Məzhəb

Vikipediya, azad ensiklopediya
Jump to navigation Jump to search
Madhhab Map3.png

Məzhəb (ərəb. ‎‎ مذهب) - sözün kökü "zəhəb" getmək mənasını bildirir. Geniş mənada istənilən dinin daxilində iqtisadi, sosial, siyasi və ideoloji səbəblərdən parçalanma nəticəsində yaranan istiqamətlərinə deyilir.

İslamda əsas dörd sünni və bir şiə məzhəbi mövcuddur. Bunlar: Hənəfi məzhəbi, Şafi məzhəbi, Hənbəli məzhəbi, Maliki məzhəbi, və şiələrin Cəfəri məzhəbidir. Bundan başqa bir sıra məzhəblər, məsələn şiələrin Ələvi, Druzi, Zeydi, Rafizi, Bektaşi, Nusayri, Qızılbaş, İsna Aşariyəİsmaili məzhəbləridir.