Məqsəd Qocamanov

Vikipediya, azad ensiklopediya
Jump to navigation Jump to search
Məqsəd Qocamanov
Şəkil yoxdur.jpg
Doğum tarixi 20 mart 1960 (1960-03-20) (59 yaş)
Doğum yeri Daş Salahlı, Qazax
Azərbaycan Azərbaycan SSR
Vətəndaşlığı Azərbaycan Azərbaycan
Elmi dərəcəsi texnika elmləri doktoru

Məqsəd Qocamanovtexniki elmlər doktoru, professor, BDU-nun kafedra müdiri, geodeziyakartoqrafiya sahəsi üzrə ilk və yeganə elmlər doktoru, beynəlxalq Fotoqremmetriya və məsafədən Duyma Təşkilatının Azərbaycan nümayəndəliyinin sədri.

Həyatı[redaktə | əsas redaktə]

Məqsəd Qocamanov 1960-cı il martın 20-də Qazax rayonunun Daş Salahlı kəndində anadan olub. 1967-1977-cü illərdə 2 №-li Daş Salahlı kənd orta məktəbində oxuyub. 1977-1982-cı illərdə Moskva Dövlət Geodeziya və Kartoqrafiya Universitetinin (MİİQAiK) geodeziya fakültəsində astronomik-geodeziya ixtisası üzrə (əlavə dəniz geodeziyası ixtisaslaşması almaqla) əyani şöbədə, 1986-1989-cu illərdə MİİQAiK-də əyani aspiranturada (namizədlik dissertasiyasının mövzusu: "Ərazi xüsusiyyətlərini nəzərə almaqla Dövlət Geodeziya Şəbəkələrinin yenidən qurulması və inkişaf etdirilməsi üçün müasir peyk texnologiyalarının işlənməsi"; elmi dərəcəsi: texnika elmləri namizədi), 2002-2005-ci illərdə MİİQAiK-də əyani doktoranturada (doktorluq dissertasiyasının mövzusu: "Dənizdə obyektlərin koordinatlarının təyin edilməsi üçün Yerin süni peyk sistemi və Yerüstü radiogeodeziya sistemlərindən birgə istifadə metodlarının işlənməsi"; elmi dərəcəsi: texnika elmləri doktoru) təhsil alıb. Geodeziya-kartoqrafiya elmi sahəsində ilk və yeganə azərbaycanlı elmlər doktorudur.

1982-1986-cı illərdə SSRİ Nazirlər Soveti yanında Baş Geodeziya və Kartoqrafiya idarəsinin 16 №-li müəssisəsində (indiki AR Dövlət Torpaq və Xəritəçəkmə komitəsi) mühəndis-briqadir, Texniki Nəzarət şöbəsində baş müfəttiş, 1989-1992-ci illərdə AzNEFTKİMYA İnstitutunda laboratoriya müdiri, assistent, 1992-1994-cü illərdə BDU-nun Geodeziya və kartoqrafiya kafedrasında baş müəllim, 1994-2006-cı illərdə dosent olaraq çalışıb. 2006-cı ilin iyulundan kafedranın professoru, 2011-ci ilin iyulundan isə müdiridir. "Geodeziya", "Geodeziya ölçmələrinin riyazi hesablanması və tarazlaşdırılması", "Xəritələrin geodeziya əsasları", "Geodeziya və kartoqrafiya", "Ali və kosmik geodeziya" fənnlərindən dərs deyir. 160 elmi məqalənin, 2 monoqrafiyanın, 3 ali məktəb dərsliyinin, 12000 termindən ibarət rusca-azərbaycanca lüğətin, 2 müəlliflik şəhadətnaməsinin, 30 fənn proqrammı və metodik işin müəllifidir. Ali və kosmik geodeziyanın nəzəri-praktiki məsələləri, Geodeziya ölçmələrinin riyazi tarazlaşdırılması, Dəniz geodeziyasının məsələləri, Peyk texnologiyaları əsasında müasir geodeziya şəbəkələrinin yaradılması, CİS və kadastr sistemlərinin yaradılması, aerokiosmik və məsafədən zondla tədqiqat metodları sahələrində tədqiqat aparır.

Ailəlidir, iki övladı var.

Beynəlxalq seminar, simpozium və konfranslarda iştirakı[redaktə | əsas redaktə]

 1. Moskva, Rusiya; GEOFORUM: "Geodeziya və kartoqrafiya elminin müasir vəziyyəti və perspektivləri" elmi-praktiki simpozium (2003);
 2. Lvov, Ukrayna; "Geodeziya elmi və istehsalatının müasir nailiyyətləri": 8-ci Beynəlxalq elmi-texniki konfrans (2003);
 3. Moskva, Rusiya; GEOFORUM: "Geodeziya və kartoqrafiya elminin müasir vəziyyəti və perspektivləri" elmi-praktiki simpozium (2004);
 4. Moskva, Rusiya; MİİQAiK-in 225 illiyinə həsr edilmiş Beynəlxalq elmi-texniki konfrans (2004);
 5. Bakı, Azərbaycan; "Təbiət kataklizmləri və müasir sivilizasiyanın qlobal problemləri" Beynəlxalq elmi-praktik simpozium (2007);
 6. Bakı, Azərbaycan; sabiq prezident Heydər Əliyevin 85 illik yubileyinə həsr olunmuş Beynəlxalq elmi konfrans. BDU (2007);
 7. Moskva, Rusiya; NİİQAiK-in 230 illiyinə həsr edilmiş beynəlxalq eimi-texniki konfrans (2009);
 8. Tibilisi, Georgia; Sonthern Cancarus Conference in Climate Currricula in Highter Educatin (2010);
 9. Moskva, Rusiya; Rusiyada ali geodeziya təhsilinin 175 illiyinə həsr edilmiş beynəlxalq forum (2010);
 10. Daşkənd, Özbəkistan; "Torpaq ehtiyatlarının səmərəli istifadəsi və mühavizəsinin aktual problemləri"nə həsr edilmiş Beynəlxalq elmi kanfrans (2011).

Seçilmiş əsərləri[redaktə | əsas redaktə]

 1. Определение координат донных пунктов с использованием эстакад (2004).
 2. Возможные варианты схемы и программы реконструкции и развития ГГС Азербайджана (2004).
 3. Особенности детального изучения фигуры квазигеоида на территории Азербайджанской Республики (2004).
 4. Анализ состояния существующей государственной геодезической сети Азербайджанской Республики (2004).
 5. Результаты априорной оценки точности уравненных элементов проектируемой сети Азербайджана (2005).
 6. Геодезический мониторинг положений морских объектов (2006).
 7. Связь спутниковой и наземной систем нормальных высот в Азербайджане (2006).
 8. Принцип установления спутниковой системы нормальных высот в Азербайджане (2006).
 9. The State of SGN of Azerbaijan Respublic and the modern technoloqies of its reconstruction and developments (2007).
 10. О развитии системы высотного обеспечения на территории Азербайджана (2007).
 11. Донная морская геодезическая сеть и особенности ее построения (2007).
 12. The connections of the systems of geodetic coordinates (2008).
 13. Выбор и оценка точности метода интерполяции высот (разностей высот) геоида (2008).
 14. Методика построения детальной карты высот квазигеоида на территории Азербайджана (2008).

Kitabları[redaktə | əsas redaktə]

 1. Geodeziya ölçmələrinin riyazi hesablanması. Ali məktəblər üçün dərslik (2000).
 2. Rusca-azərbaycanca geodeziya, kartoqrafiya və aerofototopoqrafiya terminləri lüğəti (2001)
 3. Определение параметров движения объектов с использованием рекуррентных формул Калмана (на примере движения морского судна), Москва (2003).
 4. Реконструкция и развитие геодезических сетей с использованием спутниковых технологий, Москва-Баку (2008).
 5. Геодезический мониторинг и обеспечение работ на море, Москва-Баку (2009).
 6. Hərbi topoqrafiya, Ali məktəblər üçün dərslik (2009).
 7. Geodeziya ölçmələrinin hesablanması və tarazlaşdırılması. Ali məktəblər üçün dərslik (2012).

Dövlət və beynəlxalq proqram və qrantlar[redaktə | əsas redaktə]

 1. Torpaqların kadastr qiymətləndirilməsi (Public İnvestment Capacity Bulilding Proyect) – Finnmap, 2012
 2. Beynəlxalq Tempus təhsil proqrammı üzrə geodeziya və geoinformatika sahəsində beynəlxalq ekspert (Bişkek, 2006)
 3. Hindistanın Musore universitetində N.R.Rajendra Prosalın namizədlik dissertasiyasına opponent
 4. Optimizing Chorobi iron ore grade by Gtographic information system for inses in steelmaking in Egypt.- 9 th Internatioal Multidisciplinany scitntific Geoconference. SGEM-2009. Livan
 5. Geating information sistems for Leading Cadastre of nining industry in Egypt. 11 th – Internatioal Conference of mining, Retrolenm and Metallurgical Engineering, 2009. Sharm El-Sheikh.
 6. Применение ГТС технологий для прогнозирования месторождения железной руды в облфсти Насер. Египта. Вастник Казахского технического Университета имени К.И.Сатпаева. (2010)
 7. The nse of aerospace photographies and remote sensig data in kartoqraphy, 2010, İSPRS, Volume XXXVIII, hart 7. Vienna, Austria. Symposinn Sensing Science.
 8. "Torpaq ehtiyatlarının səmərəli istifadəsi və mühafizəsinin aktual problemləri"nə həsr olunmuş Beynəlxalq elmi konfrans. Daşkənd Melijrasiya və İvviqasiya İnistitutu – Daşkənd – 2011
 9. Qauss-Krynger proyeksiyası və onun Azərbaycanda tətbiqi haqqında (2011).
 10. Исследования по выбору оптимальной проекции.