Nizami Ağayev

Vikipediya, azad ensiklopediya
Jump to navigation Jump to search
Nizami Ağayev
Nizami Adil oğlu Ağayev
Nizami, Mustek, Azerbaycan elm, xadimi.jpg
Doğum tarixi 12 iyun 1936 (1936-06-12) (83 yaş)
Doğum yeri Gəncə şəhəri
Azərbaycan Azərbaycan SSR
Vətəndaşlığı SSRİ SSRİAzərbaycan Azərbaycan
Milliyyəti azərbaycanlı
Elm sahəsi kənd təsərrüfatı
Elmi dərəcəsi kənd təsərrüfatı elmləri doktoru
Elmi adı professor
İş yeri AMEA Eroziya və Suvarma İnstitutu
Təhsili Azərbaycan Kənd Təsərrüfatı İnstitutu

Ağayev Nizami Adil oğlu — görkəmli torpaqşünas-aqrokimyaçı alim, kənd təsərrüfatı elmləri doktoru, professor.

Həyatı[redaktə | əsas redaktə]

12 iyun 1936-cı ildə Azərbaycan Respublikasının Gəncə şəhərində anadan olmuşdur. 1959-cu ildə Azərbaycan Kənd Təsərrüfatı İnstitutunun Üzümçülük və meyvəçilik fakültəsini bitirmişdir. 1959-cu ildə Azərbaycan Kənd Təsərrüfatı İnstitutunu bitirdikdən sonra Bakıda Torpaq Eroziyası stansiyasında qısa müddət işlədikdən sonra Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Torpaqşünaslıq və Aqrokimya İnstitutunda laborant, kiçik elmi işçi, aspirant, böyük elmi işçi və laboratoriya müdiri vəzifələrində işləmişdir.

Mükafatları[redaktə | əsas redaktə]

Bir neçə müsabiqələrin qalibi kimi pul və fəxri fərmanlarla mükafatlandırılmışdır.

Elmi fəaliyyəti[redaktə | əsas redaktə]

 • 1965-ci ildə Bakıda namizədlik dissertasiyasını müdafiəyə etmişdir.
 • 1974-cü ildə Aqrokimya ixtisası üzrə baş elmi işçi diplomunu almışdır.
 • 1977-1979-cu illərdə keçmiş SSRİ-nin Torpaq-Ekologiya Ekspedisiyasında Liviya Ərəb Cəmahiriyyəsində böyük mühəndis vəzifəsində çalışmışdır.
 • 1991-ci ildə Moskvada doktorluq dissertasiyalarını müdafiə etmişdir.
 • 1992-ci ildə Azərbaycan Milli Yaradıcılıq Akademiyasının müxbir üzvü seçilmişdir, daha sonra isə fəxri professor adına layıq görülmüşdür.
 • 1992-1995-ci illərdə Azərbaycan Kənd Təsərrüfat Nazirliyinin “Şəfa” Elmi İstehsalat Birliyinin baş direktoru işləmişdir.
 • 1995-ci ildən Elmi-Tədqiqat “Eroziya və Suvarma” İnstitutunda baş elmi işçi, daha sonra isə şöbə müdiri vəzifəsində işləmişdir.
 • 1990-cı ildən etibarən Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Torpaqşünaslıq və Aqrokimya İnstitutundakı doktorluq dissertasiyalarının müdafiəsi üzrə Dissertasiya Şurasının üzvüdür.
 • 2011-ci ildə isə Ali Attestasiya Komissiyasının tərəfindən təsdiq edilmiş professor elmi adına layiq görülmüşdür.

Rəhbərliyi altında 6 nəfər elmlər namizədi yetişdirmişdir. Əmək veteranıdır. 200-dən artıq elmi əsərin, 9 müəlliflik şəhadətnaməsinin, 5 səmərəli təklifin, 4 tədris fənləri üzrə proqramların, müxtəlif təsdiq edilmiş elmi hesabatların və 2 monoqrafiyanın müəllifidir.

Əsas elmi fəaliyyət sahəsi[redaktə | əsas redaktə]

- Torpaqların meliorasiyası, su çatışmazlığı və ətraf mühütin ekoloji tarazlığının pozulması şəraitində kənd təsərrüfatı və meliorasıyanın inkişafı problemləri, torpağqoruyucu əkinçilik metodlarının tətbiqi ilə kənd təsərrüfatı biktilərinin məhsuldarlığının artırılması, dağ əkinçilik rayounlarında suvarmanın inkişaf etdirilməsi, torpaqların mühafizəsi, onları eroziyadan və səhralaşmadan qorunması, qlobal iqlim dəyişmələri şəraitində torpaq və su eytiyyatlarının qorunması və idarə olunması istiqamətində tədqiqatların aparılması və bu şəraitdə kənd təsərrüfatının inkişaf istiqamətlərinin müəyyənləşdirilməsi.

Elmi məqalələrin siyahısı[redaktə | əsas redaktə]

 1. Qarğıdalının inkişafına və məhsuldarlığına mikrogübrələrin təsiri, Azərbaycanda kolxoz-sovxoz istehsalatı, 1964, №3, s. 20-21
 2. Dənli qarğıdalı yetişdirilməsində mikro-gübrələrin təsiri, Azərbaycanda kolxoz-sovxoz istehsalatı, 1964, №9, s. 20-21 / Ə.N. Güləhmədov
 3. Manqanın və üzvi mineral gübrələrin qarğıdalı bitkisinin boyuna, inkişafına və məhsuldarlığına təsiri, Azərbaycan EA-nın məruzələri, 1964, №9, s. 53-57
 4. Эффективность микроэлементов и полимикроудобрений под кукурузу в вегетационных условиях, ДАН Азербайджан, №-8, 1964, с. 89-91
 5. Полимикроудобрения. Кукуруза, Издательство «Колос», г. Москва, №10, 1964, с. 28-29 / Гюльахмедов А.Н.
 6. Полимикроудобрения на полях Азербайджана, Колхозно-совхозное производство Узбекистана, №12, 1964, с.61-62, Изд. ЦК КП Узбекистана, г. Ташкент / Гюльахмедов А.Н.
 7. Влияние микроэлементов и полимикроудобрений на урожай зеленой массы и зерно кукурузы в Закатальском районе, Тезисы докладов IV совещания Закавказских агрохимиков посвященный 100-летию со дня рождения академика Д.Н. Прянишникова. Изд. АН Аз. ССР, Баку, 1965, с. 131-132
 8. Влияние микроудобрений на накопление питательных элементов в хлопчатнике и кукурузе, с.173-174 / Гюльахмедов А.Н.
 9. Эффективность микроэлементов полимикроудобрений под кукурузу на лугово-лесных почвах Закатальского района, Известия АН Аз., Изд. АН азерб. ССР, г. Баку, №3, 1965, с. 95-102
 10. Содержание подвижной формы марганца в основных типах почв Закатальского района Азербайджанской ССР и эффективность внесения марганца под кукурузу, Агрохимические и почвенные исследования в Азерб. Изд. АН Аз. ССР, Баку, 1965, с. 3-9
 11. Полимикроудобрения на базе химической промышленности и их эффективность под различные сельскохозяйственные культуры, Тезисы докладов Всесоюзного Межвузового совещания по проблеме микроэлементов и естественной радиоактивности, Издательская типография им. Анохина, г. Петрозаводск, 1965, с. 228-229 / Гюльахмедов А.Н. и др.
 12. Поглощение цинка, кобальта и молибдена хлопчатником, Вестник сельхоз. науки Казахстана, Изд. «Кайнар», г. Алма-ата, №4, 1966, с.107-111 / Гюльахмедов А.Н.
 13. Марганец и литий в некоторых почвах Закатальского района Азерб. ССР, Микроэлементы в сельском хозяйстве и медицине. Тезисы докладов V Всесоюзного совещания, том №1, Бурят. АССР, 1966, с.133-134, г. Улан-Уде / Аскерова С.А. и др
 14. Агрохимическая характеристика и содержание микроэлементов в лугово-лесных почвах некоторых районов Б. Кавказа Азерб. ССР, Микроэлементы в сельском хозяйстве и медицине. Тезисы докладов V Всесоюзного совещания, Том 1, Бурят. АССР, г. Улан-Уде, 1966, с.133-134 / Шакури Б.К.
 15. К вопросу о содержании меди и молибдена в некоторых типах почв Б. Кавказа Азерб. ССР. Микроэлементы в сельском хозяйстве и медицине. Тезисы докладов V Всесоюзного совещания, том №1, Бурят. АССР, г. Улан-Уде, 1966, с.134-135
 16. Влияние микроудобрений на содержание азота, фосфора и калия в зеленой массе и зерне кукурузы, Микроэлементы в сельском хозяйстве медицине. Тезисы докладов V Всесоюзного совещания, том №3, Бурят. АССР, г. Улан-Уде, 1966, с.295 / Аскерова С.А. и др.
 17. Результаты опытов по изучению эффективности применения комплексных удобрений, содержащих микроэлементы, Микроэлементы в сельском хозяйстве медицине. Тезисы докладов V Всесоюзного совещания, Бурят. АССР, г Улан-Уде, том №3, 1966, с.230-231 / Эюбов С.М.
 18. Влияние микроудобрений на некоторые физиологические процессы в кукурузе и ее урожайность, Микроэлементы в сельском хозяйстве и медицине. Тезисы докладов V Всесоюзного совещания, том №3, 1966, с.227-229 Бурят. АССР, г Улан-Уде / Гюльахмедов А.Н. и др.
 19. Содержание подвижной меди в основных типах почв Закатальского района, Доклады АН Аз. ССР, г. Баку, Изд. АН Аз. ССР, №6, 1966, с.58-62
 20. Действие микроэлементов на рост и развитие кукурузы, Материалы научно-теоретическая конференция молодых ученых АН Аз. ССР, серия биологических наук. Издательство АН, Аз. ССР, г. Баку, 1967, с.92-94 / Гасанова К.Д.
 21. Az. SSR Zaqatala rayonunun əsas torpaq tiplərində molibdenin mütəhərrik formasının miqdarı və onun qarğıdalı bitkisinin məhsuldarlığına təsiri, Az. EA-nın məruzələri №7, 1967, səh. 64-68
 22. Zaqatala rayonunun torpaqlarında mikroelementlərin miqdarı və onların kənd təsərrüfatı bitkilərinin məhsuldarlığına təsiri, Azərbaycan SSR-də Aqrokimyəvi Tədqiqatlar (Torpaq və Aqrokimya İnstitutunun əsərləri), XV cild, Bakı, 1967, səh. 119-150 / Güləhmədov Ə.H.
 23. Влияние взаимодействия бора с другими элементами минерального питания на урожай озимой пшеницы и кукурузы, Известия АН Аз. ССР, №6, 1968, Изд. АН Азерб. ССР, г. Баку, с.38-44
 24. Применение микроэлементов под озимую пшеницу в некоторых районах Б. Кавказа Азерб. ССР, Материалы юбилейной научной конференции АзНИИЗ, посвященной 100 лет со дня рождения В.И. Ленина и 50 – летие установления Советской власти в Азербайджане, г. Баку, 1969, с.282
 25. Влияние микроэлементов на продуктивность кукурузы и озимой пшеницы, Материалы юбилейной научной конференции АзНИИЗ, посвященной 100 лет со дня рождения В.И. Ленина и 50 – лет. установления Советской власти в Азербайджане г. Баку, 1969, с. 283 / Гюльахмедов А.Н. и др.
 26. Содержание марганца в некоторых типах почв и растениях Азербайджана, с. 334-335 / Гюльахмедов А.Н. и др.
 27. Влияние микроэлементов и полимикроудобрений на повышение урожайности и обогащение микроэлементами кукурузы используемой в животноводстве Кахского района Аз. ССР, Материалы первой республиканской конференции по проблеме «Микроэлементы в медицине и животноводстве», Баку, 1969, с. 96-98 / Эюбов С.М.
 28. Обогащение кормовых растений микроэлементами и белковым веществом важное мероприятие для развития животноводства, с.133-135 / Кулиев Ш.М. и др.
 29. Применение промышленных отходов в качестве микроэлементной подкормки под кукурузы, с. 176-178 / Эюбов С.М.
 30. К вопросу об эффективности йодного полимикроудобрения на полях Кахского района Аз. ССР, Материалы научной теоретической конференции молодых ученых по почвам и агрохимии почв, 50-летие ВЛКСМ, Издательство АН Аз. ССР, г. Баку, 1969, с. 104-106
 31. Роль кобальта в повышении урожая и качества хлопчатника и озимой пшеницы в условиях различного соотношения азота, фосфора, калия, Тезисы докладов на симпозиуме «Биолог» роль кобальта, Москва, 1969, с. 32-33 / Гюльахмедов А.Н.
 32. Применение микро и полимикроудобрений на почвах Белоканского района Аз. ССР, Известия АН Аз. ССР, серия биологических наук, г. Баку, №5, 1969, с.92-98 / Кулиев Ш.М.
 33. Изучение влияния сочетаний марганца с основными элементами питания растений на урожай хлопчатника, Биологическая роль микроэлементов и их применение в сельском хозяйстве и медицине, Тезисы докладов VI Всесоюзного совещания, том №1, 1970, с.197, г. Ленинград
 34. Применение цинковых удобрений в сочетании с азотом, фосфором и калием под хлопчатник на каштановых почвах, Казахского р-на Азербайджанской ССР, Биологическая роль микроэлементов и их применение в сельском хозяйстве и медицине, Тезисы докладов VI Всесоюзного совещания, том №1, г. Ленинград, 1970, с. 206 / Гюльахмедов А.Н.
 35. Йодное полимикроудобрение ПМУ №2 повышает урожай хлопчатника, Биологическая роль микроэлементов и их применение в сельском хозяйстве и медицине, Тезисы докладов VI Всесоюзного совещания, г. Ленинград, том №1, 1970, с. 250 / Эюбов С.М.
 36. Влияние сочетаний макроудобрений с микро и полимикроудобрениями на качество зерна озимой пшеницы, Биологическая роль микроэлементов и их применение в сельском хозяйстве и медицине, Тезисы докладов VI Всесоюзного совещания, г. Ленинград, том №1, 1970, с. 252 / Эюбов С.М.
 37. Эффективность применения различных соотношений макро и борных удобрений под хлопчатник на каштановых почвах Казахского района Азерб. ССР, Биологическая роль микроэлементов и их применение в сельском хозяйстве и медицине, Тезисы докладов VI Всесоюзного совещания, том №1, г. Ленинград, 1970, с. 262 / Эюбов С.М.
 38. Эффективность применения различных соотношений макро и молибденовых удобрений под озимую пшеницу и хлопчатник на серо-земно-луговых почвах Ширванской степи Азербайджанской ССР, Биологическая роль микроэлементов и их применение в сельском хозяйстве и медицине, Тезисы докладов VI Всесоюзного совещания, том №1, г. Ленинград, 1970, с. 263-264 / Гюльахмедов А.Н.
 39. Влияние ПМУ №1 при сочетании с макроудобрениями на повышение урожая хлопчатника, Биологическая роль микроэлементов и их применение в сельском хозяйстве и медицине, Тезисы докладов VI Всесоюзного совещания, Том 1, г. Ленинград, 1970, с. 287 / Эюбов С.М.
 40. Роль молибдена и кобальта в повышении урожайности зерновых культур на луговых почвах Кахского района Азербайджанской ССР, Известия АН Аз. ССР, серия биологических наук, № 1, Баку, 1971, с. 61-65
 41. Влияние микроэлементов и полимикроудобрений на урожайность различных сельскохозяйственных культур в Азербайджане, Материалы республиканской научно-технической конференции, Химия и сельское хозяйство, Баку, 1971
 42. Сочетание бора с микроудобрением, Ж. «Хлопководство», №5, Москва, 1973, с. 42-43
 43. Влияние сочетания бора с ИРК урожай озимой пшеницы, Тез. докл. сов. по вопросу «Эффективность применения микроудобрения под сельскохозяйственные культуры в республике», Закавказье, Тбилиси, 1973, с. 60-61
 44. Влияние микроэлементов на урожай яблок в условиях Куба-Хачмазской зоны Азербайджанской ССР, Биологическая роль и практическое применение микроэлементов, том №1, Тезисы докладов VII Всесоюзного совещания, г. Рига, 1975, с. 99 / Гянджемехр А.В.
 45. Миграция микроэлементов в горно-луговых дерновых почвах в зависимости от высоты местности, Биологическая роль и практическое применение микроэлементов, том №1, Тезисы докладов VII Всесоюзного совещания, г. Рига, 1975, с.167 / Гюльахмедов А.Н. и др.
 46. Микроудобрения на сероземно-луговых почвах, Ж. «Хлопководство», №3, 1975, с.27-28
 47. Эффективность разных способов и доз внесения селенита натрия под хлопчатник, «Селен в биологии» материалы II, Издательство «Элм», г. Баку, 1976, с. 62-64
 48. Влияние внекорневой подкормки селенитом натрия на урожай и качество винограда, «Селен в биологии» материалы II, Издательство «Элм», Баку, 1976, с.65-68 / Гюльахмедов А.Н. и др.
 49. Селен в горно-луговых дерновых почвах и растениях летних пастбищ Кельбаджарского района, «Селен в биологии» материалы 2-ой научной конференции, Книга II. Издательство «Элм», г. Баку, 1976, с. 129-130 / Гюльахмедов А.Н. и др.
 50. Влияние микроэлементов в сочетании с макроудобрениями на урожай зерна озимой пшеницы, ДАН Аз. ССР, №4, 1977, с.56-59, г. Баку / Гюльахмедов А.Н.
 51. Влияние микроэлементов на урожай и качество зерна озимой пшеницы, ДАН Аз. ССР, №5, 1977, с.52-54, г. Баку / Гюльахмедов А.Н. и др.
 52. Значение соотношения микроэлементов с основными микроэлементами в питании хлопчатника, ДАН Аз. ССР, №6, г. Баку, 1977, с. 52-55 / Гюльахмедов А.Н. и др.
 53. Влияние микроэлементов и их сочетаний на урожай хлопчатника, Тез. II-й Республиканской конференции «Химия и сельское хозяйство», посвященной памяти акад. АН Аз. ССР, г. Баку, 1977, с.188-189 / Д.М. Гусейнова
 54. Влияние различных доз и соотношений минеральных удобрений на рост, развитие и урожайность хны неколючей в условиях Апшерона (Аз. ССР), ДАН Азерб. ССР, №4, г. Баку, 1978, с.85-89 / Мамедов Д.Ш. и др.
 55. Миграция микроэлементов в почвах и их содержание в растениях по различным ландшафтам северо-восточной части Большого Кавказа (Аз. ССР), ДАН Аз. ССР, №6, г. Баку, 1978, с.46-48 / Гюльахмедов А.Н. и др.
 56. Содержание микроэлементов в пахотном слое основных типов почв и растениях Куба-Хачмазской зоны Азербайджанской ССР, ДАН Аз. ССР, №7, г. Баку, 1978, с.57-60 / Гюльахмедов А.Н. и др.
 57. Селен в горно-луговых торфянистых почвах пастбищах угодий Малого Кавказа, Тезисы докладов I-ая Республиканской конференции «Микроэлементы в сельском хозяйстве и медицине», Баку, 1979, с. 16-18 / Халилова Х.А.
 58. Эффективность сочетаний макро и микроэлементов под яблоню в условиях Куба-Хачмазской зоны Азербайджанской ССР, Тезисы докладов I-ая Республиканской конференции «Микроэлементы в сельском хозяйстве и медицине», Баку, 1979, с. 78-80 / Гянджимехр А.В.
 59. Влияние бора на урожай озимой пшеницы на фоне минеральных удобрений, Эффективность применения минеральных удобрений в республиках Закавказья (Материалы научного совещания), г. Тбилиси, 1980, с. 59-61
 60. Эффективность микроудобрений под сельскохозяйственные культуры в почвах области Большого Кавказа и Ленкораньской субтропической зоны Азербайджана, Материалы научной конференции «Рациональное использование земель и системы применения удобрений», посвященной 110-летию Ленина 60-летию Азербайджанской ССР и образовании Компартии Азербайджана, Баку, 1980, с. 83 / Гюльахмедов А.Н. и др.
 61. Влияние сочетания микроэлементов с НПК на урожай озимой пшеницы, Материалы научной конференции «Рациональное использование земель и системы применения удобрений», посвященной 110-летию Ленина 60-летию Азербайджанской ССР и образовании Компартии Азербайджана, Баку, 1980, с.85
 62. Селен в почвах и растениях горнолесных перегнойно-карбонатных почвах Малого Кавказа Азербайджанской ССР, с. 87-88 / Халилова Х.А.
 63. Содержание микроэлементов в профиле горно-луговых почв северо-восточного склона Большого Кавказа, Известия АН Аз. ССР, №1, г. Баку, 1981, с. 45-50
 64. Содержание микроэлементов в аллювиально-луговых почвах и растениях Большого Кавказа (в пределах Аз. ССР), ДАН Аз. ССР, г. Баку, №2, 1981, с. 69-72 / Гюльахмедов А.Н.
 65. Содержание микроэлементов в темно-коричневых выщелоченных почвах лесного ландшафта северо-восточной части Большого Кавказа, ДАН Аз. ССР, г. Баку, №4, 1981, с.45-47 / Гюльахмедов А.Н.
 66. Распространение микроэлементов в лугово-лесных почвах и растениях Большого Кавказа (в пределах Аз. ССР), ДАН Азерб. ССР, №4, г. Баку, 1981, с. 61-64 / Гюльахмедов А.Н.
 67. Содержание микроэлементов в горно-коричневых лесных почвах Большого Кавказа (в пределах Аз. ССР), Тезисы докладов VI делегации съезда Всесоюзного Общества Почвоведов, книга 2, г. Тбилиси, 1981, с. 107-108
 68. Эффективность микроудобрений под виноградник и яблони в условиях Азербайджанской ССР, Книга 3, с. 84-85 / Гюльахмедов А.Н. и др.
 69. Содержание селена в горно-луговых черноземовидных почвах и растениях, IХ Всесоюзной Конференции по проблемам микроэлементов в биологии «Штиинца», Кишинев, 1981, с. 126 / Гюльахмедов А.Н
 70. Влияние селена на рост, развитие и урожайность хны неколючей, Мат. III-й научной конференции. «Селен в биологии», (Баку, 17-19 ноября 1977), Издательство «Элм», Баку, 1981, с. 200-203 / Гюльахмедов А.Н. и др.
 71. Распространение селена в горных выщелоченных черноземах и горно-торфянистых почвах пастбищах угодий Малого Кавказа, с. 245-246 / Гюльахмедов А.Н.
 72. Содержание селена в горных коричневых и горнолесных карбонатных почвах Малого Кавказа, Материалы III-й научной конференции «Селен в биологии», (Баку, 17-19 ноября 1977), Издательство «Элм», Баку, 1981, с.249-250 / Ализаде А.М.
 73. К вопросу использования сточных вод города Баку в сельском хозяйстве, Тезисы республиканской научно-технической конференции по охране окружающей среды и комплексному использованию сырья (20-21 октября 1982), г. Баку, 1982, с. 73 / Гюльахмедов А.Н. и др.
 74. Микроэлементы (Mn, Cu, Zn, Cо) в почвах Кировабад-Казахской зоны Малого Кавказа Азербайджанской ССР, ДАН Аз. ССР, №11, г. Баку, 1982, с. 58-61
 75. Содержание микроэлементов в горно-коричневых лесных почвах некоторых районов Малого Кавказа Азерб. ССР, ДАН Аз. ССР, №12, г. Баку, 1982, с. 53-57 / Гюльахмедов А.Н.
 76. Влияние сложно-смешанного удобрения (КССУ) на рост, развития и урожай кукурузы, ДАН Аз. ССР, г. Баку, №8 1983, с. 62-65 / Гюльахмедов А.Н. и др.
 77. Распределение микроэлементов по профилю почв Малого Кавказа (на примере Кельбаджарского и Агдамского районов Аз. ССР), ДАН Аз. ССР, г. Баку, №9, 1983, с.73-77 / Гюльахмедов А.Н.и др.
 78. Влияние некорневых подкормок микроэлементами на урожай и качество винограда, Ж. «Агрохимия», №9, г. Москва, 1983, с. 56-70
 79. Влияние бора и марганца на урожай и качество винограда, Ж. «Химия в сельском хозяйстве», №5, г. Москва, 1984, с.41-43
 80. Эффективность применения микроудобрений при внекорневом питании винограда, Журнал «Виноделие и виноградарство СССР», Москва, №6, 1984, с. 51-52
 81. Влияние цинка и кобальта на урожай и качество клубней картофеля в условиях Шамхорского района (Малый Кавказ) Азерб. ССР, ДАН Аз. ССР, г. Баку, №5, 1984
 82. Влияние йода и селена на урожай и качество винограда в условиях Ханларского района (Малый Кавказ) Азербайджанской ССР, ДАН Аз. ССР, №6, 1984, с.56-60, г. Баку / Гюльахмедов А.Н. и др.
 83. Влияние микроэлементов на урожай и качество винограда, Ж. «Садоводство; виноградарство и виноделие Молдавии», №8, 1984, с. 41-42
 84. Применение кобальта, йода и селена под люцерну в условиях Агдамского района (Малый Кавказ) Азерб. ССР, Тезисы докладов научно-технической конференции посвященной 150-летию со дня рождения Д.И. Менделеева, 3 секция, Издательство «Элм», Баку, 1984, с.55-56
 85. Роль бора, марганца и меди в повышении урожайности картофеля в условиях Дашкесанского района (М. Кавказ) Азербайджанской ССР, с.79-80 / Гюльахмедов А.Н.
 86. Распространение цинка в почвах подгорной равнины Карабахской степи Азербайджанской ССР, ДАН Аз. ССР, №10, 1984, с.65-67, Издательство «Элм», г. Баку / Гюльахмедов А.Н. и др.
 87. Применение цинка под кукурузу на светло-каштановых почвах, ДАН Аз. ССР, №11, 1984, Издательство «Элм», г. Баку, с.75-78
 88. Содержание подвижного марганца в почвах подгорной равнины Карабахской степи Азербайджанской ССР, ДАН Аз. ССР, №12, 1984, с.65-69, Издательство «Элм», г. Баку / Гюльахмедов А.Н.и др.
 89. Влияние микроэлемента марганца на урожай и качество люцерны, ДАН Аз. ССР, №1, 1984, с.55-59, Издательство «Элм», г. Баку / Гюльахмедов А.Н. и др.
 90. Содержание подвижного молибдена в почвах подгорной равнины Карабахской степи, ДАН Аз. ССР, №2, 1984, с.66-69, Издательство «Элм», г. Баку / Гюльахмедов А.Н. и др.
 91. Влияние микроэлемента цинка совместно с минеральными удобрениями на люцерну, ДАН Аз. ССР, №4, 1985, с.58-62, Издательство «Элм», г. Баку / Гюльахмедов А.Н. и др.
 92. Распространение марганца, цинками молибдена в почвах подгорной равнины Карабахской степи Азербайджанской ССР, ДАН Аз. ССР, №5, 1985, с.59-64, Издательство «Элм», г. Баку / Гюльахмедов А.Н. и др.
 93. Внекорневая подкормка микроэлементами как фактор улучшения урожая и качества винограда, Научные основы повышения плодородия почв в свете решения долговременной программы КПСС по мелиорации земель. Тезисы докладов к VII Делегатскому съезду ВОП 1985, с.100-101, Издательство «Элм», г. Баку / Гюльахмедов А.Н.
 94. Содержание подвижных форм марганца в почвах пастбищных угодий Малого Кавказа, с.117-118.
 95. Цинк и кобальт под картофель, Ж. «Картофель и овощи», №3, 1986, с.19, г. Москва
 96. Действие возрастающих доз микроудобрений на фоне полного минерального удобрения на урожай плодов граната, Ж. «Агрохимия», №11, 1986, с.82-85, г. Москва
 97. Биогеохимия и агрохимия микроэлементов в почвах Малого Кавказа Азербайджанской ССР, Biogeochemistry and agricultural chemistry of microelements in soil of the Minor Caucasus of the Azerbaijan SSR, Доклад на ХIII международном почвенном конгрессе 13-20 авг. 1986, с.211-212, г. Гамбург, XII Congress of the International soc. Of soil science Hamburg, 1986, c. 211-212
 98. Изучение эффективности нового вида сложного гранулированного микроудобрения на основе суперфосфата (ГСМУ) под хлопчатник, ДАН Азербайджанской ССР, №7, 1986, с.56-60, Издательство «Элм», г. Баку / Гюльахмедов А.Н. и др.
 99. Влияние нового вида сложного гранулированного микроудобрения на основе суперфосфата (ГСМУ) на урожайность сена люцерны, ДАН Азербайджанской ССР, №9, 1986, с.70-74, Издательство «Элм», г. Баку / Гюльахмедов А.Н. и др.
 100. Содержание микроэлементов в горных лугово-степных почвах Малого Кавказа Азербайджанской ССР, Тезисы докладов «Пути повышения плодородия орошаемых и эродированных почв», г. Баку, 1987, с. 74-75
 101. К биогеохимии меди и молибдена в ландшафтах Малого Кавказа Азербайджанской ССР, ДАН Азерб. ССР, №8, 1987, с.77-81, Издательство «Элм», г. Баку
 102. Урожай и качество картофеля под влиянием микроудобрений на фоне NPK, Химия в сельском хозяйстве, №9, 1987, с.18
 103. Влияние микроэлементов на урожай кукурузы в условиях подгорной равнины Карабахской степи, ДАН Аз. ССР, №10, 1987, с. 60-63 / Гюльахмедов А.Н.
 104. Закономерности распределения кобальта в ландшафтах Малого Кавказа Азерб. ССР, ДАН Азерб. ССР, №11, 1987, с.77-81, Изд. «Элм», г. Баку
 105. Микроэлементы в системе почва-растение и применение микроудобрений в условиях Малого Кавказа Азербайджана, Миграция радиоизотопов и тяжелых металлов в цепи почва-растение и современные средства химизации. Тезисы докладов участников II Закавказской конференции. Тбилиси, 23-27 декабря 1987, с.74-76
 106. Содержание и профильное распределение бора, марганца и меди в почвах Малого Кавказа Азербайджанской ССР, Доклады ВАСХНИЛ, №1, 1988, с.17-19
 107. Изучение действия микроудобрений на урожайность и качество винограда, Вестник сельскохозяйственной науки, г. Баку, 1988, №2, с.21-26
 108. Микроэлементы в почвах Малого Кавказа Азерб. ССР, ДАН Азерб. ССР, №3, 1988, Изд. «Элм», г. Баку, с.54-58
 109. Содержание микроэлементов в основных почвообразующих породах Малого Кавказа Аз. ССР, ДАН Аз. ССР, №4, 1988, Издательство «Элм», г. Баку, с.59-63
 110. Группировка почв Малого Кавказа Азербайджанской ССР по содержанию марганца и использование его под сельскохозяйственные культуры, Известия АН Аз. ССР, серия биол. наук, №6, 1988, с.62-65
 111. Биогеохимия и агрохимия бора, марганца, меди и молибдена в почвах Малого Кавказа Азербайджанской ССР, Доклады ВАСХНИЛ, №9, 1988, с. 25-28
 112. Микроэлементы в почвообразующих породах, почвах, природных водах, растениях и кормах Малого Кавказа Азербайджанской ССР, Доклады Азербайджанских почвоведов на ХIII Международном Конгрессе почвоведов, Баку, «Элм», 1988, с. 88-132
 113. Применение микроэлементов марганца для повышения урожая и качества зеленой массы кукурузы, Тезисы докладов IV республиканской научно-технической конференции «Химия и сельское хозяйство», 22-23 ноября 1989 г., с. 107-108 / Агаева Т.М.
 114. Эффективность микроэлементов под яблони в условиях Куба-Хачмазской зоны Азербайджанской ССР, с.131 / Гянджимехр А.В. и др.
 115. Новые виды микроэлементизированных удобрений в решении проблем интенсификации сельского Азербайджана, Рефераты док. на ХIV Менделеевский съезд по общей и прикладной химии, М., «Наука», 1989, с. 317
 116. Агрохимическая группировка почв Малого Кавказа по содержанию микроэлементов и влияние их на урожайность картофеля, Докл. ВАСХНИЛ, №5, 1989, с. 15-18
 117. Создание высокоплодородных почв под виноградные плантации, Мат. Всесоюзного совещания «Антропогенная и естественная эволюция почв и почвенного покрова», М., 10-12 января 1989, с.136-138
 118. Распространение тяжелых металлов (ТМ) в почвенном покрове Азербайджанской ССР, Тезисы докладов VIII Всесоюзного съезда почвоведов, том 2, Новосибирск, 1989, с.172 / Гюльахмедов А.Н.
 119. Агрохимическая характеристика некоторых почв Малого Кавказа Азербайджанской ССР, Том 3., с.303
 120. Группировка почв Малого Кавказа Азербайджана по содержанию меди, «Известия» АН Аз. серия биологических наук, №2, 1989, с.38-42
 121. Содержание микроэлементов в различных видах растений Малого Кавказа Азербайджана, «Известия» АН Аз. серия биологических наук, №6, 1989, с.41-45
 122. Содержание микроэлементов в различных типах почв Малого Кавказа Азербайджанской ССР, Материалы республиканской почвенно-агрохимического совещания, посвященные экологии, воспроизводству плодородия и охране почв, Баку, Изд. «Элм», 29-31 мая 1990, с.20
 123. Эффективность применения макро и микроудобрений под сельскохозяйственные культуры, Материалы республиканской почвенно-агрохимического совещания, посвященные экологии, воспроизводству плодородия и охране почв, Баку, Издательство «Элм» 29-31 мая 1990 г., с. III / Гюльахмедов А.Н. и др.
 124. The microelements in the main components of the Minor Caucasus landscаpe within the Azerbaijan, Transactions 14-th int. Congress of soil science. Vol. II; Commission II, Kyoto, Japan, August 12-18, 1990, p. II-396-11-397.
 125. Распределение микроэлементов в черноземах Малого Кавказа, Тезисы докладов III Республиканской научно-технической конференции, Микроэлементы в сельском хозяйстве и медицине, (27-28 ноября 1991 года), Баку-1991, с.47-49 / Джафаров Я.А. и др.
 126. Группировка и картографирование почв Малого Кавказа по содержанию бора, Тезисы докладов III Республиканской научно-технической конференции, Микроэлементы в сельском хозяйстве и медицине, (27-28 ноября 1991 года), Баку-1991, с.50-52
 127. Применение микроудобрений под люцерну и кукурузу, Тезисы докладов III Республиканской научно-технической конференции, Микро¬элементы в сельском хозяйстве и медицине, (27-28 ноября 1991 года), Баку-1991, с.120-122 / Сулейманов З.И. и др.
 128. Azərbaycanda üzümçülüyün inkişafının elmi problemləri, Azərbaycanda üzümçülük və şərabçılığın elmi əsaslarla inkişafı, (Az. ETÜŞİ-nun elmi əsərlər məcmuəsi) VII cild, Bakı, 1993, səh. 3-12 / Səfərov S.A.
 129. Makrogübrələrin üzümçülükdə rolu, Azərbaycanda üzümçülük və şərabçılığın elmi əsaslarla inkişafı, (Az. ETÜŞİ-nun elmi əsərlər məcmuəsi) VII cild, Bakı, 1993, səh. 82-98
 130. Содержание бора и марганца в природных водах Малого Кавказа Азербайджана, Известия АН Аз. серия биологических наук, №1-3, 1993, с.131-135
 131. Ağsu rayonu boz-qəhvəyi torpaqlarının aqrokimyəvi xüsusiyyətləri, Az. Torpaqşünaslar cəmiyyətinin əsərləri. V cild (TAİN-nun 50 il-nə həsr olunur). “Həbib”, Bakı, 1995, s. 54-57 / Alıyev A.T.
 132. Azərbaycanda üzümçülüyün problemləri, Azərbaycan Aqrar Elmi № 1-2, 1995, s. 52-54 / Səfərov S.A. və b.
 133. Kiçik Qafqaz dağ-meşə qonur torpaqlarında mikroelementlərin miqdarı, Azərbaycan Aqrar Elmi J., № 3-6, 1995, s. 45-48 / Alıyev A.T.
 134. Toxumların səpinqabağı mikroelement duzları ilə tozlandırılmasının pambıq bitkisinin məhsuldarlığına təsiri, Azərbaycan Aqrar Elmi J., № 1-2, 1996, s. 32-34 / Həsənov Ə.M.
 135. Şirvan düzü torpaqlarının manqan mikroelementinin mütəhərrik formasının miqdarına görə qruplaşdırılması, Azərbaycan Aqrar Elmi J., № 3-4, 1996, səh. 25-26 / Alıyev A.T.
 136. Mikroelementlərin müxtəlif üsullarla tətbiq edilməsinin pambıq bitkisinin məhsuldarlığına təsiri, Azərbaycan Aqrar Elmi J., № 5-6, 1996, səh. 32-33 / Həsənov Ə.M.
 137. İmişli rayonu boz-çəmən torpaqlarının aqrokimyəvi xüsusiyyətləri, Azərbaycan Torpaqşünaslar Cəmiyyətinin əsərləri / Həsənov Ə. M.
 138. Şirvan düzü torpaqlarında mikro-elementlərin yayılmasının qanuna uyğunluqları, Azərbaycan Torpaqşünaslar Cəmiyyətinin əsərləri, VI cild, Bakı, 1996, səh. 83-85 / Alıyev A.T.
 139. “Rkasiteli” üzüm sortundan hazırlanmış şərab xammalının fiziki-kimyəvi göstəriciləri, Azərbaycan Torpaqşünaslar Cəmiyyətinin əsərləri, VI cild, Bakı, 1996, səh. 145-149 / Alıyev A.T.
 140. Содержание питательных веществ в некоторых почвах предгорных территорий Ширванской степи Азербайджанской Республики, Материалы Всероссийской Научно-Практической Конференции 23-28 сентября 1996 г., с. 20-21, Владикавказ / Алыев А.Т.
 141. Биогеохимия и агрохимия цинка, кобальта, йода и селена в почвах Малого Кавказа Азербайджанской Республики, Ж. Аграрная Наука, №6, Москва, 1996, с. 17-18
 142. Azərbaycan təbii ot bitkilərində mikroelementlər, Azərbaycan Aqrar Elmi № 3-4, 1997, səh. 39-40 / Həsənov Ə. M. və b.
 143. Azərbaycan dağ süxurlarında mikroelementlər, Azərbaycanda eroziyaya uğramış torpaqların səmərəli istifadəsi və kənd təsərrüfatı bitkilərinin suvarılması probleminin tədqiqi. Eroziya və Suvarma EİM-nin əsərləri, Bakı, 1998
 144. Mikroelementlərin (Mn, Zn), miqdarına görə Şirvan düzü torpaqlarının qruplaşdırılması və xəritələşdirilməsi, Eroziya və Suvarma EİM-nin əsərıəri, 1998, səh. 158-159 / Alıyev A.T. və b.
 145. Üzvi və mineral gübrələrinin şərab materialının keyfiyyət göstəricilərində rolu, Eroziya və Suvarma EİM-nin əsərləri, 1998, səh. 184-185 / Alıyev A. T.
 146. Mil düzünün əsas torpaq tiplərinin qida maddələri ilə təmin olunma dərəcəsi, Eroziya və Suvarma EİM-nin əsərləri, 1998, səh. 190-191 / Həsənov Ə. M.
 147. Содержание микроэлементов в растениях и кормах Азербайджана. Elm və Təhsil Mərkəzi “Təfəkkür” Universiteti, “Elmi əsərlər” (IV buraxılış), Bakı, 1998, səh. 194-198 / İsmayılova S.N.
 148. Kökdənkənar yemləmə üsulunun pambıqçılıqda rolu, Azərbaycan Aqrar Elmi J., 1998, №5-6, səh. 23 / Həsənov Ə.M.
 149. Azərbaycanın yerüstü və qrunt sularında mikroelementlər, Azərbaycan Aqrar Elmi, 1998, № 5-6, səh. 16 / İsmayılova S.N. və b.
 150. Azərbaycanda bəzi torpaqların aqrokimyəvi xüsusiyyətləri, Azərbaycan Aqrar Elmi, 1999, № 3-4, səh. 20 / İsmayılova S. N. və b.
 151. О некоторых закономерностях содержания и миграции микроэлементов меди и молибдена в природных водах Азербайджана, Elm və Təhsil Mərkəzi “Təfəkkür” universiteti, Elmi əsərləri (V buraxılış), Bakı, «Еlm», 1999, səh. 234-236 / İsmayılova S. N.
 152. Azərbaycan dağ-qara və şabalıdı torpaqlarının qiymətləndirilməsində qida maddələrinin rolu, Azərbaycan Aqrar Elmi J., 1999, № 24-26 / İsmayılova S. N. və b.
 153. Sahibkarlığın inkişafı şəraitində mikroelementlərin sulu məhlullarının təsirinin səmərəliyi, Azərbaycan Aqrar Elmi J., 2000, № 1-2, səh. 22-24 / İsmayılova S.N. və b.
 154. Yeni mülkiyyət münasibətləri şəraitində kartofçuluğun inkişafı, Bakı Biznes Universiteti, elmi-praktiki konfransın tezisləri, Bakı, 2000, səh.46-49 / İsmayılova S.N. və b.
 155. İqtisadi səmərəlilikdə gübrələrin rolu, Az. ET K/T-ın İqtisadiyyatı və təşkili İstitutu, prof. R. Qəhrəmanovun 90 illiyinə həsr olunmuş elmi-praktiki seminarın materialları, Bakı, 2000, səh. 24-25 / İsmayılova S.N. və b.
 156. Bazar münasibətlərinə keçid şəraitində üzümçülüyün inkişafının səmərəliyinin yüksəldilməsi yolları, ET K/T-ın İqtisadiyyatı və təşkili İnstitutu, prof. R. Qəhrəmanovun 90 illiyinə həsr olunmuş elmi-praktiki seminarın materialları, Bakı – 2000, səh.26-28 / İsmayılova S.N. və b.
 157. Содержание микроэлементов в растениях Азербайджана и коэффициент их биологического поглощения, ET Eroziya və Suvarma İnstitutunun əsərləri, Bakı, 2000, səh. 278-284 / Ağayev A.N.
 158. Torpaq şəraiti və mikrogübrələrin payızlıq buğda bitkisinə tətbiqinin səmərəliliyi / İsmayılova S.N. və b.
 159. Dağ zonası torpaqlarının profilləri üzrə humusun, gilin və mikroelementlərin miqdarı, ET Eroziya və Suvarma İnstitutunun əsərləri, Bakı, 2000, səh. 294-298 / Ağayev A.N.
 160. Mikrogübrələrin kartof bitkisi altında effektivliyi, ET Eroziya və Suvarma İnstitutunun əsərləri, Bakı, 2000, səh. 294-298 / Ağayev A.N.
 161. Allüvial-çəmən torpaqlarının qiymətləndirilməsində qida maddələrinin rolu, Azərbaycan ET Eroziya və Suvarma İnstitutunun 50 illiyi, buklet, Bakı, 2000 / İsmayılova S.N. və b.
 162. İqtisadi səmərəliliyin artırılmasında mikroelementlərin rolu, ET Eroziya və Suvarma İnstitutunun 50 illiyi, buklet, Bakı, 2000 / İsmayılova S.N. və b.
 163. İqtisadi səmərəliliyin genişləndirilməsində pambıqçılığın rolu, Az. ET KT-nın İqtisadiyyatı və Təşkili İnstitutunun əsərlərinin tematik məcmuəsi, Bakı, 2000, səh. 17-21 / İsmayılova S.N. və b.
 164. Bitkilərdə növ müxtəlifliyindən asılı olaraq mikroelementlərin miqdarı, Azərbaycan Aqrar Elmi, 2001, № 1-2, səh. 23-26 / İsmayılova S.N. və b.
 165. Биосфера и микроэлементы, BBU, “Audit”, Bakı, № 3, 2000, s. 50-55 / S.N. İsmayılova, A.N. Ağayev.
 166. Fermer təsərrüfatlarının iqtisadiyyatının yüksəldilməsində istixanalardan istifadənin rolu, Bakı Biznes Universitetinin Elmi-praktiki konfransın materialları, Bakı, 2001, səh. 67-69 / Salmanov B.M. və b.
 167. Bazar münasibətləri şəraitində üzümçülüyün inkişaf problemləri, Bakı Biznes Universiteti Elmi-praktiki konfransın materialları, Bakı, 2001, səh. 67-69 / İsmayılova S.N.
 168. Azərbaycan torpaqlarının qiymətləndirilməsində bor və manqan elementlərinin rolu, BBU, “Audit”, №1, 2001, səh. 39-47 / İsmayılova S.N. və b.
 169. Bazar iqtisadiyyatı və çəmən-şabalıdı torpaqlarda mikroelementlər, Azərbaycan ET KT-nın İqtisadiyyatı və Təşkili İnstitutunda “Aqrar islahatlar: nəticələr, problemlər” mövzusunda beynəlxalq konfransın materialları, Bakı, 2001, səh. 52-54 / Salmanov B.M. və b.
 170. İqtisadi səmərəlilikdə təbii suların tutduğu mövqe, BBU, “Audit”, №3, 2001, səh. 65-71 / Əliyev B.H. və b.
 171. Бор и марганец в почвах Азербайджана и их вариационно-статистические показатели; Azərbaycan ET Eroziya və Suvarma İnstitutunda keçirilən “Respublika torpaqlarının münbitliyinin bərpası ilə əlaqədar həlli vacib problemlər (eroziya, şorlaşma, səhralaşma) və bu torpaqların səmərəli istifadə olunması perspektivləri” mövzusunda elmi-praktiki konfransın materialları, səh. 97-101, 2001 / Əliyev B.H. və b.
 172. Açıq şabalıdı torpaqların münbitliyinin bərpası və nar istehsalının iqtisadi səmərəliliyi; Azərbaycan ET Eroziya və Suvarma İnstitutu, Elmi-praktiki konfransın materialları, 2001, səh. 65-67 / Salmanov B.M. və b.
 173. Məhsuldarlığın idarə edilməsi və torpaqlardan istifadənin iqtisadi effektivliyi; BBU, “Audit” №1, 2002, səh. 61-64 / Ağayev A.N. və b.
 174. Эрозионные процессы в Азербайджане и эффективность мероприятий по борьбе с эрозией почв, “Azərbaycan Respublikasında Milli sahibkarlığın formalaşması və inkişafının əsas istiqamətləri” mövzusuna həsr edilmiş elmi-praktiki konfransın materialları; Bakı, 2002, səh. 64-67 / Aлиев Б.Г.
 175. İmpulslu damcılarla suvarma sistemi və iqtisadi səmərəlilik, “Azərbaycan Respublikasında Milli sahibkarlığın formalaşması və inkişafının əsas istiqamətləri” mövzusuna həsr edilmiş elmi-praktiki konfransın materialları, Bakı, 2002, səh. 107-109 / Əliyev Z.H. və b.
 176. Zeytun bitkisi və sahibkarlıq, “Azərbaycan Respublikasında Milli sahibkarlığın formalaşması və inkişafının əsas istiqamətləri” mövzusuna həsr edilmiş elmi-praktiki konfransın materialları, Bakı, 2002, səh. 144-146 / Dolxanov A.B. və b.
 177. Təbii sərvətlərin iqtisadi təsnifatı, “Azərbaycan Respublikasında Milli sahibkarlığın formalaşması və inkişafının əsas istiqamətləri” mövzusuna həsr edilmiş elmi-praktiki konfransın materialları, Bakı, 2002, səh. 222-224 / Dolxanov A.B. və b.
 178. Tərəvəz məhsullarının keyfiyyət göstəricilərinin səmərəliliyi, “Azərbaycan Respublikasında Milli sahibkarlığın formalaşması və inkişafının əsas istiqamətləri” mövzusuna həsr edilmiş elmi-praktiki konfransın materialları, Bakı, 2002, səh. 376-378 / Quliyeva L.T. və b.
 179. Состояние орошения в Азербайджане и пути его улучшения в условиях рыночной экономики, BBU, “Audit” №3, 2002, səh. 78-86 / Алиев З.Г.
 180. Экономическая оценка путем оптимизация орошения с применением импульсного дождевания автоколебательного действия; BBU, “Audit” №1, 2002, səh. 70-80 / Алиев Б.Г. и др.
 181. Проблема дефицита воды в Азербайджане и пути ее решения, BBU, “Audit” J., № 2-3, 2002, səh. 98-104 / Алиев Б.Г. и др.
 182. Azərbaycan torpaqları və onların deqradasiyaya uğramasının iqtisadiyyata təsiri, “Azərbaycan Respublikasında Milli sahibkarlığın formalaşması və inkişafının əsas istiqamətləri” mövzusuna həsr edilmiş elmi-praktiki konfransın materialları, 26 may 2004, Bakı, BBU, 2004, səh. 74-80
 183. Обоснование разработки и создания водосберегающей техники полива сельскохозяйственных культур, в условиях недостаточно увлажненной зоны Азербайджана, BBU, “Audit” J., №4, 2004, səh. 88-92 / Алиев Б.Г. и др.
 184. Порядок расчета определения эффективности внедрения систем микро-орошения в сельском хозяйстве, “Torpaq və su ehtiyatlarının mühafizəsi” Eroziya və Suvarma İnstitutunun əsərləri, 2006, səh. 28-32 / Алиев Б.Г. и др.
 185. Технико-экономические предпосылки применения минеральных удобрений с поливной водой, “Torpaq və su ehtiyatlarının mühafizəsi”, Eroziya və Suvarma İnstitutunun əsərləri, 2006, səh. 49-55 / Алиев Б.Г. и др.
 186. İstixana şəraitində makro və mikroelementlərin pomidor bitkisinə təsiri, “Torpaq və su ehtiyatlarının mühafizəsi”, Eroziya və Suvarma İnstitutunun əsərləri, 2006, səh. 224-248 / Əliyev B.H. və b.
 187. Обобщенная характеристика и природные условия горных почв Малого Кавказа; “Torpaq və su ehtiyatlarının mühafizəsi”, Eroziya və Suvarma İnstitutunun əsərləri, 2006, səh. 267-274 / Курбанов Ф.С. и др.
 188. Экономическая эффективность микродождевания в условиях горного земледелия с применением автоматизированной системы мало-интенсивного орошения (АСМО) и оценка его внедрения, BBU, “Audit” J., №3, 2006, səh. 57-60 / З.Г. Алиев
 189. Предпосылки о важнейшей проблеме сельского хозяйства в обеспечении водными ресурсами горных и предгорных районов Азербайджана, BBU, “Audit” J., №4, 2006, səh. 72-77 / З.Г. Алиев.
 190. Azərbaycan Respublikasında torpaq və su resurslarından səmərəli istifadə edilməsinin elmi əsaslandırılması, BBU, “Audit” J., № 3-4, 2007, səh. 43-46 / Əliyev Z.H.
 191. Azərbaycan torpaqlarında mikroelementlər, “Torpaq və su ehtiyatlarının mühafizəsi”, Eroziya və Suvarma İnstitutunun əsərləri, 2007, səh. 135-145 / Salmanov B.M.
 192. Многолетние плодоягодные насаждения и применение удобрений, Torpaq və su ehtiyatlarının mühafizəsi”, Eroziya və Suvarma İnstitutunun əsərləri, 2007, səh. 254-261 / Агаев А.Н.
 193. Proqressiv suvarma texnika və texnologiyasının tətbiqinin pomidor bitkisinə təsiri; Azərİttifaq, Azərbaycan Kooperasiya Universiteti, Kooperasiya elmi-nəzəri jurnal №2 (17), 2008, səh. 95-99
 194. Gübrələrin impulslu damcıladıcı sistem vasitəsilə şaftalı bitkisinə tətbiqi, ET Eroziya və Suvarma İnstitutu, Elmi əsərlər məcmuəsi, №2, 2008, səh. 137-144 / Salmanov B.M. və b.
 195. İstixana şəraitində gübrələrin tərəvəz bitkilərinə tətbiqi, Azərİttifaq, Azərbaycan Kooperasiya Universiteti, “Kooperasiya: tarix və reallıqlar, Məqalələr toplusu, Bakı, 2008, səh. 282-284
 196. Dinamiki proqramlaşdırma metodu əsasında suvarma prosesinin optimal idarə olunması, BBU, “Audit”, №2-3, 2008, səh. 29-35 / Z.H. Əliyev.
 197. Quba-Xaçmaz bölgəsinin gavalı bağlarında gübrələrin mütərəqqi suvarma sistemi vasitəsilə tətbiqi, “Torpaq və su ehtiyatlarının mühafizəsi”, Eroziya və Suvarma İnstitutunun əsərləri, №3, 2008, səh. 107-113 / Salmanov B.M. və b.
 198. Tumlu meyvələrin iqtisadi səmərəliliyinə gübrələrin təsiri, Azərİttifaq, Azərbaycan Kooperasiya Universiteti, Kooperasiya: tarix və reallıqlar (məqalələr toplusu, II buraxılış, Bakı, 2009, səh. 352-360 / Talıbov İ.A.
 199. Üzüm bağları torpaqlarının yaxşılaşdırılmasında antropogen təsirin rolu, Azərbaycan Təhsil Nazirliyi, BDU, Coğrafiya Cəmiyyətinin BDU filialının əsərləri, II cild, BDU-nun 90 illiyinə həsr olunur / Səfərli S.A.
 200. Валовое содержание меди и молибдена в почвах Азербайджана и их вариационно-статистические показатели; “Torpaq və su ehtiyatlarının mühafizəsi”, Eroziya və Suvarma İnstitutunun əsərləri, №1, 2009, səh. 45

Monoqrafiya və kitabların siyahısı[redaktə | əsas redaktə]

 1. Биогеохимия и агрохимия микроэлементов в почвах Малого Кавказа Азербайджана; Баку, «Элм», 1994
 2. Экологически безопасная технология микро-орошения сельскохозяйственных культур в условиях недостаточно увлажненных зон Азербайджана, Baku, “Ziya-Nurlan”, 2002 / Алиев Б.Г. и др.

Digər elmi əsərlər[redaktə | əsas redaktə]

 1. Способ получения калийного удобрения; Авторское свидетельство №861347, Москва, от 5 июля 1981 г. / Гюльахмедов А.Н. и др.
 2. Способ получения гранулированных калийных удобрений; Авторское свидетельство №1067786, Москва, от 15 сентября 1983 г. / Гюльахмедов А.Н. и др.
 3. Способ получения молибдено-магниевого удобрения; Авторское свидетельство №1110119, Москва, от 22 апреля 1984 г. / Гюльахмедов А.Н. и др.
 4. Способ получения органоминерального удобрения; Авторское свидетельство №1182761, Москва от 1июня 1985 г. / Гумбатов М.О. и др.
 5. Способ получения гранулированного суперфосфата; Авторское свидетельство №1263684, Москва от 15 июня 1986 г. / Гумбатов М.О. и др.
 6. Способ получения боро-суперфосфата; Авторское свидетельство №1353766, Москва от 22 июля 1987 г. / Гумбатов М.О. и др.
 7. Способ получения гранулированного суперфосфата; Авторское свидетельство №1456396, Москва от 8 октября 1986 г. / Гумбатов М.О. и др.
 8. Способ получения органоминерального удобрения; Авторское свидетельство №1577276, Москва от 8 марта 1990 г. / Гюльахмедов А.Н. и др.
 9. Способ получения микроудобрения из морской воды; Авторское свидетельство №1813769, Москва от 2 сентября 1992 г. / Гумбатов М.О. и др.
 10. Микроэлементизированное суперфосфатное удобрение (МСУ); Рациональное предложение МСХ Азерб. ССР №342 от 21 марта-1977 г. / Гюльахмедов А.Н. и др.
 11. Молибденовое микроудобрение (ММУ); Рациональное предложение МСХ Азерб. ССР №343 от II-III-1977 г. / Гюльахмедов А.Н. и др.
 12. Микроэлементизированное калийное удобрение (МСК); Рациональное предложение МСХ Аз. ССР №344 от II-III-1977 г. / Гюльахмедов А.Н. и др.
 13. Комплексное микроэлементизированное калийное удобрение (КМСК); Рациональное предложение «Азплодовощпром» №01 от 24/VI-1977 г. / Гюльахмедов А.Н. и др.
 14. Комплексное суперфосфатное удобрение с микроэлементами (КСУМ); Рациональное предложение «Азплодовощпром» №02 от 24/VI-1977 г. / Гюльахмедов А.Н. и др.
 15. Биогеохимия и агрохимия бора, марганца, меди, молибдена, цинка, кобальта, йода и селена в почвах Малого Кавказа Азербайджанской ССР; Завершенный отчет за 1981-1985 гг. № Государственной регистрации 01.82.0077105, Инв. № 02.86.01156314 / Гюльахмедов А.Н. и др.
 16. Изучение возможности использования отходов (щлам) КирАЗ-а для улучшения структуры плодородия коркующих почв Ширванской степи; Завершенный отчет за 1976-1980 гг. № Государственной регистрации 77015077, Инв. № 02.84.0053982 / Гюльахмедов А.Н. и др.
 17. Разработка технологических основ производства комплексных смешанных удобрений на базе Сумгаитского суперфосфатного завода, и его использование в производстве; Завершенный отчет за 1978-1982 гг. № Государственной регистрации 01.82.0077105, Инв. № 02.83.0040044 / Гюльахмедов А.Н. и др.
 18. Разработка технологии изготовления молибдено-магневых удобрений на базе отходов электролампового завода г. Баку; Завершенный отчет за 1978-1982 гг. № Государственной регистрации 01.82.0077105, Инв. № 02.83.0068006 / Гюльахмедов А.Н. и др.
 19. Mikroelementli superfosfat gübrəsinin (MSG) bitkilərə verilməsi haqda; Təlimat Az. k/t kimya 8-4/151, 11.05.82 / Güləhmədov Ə.N. və b.
 20. Mikro-elementləşdirilmiş borsuperfosfat gübrəsinin (BSMG) bitkiçilikdə tətbiqi haqqında; Təlimat. Az. KTN, ET Sovetində təsdiq edilmişdir, 14.06.72 / Güləhmədov Ə.N. və b.
 21. Рекомендации по агрохимическим основам применения систем удобрений под различные сельскохозяйственные культуры на мелиорированных почвах, Научные основы дифференцированной системы применения удобрений в сельском хозяйстве Азербайджана на ХII пятилетку, Баку, 1988, Коллектив авторов