aktual problemləri" mövzusunda respublika elmi konfransının materialları. Bakı, 2008, s. 223–227
 19. Qanun, dövlət və onun iqtisadiyyatının ailəyə təsiri / Heydər Əliyevin 85 illik yubileyinə həsr olunmuş "Dövlət və hüquq quruculuğunun aktual problemləri" mövzusunda 8-ci elmipraktik konfransın materialları. Bakı, 2008, s. 270–272
 20. Ailə strukturuna dövlətin və onun iqtisadiyyatının təsiri formaları // "Azərbaycan Respublikasında dövlət və hüquq quruculuğunun aktual problemləri", 2008, 21-ci buraxılış, s. 175–179
 21. Ailə strukturuna dövlətin və onun iqtisadiyyatının təsiri formaları (ingilis dilində). Avstriya Respublikasının Vyana şəhərində keçirilmiş konfransın materialları.
 22. Azərbaycan Respublikasında ənənə və tayfa qaydaları əsasında qurulan nikahın problemləri // "Qanun" jurnalı, 2009, № 9, s. 96–100
 23. ООН о правах ребенка и Азербайджанская Республика. "Семейное право на рубеже ХХ-ХХ1 веков" Москва, Статут. 2011, с.152–156 с.
 24. Azərbaycan Respublikasının ailə hüququ. Tədris proqramı. Bakı, 2012, 18 s. (azərbaycan və rus dillərində)
 25. "Ailə hüquqlarının məhkəmə müdafiəsi" kursunun tədris-metodiki göstərişi. Bakı, 2012, 145 s.
 26. Uşaqların ictimai tərbiyəsində informasiya və kommunikasiya texnologiyalarının rolu // Bakı Universitetinin xəbərləri. Sosial-siyasi elmlər seriyası, 2012, №4, s. 18–29
 27. Uşaqların hüquq və mənafelərinin H.Əliyev Fondu tərəfindən müdafiəsinin fəaliyyət mexanizmi // "Beynəlxalq hüquq və inteqrasiya problemləri" jurnalı, 2014, s.76–86
 28. Uşaq hüquqlarının müdafiəsində Heydər Əliyevin rolu // "Nəqliyyat hüququ", 2015
 29. Azərbaycan Respublikasında nikahsiz birgə yaşama və nikah / Azərbaycan xalqının Ümümmilli Lideri H.Əliyevin anadan olmasının 93-ci il dönümünə və Azərbaycan MEA Fəlsəfə və Hüquq İnstitutunun 70-illiyinə həsr olunmuş "Hüquq elminin müasirproblemləri: Azərbaycan Respublikasında insan hüquq və azadlıqlarının müdafiəsinin yeni tendensiyaları" mövzusunda elmi nəzəri konfransın materialları. Bakı, 2016, s. 46–49
 30. Müasir dövrdə Azərbaycanda multikulturalizm ənənələrinin ailə münasibətlərinə tətbiqinin inkişaf harmoniyası / "Mədəni müxtəliflik: dünya və Azərbaycan" mövzusunda beynəlxalq elmi-praktik konfrans (29 aprel 2016-cı il). Bakı, 2016, s. 183–187
 31. Mülkiyyət hüququnun yaranmasının əsasları / Azərbaycan xalqının Ümummilli Lideri Heydər Əliyevin anadan olmasının 93-cü ildönümünə həsr olunmuş "Heydər Əliyev və Azərbaycanda hüquqi dövlət quruculuğu" mövzusunda beynəlxalq elmi-praktiki konfrans materialları (3 iyun 2016-cı il). Bakı, 2016, s. 234–237
 32. Evolution of Islamic law in the family and marriage relations // "Beynəlxalq hüquq və inteqrasiya problemləri" jurnalı, 2016, № 2,
 33. Nikah müqaviləsinin inkişaf tarixi // "Nəqliyyat hüququ" jurnalı, 2017, № 1, s. 75–84
 34. The history and the perspectives of medical insurance in Azerbaijan // Medicine and Law, 2017, No 2

Kitabları[redaktə | mənbəni redaktə et]

 1. Uşaqların tərbiyəsində valideynlərin hüquq və vəzifələri. Dərs vəsaiti. Bakı: Qanun, 1996, 72 s.
 2. Брачный договор.Учебное пособие. Baku: Qanun, 2003, 131 s.
 3. Ailə hüququ. Dərs vəsaiti. Bakı: Qanun, 2003, 382 s.
 4. Правовые проблемы имущественных отношений супругов. Monoqrafiya. Baku: Qanun, 2006, 108 s.
 5. Mülki məhkəmə icraatı. Ayrı-ayrı kateqoriya mülki işlərə baxılmasının prosessual xüsusiyyətləri: Dərs vəsaiti. Bakı: Qanun, 2008, 215 s.
 6. Ailə hüququ. Dərslik. Bakı: Qanun, 2008, 486 s.
 7. Azərbaycan Respublikasının Mülki prosessual qanunvericiliyində çağırış icraatı. Bakı:Təhsil, 2009, 224 s.
 8. Ailə hüquqlarının məhkəmə müdafiəsi (kazuslar). Bakı: "Şərq-Qərb" Nəşriyyat Evi, 2012, 120 s.
 9. Mülki hüquq. Dərslik. Bakı: Zərdabi, LTD, 2015, 696 s

Beynəlxalq seminar, simpozium və konfranslarda iştirakı[redaktə | mənbəni redaktə et]

 • 2007, İSFL, Sel-Laki Siti – beynəlxalq konfrans
 • 2008, Bakı — Azərbaycan Respublikasında vətəndaş cəmiyyəti quruculuğunun problemləri
 • 15–20 sentyabr 2008-ci il, Vyana – Dünya üzrə Beynəlxalq Ailə Hüququ İctimai Assosiasiyasının konqresi
 • 5–6 dekabr 2005-ci il, Moskva – "Rusiya Federasiyasının Ailə Məcəlləsinin qəbulunun 10 illiyi" mövzusunda beynəlxalq elmi-praktiki konfrans
 • 2009-cu il, Porto — "Qlobal böhran şəraitində ailə həmrəyliyi və sosial həmrəylik mövzusunda" konfrans
 • 7–9 iyun 2009-cu il, İsrail Var Universitetinin təşkilatçılığı ilə beynəlxalq konfrans
 • 18 dekabr 2010-cu il, Kazan – beynəlxalq konfrans
 • 2013-cü il, İstanbul Dövlət Universiteti – beynəlxalq konfrans

Təltifləri[redaktə | mənbəni redaktə et]

2014-cü ildə Yüksək ixtisaslı kadrların hazırlanmasında, səmərəli elmi-pedaqoji fəaliyyətinə görə Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi tərəfindən fəxri fərmanla təltif edilmişdir.

İstinadlar[redaktə | mənbəni redaktə et]

Xarici keçidlər[redaktə | mənbəni redaktə et]