Orogen dövr

Vikipediya, azad ensiklopediya
Jump to navigation Jump to search
Orogen dövr
Elm Geologiya


Orogen dövr - Ştilleyə görə Yer qabığının anormal inkişaf dövrü. Bəzi tədqiqatçılara (Mossakovski, 1965) görə orogen dövr üç mərhələyə ayrılır: I-alt molasslar mərhələsi, II-dağəmələgəlmə mərhələsi, III-üst molasslar mərhələsi. Digər alimlər yer qabığının yaranması tarixində orogen və epeyrogen mərhələlərinin növbələşməsini mümkün saymırlar. Şatskiyə görə (1937), bu proseslər eyni vaxtda baş verir və bir-biri ilə sıx əlaqədə olur. Tipik orogen (qırışıqəmələgəlmə) hərəkətləri arasında tədrici keçid vardır.

Geomorofloji termin[redaktə | əsas redaktə]

Orogen- (rus. ороген, ing. orogen) (yun. oros- dağ və genos - əmələ gəlmə , ya­ran­ma) geosinklinalın inkişafının son mərhələsində onun yerində / epigeosinklinal orogen/, yaxud platformanın yerində onun fəal­laş­ması mərhələsində / epiplatforma orogen/ yaranmış dağ  sistemi. Ilk dəfə “ orogen” termini 1921-ci ildə Avstriya geoloqu L. Kober  tərə­findən geosinklinalın qalxma hərə­kətləri və dağların yaranması ilə səciyyələnən ikinci inkişaf mərhə­ləsi üçün təklif edilmişdir.[1]

Həmçinin bax[redaktə | əsas redaktə]

İstinadlar[redaktə | əsas redaktə]

  1. "Orogen dövr". Geomorfoloji terminlərin izahlı lüğəti. Bakı: "Elm". 2012. səh. 177. ISBN 978-9952-453-14-0.

Mənbə[redaktə | əsas redaktə]

Geologiya terminlərinin izahlı lüğəti. — Bakı: Nafta-Press, 2006. — Səhifələrin sayı: 679.