Məsdər

Vikipediya, azad ensiklopediya
Jump to navigation Jump to search

Məsdər.

Məsdər zaman bildirmir. Məsdər fellərin adını bildirir. Nə etmək?, nə olmaq? suallarından birinə cavab verir. Məsdər fellərə maq, mək şəkilçilərini artırmaqla düzəlir. Sonuncu hecasında qalın sait olan fellərə maq, incə sait olan fellərə mək şəkilçisi əlavə edilir. Məsələn: (Nə etmək?) ağla-maq-, gül-mək-, yat-maq-.