Mirəli Alosmanov

Vikipediya, azad ensiklopediya
Jump to navigation Jump to search
Mirəli Alosmanov
Alosmanov Mirəli Seyfəddin oğlu
Doğum tarixi 4 may 1939(1939-05-04)
Doğum yeri Azərbaycan Respublikası, Ağsu rayonu, Padarqışlaq kəndi
Vətəndaşlığı Azərbaycan Azərbaycan
Milliyyəti azərbaycanlı
Təhsili S.M. Kirov adına Azərbaycan Dövlət Universiteti (BDU), kimya fakültəsi
Mükafatları

1. “Kimya sənayesinin əlaçısı” – 1981-ci il

2.“Beynəlxalq mədəni irs konveksiyasının Nobel adına diplomu” – Böyük Britaniya, 2002-ci il

Mirəli Alosmanov (Alosmanov Mirəli Seyfəddin oğlu; d.05.04.1939 Azərbaycan Respublikası, Ağsu rayonu, Padarqışlaq kəndi) - Texnika elmləri doktoru.Professor

Həyatı[redaktə | əsas redaktə]

Mirəli Alosmanov 1939-cu ildə Ağsu rayonunda anadan olmuşdur. 1965-ci ildə Azərbaycan Dövlət Universitetinin kimya fakültəsini bitirmişdir. Sumqayıt superfosfat zavodunda texnik, mühəndis, növbə rəisi, texnoloq və sex rəisi vəzifələrində işləmişdir. 1970-ci ildə Leninqrad Texnologiya İnstitutunun aspiranturasına daxil olmuş, 1974-cü dissertasiya müdafiə edərək texnika elmləri namizədi alimlik dərəcəsi adı almışdır. 1990-cı ildə Moskva şəhəri Mendeleyev adına Texnologiya İnstitutunun Mərkəzləşdirilmiş Elmi Şurasında"Zaqafqaziya təbii-mineral birləşmələr sənayesinin əsasında fosforlu gübrə texnologiyası və prosesin fiziki-kimyəvi əlaqəsi"mövzusunda doktorluq dissertasiyası müdafiə edərək texnika elmləri doktoru adı almışdır.[1] 1968-ci ildən Azərbaycan Neft Akademiyasında assistent, dosent, professor, institututun nəzdindəki elmi-tədqiqat akademiyasının direktor müavini işləmişdir. Ümumi kimya texnologiyası sahəsində 527 səhifəlik kitabı rus dilindən tərcümə edilmişdir.

Əsas elmi nailiyyətlər[redaktə | əsas redaktə]

  • Neft, kimya və üzvi sintez istehsalı proseslərindən alınmış, buxarlandırılmamış aşağıqatılıqlı sulfat turşusu əsasında monokalsifosfatın alınması
  • Zaqafqaziya təbii birləşmələri və müxtəlif sənaye tullantılarını tətbiq etməklə fosforlu gübrələrin istehsalı texnologiyasının fiziki-kimyəvi əsaslarının öyrənilməsi
  • Neft quyularının qazılmasından alınan və üzvi kompleks tullantıların modifikasiyaedici birləşmələrlə zərərsizləşdirilərək istifadə texnologiyasının işlənməsi və istehsalata tətbiqinin öyrənilməsi
  • Təbii-mineral, müxtəlif sənaye və məişət tullantıları əsasında üzvi-mineral kompleks gübrə, meliorant və bitkimühafizəedici birləşmələrin alınma texnologiyasının işlənməsi və proseslərin fiziki-kimyəvi əsaslarının qanunauyğunluqlarının öyrənilməsi.


2005-ci ildə Böyük Britaniyanın Cambridge Universitetində 100-dən çox alimdən biri kimi tanınıb.

Pedaqoji fəaliyyəti Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyası, Turkiyə Cümhuriyyətinin Dumlupınar Universiteti və Sakariya Universiteti.[2]


elmi nəşrlərin ümumi sayı:201

xaricdə çap olunmuş elmi əsərlərin sayıː11

Kadr hazırlığı:38


Elmi əsrlərin adları[redaktə | əsas redaktə]

1. Копылев Б.А., Алосманов М.С., Гамид-заде Г.А.Исследование получения простого суперфосфата взаимодействием апатита со слабой отработанной (неупаренной) серной кислотой / Ученые записы Азинефтехима, Баку, 1971, №7, стр. 51-54 2. Alosmanov M.С. , Джафаров А.П., Годжаев Н.И. Rasçetfosfatnogo kompleksi superfosfat və onun fazovqulu tərkibi, əldə edilmiş silikonlu kristal / Mezvuzovskıssistemin tədqiqat işi. Ленсовета, 1981, səh. 151-156

3. Алосманов М.С., Кармышов В.Ф., Ataev N.B. "Nauchno-texnoloji qüsurlu sərbəst", NİİTƏKİM, 1983, səh. 15-17

4. Алосманов М.С., Шпекторов Г.Я., Щвццман Ю.А. Səmərəlilik prosesində SaO-MnO-Р 2 О 5 -Н 2 O 70-115 0 С / Fizika-kimyəvi cəhətdən elmi tədqiqatların aparılmasında, fizioloji elmi tədqiqatlarda, elmi tədqiqatlarda, elmi işlərdə, Leninqradda, 1984, səh. 110-117

5. Алосманов М.С., Новиков А.А. 1986-cı il, №5, səh.125-129-cu illərdə tədqiqatların aparılması prosesində iştirak edən süperfosfata soyuqqanlı mikroelementlər.

6. В.В. Кармышов В.Ф., Алосманов М.С., Дубинин В.Г. Fizika-kimyəvi tədqiqat süperfosfatası, kalsifikasiya konsentrasiyası və phosphorite karatsu / Şəffaflıq elmi işləri МХТИ им. Д.И.Менделеева, 1987, вып. № 145, səh. 86-90

7. MiraliALOSMAN, Şafak KIRAL, Kazolovskaya OLGA, SinanTURP Sement zavodlarında toz ilə mübahisə üçün yeni bir metod / "Промышленная экология" Материалы Международной школы-семинара, Ростов-на-Дону, 2003, стр.9-13

8. Алосманов М.С., Халилова Х.Х., Мамедов В.А., Байрамов Ч.М. «Kimyəvi istehsal», 2014, №91, № 3, səh.146-149. Müəllif hüquqları qorunur.

9. Алосманов М.С., Мамедов В.А., Халилова Х.Х., Байрамов Ч.М. 211, Sankt-Peterburq, 2015, səh. 211-ci il tarixli Sərəncamda nəzərdə tutulmuş qaydalara riayət etmək və s. 91-96

10. Алосманов М.С., Гасымова С.Б. "Kompleks İstifadəsi Mineralnye Sirija", Almatı, 2015, №2, səh.69-76, Bərk Məişət Texnologiyaları Təchizatı Təchizatı Təchizatı və İstehsalat Kəşfləri

11. Алосманов М.С., Биннатова Н.М., Гасымова С.Б. «Ətraf mühit problemləri şəhərləri və rayonlar üzrə baş proqnozlaşdırma mərkəzi», 2016, səh. 1-2

12. Алосманов М.С., Маммадов В.А., Багирли Р.Д., АбдуллаевА.Г. 2016-cı ildəki "Ətraf mühitin mühafizəsi və baş verən regionların ekoloji problemləri" adlı beynəlxalq elmi-texniki konfransın №9.1 (113.1), "Gənclərin tədqiqatı" nəşriyyatı tərəfindən hazırlanmış yeni metodları əhatə edən və istifadəyə verilmişdir.


Təltif və Mükafatları[redaktə | əsas redaktə]

  • “Kimya sənayesinin əlaçısı” – 1981-ci il

Həmçinin bax[redaktə | əsas redaktə]

Musa Məmmədov

Cəbrayıl Azadəliyev


Xarici keçid[redaktə | əsas redaktə]

Mirəli Alosmanov

İstinadlar[redaktə | əsas redaktə]

  1. http://www.gia.az
  2. http://www.science.gov.az