Məsdər

Vikipediya, azad ensiklopediya
Jump to navigation Jump to search

Məsdər — həm feilin, həm də ismin xüsusiyyətlərini özündə daşıyan nitq hissəsidir. Nə etmək?, Nə olmaq? suallarından birinə cavab verir. Məsdər fellərə -maq2 şəkilçisini artırmaqla düzəlir. Sonuncu hecasında qalın sait olan fellərə -maq, incə sait olan fellərə isə -mək şəkilçisi əlavə edilir. Məsələn: (Nə etmək?) ağla-maq-, gül-mək-, yat-maq və s.