Nəriz şəhəri

Vikipediya, azad ensiklopediya
Jump to navigation Jump to search
Qədim şəhər
Nəriz şəhəri
Ölkə  Azərbaycan
Vilayət Ərdəbil nahiyəsi
Milli tərkibi Azərbaycanlılar

Nəriz şəhəri — Bəzi mənbələr Nərir kimi yazır. Yaqut Həməvi Nərir və ya Nəriz şəhərinin Ərdəbil nahiyəsində olduğunu göstərir.

Yə`qubi yazır ki, xəlifə Əbu Cəfər Mənsur Yəzid ibn Hatəm əl-Mühəlləbini Azərbaycana hakim təyin edərkən, bu vilayətə ilk dəfə Bəsrədən yəmənlilər köçürüldülər. Sonra xəlifə Rəvvad ibn əl-Müsənnə əl-Əzdini Təbrizə, Mürr ibn Əli ət-Taini Nərizə, Əl-Həmədanini Miyanicə köçürtdü[1]

Azərbaycanın şimal vilayətlərində olduğu kimi, cənub vilayətlərində də bir sıra görkəmli şəhərlər var idi. İbn Xordadbeh bunlardan Marağa, Miyanic, Ərdəbil, Varsan, Sisrə, Bərzə, Səburxast, Təbriz, Mərənd, Xoy, Gülsərə, Muğan, Bərzənd, Cənzə,267 Əbərviz, Cabrvan, Nəriz, Urmu (Zərdüşt şəhəri), Səlmas, Şiz (burada atəşgədə olmuşdur) şəhərlərini göstərir[2]

Əhməd ibn Vazeh əl-Yə`qubi yazır ki, xəlifə Əbu Cəfər Mənsur (754-775) Azərbaycana Yəzid ibn Hatəm əl-Mühəllabini hakim təyin etdi. O, Bəsrədən buraya yəmənliləri köçürdü və ər-Rəvvad bin əl-Müsənna əl-Əzdini Təbrizdə sakin etdi.298 Bundan başqa, o, Nəriz və Miyaniyəyə də ərəbləri köçürdü[3]

Bəlazuri Azərbaycanın Miyanic şəhərində məscid, Nərir331 şəhərciyində qədim qəsrin xarabaları olduğunu, ərəblərin hakimiyyəti zamanı burada qəsr və müxtəlif binaların tikildiyini göstərir[4]

Həmçinin bax[redaktə | mənbəni redaktə et]

İstinadlar[redaktə | mənbəni redaktə et]

  1. Yə`qubi. Tarix, II cild, səh. 446
  2. İbn Xordadbeh. Göstərilən əsəri, səh. 119-120.
  3. Yə`qubi. Tarix, səh. 446.
  4. Bəlazuri. Göstərilən əsəri, səh. 331.

[1]