Oqtay Nüsrətov

Vikipediya saytından
Naviqasiyaya keç Axtarışa keç
Oqtay Nüsrətov
Oqtay Qüdrət oğlu Nüsrətov
Doğum tarixi 26 iyul 1941(1941-07-26)
Doğum yeri
Vəfat tarixi 10 sentyabr 2021(2021-09-10) (80 yaşında)
Vəfat yeri
Elmi dərəcəsi
Elmi adı
Təhsili
Üzvlüyü
Mükafatları "Şöhrət" ordeni"Tərəqqi" medalı

Oqtay Qüdrət oğlu Nüsrətov (26 iyul 1941, Bakı10 sentyabr 2021, Bakı) — texnika elmləri doktoru, professor, əməkdar elm xadimi, AMEA-nın İdarəetmə Sistemləri İnstitutunun Laboratoriya rəhbəri (2020-ci ilədək), AMEA-nın İdarəetmə Sistemləri İnstitutunun elmi işlər üzrə direktor müavini (2020-ci ilədək).[1][2][3]

 • Oqtay Nüsrətov 1941-ci il iyulun 26-da Bakı şəhərində anadan olmuşdur.
 • Azərbaycan Texniki Universitetini bitirmişdir.
 • Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu: 1203.01 – "Hesablama texnikası", "Azdebitli neft quyularının informasiyasının avtomatlaşdırılmış emalı üçün xüsusiləşdirilmiş rəqəmli hesablayıcı qurguların tədqiqi və işlənilməsi".
 • Doktorluq dissertasiyasının mövzusu: 3338.01 – "Sistemli analiz, idarəetmə və informasiyanın işlənməsi", "Tsiklik siqnalların analizi və tanınması üçün mövqeli-binar informasiya texnologiyası, nəzarət və diaqnostika alqoritmləri və vasitələri".
 • AMEA-nın İdarəetmə Sistemləri İnstitutunun (keçmiş Kibernetika İnstitutu) elmi işlər üzrə direktor müavini olmuşdur.
 • AMEA-nın İdarəetmə Sistemləri İnstitutunun (keçmiş Kibernetika İnstitutu) nəzdində fəaliyyət göstərən Müdafiə Şurasının sədr müavinidir və Şuranın Elmi seminarının sədri olmuşdur.
 • 2021-ci il sentyabrın 10-da Bakı şəhərində vəfat etmişdir.[4]

Əmək və elmi fəaliyyəti

[redaktə | mənbəni redaktə et]

Elmi əsərlərin sayı

[redaktə | mənbəni redaktə et]
 • Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı: 105
 • Xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı: 24
 • Respublikada çıxmış elmi əsərlərinin sayı: 45
 • Konfrans məruzələri və tezislər sayı: 33
 • Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı: 29

Kadr hazırlığı:

 • fəlsəfə doktorlarının sayı: 5
 • elmlər doktorlarının sayı: 1

Əsas elmi nailiyyətləri

[redaktə | mənbəni redaktə et]
 1. Tsiklik siqnalların analizi və identifikasiyası üçün yüksək həssaslığı və tanıma etibarlığını təmin edən mövqeli-binar informasiya texnologiyası işlənilmişdir.
 2. Təklif edilən texnologiya əsasında neftmədən avadanlıqları və qurğuları üçün, monitoring, diagnostika və idarəetmə üsulları və alqoritmləri işlənmiş və institutda yaradılan və bir sıra neft mədənlərində tədbiq edilmiş yeni nəsil nəzarət diaqnostika və idarəetmə komplekslərinin tərkibində istifadəyə verilmişdir.

Əsas elmi əsərlərinin adları

[redaktə | mənbəni redaktə et]
 1. Pulse-width and Position Method of diagnostics of Cyclic Processes, Journal of Computer and Systems Sciences International. Vol.,37, № 1, 1998, p. 126–131.
 2. Position-Width-Impulse Analysis of cyclic and random signals, Optoelectronics, Instrumentation and Data Processing Allerton Press, Inc. New-York, № 2, 1998, p. 85–91.
 3. Position-pulse-width recognition Algorithm for cyclic signals. Automatic Control And Computer Sciences. Allerton press, Inc. New-York, Vol.40, № 1, 2006, pp. 9–13.
 4. Position-Width-Pulse Algorithm for Recognition of Handwritten Characters, Automatic Control and Computer Sciences 2007, Vol.41, № 6, Allerton press, Inc.2007, pp/ 332–336.
 5. Method for controlling the intermittent operation mode of stripper oil wells (Patent), Inernational Application No PCT/AZ2007/000004, Pub. No WО 2009/003249, Publication Data — January 8, 2009.
 6. Increase the Validity of Positional-Binary Recognition of Cyclic Signals by Fuzzy Conclusion Method. International Journal of Intelligent Information Processing, 2013, Vol.4, № 3, pp. 8–17.

Son illərdə:

 1. Time series forecasting on the base of fuzzy analyses the position-binary components o historical data. İnternational Journal of Engineering and İndustries, Volume 5, Number 4, December 31, 2014, pp. 1–10
 2. Integrated expert analytical system for assessment of oil-and-gas saturation of strata. Intelligent Control and Automation USA 2014 № 11, pp. 224–232
 3. Assessment the Quality of Telecommunication Services by Fuzzy Inferences System. Proceeding of ICFSTA 2015: International Conference on Fuzzy Set Theory and Applications, International Science Index 13(1), January 23 –24, 2015, Paris, France, pp. 1559–1571
 4. Algorithms of identification of force signals on the polishned rod of sucker-rod pumping units. International Journal of Academic Research, vol.7, No.2, March 2015, pp. 383–392

Beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan:

 1. Aliev T. A., Musayeva N. F., Nusratov O. K., Rzayev A. G., Sattarova U. E, Models for indicating the period of failure of industral objects, Recent Developments and New Direction in Soft-Computing Foundations and Applications, Springer, 2016, vol.342, pp. 389–405 / WoS; SJR – 0,178
 2. Nusratov O. K., Mammadova A., Almasov A., Positional-binary recognition of cyclic signals by fuzzy analyses of their informative attributes, Procedia of 9th International conference on theory and application of soft computing, computing with words and perception. Elsevier, 22–23 August, 2017, Budapest, Hungary, pp. 446–453 / WoS; SJR – 0,258
 3. Nusratov O. K., Jamalov Z., Shikhaliyeva H., One approach to optimizing the measures of effectiveness of the university organization, Procedia of 9th International conference on theory and application of soft computing, computing with words and perception. Elsevier, 22–23 August, 2017, Budapest, Hungary, pp. 454–460. / WoS; SJR – 0,258
 4. T. A. Aliev, O. G. Nusratov, G. A. Guluev, As. G. Rzaev, F. G. Pashaev, M. G. Rezvan, Position-Binary Technology for Processing the Signals of a Load for Identification of the Technical State of Deep-Well Sucker-Rod Pumps, Measurement Techniques, December 2018, Volume 61, Issue 9, pp. 885–890 / SJR – 0,151
 5. Нусратов О.Г., Алмасов А.Ш., К вопросу повышения достоверности позиционно-бинарного метода распознавания циклических сигналов, Автоматизация и измерения в машино-приборостроении, № 2 (2), 2018, с.50–58.
 6. T. A. Aliev, O. G. Nusratov et al., Noise control of the beginning of accidents in automatic control systems, İFAC-Papers Online, Elsevier, 2018, vol.51, № 30, pp. 1–8 / SJR – 0,260
 7. O. Nusratov, A. Almasov, H. Bayramov, Approach to the Increasing the Validity of the Position-Binary Method for Cyclic Signal Recognition, Springer's Series "Advances in Intelligent Systems and Computing". 13th International Conference on Theory and Application of Fuzzy Systems and Soft Computing — ICAFS-2018, Warsaw, Poland, 27–28 August, pp. 551–558 / WoS; SJR – 0,174

Pedaqoji fəaliyyəti

[redaktə | mənbəni redaktə et]

105 qədər elmi iş çap olunub, o cümlədən:

 1. Nusratov O. G., Abdullayeva G. G., Ismaylov I. A. Integrated expert analytical system for assessment of oil-and-gas saturation of strata; Məqalə; Intelligent Control and Automation USA, 2014 № 11, pp. 224–232;
 2. Алиев Т.А., Нусратов О.Г., Гулуев Г.А., Рзаев Ас.Г., Пашаев Ф.Г. Робастное управление повышением рентабельности механизированного способа добычи нефти; Tezis; Iнформатика та системнi науки (IСН-2014) V Всеукраїнськї науково-практичнї конф.за мiжнародною участю, Полтава, 13–15 березня 2014, c.31–34;
 3. Алиев Т.А., Нусратов О.Г., Гулуев Г.А., Рзаев Ас.Г., Пашаев Ф.Г., Резван М.Г., Керимов А.Б. Алгоритмы диагностики неисправностей штанговых глубинно-насосных установок; Məqalə; Мехатроника, автоматизация, управление, М., 2015, т.16, № 5, с.314–320;
 4. Aliev T., Nusratov O. G., Isgenderov D., Guluyev Q., Rzayev As., Pashayev F., Rezvan M. Algorithms of identification of force signals on the polishned rod of sucker-rod pumping units; Məqalə; International Journal of Academic Research, march 2015, vol.7, No.2, pp. 383–392;
 5. Алиев Т.А., Нусратов О.Г., Рзаев Ас.Г., Гулуев Г.А., Пашаев Ф.Г. Система контроля, диаг-ностики и робастного управления закачкой воды в пласт; Məqalə; Iнформатика та системнi науки (IСН-2015)Мат. VI Всеукраїнської науково-практичної конф. за мiжнародною участю, Полтава, 2015, 19–21 марта, c.16–19;
 6. Nusratov O. G., Rzayev R. R., Qoyuşov A. İ. Assessment the Quality of Telecommunication Services by Fuzzy Inferences System; Məqalə; Proceeding of ICFSTA 2015: Intern. Conf. on Fuzzy Set Theory and Applications, International Science Index 13(1), Paris, 2015, 23–24 january, pp. 1559–1571;
 7. Aliev T. A., Musayeva N. F., Nusratov O. G., Rzayev A. G., Sattarova U. E. Models for indicating the period of failure of industral objects; Məqalə; Recent Developments and New Direction in Soft-Computing Foundations and Applications, Springer, 2016, vol.342, pp. 389–405, WoS; SJR – 0,178;
 8. Əliyev T. A. Nüsrətov O. Q., və s. İnnovativ texnologiyalar əsasında neftçıxarmanın intellektual online idarəetmə sistemi; Məqalə; AMEA-nın "Xəbərləri", cild XXXVII, № 3, 2017, s.97–107;
 9. Nusratov O. G., Mammadova A., Almasov A. Positional-binary recognition of cyclic signals by fuzzy analyses of their informative attributes; Məqalə; Procedia of 9th International conference on theory and application of soft computing, computing with words and perception. Elsevier, 22–23 August, 2017, Budapest, Hungary, pp. 446–453. WoS; SJR – 0,258;
 10. Nusratov O. G., Jamalov Z., Shikhaliyeva H. One approach to optimizing the measures of effectiveness of the university organization; Məqalə; Procedia of 9th International conference on theory and application of soft computing, computing with words and perception. Elsevier, 22–23 August, 2017, Budapest, Hungary, pp. 454–460. WoS; SJR – 0,258;
 11. Aliev T. A., Nusratov O. G., Guluev G. A., Rzaev As. G., Pashaev F. G., Rezvan M. G. Position-Binary Technology for Processing the Signals of a Load for Identification of the Technical State of Deep-Well Sucker-Rod Pumps; Məqalə; Measurement Techniques, December 2018, Volume 61, Issue 9, pp. 885–890, SJR – 0,151;
 12. Нусратов О.Г., Алмасов А.Ш. К вопросу повышения достоверности позиционно-бинарного метода распознавания циклических сигналов; Məqalə; Автоматизация и измерения в машино-приборостроении, № 2(2), 2018, с.50–58;
 13. Aliev T. A., Nusratov O. G., et al. Noise control of the beginning of accidents in automatic control systems; Məqalə; İFAC-Papers Online, Elsevier, 2018, vol. 51, № 30, pp. 1–8, SJR – 0,260;
 14. Алиев Т., Нусратов О.Г., и др. Технологии и системы noise контроля начала и динамики развития аварий и их применение в экономике страны; Məqalə; "İnşaatda İnformasiya Texnologiyaları və Sistem-lərinin Tətbiqi İmkanları və Perspektivləri". Beynəlxalq elmi-praktiki konfransı, 05–06 iyul, 2018, Bakı, s.11–14;
 15. Nusratov O. G., Almasov A., Bayramov H. Approach to the Increasing the Validity of the Position-Binary Method for Cyclic Signal Recognition; Məqalə; Springer's Series "Advances in Intelligent Systems and Computing". 13th International Conference on Theory and Application of Fuzzy Systems and Soft Computing — ICAFS-2018, Warsaw, Poland, 27–28 August, pp. 551–558, WoS; SJR – 0,174.

Və s.

 1. "http://www.isi.az İdarəetmə Sistemləri İnstitutu/Nüsrətov Oqtay Qüdrət oğlu". 2021-11-27 tarixində arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 2020-11-01.
 2. http://www.science.gov.az/ AMEA/İdarəetmə Sistemləri İnstitutu/Fəlsəfə doktorları/Nüsrətov Oqtay Qüdrət oğlu [ölü keçid]
 3. "http://www.science.gov.az/ AMEA/İdarəetmə Sistemləri İnstitutu/Struktur bölmələri/Siqnаllаrın tanınması üsulları və texniki diaqnostika sistemləri laboratoriyası". 2020-11-28 tarixində arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 2020-11-01.
 4. "Azərbaycan elmi ictimaiyyətinə ağır itki üz verib". 2022-01-28 tarixində arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 2022-01-28.
 5. "Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası əməkdaşlarının təltif edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı". 2021-04-20 tarixində arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 2017-05-30.
 6. "http://www.isi.az/Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası əməkdaşlarının təltif edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı". 2020-10-31 tarixində arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 2020-11-01.

Xarici keçidlər

[redaktə | mənbəni redaktə et]