Məmməd Xeyirov

Vikipediya, azad ensiklopediya
Jump to navigation Jump to search


Xeyirov Məmməd
Xeyirov Məmməd Bəy oğlu
Doğum tarixi 31 dekabr 1925(1925-12-31)
Doğum yeri Xaçmaz rayonu, Susay Qışlaq kəndi
Vətəndaşlığı AZE
Elm sahəsi Fizika
Elmi dərəcəsi Fizika elimləri doktoru
İş yeri Neft-Qaz Sənayəsi Dövlət Elmi-Tədqiqat ve Layihə Institutu
Təhsili
Tanınmış yetirmələri 3 elmlər namizədi yetirmiş
Üzvlüyü Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Həyatı[redaktə | əsas redaktə]

Xeyirov Məmməd Bəy oğlu 1925-ci ildə Xaçmaz rayonunda anadan olmuşdur. Azərbaycan Dövlət Universitetinin (indiki BDU), fizika fakultəsini bitirmişdir. 2001-ci ildən AMEA-nın müxbir üzvi seçilmişdir.

Çapdan çıxmış elmi əsərlərin ümumi sayı 349, xaricdə çıxmış elmi əsərlərin sayı isə 25, müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı 2.

Elmi nailiyyətləri[redaktə | əsas redaktə]

Ağ, Aralıq, Baltik, Barens, Qdansk və Xəzər dənizləri müasir və 4-cü dövr çöküntülərində gil minerallarının paylanma qanunauyğunluqlarını əks etdirən 20-dən artıq xəritə tərtib edilib. Belə xəritələr Azərbaycanın neftli-qazlı yataqlarının müxtəlif lay dəstələri üçün də tərtib edilib. Aparılmış tədqiqatlar ona aşağıdakıları müəyyən etməyə imkan verib:

 • Litogenizin stadiyalarını müəyyənləşdirməyə;
 • Smektitin böyük dərinliklərdə dayanıqlığını;
 • Sementin miqdarı, tərkibi və genezisinin kollektor süxurlarının fiziki xassələrinə təsirini;
 • Kollektor və örtüklərin böyük dərinliklərdə saxlanmasını təmin edən amilləri;
 • Yataqların axtarışı, kəşfiyyatı və işlənilməsində gil minerallarının rolunu;
 • Neft və qazın süxurların məsamə fəzasının formalaşmasına təsirini;
 • Gil mineralları transformasiyasının karbohidrogenlərin miqrasiyasına xüsusi təsirinin olmadığını və s.

Elmi əsərlərin adları[redaktə | əsas redaktə]

 1. Атлас осадочных пород нефтегазоносных областей Азербайджана. М.: "Недра", 1971, 416 стр. (в соавторстве)
 2. Влияние глубины залегания осадочных пород на трансформацию глинистых минералов. Известия АН СССР, Сер. Геол., №8, 1979
 3. Геология Aзербайджана. Том II. Литология. Баку, "Nafta press", 1998, 282 стр. (в соавторстве)
 4. Нефтегазоносность Южно-Каспийской мегавпадины. Изд-во "Адилоглы", 2001, 443 стр. (в соавторстве)
 5. Перспективы нефтегазоносности мезокайнозойских отложений Междуречья Куры и Габырры. Баку, изд-во "Нурлан", 2001, 218 стр. (в соавторстве).

Pedaqoji fəaliyyəti[redaktə | əsas redaktə]

1950-1976 illərdə Bakı rabitə texnikumu.

Beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü[redaktə | əsas redaktə]

Ümumdünya Kristalloqraflar İttifaqının və Amerika Neftçi Geoloqları Assosiasiyasının üzvü.

Xarici keçidlər[redaktə | əsas redaktə]