Oqtay Nüsrətov

Vikipediya, azad ensiklopediya
Jump to navigation Jump to search
Oqtay Nüsrətov
Oqtay Qüdrət oğlu Nüsrətov
Oqtay Nüsrətov.jpg
Doğum tarixi 26 iyul 1941 (1941-07-26) (78 yaş)
Doğum yeri Azərbaycan, Bakı
Vətəndaşlığı Azərbaycan Azərbaycan
Elm sahəsi Texniki elmlər
Elmi dərəcəsi Texnika elmləri doktoru
Elmi adı Professor
İş yeri AMEA-nın Kibernetika İnstitutu
Təhsili Azərbaycan Texniki Universiteti
Üzvlüyü Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası
Mükafatları "Şöhrət" ordeni (Azərbaycan) "Tərəqqi" medalı

Oqtay Qüdrət oğlu Nüsrətov (1941) — texnika elmləri doktoru, professor, AMEA Kibernetika İnstitutunun elmi işlər üzrə direktor müavini.

Həyatı[redaktə | əsas redaktə]

Oqtay Nüsrətov 1941-ci il iyulun 26-da Bakı şəhərində anadan olmuşdur. Azərbaycan Texniki Universitetini bitirmişdir.

AMEA-nın Kibernetika İnstitutu-nun elmi işlər üzrə direktor müavinidir. Kibernetika İnstitutu-nun nəzdində fəaliyyət göstərən Müdafiə Şurasının sədr müavinidir və Şuranın Elmi seminarının sədridir.

Təltif və mükafatlar[redaktə | əsas redaktə]

 • Azərbaycan Respublikasının "Tərəqqi" medalı – 2009.[1]
 • Əməkdar elm xadimi – 2010.
 • "Şöhrət" ordeni – 2015.[2]

Pedaqoji fəaliyyəti[redaktə | əsas redaktə]

Azərbaycan Texniki Universitetində "İnformasiya texnologiyaları və proqramlaşdırma" kafedrası

Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universitetində "İnformasiya texnologiyaları və sistemləri" kafedrası

Elmi fəaliyyəti[redaktə | əsas redaktə]

Tsiklik siqnalların analizi və identifikasiyası üçün yüksək həssaslığı və tanıma etibarlığını təmin edən mövqeli-binar informasiya texnologiyası işlənilmişdir. Təklif edilən texnologiya əsasında neftmədən avadanlıqları və qurğuları üçün, monitoring, diagnostika və idarəetmə üsulları və alqoritmləri işlənmiş və institutda yaradılan və bir sıra neft mədənlərində tədbiq edilmiş yeni nəsil nəzarət diaqnostika və idarəetmə komplekslərinin tərkibində istifadəyə verilmişdir.

 • Çapdan çıxmış elmi əsərlərin ümumi sayı: 117
 • Xaricdə çıxmış elmi əsərlərin sayı: 48
 • Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı: 25

Biblioqrafiya[redaktə | əsas redaktə]

Elmi məqalələrin siyahısı[redaktə | əsas redaktə]

 1. Алгоритм коррекции результатов распознавания кривых для ПБС-метода,Тр. Респ. Научн. Конф. «Современные проблемы информатизации, кибернетики и информационных технологий», Баку 2003,с.121-124.
 2. Метод формирования числовых оценкой близости и классификации сигналов,Известия НАН Азербайджана, 2003, 2, с.25-30.
 3. Анализ различных факторов, влияющих на процесс распознавания сигналов ПБС-методом,Известия НАН Азербайджана,2003, №2, с.40-44.
 4. Сравнительный анализ результатов идентификации циклических сигналов ПБС-методом и методом средних,Известия НАН Азербайджана 2003, №3, с.21-24.
 5. Методы коррекции числовых оценок близости позиционно-бинарного распознавания циклических сигналов,Тр. Межд. научно-техн. конф. «Современные проблемы социально-экономического развития и информационных технологий», Баку, 2004, с.121-127
 6. Анализ значимости позиции при позиционно-бинарном распознавании циклических сигналов,Известия НАН Азербайджана №2, 2004, с.3-8
 7. Повышение достоверности позиционно-бинарного метода распознавания циклических сигналов,Труды VI Межд. симп. «Интеллектуальные системы» INTELS-2004 М., Рос-сия, 2004, с.109-112.
 8. Позиционно-бинарная информационная технология анализа и распознавания циклических символов, алгоритмы и средства контроля и диагностики,Автореферат докторской диссертации, Баку, 2004, с.42.
 9. Позиционно-широтно-импульсный алгоритм рас-познавания циклических сигналов,«Автоматика и вы-числительная техника, №1, 2006, с.12-17.
 10. Position-pulse-width recognition Algorithm for cyclic signals,Automatic Control And Computer Sciences. Allerton press, Inc. New-York, Vol 40 №1, 2006, pp. .9-13
 11. Анализ влияния кодовых комбинации на достоверность позиционно-бинарного распознавания сигналов,Известия НАНА,сер.физ.техн. и мат.наук,№2, 2006, с.221-226.
 12. Позиционно-бинарный метод распознавания рукопечатных символов,Труды VII Международного симпозиума «Интеллектуальные системы», INTELS-2006, Москва, с.474-477.
 13. Выбор кодовых комбинаций отсчетов для позиционно-бинарного распознавания сигналов,Труды Межд. Конф. РС1- 2006 «Проблемы кибернетики и информатики», Баку, 2006, с. 77-80.
 14. Метод распознавания рукопечатных символов и текстов,Труды Межд. Конф. РС1-2006 «Проблемы кибернетики и информатики», Баку, 2006,с.81-84.
 15. Method of cyclic signal identification,ISEECE-2006 3 rd International Symposium on Electrical, Electronic and Computer Engine-ering, Nicosia, North Cyprus,2006, pp.22-25.
 16. Siqnalların eyniləşdirilməsi üsulu,Az № i 2007 0166,Ilkinlik sənədi 21.11.2005, verilmə tarixi 10.10.2007.
 17. Позиционно-широтно-импульсный алгоритм распознавания рукопечатных символов,Автоматика и вычислительная техника,№6, 2007, с.48-54.
 18. Position-Width-Pulse Algorithm for Recognition of Handwritten Characters,Automatic Control and Computer Sciences, Allerton press, inc., vol. 41, №6. 2007,p. 332-336
 19. Алгоритмы распознавания сигналов и диагностики объектов, работающих в циклическом режиме,Труды III Межд. Конф. «Информационные технологии и телекоммуникации», Гянджа,2007,с.167-171.
 20. О свойствах кодовых комбинаций отсчетов при позициионно-бинарном распознавании сигналов. Известия НАН А., сер.физ.техн. и мат.наук, 2007, № 2-3, с.155-161
 21. Neft quyularının dərinlik-nasos qurğularının diaqnostikası üsulu. Az № i 2008 0049, verilmə tarixi 07.04.08
 22. Çap əlyazma simvollarının və mətnlərinin tanınması üsulu,Az № i 2008 0108 verilmə tarixi,02.07.2008
 23. Позиционно-бинарный метод распознавания неисправностей объектов нефтедобычи,Труды VIII Межд. симп. «Интеллектуальные системы», INTELS-2008, Москва, 2008, с.614-617
 24. Diagnostics of failures of asynchronous electric motors by methods of the position-binary analysis,PCI′2008,The Second İnternational Conference “Problems of Cybernetics and Informatics”, vol. III, September 10-12, 2008, pp.248-251
 25. Strateji və sosial əhəmiyyətli obyektlərin texniki vəziyyət-lərinin paylanmış intellektual monitorinq sistemi,Известия НАН А., сер. физ.техн. и мат.наук,2008, № 3 , с. 95-102
 26. Применение аппарата не-четких множеств для повышения достоверности позиционно-бинарного метода идентификации циклических сигналов,Известия НАНА, сер. физ.техн. и мат.наук, 2009, №3, с.76-81
 27. Поддержка принятия адаптированных решений в условиях неопределенности, Известия НАНА, сер. физ.техн. и мат.наук, 2009, №6, с.114-125
 28. Ştanqlı dərinlik nasoslu neft quyularının ölçü, monitorinq, diaqnostika və idarəetmə informaiya kompleksi, Известия НАНА, сер. физ.техн. и мат.наук, 2009, №6, с.176-183
 29. Способ управления пери-одическим режимом работы малодебитных нефтяных скважин.РСТ № 2007/000004, ilkinlik sənəd Verilmə tarix 20.01.10
 30. Позиционно-бинарное рас-познавание циклических сигналов с нечетким временным анализом информационных признаков,IX Международный симпозиум «Интеллектуальные системы – INTELS 2010», Труды, М., с. 106-110
 31. Pozition-binary recognition of cyclic signals by fuzzy timing analysis of information indicators,PCI 2010, The Third International Confe-rence «Problems of Cybernetics and Infor-matics”, vol.1, Sep-tember 6-8, 2010, Baku, p. 215-218
 32. Complex of monitoring and management for oil wells with rod pump,PCI 2010, The Third International Confe-rence «Problems of Cybernetics and Infor-matics”, vol.1, Septem-ber 6-8, 2010, Baku, p. 219-222
 33. Программный способ устранения временного сдвига, возникающего между отсчетами при АЦП многомерных сигналов, Известия НАНА, сер.физ.техн. и мат.наук, 2010, №3, с.108-113
 34. Позиционно-бинарный метод и вейвлет-анализ при распознавании циклических сигналов,Известия НАНА, сер. физ.техн. и мат.наук, 2010, №3, с.136-143
 35. Increase the Validity of Positional-Binary Recognition of Cyclic Signals with Application of Radial-Basis functional Neural Network,V Internatioanl confe-rence Application of Information and com-munication technolo-gies, 12-14 oktober 2011, Baku, p.701-703
 36. К вопросу достоверности позиционно-бинарного рас-познавания циклических сигналов,Известия НАНА, сер. физ.техн. и мат.наук, 2011, №3, с.97-106
 37. Алгоритм устранения погрешности временного сдвига, возникающего при аналого-цифровом преобразовании многомерных сигналов,Мехатроника, автоматизация, управление. Изд.«Новые технологии», M.,№ 8, 2011, с.5-9
 38. Аналитический метод синтеза регулятора с нечеткой TS-моделью для управления манипулятором робота с гибким соединением,Мехатроника, автоматизация, управление. Изд.«Новые технологии», M.,№ 8, 2011, с.10-13
 39. Гибридная система распознавания неисправностей глубинно-насосных установок нефтяных скважин,Труды X межд. Симпоз., “Интеллектуальные системы” (İNTELS’2012), М., 2012, с. 502-505.
 40. İntegrated exspert system of desision making for estimating collector properties and oil-and-gas saturation of strata,IV international conf.“Problems of cybernetics and informatics” (PCI’2012), vol.I, 12-14.09.2012, pp.157-160
 41. Коррекция ошибок при позиционно-бинарном распознавании циклических сигналов,Transaction of Azerb.

National Academy of Sciences, Ser. of Phys.-Techn. and Mathem. Sciences: Informatics and Control Problems, Vol. XXXIII, №3, 2013.

İstinadlar[redaktə | əsas redaktə]

 1. Azərbaycan Respublikasında rabitə və informasiya texnologiyaları sahəsində çalışan şəxslərin təltif edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı.
 2. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası əməkdaşlarının təltif edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı

Xarici keçidlər[redaktə | əsas redaktə]

 1. http://www.science.az/az/cyber/doctors/nusretovotgt.htm
 2. http://cyber.az/index.php?newsid=41 http://www.Cyber.az
 3. http://www.elm.az Аzərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Həmçinin bax[redaktə | əsas redaktə]